Kwartierstaat van Maurits Willem Pieter Hendrik van ORANJE NASSAU


Generatie I


1    Hoogheid Maurits Willem Pieter Hendrik Prins van Oranje-Nassau van ORANJE NASSAU (van Vollenhoven), geboren op 17-04-1968 te Utrecht, afgestudeerd in de Economie
werkt bij de NV Luchthaven Schiphol, zoon van Mr. Pieter van VOLLENHOVEN (zie 2) en Margriet Francisca van ORANJE NASSAU (zie 3).
Gehuwd met MARILENE V.D. BROEK, geboren 1970.
Uit dit huwelijk:
   1. Anastasia, geboren op 16-04-2001.

Generatie II


2    Mr. Pieter van VOLLENHOVEN, geboren op 30-04-1939 te Schiedam. Hij stamt af van een Schiedamse fabrikantenfamilie.
Sinds 1977 is hij voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid. Daarnaast vervult hij tal van (ere)funkties op het gebied van de veiligheidszorg, mobiliteit, slachtofferhulp, natuur en milieu.
Zijn grote hobby is muziek. Hij speelt piano en geeft, meestal samen met Louis van Dijk, Harrie van Hoof en Pim Jacobs, als De Gevleugelde Vrienden, vele concerten per jaar voor charitatieve doeleinden. Voorts houdt hij van fotograferen en van sporten als golf, duiken en vliegen.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-01-1967 te Den Haag met de 23-jarige
3    Margriet Francisca van ORANJE NASSAU, geboren op 19-01-1943 om 19:00 uur te Ottawa / Canada. Om zeker te stellen dat de boreling de Nederlandse nationaliteit krijgt, wordt de plek waar Margriet ter wereld komt tijdelijk aan de Canadese wetten onttrokken. Gedoopt (nh) op 29-06-1943 te Ottawa. Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld. Na haar eindexamen op het Baarns Lyceum volgt zij in Frankrijk colleges Franse letteren en (kunst)geschiedenis. In de jaren 1962-1965 studeert zij rechten in Leiden, waar zij aktief lid is van de studentenvereniging. In Leiden ontmoet ze ook haar latere echtgenoot, een "gewone" Nederlander. Het lijkt haar heerlijk om na haar huwelijk gewoon "Mevrouw van Vollenhoven" te zijn en met haar buurvrouw gezellig over het tuinhek te kletsen. Het paar vestigt zich in een zijvleugel van Paleis het Loo. Later wordt op het terrein een moderne bungalow gebouwd.
De prinses heeft diverse funkties en erefunkties op het gebied van de jeugd-, bejaarden- en gezondheidszorg, die zij met een serieuze en aktieve betrokkenheid vervuld.
De prinses, die in de rij van de erfopvolging na de kinderen van Beatrix volgt, neemt vaak verplichtingen en taken van haar zuster over of waar.
Verder sport zij graag, waarbij skieën, zwemmen en schaatsen de voorkeur hebben.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek, dochter van Z.K.H. Bernhard Leopold Frederik Eberhard Julius Coert Karel Godfried Pieter Prins von LIPPE-BIESTERFELD (Benno) (zie 6) en Hare Majesteit Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina (Juultje) H.K.H. van ORANJE NASSAU (Jula) Dra (zie 7).
Uit dit huwelijk:
   1. Hoogheid Maurits Willem Pieter Hendrik Prins van Oranje-Nassau van ORANJE NASSAU (van Vollenhoven) (zie 1).
   2. Hoogheid Bernhard Lucas Emanuel Prins van Oranje-Nassau van ORANJE NASSAU (van Vollenhoven), geboren op 25-12-1969 te Nijmegen, afgestudeerd Economie
liep stage bij Philips in Singapore
Leidt het transportbedrijf Ritzen Koeriers.
Sinds 1996 heeft hij (samen met twee maten) een virtueel warenhuis 'Clockwork' , bereikbaar via Internet.
Gehuwd met ANNETTE SEKREVE, geboren 1972.
   3. Hoogheid Pieter Christiaan Prins van Oranje-Nassau van ORANJE NASSAU (van Vollenhoven), geboren op 22-03-1972 te Nijmegen, studeert Rechten in Utrecht.
   4. Hoogheid Floris Frederik Martijn Prins van Oranje-Nassau van ORANJE NASSAU (van Vollenhoven), geboren op 10-04-1975 te Nijmegen, heeft talencursussen gevolgd in het buitenland
studeert Rechten in Leiden.

Generatie III


6    Z.K.H. Bernhard Leopold Frederik Eberhard Julius Coert Karel Godfried Pieter Prins von LIPPE-BIESTERFELD (Benno), geboren op 29-06-1911 te Jena (gezindte: nh). Resterende voornamen: Julius Coert Karel Godfried Pieter.
Graaf von Lippe, Prins zur Lippe-Biesterfeld, Prins der Nederlanden.
De charmante en vrolijke, maar ook impulsieve prins brengt zijn jeugd door op het landgoed Reckenwalde (Woynowo) bijde Poolse grens.
In 1935 behaalt hij zijn doctoraal examen Rechten. In zijn studententijd zet hij meermalen de bloemetjes buiten. Na 1935 werkt hij in Parijs bij het Duitse chemische concern IG Farben.
Na de Duitse inval reist hij (na enig verzet van zijn kant) met koningin Wilhelmina naar Engeland, waar hij vrijwel de gehele oorlogsperiode blijft, terwijl zijn gezin naar Canada verhuisd.
In Engeland maakt de prins een militaire carriere en verwerft als opperbevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten algemene waardering.
In zijn tegenwoordigheid vindt in 1945 de onvoorwaardelijke Duitse overgave plaats van de vesting Holland.
Na de oorlog wordt hij inspecteur-generaal van zowel de Kon. Landmacht, als de Kon. Luchtmacht en de Kon. Marine, welke funktie in 1970 wordt gecombineerd in Inspecteur-generaal der Krijgsmacht.
Sinds 1945 heeft hij een werkzaam aandeel in de opbouw van Nederland en ontplooit hij talloze aktiviteiten op sociaal, cultureel, economisch en ecologisch terrein.
De prins maakt talrijke eizen naar Afrika, Noord- en Zuid Amerika, waarbnij hij als Goodwill-ambassadeur vriendschaps- en handelsrelaties tot stand brengt. In 1976 blijkt echter, dat hij hierbij zijn bevoegdheden heeft overtreden en wordt hij gedwongen zijn militaire funkties neer te leggen.
Hij is een hartstochtelijk vlieger en heeft meer dan 200 verschillende vliegtuigen gevlogen.
Daarnaast blijft hij zich inzetten voor natuurbehoud, waarbij hij o.m. de handel in ivoor en de neushoornstroperij bestrijdt met persoonlijke donaties.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
Verloving op 8 september 1936. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-01-1937 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 07-01-1937 te Den Haag (Grote Kerk) met de 27-jarige
7    Hare Majesteit Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina (Juultje) H.K.H. van ORANJE NASSAU (Jula) Dra, geboren op 30-04-1909 te Den Haag, gedoopt (nh) op 05-06-1909 te Den Haag. Gedoopt in de Willemskerk door hofpredikant Ds. J.H. Gerritsen. Koningin der Nederlanden (1948-1980), Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg-Schwerin.
Na 8 jaar huwelijk werd dit enige kind van Koningin Wilhelmina geboren, aldus het Oranjehuis voor uitsterven behoedend.
In haar vroegste jeugd kreeg zij in een klas met leeftijdgenoten les, waarbij de koningin zelf voor het godsdienstonderricht zorgde.
Later ging zij in Leiden studeren en ontvangt in 1930 een eredoctoraat in de letteren en wijsbegeerte.
Tijdens de crisisjaren is Juliana aktief op sociaal terrein. Om veiligheidsredenen verblijft zij tijdens de oorlog met haar gezin in Canada en in 1945 keert zij terug.
Na de troonsafstand van haar moeder wordt zij ingehuldigd ("Wie ben ik, dat ik dit doen mag?").
Onder haar regering wordt de afstand tussen het vorstenhuis en de bevolking kleiner. Haar streven naar eenvoud, menselijkheid en gemoedelijkheid heeft zij waarschijnlijk van haar vader. Het optreden van de koningin draagt bij tot de groeiende populariteit die zij geniet. Zij staat pal voor de menselijke waardigheid en doet een beroep op het individuele geweten.
Met haar moeder heeft zij een sterke, soms koppige wilskracht gemeen, evenals haar doorzettingsvermogen en religiositeit.
Juliana schroomt niet haar morele opvattingen te doen gelden, hetgeen soms tot spanningen leidt met haar ministers.
Zij heeft een afkeer van het koloniale verleden is is er trots op, dat tijdens haar koningschap een einde komt aan het koloniale rijk.
Tragisch, zowel politiek als persoonlijk, verloopt "de zaak Hofmans", rond de bijna-blindheid van haar dochter Christina. De huwelijken van haar dochters Beatrix en Irene wekken grote beroering, evenals de Lockheed affaire rond Prins Bernhard.
Sinds haar abdicatie houdt Juliana, die altijd een grote sociale bewogenheid heeft getoond, zich vooral bezig met maatschappelijke zorg. Met name zet zij zich in voor gehandicapten.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek, dochter van Hertog Hendrik Wladimir Albrecht Ernst van MECKELENBURG-SCHWERIN (zie 14) en Wilhelmina Helena Paulina Maria van ORANJE NASSAU (zie 15).
Uit dit huwelijk:
   1. H.M.Beatrix Wilhelmina Armgard Doctoranda in de Rechten van ORANJE NASSAU ("Zij die gelukkig maakt", Prinses Glimlach), geboren op 31-01-1938 te Soestdijk, gedoopt (nh) op 12-05-1938 te Den Haag. In de Jacobskerk. Predikant: Ds. W.L. Welter, hofpredikant. Koningin der Nederlanden (1980-), Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld. Na terugkeer in Nederland, na de Tweede Wereldoorlog, bezoekt zij de "De Werkplaats" van Kees Boeke te Bilthoven, een vooruitstrevend experimenteel onderwijsinstituut met nadruk op vrije expressie. Door het vrije onderwijs loopt zij echter, met name in de exacte vakken, een achterstand op, die zij door hard werken op het Baarns Lyceum echter weer inhaald.
In 1961 behaalt zij haar doctoraalexamen Rechten in Leiden, daarna reist zij veel, waarbij zij o.m. Iran, Pakistan, Thailand, India, Filipijnen, de Ver. Staten, Japan en Canada bezoekt. Ook gaat ze naar Suriname.
Haar verloving en huwelijk met een duitse diplomaat en jonker roept veel reakties op.
Als staatshoofd is zij nauwgezet, met grote aandacht voor details.
Met haar zorgvuldige en doelmatige aanpak streeft zij naar een modern koningschap, met uitgesproken opvattingen en ideeën, maar met een -volgens haar eigen woorden- "klein rood lampje, dat in je hoofd blijft branden".
Sedert haar jeugd is zij een enthousiast paardrijdster, sport ze graag en veel (zeilen, zwemmen, skieën). Voorts is zij een verdienstelijk beeldhouwster en zoekt zij graag contact met kunstenaars.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
Ondertrouw te Baarn. Verloving op 28 juni 1965 te Utrecht. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-03-1966 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 10-03-1966 te Amsterdam (Nieuwe Kerk) met Z.K.H. Claus George Willem Otto Frederik Geert jonkheer van Amsberg von AMSBERG, 39 jaar oud, geboren op 06-09-1926 te Dötzingen. Jonkheer van Amsberg, Prins der Nederlanden. De prins stamt uit een Mecklenburgse familie, die sinds de negentiende eeuw tot de lage duitse adel behoort. Naast landbouwers, smeden en bakkers, bevinden zich ook predikanten onder zijn voorouders. Bron: Ned. Leeuw, febr./maart 1966.
In zijn jeugd woont hij o.m. in Tanganyika, waar zijn ouders zich hebben gevestigd. Daarna woont hij in Pommeren. In de oorlog vervult hij zijn militaire dienstplicht in o.a. Duitsland, Denemarken en Italie, maar de prins neemt niet aktief deel aan gevechtshandelingen.
Zijn verloving en huwelijk met Beatrix roept heftige reakties op, vanwege zijn Duitse nationaliteit, maar deze ebben gauw weg, om plaats te maken voor waardering. Hij is serieus en consciëntieus en maakt zich in korte tijd vertrouwd met de Nederlandse samenleving. Hij besteedt veel aandacht aan ontwikkelingssamenwerking en is o.m. inspecteur generaal.
Vanwege klachten van depressieve aard wordt de prins tweemaal behandeld.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
   2. H.K.H. Irene Emma Elisabeth van ORANJE NASSAU ("Zij, die vrede brengt"), geboren op 05-08-1939 te Soestdijk, gedoopt (nh) op 31-05-1940 te Londen. Ned. Hervormd gedoopt in de kapel van Buckingham Palace. Bij de overgang naar het Rooms Katholieke geloof werd zij in januari 1964 in het geheim door Kardinaal Alfrink te Rome gedoopt. Vanaf haar jeugd sport zij graag en veel, vooral paardrijden.
In Utrecht studeert zij Spaans, wordt tolk-vertaalster.
Haar overgang naar het Rooms Katholicisme wordt in Protestantse kringen bekritiseerd. Wanneer blijkt, dat dit verband houdt met haar voorgenomen huwelijk met de Spaanse Carlistenleider Carlos Hugo, laaien de gemoederen hoog op. Desondanks meent 77% van de bevolking dat Irene het recht heeft katholiek te worden. Zij vraagt voor haar huwelijk geen, grondwettelijk vereiste, toestemming aan het parlement en verliest hierdoor het recht van troonopvolging. Samen met haar man leidt zij de Carlistenbeweging in Spanje, doch na haar scheiding leeft zij als Irene van Lippe het leven van gewone burger. De prinses heeft zich verdiept in de emancipatie van vrouwen en is aktief in de vrouwenbeweging.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1964 te Rome, gehuwd voor de kerk op 29-04-1964 te Rome, gescheiden na 17 jaar huwelijk op 27-05-1981 te Den Haag van Z.K.H. Charles Hugues Xavier Marie Sixte (Carlos) Prins de BOURBON PARMA, econoom, geboren op 08-04-1930 te Parijs. Prins van Bourbon Parma, zoon van François Xavier de Bourbon Parma en Maria Madeleine de Bourbon Busset.
Hij is een volle neef van Groothertog Jean van Luxemburg. Hun beider grootvader is Robert I, hertog van Parma, gehuwd met Maria Antonia van Portugal. Via een zus van deze laatste, is hij ook verwant met het Belgische koningshuis. (Bron: Gens Nostra 1964, nummer 11)
Ten tijde van het huwelijk met Irene was hij leider van de Carlisten in Spanje, die de troonopvolging via in Spanje via de vrouwelijke lijn sinds 1830 bestreden. Pikant detail hierbij is, dat destijds Koning Willem I, als aanhanger van het ligitimiteitsbeginsel, de Carlisten financieel ondersteunde. Sinds het uitsterven van de Carlistische tak van het Spaanse Vorstenhuis in 1936 claimt de zijtak Borbon Parma de Spaanse troon. vanaf 1977 woonde het gezin in Spanje, waar zij in 1967 door Franco werden uitgezet wegens de troonaanspraken die Carlos Hugo als Carlisten-leider maakte op de spaanse troon.
   3. Margriet Francisca van ORANJE NASSAU (zie 3).
   4. H.K.H. Maria Christina (Marijke, later Christina) van ORANJE NASSAU, Muziekpedagoge, geboren op 18-02-1947 te Soestdijk, gedoopt (NH.) op 09-10-1947 te Utrecht. Op Tweede Paasdag 1992 gaat de prinses over tot de Rooms Katholieke Kerk. Bij haar geboorte blijkt de prinses gedeeltelijk blind te zijn. Marijkes ouders schakelen een gebedsgenezeres (Greet Hofmans) in, die op Paleis Soestdijk een eigen kamer krijgt. Haar invloed op het staatshoofd reikt echter verder dan wenselijk is, en leidt uiteindelijk tot het verbreken van de relatie in 1956.
Na haar studies in Nederland (Baarns en Amersfoorts Lyceum, Pedagogiek in Groningen) behaalt zij in Canada de graad van Bachelor of Music.
Vanaf 1974 is zij woonachtig in New York, waar zij aan een Montessorischool muziekonderwijs geeft.
Voor haar huwelijk met de katholieke Jorge Guillermo vraagt de prinses geen toestemming van de Staten Generaal, zodat zij het recht op troonopvolging verliest.
De prinses legt grote belangstelling aan de dag voor kunst, antiek, architectuur, alsook voor muziek, in het bijzonder voor opera. Zij treedt van tijd tot tijd als zangeres belangeloos in het openbaar op.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-06-1975 te Baarn, gescheiden ..-04-1996 van Jorge GUILLERMO, geboren op 01-08-1946 te Havana, Cuba (gezindte: rk). Na zijn schoolopleiding op Cuba verlaat hij in 1960 zijn land en vestigt zich met zijn ouders in Miami. In 1968 behaalt hij de graad van Bachelor of Arts (hoofdvak kunstgeschiedenis) aan het Monmouth College te Illinois.
Vanaf 1973 is hij werkzaam in een kinderdagverblijf voor sociaal achtergestelden in New York. Na het huwelijk werkt hij eerst als Public Relation Officer van de KLM, later als Sales Manager.
In 1984 gaat het paar in Wassenaar wonen.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.

Generatie IV


14    Hertog Hendrik Wladimir Albrecht Ernst van MECKELENBURG-SCHWERIN, geboren op 19-04-1876 te Schwerin (gezindte: nh), overleden op 03-07-1934 te Den Haag op 58-jarige leeftijd. Hij overlijdt aan een hartaanval. Begraven op 14-07-1934 te Delft. De rouwkleur tijdens zijn begrafenis is wit. Hertog van Mecklenburg, Vorst der Wenden, Schwerin en Ratzeburg, Graaf van Schwerin, heer van Rostock en Stargard, Prins der Nederlanden.
Evenals Wilhelmina heeft Heinrich een veel oudere vader en een 27 jaar jongere moeder. Van jongs af aan is hij een buitenman, een verwoed jager en ruiter.
Zijn positie als echtgenoot en prins-gemaal blijkt uitermate moeilijk, omdat deze aktieve prins in feite niets te doen heeft. Hij is geen intellectueel en zijn belangstelling gaat nu eenmaal uit naar het buitenleven. Hij zou het liefst een leven als een Duitse Landjunker leiden.
Hij bekleedt funkties bij het Rode Kruis, het Reddingwezen en de Padvindersbeweging. Ook neemt hij aktief deel aan landontginning en landbouw.
Op zijn enig (wettelijk) kind is hij erg gesteld en hij is voor haar een harteljk vader.
Volgens sommige bronnen hebben zijn escapades geleid tot buitenechtelijke nakomelingen.
De prins ontvangt eerst een jaargeld uit Mecklenburg, maar na 1918 stopt dit en is hij financieel geheel afhankelijk van Wilhelmina.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek

Prins Hendrick had nog een broer : Adolf, welke in 1926 lid werd van het Internationaal Olympisch Comite (IOC), zoon van Groothertog FRIEDRICH FRANZ van MECKELENBURG SCHWERIN (zie 28) en Prinses MARIA von SCHARZBURG-RUDOLSTADT (zie 29).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-02-1901 te Den Haag. Het huwelijksleven tussen deze twee zo verschillende naturen - zij intelligent, trots en autoritair; hij goedig, eenvoudig en gulhartig - wordt niet gelukkig en uiteindelijk leiden koningin en prins geheel van elkaar losstaande levens. De eenzame prins, die een zeker medelijden opwekt bij de bevolking, heeft behoefte aan menselijke contacten en gaat veel op reis, waarbij het soms tot escapades komt.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek

Voor de geboorte van Juliana had haar moeder 5 miskramen, o.a. een doodgeboren zoon in mei 1902

5 jaar na de geboorte van Juliana had Hendrick een buitenechtelijke relatie waaruit geboren werd ; Mr. Albrecht Willem (Pim) Lier (1914) met de 20-jarige
15    Wilhelmina Helena Paulina Maria van ORANJE NASSAU, geboren op 31-08-1880 te Den Haag, gedoopt (nh) op 12-10-1880 te Den Haag, overleden op 28-11-1962 te Apeldoorn (Het Loo) op 82-jarige leeftijd. Paleis het Loo, begraven op 08-12-1962 te Delft. Evenals haar man, wordt zij in het wit begraven. Koningin der Nederlanden (1890(1898)-1948), Prinses van Oranje Nassau. "Eenzaam, maar niet alleen" geeft kernachtig de persoonlijkheid samen van deze koningin, die door haar optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog Moeder des Vaderlands werd genoemd.
Vanaf haar achtste groeit zij op in een isolement, met als doel een hoogverheven vorstin, zelfverzekerd en niet gehinderd door enige twijfel te worden. Zij heeft een tragische, maar door haar zelf als onvermijdelijk geaccepteerde jeugd, die de basis legt voor haar afgeslotenheid, vastberadenheid en karaktersterkte.
Mede door haar afstandelijkheid wordt het huwelijk met Hendrik van Mecklenburg niet gelukkig. De zeer godvruchtige vorstin is overtuigd van haar koningschap bij de gratie Gods, maar eerbiedigt de door de Grondwet gestelde beperkingen.
In haar omgang met politici is zij niet gemakkelijk en heeft zij soms botsingen met ministers, met name inzake defensie en buitenlands beleid.
Tijdens de Londense jaren is haar positie sterk en heeft zij een grote persoonlijke invloed op staatszaken.
Na de oorlog worden haar idealistische verwachtingen van vernieuwing niet vervuld en wordt haar laatste regeringsperiode een desillusie.
De herleving van de oude partijenstrijd, de gebeurtenissen in Indië en haar slechte gezondheid (zij lijdt aan ischias, bronchitis, oververmoeidheid en slapeloosheid) doen haar besluiten na een regeerperiode van 50 jaar af te treden. Haar laatste jaren leeft zij teruggetrokken in Apeldoorn, waar zij graag en veel schildert. Daar schrijft zij de van haar sterke geloof doortrokken autobiografie "Eenzaam, maar niet alleen".
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek, dochter van Willem III Alexander Paul Frederik van ORANJE NASSAU (zie 30) en Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van WALDECK PYRMONT (zie 31), verloofd 16-10-1900 op paleis Het Loo.
Uit dit huwelijk:
   1. Hare Majesteit Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina (Juultje) H.K.H. van ORANJE NASSAU (Jula) Dra (zie 7).

Generatie V


28    Groothertog FRIEDRICH FRANZ van MECKELENBURG SCHWERIN, geboren 1823, overleden 1883, zoon van Groothertog PAUL FRIEDRICH van MECKELENBURG SCHWERIN (zie 56) en Prinses ALEXANDRINE van PRUISSEN (zie 57).
Gehuwd met
29    Prinses MARIA von SCHARZBURG-RUDOLSTADT.
Uit dit huwelijk:
   1. Hertog Hendrik Wladimir Albrecht Ernst van MECKELENBURG-SCHWERIN (zie 14).

30    Willem III Alexander Paul Frederik van ORANJE NASSAU, geboren op 19-02-1817 te Brussel, België, gedoopt (nh) op 31-03-1817 te Brussel, België, overleden op 23-11-1890 te Apeldoorn (Het Loo) op 73-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden noteert koningin Emma in haar dagboek:
"Lege mich 4 Uhr hin. Wurde 5 3/4 gerufen. Alles is vorbei. König sanft entschlafen.", begraven op 04-12-1890 te Delft. Koning der Nederlanden 1849-1890, Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg, Hertog van Limburg.
Hij heeft een militair getinte opvoeding. Al vroeg geeft hij blijk van een afkeer van de grondwetswijziging in 1848 in liberale zin, waardoor de macht van de koning wordt beperkt. Gedurende zijn regeringsperiode oefent de impulsieve en door antipatieën sterk beïnvloede Willem een belangrijke invloed uit op de Nederlandse politiek. Hij heeft een afkeer van Thorbecke en ondersteunt de Aprilbeweging van 1853. In zijn ogen is Nederland zijn land, zijn goed, zijn bezitiing, waarover hij naar eigen inzicht mag regeren. Alles wat zich daartoe verzet is onrecht dat hem wordt aangedaan.
In de persoonlijke contacten is de koning onberekenbaar, driftig en vaak onredelijk. Erfenis van zijn Russische voorouders?
Toch is er ook een meer positieve kant: hij heeft een ontwapende openhartigheid en houdt van schone kunsten. Hij legt een schilderijencollectie aan, is beschermheer van kunstenaarsverenigingen en stimuleert het Haagse toneel- en operaleven. Zelf zingt hij en componeert hij soms.
De koning heeft een aantal liefdesavonturen, o.a. met de Parijse operazangeres Elonore d'Ambre, die als Comtesse d'Ambroise geïnstalleerd wordt op het landgoed Welgelegen te Rijswijk.
Zijn tragiek was, dat hij een rol moest spelen waarvoor hij om verschillende redenen niet geschikt was en die hij niet wenste.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek. Zoon van Willem II Frederik George Lodewijk van ORANJE NASSAU (Guillot) (zie 60) en H.M. Anna Paulowna H.K.H. van RUSLAND (zie 61).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 18-06-1839 te Stuttgart met Sophia Frederika Mathilde (Sophie) van WÜRTEMBERG, 21 jaar oud, geboren op 17-06-1818 te Stuttgart, overleden op 03-06-1877 te Apeldoorn (Het Loo) op 58-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1877 te Delft. Zij groeit op met sympathieen voor de Franse zaak en heeft een grote belangstelling voor de Franse cultuur. Zij ontwikkelt zich als een charmante en intelectuele vrouw, die haar man in ontwikkeling voor is, maar door haar positie zich niet goed kan gelden. Haar huwelijk is diep ongelukkig. In 1855 leidt dit zelfs tot een geheime scheiding van tafel en bed. Zij besteedt veel aandacht aan de opvoeding van met name haar jongste zoon (Alexander), die zwak en schuw is. Verder wijdt zij zich aan liefdadigheid, vooral op het gebied van de volksgezondheid. Heeft een uitgebreide briefwisseling met vrienden en relaties, gaat graag om met diplomaten, geleerden, staatslieden en heeft een brede belangstelling.
De laatste jaren van haar leven leidt zij aan een hart- en leverkwaal.
Bron: Van Ditzhuysen, Oranje Nassau, een biografisch woordenboek. Dochter van Koning WILHELM I van WÜRTTEMBERG en CATHARINA ROMANOV.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 07-01-1879 te Arolsen met Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van WALDECK PYRMONT, 20 jaar oud (zie 31).
Uit het eerste huwelijk:
   1. WILLEM, geboren 1840, overleden 1879.
   2. MAURITS, geboren 1843, overleden 1850.
   3. ALEXANDER, geboren 1851, overleden 1884.
Uit het tweede huwelijk:
   4. Wilhelmina Helena Paulina Maria (zie 15).
31    Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van WALDECK PYRMONT, geboren op 02-08-1858 te Arolsen, overleden op 20-03-1934 te Den Haag op 75-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1934 te Delft. Regentes der Nederlanden van 08-12-1890 tot 31-08-1898. Zowel via haar vader als via haar moeder is zij verwant met de Nassaus. Het overlijden in haar jeugd van haar zus Sophie aan tuberculose maakt diepe indruk op haar en de bestrijding van deze ziekte heeft sedertien haar aandacht. Het Emma-fonds is mede door haar financiele bijdrage van de grond gekomen. Ook is door haar een sanatorium gesticht.
Zij heeft een zeer krachtige persoonlijkheid met een zeer besliste wil. In haar huwelijk met de veel oudere Willem blijkt zij een toegewijde echtgenote en verpleegster (Willem leidt aan een nierkwaal).
Als Regentes heeft Emma een strict constituionele opvatting van haar taak en staat boven de partijen. Zij hecht aan precendenten en handelt zeer formeel. Conflicten met politici gaat zij niet uit de weg. Met haar bezoeken, samen met Wilhelmina, aan alle provincies, waarbij zij tal van fabrieken, liefdadigheidsinstellingen, ziekenhuizen en historische gebouwen bezoekt, versterkt Emma het gevoel van de eenheid brengende monarchie, dat onder de regering van Willem op de achtergrond was geraakt.
In haar latere jaren heeft zij meer tijd voor liefdadigheid en is zij bekend als "de liefste oude dame van Europa".
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek, dochter van George van WALDECK PYRRMONT (zie 62) en Helena van NASSAU (zie 63).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 30).

Generatie VI


56    Groothertog PAUL FRIEDRICH van MECKELENBURG SCHWERIN, geboren 1800, overleden 1842, zoon van Prins FRIEDRICH LUDWIG van MECKELENBURG SCHWERIN (zie 112) en HELENA ROMANOV (zie 113).
Gehuwd met
57    Prinses ALEXANDRINE van PRUISSEN, geboren 1803, overleden 1892.
Uit dit huwelijk:
   1. Groothertog FRIEDRICH FRANZ (zie 28).

60    Willem II Frederik George Lodewijk van ORANJE NASSAU (Guillot), geboren op 06-12-1792 te Den Haag, gedoopt op 28-12-1792 te Den Haag (getuigen: Dek, Genealogie van het Vorstenhuis Nassau), overleden op 17-03-1849 te Tilburg op 56-jarige leeftijd, begraven op 04-04-1849 te Delft. Koning der Nederlanden (1840-1849), Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg.
Als gevolg van de Duitse ballingschap groeit hij op als Duitse Prins en gaat veel om met zijn Hohenzollernse neven, later koningen van Pruisen.
Hij volgt studies in Oxford en behaalt een doctorsgraad in het burgerlijk recht. Hij vergezelt de Hertog van Wellington als Aide-de-Camp op diens veldtochten tegen Napoleon. De charmante en gevierde prins verwerft in Londen de bijnaam "Slender Billy" of "The Dutch Apollo" en verlooft zich met de Engelse prinses en troonopvolgster Charlotte. Het huwelijk gaat niet door: Charlotte zal later huwen met Leopold van Saksen Coburg, die later koning der Belgen wordt.
Zijn vriendschap met de Russische Tsaar Alexander leidt tot een verbintenis met diens zuster Anna Paulowna.
In de tuinen van Paleis Noordeinde houden zij een menagerie met zwanen, raspaarden en rashonden.
Zijn regeerperiode kenmerkt zich door een soort autocratie. Tijdens zijn leven heeft koning Willem II voortdurend financiele problemen en dwingen na zijn dood de erfgenamen tot vele veilingen.
Bron: Van Ditshuyzen, Oranje Nassau, een biografisch woordenboek, zoon van Z.M. Willem I Frederik van ORANJE NASSAU (zie 120) en H.K.H. Frederika Louise Wilhelmina Prinses van PRUISEN (Mimi) (zie 121).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 21-02-1816 te St. Petersburg. Volgens de Russische kalender was het huwelijk op 9 februari 1816. Echtgenote is H.M. Anna Paulowna H.K.H. van RUSLAND, 21 jaar oud (zie 61).
Gehuwd (2) 1829 met Paulina van WURTEMBERG (zie 127).
Uit het eerste huwelijk:
   1. Willem III Alexander Paul Frederik (zie 30).
   2. Alexander, geboren 1818, overleden 1848.
   3. Willem Frederik Hendrik (De Zeevaarder), geboren op 13-06-1820 te Soestdijk, gedoopt op 08-07-1820 te Baarn, overleden op 13-01-1879 te Walferdange, Luxemburg op 58-jarige leeftijd. Hij overlijdt onverwacht aan een door de mazelen veroorzaakte hersenembolie.
Bron: Van Ditzhuysen, Oranje Nassau, een biografisch woordenboek, begraven op 25-01-1879 te Delft. Tussen 1831 en 1847 maakt hij 16 zeereizen, waarbij in als eerste Oranje Paramaribo, Curacao en Nederlands Indie bezoekt. Ook maakt hij zeereizen naar IJsland, Brazilie en New York. In 1850 wordt hij benoemd tot stadhouder van Luxemburg, dat zich in een verkommerde toestand bevindt. Door zijn eenvoud en tact is hij erg populair en groeit hij in Luxemburg uit tot een nationale held. Hij bevordert landbouw en veeteelt, het onderwijs en de ontwikkeling van het spoorwegnet. Tijdens de Luxemburgse crisis van 1867 verzet hij zich, met de Luxemburgers, tegen de plannen van zijn broer, koning Willem III, die tevens Groothertog van Luxemburg is, het groothertogdom aan Frankrijk te verkopen.
Hij ondersteunt tal van initiatieven op het terrein van de zeevaart.
Bron: Van Ditzhuysen, een biografisch woordenboek.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 19-05-1853 te Weimar met Amalia Maria de Gloria van SAKSEN WEIMAR EISENACH, 23 jaar oud, geboren op 20-03-1830 te Gent, overleden op 01-05-1872 te Walferdange, Luxemburg op 42-jarige leeftijd, begraven op 17-05-1872 te Delft. Haar vader is generaal in Nederlandse krijgsdienst, die tijdens de Belgische opstand uit Vlaanderen moet vluchten.
Zij ontmoet haar man voor het eerst op diens zeereis naar Madeira, waar deze zijn zieke (en later overleden) broer Alexander bezoekt.
In Luxemburg houdt Amalia zich bezig met charitatief werk, zorgt voor restauratie van veel gebouwen en verwerft een grote populariteit onder de bevolking. Zij introduceert in Nederland de opvoedingsdenkbeelden van de romanticus Frobel. Zij wordt omschreven als beminnelijk en verstandig. De prinses treedt bemiddelend op in de vele familiale conflicten tussen de Oranjes.
Bron: Van Ditzhuysen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 24-08-1878 te Potsdam met Maria Elisabeth Louise Frederika van PRUISEN, 22 jaar oud, geboren op 14-09-1855 te Potsdam, overleden op 20-06-1888 te Meissen, bij Dresden op 32-jarige leeftijd. Zij overlijdt aan een ribvliesontsteking op de Albrechtsburg. Deze Pruisische prinses trouwt met de veel oudere Nederlandse Prins Hendrik, weduwnaar en zonder kinderen, in een poging om het voortbestaan van het huis van Oranje-Nassau in mannelijke lijn veilig te stellen. Onverwacht overlijdt de prins echter een paar maanden na het huwelijk, zonder nakomelingen.
Na de dood van haar man blijft zij in Nederland wonen, afwisselend op Soestdijk en in Den Haag (Paleis Lange Voorhout). Tijdens haar representatieve verplichtingen is zij altijd vriendelijk en belangstellend.
In 1885 huwt zij met Prins Albert van Saksen Altenburg en krijgt twee dochters. Ook dit huwelijk is echter van korte duur.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
   4. Sophie, geboren 1824, overleden 1897.
Gehuwd met KAREL ALEXANDER V. SAKSEN - WEIMAR, geboren 1818, overleden 1901, groothertog van Saksen-Weimar, zoon van Groothertog KARL FRIEDRICH V. SAKSEN - WEIMAR en MARIA ROMANOV.
   5. Ernst Casimir, werd slechts enkele maanden oud.
Uit het tweede huwelijk:
   6. Helena van NASSAU (zie 63).
   7. Sophia van NASSAU, geboren 1836, overleden 1913.
Gehuwd 1857 met Oscar II van ZWEDEN, geboren 1829, overleden 1907.
61    H.M. Anna Paulowna H.K.H. van RUSLAND, geboren op 18-01-1795 te St. Petersburg, Rusland. Volgens de Russische kalender is zij geboren op 7 januari, volgens de westeuropese kalender op 18 januari 1795. Overleden op 01-03-1865 te Den Haag op 70-jarige leeftijd, begraven op 17-03-1865 te Delft. Deze jongste dochter van Tsaar Paul I Petrowitsj en Sophia Dorothea (Maria Feodorovna) van Wurtemberg groeit op met haar jongere broers Nicolaas en Michael. Zij leert vloeiend Frans en Duits en staat in de belangstelling van Napoleon Bonaparte, de keizer der Fransen, als bruid. In eerste instantie gaat de keizerlijke familie akkoord, maar vraagt een wachttijd van 2 jaar. Intussen trouwt Napoleon met Maria Louise van Oostenrijk, een dochter van een Keizer Franz I.
Een verbintenis met (toen) kroonprins Willem van de Nederlanden lijkt Tsaar Alexander I nuttig en in 1816 wordt het huwelijk met veel pracht en praal in St. Petersburg gevierd.
In Den Haag (Lange Voorhout en Kneuterdijk) leidt het paar een gelukkig huwelijksleven. Anna onderhoudt een uitgebreide correspondentie met haar Russische verwanten. Zij borduurt veel historische taferelen. Zij leeft vrij luxueus en blijft haar orthodoxe geloof trouw. Met haar schoondochter Sophie van Wurtemberg (tevens een nicht van haar) heeft zij een slechte verhouding. Na het plotselinge overlijden van Willem trekt zij zich terug uit het openbare leven en woont zij voornamelijk op Paleis Soestdijk.
Door de schuldenlast van Willem II verdwijnt een groot aantal schilderijen naar de Hermitage in St. Petersburg, waar ze nog hangen.
Bron: Van Ditzhuysen, Oranje Nassau, een biografisch woordenboek.
Bergamini, The Tragic Dynasty, a history of the Romanovs. Dochter van CZAAR PAUL I ROMANOV (zie 122) en SOPHIA van WURTTEMBERG (zie 123).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 60).

62    George van WALDECK PYRRMONT, geboren 1831, overleden 1893.
Gehuwd 1853 met
63    Helena van NASSAU, geboren 1831, overleden 1888, dochter van Willem II Frederik George Lodewijk van ORANJE NASSAU (Guillot) (zie 60) en Paulina van WURTEMBERG (zie 127).
Uit dit huwelijk:
   1. Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van WALDECK PYRMONT (zie 31).
   2. Helena, geboren 1861, overleden 1922.
Gehuwd 1882 met Leopold van SAKSEN - COBURG, geboren 1853, overleden 1884.

Generatie VII


112    Prins FRIEDRICH LUDWIG van MECKELENBURG SCHWERIN, geboren 1778, overleden 1819.
Gehuwd met
113    HELENA ROMANOV, geboren 1784, overleden 1803, dochter van CZAAR PAUL I ROMANOV (zie 122) en SOPHIA van WURTTEMBERG (zie 123).
Uit dit huwelijk:
   1. Groothertog PAUL FRIEDRICH (zie 56).

120    Z.M. Willem I Frederik van ORANJE NASSAU, geboren op 24-08-1772 te Den Haag, gedoopt (NH) op 17-09-1772 te Den Haag, overleden op 12-12-1843 te Berlijn, Duitsland op 71-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1844 te Delft. Souverein vorst 1813, Koning der Nederlanden (1815-1840), Prins van Oranje Nassau etc.
Hij studeerde te Leiden en werd in 1790 generaal der infanterie en gouverneur van Breda. Hij streed in 1793 en 1794 in de Zuidelijke Nederlanden tegen de Fransen, nam in 1799 deel aan de inval bij Den Helder, verwierf in 1802 Fulda, Corvey, Weingarten, Dortmund, Isny en Buchhorn als schadeloosstelling, doch verloor deze gebieden in 1806. In Oostenrijkse dienst. als luitenant-maarschalk, werd hij gewond in 1809 bij Wagram.
In 1805 koopt hij te Berlijn het Paleis Unter den Linden, voortaan bekend als het Niederlandisches Palais.
Op 2 dec. 1813 ingehuldigd te Amsterdam als souverein vorst, regeerde hij, na 16 maart 1815 als koning der Nederlanden, tot zijn troonsafstand, te Apeldoorn, op 7 oktober 1840.
Hij verwierf in 1815 het groothertogdom Luxemburg, in ruil voor zijn Duitse erflanden. In 1816 werd hij Vliesridder.
Bron: Dek, Genealogie van het Vorstenhuis Nassau, zoon van WILLEM V VAN ORANJE NASSAU (zie 240) en Frederika Sophia Wilhelmina van PRUISEN (zie 241).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 01-10-1791 te Berlijn, Duitsland met H.K.H. Frederika Louise Wilhelmina Prinses van PRUISEN (Mimi), 16 jaar oud (zie 121).
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 17-02-1841 te Berlijn, Duitsland met Henriëtte Adriana Ludovica Flora Gravin d' OULTREMONT de WÉGIMONT, 48 jaar oud, geboren op 28-02-1792 te Maastricht (gezindte: RK), overleden op 26-10-1864 te Rahe bij Aken op 72-jarige leeftijd, begraven te Wegimont. Begraven in de uit 1671 daterende grafkapel van de familie d'Oultremont. Henriette is een half Zuid-, half Noordnederlandse en Rooms Katholiek. Haar vader behoort tot de oude Luikse adel, haar moeder is de dochter van de hollandse vice-admiraal A. Hartsinck.
Nadat Willem I koning is geworden, wordt zij hofdame van de koningin.
Zij is vrolijk en geestig, en valt daardoor in de smaak van Willem I.
In mei 1839 doet hij een fel omstreden huwelijksaanzoek, dat uiteindelijk leidt tot de troonsafstand van Willem I.
Henriette krijgt een jaargeld toegekend. Het paar leeft sinds het huwelijk als graaf en gravin van Nassau voornamelijk in het Paleis Unter den Linden te Berlijn. Na Willems dood betrekt in 1843 het kasteel Rahe te Laurensberg bij Aken.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Willem II Frederik George Lodewijk (Guillot) (zie 60).
   2. Willem Frederik Karel (Fritz O.), geboren op 28-02-1797 te Berlijn, overleden op 08-09-1881 te Wassenaar op 84-jarige leeftijd. Huize De Pauw. Begraven op 23-09-1881 te Delft. In ballingschap geboren in de slaapkamer van zijn naamgenoot Frederik II de Grote (Der alte Fritz) wordt hij Fritz O. genoemd. Als zestienjarige strijdt hij mee met de Slag bij Leipzig. Frederik is beminnelijk en evenwichtig. Als tweede zoon maakt hij aanspraak op de Duitse bezittingen, die tijdens het Wener Congres worden ingeruild voor het Groothertogdom Luxemburg. In 1816 wordt hij Grootmeester-nationaal der Vrijmetselaren. Het Groot-Oosten krijgt in 1856 van hem een logegebouw aan de Haagse Fluwelen Burgwal. In 1826 sticht hij de KMA in Breda. Tijdens het oproer in Brussel van 1830 wordt hij, samen met met zijn broer, naar Brussel gestuurd om de onlusten te bedwingen. Hij slaagt er niet in om Brussel te bezetten.
Bij de troonsafstand van zijn vader neemt hij ontslag uit alle openbare betrekkingen. Prins Frederik bouw een vlekkeloze reputatie op als bemiddelaar en verzoener in ernstige familieconflicten. Hij bezit veel landgoederen, in Nederland (o.a. De Pauw in Wassenaar), Silezie (waar hij vaak verblijft) en Duitsland.
Bron: Van Ditzhuysen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1821 te Berlijn. De bruiloft in Berlijn gaat gepaard met zes dagen feest. Tijdens het huwelijksdiner in het koninklijk paleis wordt het befaamde gouden Hohenzollernservies gebruikt.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek met Augusta Wilhelmina Amalia (Louise) van PRUISEN, 13 jaar oud, geboren op 01-02-1808 te Koningsbergen, overleden op 06-12-1870 te Wassenaar op 62-jarige leeftijd, begraven op 21-12-1870 te Delft. De in Oost Pruisen geboren prinses trekt in haar jeugdjaren aan het hof in Berlijn veel op met haar oudere neef, Frederik, die ook wel Fritz O. wordt genoemd. Volgens koningin Anna Paulowna was zij lelijk, maar had zij een rustig en waardig optreden, en daarmee in geen enkel opzicht leek op de rest van haar Pruisische familie. Frederik en Louise leiden een veel eenvoudiger bestaan dan de pronklievende Willem II en Anna Paulowna.
Louise leidt aan een borstkwaal en moet veel kuren, vooral in Zwitserland.
Met de jongere koningin Sophie heeft Louise een koele verstandhouding, mede door haar pro-Pruisische opstelling, terwijl Sophie anti-Pruisisch en sterk Fransgezind is.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
   3. Paulina, geboren 1800, overleden 1806.
   4. MARIANNE, geboren 1810, overleden 1883.
Gescheiden 1849 van ALBRECHT van PRUISEN, geboren 1809, overleden 1872.
121    H.K.H. Frederika Louise Wilhelmina Prinses van PRUISEN (Mimi), geboren op 18-11-1774 te Potsdam, overleden op 12-10-1837 te Den Haag op 62-jarige leeftijd, begraven op 26-10-1837 te Delft. Dochter van Frederik Willem II, Koning van Pruisen en Frederika Louise, landgravin van Hessen Darmstadt.
Haar jeugd brengt zij voornamelijk door in Berlijn. Zij heeft een zacht karakter en is niet geneigd tot weerspanningheid. In 1795 vlucht het prinselijk paar eerst naar Engeland, later naar Berlijn, waar ze o.a. gaan wonen in het paleis Schönhausen bij Berlijn. Tot 1812 verblijft het prinselijk paar vooral op de Silezische bezittingen, o.a. onder Heinrichau in Posen (thans: Polen).
Na de restauratie verblijven de Oranjes afwisselend in Den Haag (tot 1816 het huis Huguetan, daarna Paleis Noordeinde) en Brussel.
Zij houdt van een huiselijk sfeer, tekent en schildert niet onverdienstelijk en doet veel aan weldadigheid. Stil en opvallend gaat zij haar gang.
Bron: Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 120).

122    CZAAR PAUL I ROMANOV, geboren 1754, overleden 1801.
Gehuwd (1) met SOPHIA van WURTTEMBERG (zie 123).
Gehuwd (2) met WILHELMINA van HESSEN-DARMSTADT.
Uit het eerste huwelijk:
   1. czaar ALEXANDER I, geboren 1777, overleden 1825.
   2. CONSTANTIJN, geboren 1779, overleden 1831.
   3. HELENA (zie 113).
   4. MARIA, geboren 1786, overleden 1859.
Gehuwd met Groothertog KARL FRIEDRICH V. SAKSEN - WEIMAR, geboren 1783, overleden 1853.
   5. CATHARINA, geboren 1788, overleden 1819.
Gehuwd met Koning WILHELM I van WÜRTTEMBERG, geboren 1781, overleden 1864.
   6. H.M. Anna Paulowna H.K.H. van RUSLAND (zie 61).
   7. NICOLAAS I, geboren 1796, overleden 1855.
123    SOPHIA van WURTTEMBERG, grootvorstin.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 122).

126 =    60 Willem II Frederik George Lodewijk van ORANJE NASSAU (Guillot).
127    Paulina van WURTEMBERG, geboren 1810, overleden 1856.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 60).

Generatie VIII


226 =    122 CZAAR PAUL I ROMANOV.
227 =    123 SOPHIA van WURTTEMBERG.

240    WILLEM V VAN ORANJE NASSAU, geboren 1748, overleden 1806. Stadhouder 1751(1766)-1795, zoon van WILLEM IV VAN ORANJE NASSAU (zie 480) en ANNA VAN ENGELAND (HANNOVER?) (zie 481).
Gehuwd met
241    Frederika Sophia Wilhelmina van PRUISEN, geboren 1751, overleden 1820.
Uit dit huwelijk:
   1. LOUISE, geboren 1770, overleden 1819.
Gehuwd met CAREL V. BRUNSWIJK, geboren 1766, overleden 1806.
   2. Z.M. Willem I Frederik (zie 120).
   3. FREDERIK, geboren 1774, overleden 1799.

Generatie IX


480    WILLEM IV VAN ORANJE NASSAU, geboren 1711, overleden 1751, stadhouder van Friesland 1711(1731), algemeen erfstadhouder 1747, zoon van JOHAN WILLEM FRISO (zie 960) en MARIA LOUISE V. HESSEN - KASSEL (zie 961).
Gehuwd met
481    ANNA VAN ENGELAND (HANNOVER?), geboren 1709, overleden 1759.
Uit dit huwelijk:
   1. CAROLINA, geboren 1743, overleden 1787.
Gehuwd met CAREL CHRISTIAAN V. NASSAU - WEILBURG, geboren 1735, overleden 1788.
   2. WILLEM V (zie 240).

Generatie X


960    JOHAN WILLEM FRISO, geboren 1687, overleden 1711. Stadhouder van Friesland 1696(1707), heeft middels vererving de titel 'prins van Oranje' verkregen (1702) via Willem III (120), zoon van HENDRIK CASIMIR II (NASSAU) (zie 1920) en HENRIETTE AMALIA V. ANHALT - DESSAU (zie 1921).
Gehuwd met
961    MARIA LOUISE V. HESSEN - KASSEL, geboren 1688, overleden 1765.
Uit dit huwelijk:
   1. ANNA VAN ORANJE-NASSAU, geboren 1710, overleden 1777.
Gehuwd met FREDERIK VAN BADEN, overleden 1732. Erfprins.
   2. WILLEM IV VAN ORANJE NASSAU (zie 480).

Generatie XI


1920    HENDRIK CASIMIR II (NASSAU), geboren 1657, overleden 1696. Vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland 1664 (1675), zoon van Vorst van Nassau-Diez WILLEM FREDERIK (NASSAU) (zie 3840) en ALBERTINE AGNES ORANJE-NASSAU (zie 3841).
Gehuwd met
1921    HENRIETTE AMALIA V. ANHALT - DESSAU, geboren 1666, overleden 1726.
Uit dit huwelijk:
   1. HENRIETTE ALBERTINA, geboren 1686, overleden 1754.
   2. JOHAN WILLEM FRISO (zie 960).
   3. MARIA AMALIA, geboren 1689, overleden 1771.
   4. SOFIA HEDWIG, geboren 1690, overleden 1734.
Gescheiden 1710 van KAREL LEOPOLD VAN MECKLENBURG.
   5. ISABELLA CHARLOTTE, geboren 1692, overleden 1757.
Gehuwd met CHRISTIAAN VAN NASSAU-DILLENBURG, overleden 1739.
   6. JOHANNA AGNES, geboren 1693, overleden 1765.
   7. LOUISE LEOPOLDA, geboren 1695, overleden 1758.
   8. HENRIETTE CASIMIRA, geboren 1696, overleden 1738.

Generatie XII


3840    Vorst van Nassau-Diez WILLEM FREDERIK (NASSAU), geboren 1613, overleden 1664. Stadhouder van Friesland 1640, vorst 1652, zoon van ERNST CASIMIR (NASSAU) (zie 7680) en SOPHIA HEDWIG V. BRUNSWIJK - WOLFENBUTTEL (zie 7681).
Gehuwd met
3841    ALBERTINE AGNES ORANJE-NASSAU, geboren 1634, overleden 1696, dochter van FREDERIK HENDRIK (prins van oranje) ORANJE-NASSAU (zie 7682) en AMALIA van SOLMS-BRAUNFELS (zie 7683).
Gehuwd (1) met Vorst van Nassau-Diez WILLEM FREDERIK (NASSAU) (zie 3840).
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
   1. HENDRIK CASIMIR II (zie 1920).

Generatie XIII


7680    ERNST CASIMIR (NASSAU), geboren 1573, overleden 1632. Stadhouder van Friesland 1620, zoon van JAN DE OUDE (NASSAU) (zie 15360) en ELISABETH V. LEUCHTENBERG (zie 15361).
Gehuwd met
7681    SOPHIA HEDWIG V. BRUNSWIJK - WOLFENBUTTEL, geboren 1592, overleden 1642.
Uit dit huwelijk:
   1. HENDRIK CASIMIR I, geboren 1612, overleden 1640. Stadhouder van Friesland 1632.
   2. Vorst van Nassau-Diez WILLEM FREDERIK (zie 3840).
   3. MAURITS, geboren 1619, overleden 1628.

7682    FREDERIK HENDRIK (prins van oranje) ORANJE-NASSAU, geboren op 28-02-1584, overleden 1647, kocht in 1630 voor zijn (zover bekend) oudste, onwettige zoon Frederik de heerlijkheid Zuylestein bij Leersum voor 35000 gulden. Zoon van WILLEM DE ZWIJGER PRINS VAN ORANJE (GRAAF VAN NASSAU) (zie 15364) en LOUISE DE COLIGNY (zie 15365).
Gehuwd met
7683    AMALIA van SOLMS-BRAUNFELS, geboren 1602, overleden 1675.
Uit dit huwelijk:
   1. Heer van Zuylenstein Frederik (bastaard) van NASSAU, geboren 1625, stamvader van de bastaardtak.
Gehuwd.
   2. WILLEM II, geboren 1626, overleden 1650.
Gehuwd met HENRIETTE MARIA STUART, geboren 1631, overleden 1660. MARY V. ENGELAND.
   3. LOUISE HENRIETTE, geboren 1627, overleden 1667.
Gehuwd met FREDERIK WILLEM V. BRANDENBURG, geboren 1620, overleden 1688.
   4. ALBERTINE AGNES (zie 3841).
   5. HENRIETTE CATHARINA, geboren 1637, overleden 1708.
Gehuwd met JOHAN GEORGE II V. ANHALT - DESSAU, geboren 1627, overleden 1693.
   6. MARIA, geboren 1642, overleden 1688.
Gehuwd met LODEWIJK HENDRIK V. SIMMEREN, geboren 1640, overleden 1674.

Generatie XIV


15360    JAN DE OUDE (NASSAU), geboren 1536, overleden 1606. Graaf van Nassau, regeerde sinds 1559 te Dillenburg, zoon van WILLEM DE RIJKE (NASSAU) (zie 30720) en JULIANA V. STOLBERG (zie 30721).
Gehuwd (1) met ELISABETH V. LEUCHTENBERG (zie 15361).
Gehuwd (2) met KUNIGUNDE VAN DE PALTS, overleden 1586.
Gehuwd (3) met JOHANNETTA VAN SAYN, overleden 1622.
Uit het eerste huwelijk:
   1. WILLEM LODEWIJK, geboren 1560, overleden 1620. Stadhouder van Friesland 1584.
Gehuwd met ANNA ORANJE-NASSAU, geboren 1562, overleden 1588, dochter van WILLEM DE ZWIJGER PRINS VAN ORANJE (GRAAF VAN NASSAU) (zie 15364) en ANNA V. SAKSEN.
   2. JOHAN DE MIDDELSTE, geboren 1561, overleden 1623.
   3. GEORGE, geboren 1562, overleden 1623.
   4. FILIPS, geboren 1566, overleden 1595. Gouverneur van Nijmegen.
   5. ERNST CASIMIR (zie 7680).
   6. LODEWIJK GUNTHER, geboren 1575, overleden 1604.
Uit het derde huwelijk:
   7. JOHAN LODEWIJK, geboren 1590, overleden 1653, vorst 1650.
Gehuwd met URSULA VAN LIPPE, overleden 1638.
15361    ELISABETH V. LEUCHTENBERG, geboren 1537, overleden 1579.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 15360).

15364    WILLEM DE ZWIJGER PRINS VAN ORANJE (GRAAF VAN NASSAU), geboren 1533, overleden 1584, heeft middels vererving de titel 'prins van Oranje' verkregen, zoon van WILLEM DE RIJKE (NASSAU) (zie 30720) en JULIANA V. STOLBERG (zie 30721).
Gehuwd (1) op 12-04-1583 te ANTWERPEN, vierde huwelijk van Willem met LOUISE DE COLIGNY (zie 15365).
Gehuwd (2) met ANNA V. BUREN (EGMOND?), geboren 1533, overleden 1558.
Gehuwd (3) met ANNA V. SAKSEN, geboren 1544, overleden 1577.
Gehuwd (4) met CHARLOTTE V. BOURBON, geboren 1546, overleden 1582.
Uit het eerste huwelijk:
   1. FREDERIK HENDRIK (prins van oranje) ORANJE-NASSAU (zie 7682).
Uit het tweede huwelijk:
   2. PHILIPS WILLEM ORANJE-NASSAU, geboren 1554, overleden 1618.
Gehuwd met ELEONORA V. BOURBON CONDE, geboren 1587, overleden 1619.
Uit het derde huwelijk:
   3. ANNA ORANJE-NASSAU, geboren 1562, overleden 1588.
Gehuwd met WILLEM LODEWIJK (NASSAU), geboren 1560, overleden 1620. Stadhouder van Friesland 1584, zoon van JAN DE OUDE (NASSAU) (zie 15360) en ELISABETH V. LEUCHTENBERG (zie 15361).
   4. MAURITS ORANJE-NASSAU, geboren 1567, overleden 1625.
15365    LOUISE DE COLIGNY, geboren 1555, overleden 1620 te FRankrijk, dochter van Gaspard de COLIGNY (zie 30730).
Gehuwd (1) -05-1572 met Charles de FELIGNY, overleden op 24-08-1572, vermoord tijdens de Bartholomeusnacht.
Gehuwd (2) op 12-04-1583 te ANTWERPEN, vierde huwelijk van Willem met WILLEM DE ZWIJGER PRINS VAN ORANJE (GRAAF VAN NASSAU) (zie 15364).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind (zie onder 15364).

Generatie XV


30720    WILLEM DE RIJKE (NASSAU), geboren 1487, overleden 1559. Graaf van Nassau-Dillenburg, zoon van JOHAN V (NASSAU) (zie 61440) en ELISABETH V. HESSEN (zie 61441).
Gehuwd (1) met JULIANA V. STOLBERG (zie 30721).
Gehuwd (2) met WALBURGA VAN EGMOND.
Uit het eerste huwelijk:
   1. WILLEM DE ZWIJGER PRINS VAN ORANJE (GRAAF VAN NASSAU) (zie 15364).
   2. JAN DE OUDE (zie 15360).
   3. LODEWIJK, geboren 1538, overleden 1574.
   4. MARIA, geboren 1539, overleden 1599.
Gehuwd met WILLEM IV, graaf v.d.Bergh.
   5. ADOLF, geboren 1540, overleden 1568.
   6. ANNA, geboren 1541, overleden 1616.
Gehuwd met ALBERT VAN NASSAU.
   7. ELISABETH, geboren 1542, overleden 1603.
Gehuwd met KOENRAAD. Graaf van Solms.
   8. CATHARINA, geboren 1543, overleden 1624.
Gehuwd met GUNTHER. Graaf van Schwartzburg.
   9. JULIANA, geboren 1546, overleden 1588.
Gehuwd met ALBERT. Graaf van Schwarzburg.
   10. MAGDALENA, geboren 1547, overleden 1633.
Gehuwd met WOLFGANG. Graaf van Hohenlohe.
   11. HENDRIK, geboren 1550, overleden 1574.
Uit het tweede huwelijk:
   12. MAGDALENA, geboren 1522, overleden 1567.
Gehuwd met HERMAN, graaf van NIEUWENAAR.
30721    JULIANA V. STOLBERG, geboren 1506, overleden 1580.
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 30720).

30728 =    30720 WILLEM DE RIJKE (NASSAU).
30729 =    30721 JULIANA V. STOLBERG.

30730    Gaspard de COLIGNY.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1. LOUISE (zie 15365).

Generatie XVI


61440    JOHAN V (NASSAU), geboren 1455, overleden 1516. Graaf van Nassau-Dillenburg, zoon van JOHAN IV (NASSAU) (zie 122880) en MARIA V. LOON (zie 122881).
Gehuwd met
61441    ELISABETH V. HESSEN, geboren 1466, overleden 1523.
Uit dit huwelijk:
   1. HENDRIK III, geboren 1483, overleden 1538. Baron van Breda.
Gehuwd (1) met CLAUDIA V. CHALON PRINSES V. ORANJE, geboren 1498, overleden 1521.
Gehuwd (2) met FRANCOISE VAN SAVOYE.
Gehuwd (3) met MENCIA DE MENDOZA.
   2. WILLEM DE RIJKE (zie 30720).

Generatie XVII


122880    JOHAN IV (NASSAU), geboren 1410, overleden 1475, zoon van ENGELBRECHT I (NASSAU) (zie 245760) en JOHANNA V. POLANEN (zie 245761).
Gehuwd met
122881    MARIA V. LOON, geboren 1424, overleden 1502.
Uit dit huwelijk:
   1. ENGELBRECHT II, geboren 1451, overleden 1504. Baron van Breda.
Gehuwd met CIMBURGA V. BADEN, geboren 1450, overleden 1501.
   2. JOHAN V (zie 61440).

Generatie XVIII


245760    ENGELBRECHT I (NASSAU), geboren 1370, overleden 1442.
Gehuwd met
245761    JOHANNA V. POLANEN, geboren 1392, overleden 1445, erfdochter van Breda.
Uit dit huwelijk:
   1. JOHAN IV (zie 122880).
   2. HENDRIK II, geboren 1414, overleden 1451.

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland