Diverse

Wapens de Zeeuw

Wapen van JACOB JACOBSZ. ZEEU
Regent van het mannentuchthuis of Ramphuis te Amsterdam (1620)

stond op 14-02-1641 ingeschreven als inwoner van Amsterdam

(Bron: wapenkaart J. Boddens te Apeldoorn 1897)

(rechts) geschuind in drieen: middelste baan in goud en zwartindex
'een groen geplante boom met zilveren achtergrond'
d'argent, a un arbre terrasse de sinople

(Bron: verzameling Rietstap Rijksarchief afd. Heraldiek)


werd tevens gebruikt als gemeentewapen door de (voormalige) gemeente Zeeland (Noord-Brabant) en 's Gravendeel

index


Familiewapen van Lieven de Zeeuw (16..), kapitein ter zee die in de zeventiende eeuw in dienst was van de Admiraliteit van het Noorderkwartier. Hij was in 1637 onder Tromp commandant van de Wapen van Nassau, welke oorlogsbodem meestreed in de slag tegen de Duinkerkse kapers, tegen wie hij in het daarop volgend jaar de blokkade hielp onderhouden. Hij nam deel aan de Slag bij Duins in 1639.
Lieven de Zeeu was 27-8-1640 en 02-09-1640 te Vlissingen, zijnde aldaar met zijn schip 26-08-1640 gearriveerd. (De lakafdruk v/d minister v/d Admiraliteit a/d Staten generaal: zie portefeuille 5511)
Bron: Kon.Nederl.Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde te den Haag

In 1645 streed hij onder de With in de Sont. In de jaren tussen 1647 en 1650 was De Zeeuw wederom commandant van de Wapen van Nassau, als tijdelijk schout-bij-nacht onder witte de With en werd hij uitgezonden op de hulpvloot naar Brazilie, waar hij deelnam aan een gevecht voor Bahia.

'in azuur een tweetand van zilver, ter weerszijden vergezeld van twee boven elkaar geplaatste zespuntige sterren van hetzelfde.
Bron: emblemen van de koninklijke marine
De Koninklijke Marine heeft van 1951-1968 een fregat in de vaart gehad, dat vernoemd was naar Lieven de Zeeuw, n.l.    Hr.Ms. de Zeeuw
index