Parenteel van Cornelis SEEUW


I.1    Cornelis SEEUW.
Gehuwd met Maartje Pietersdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harpert Cornelisse (zie II.1).

 
II.1    Harpert Cornelisse SEEUW, zeevarend man, stierman (stuurman?), begraven -10-1708 te Vlaardingen, j.m.wonend te Vlaardingen, visser en stierman, koopt op 19-5-1670 een huis voor 330 gulden aan het Swartevelt te Vlaardingen.
Door erven verkocht in 1709 voor 470 gulden aan Dirk Janse Verbrugge.
Zoon van Cornelis SEEUW (zie I.1) en Maartje Pietersdr.
Ondertrouwd op 18-04-1665 te Vlaardingen met Adriaantje PIETERSDR GORTER, overleden na 1673, voor 1708, dochter van Pieter Corneliszn GORTER en Grietgen Ariens van der WOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Harperts, gedoopt op 05-01-1667 te Vlaardingen, overleden ..-07-1727 te Vlaardingen. Testament:
Op 26/06/1727, in de maand voor zijn overlijden, laat Pieter Harpertsz een testament opmaken op de langstlevende en zijn nog levende kinderen Jan Pietersz, Harpert Pietersz en Ariaantje Pietersz en daarnaast Ary Jacobsz-, Pieter Jacobsz-, Jan Jacobs- en Cornelis Jacobs Kijne, kinderen uit het eerste huwelijk van zijn tweede vrouw. In het testament wordt genoemd een
huis en erf te Vlaardingen.

Testament van anderen:
Pieter Harperts was in 1715 erfgenaam van Loutjen Heijndricks, weduwe van Claes Joppen. Tevens werd hij benoemd tot voogd van de minderjariger kinderen. [bron: 4/05/1715 Schiedam ONA 855,1108]
.
Ondertrouwd (1) op 17-03-1697 te Vlaardingen met Maria Jansdr (Maartje) PLOEGER, geboren te Vlaardingen, overleden ..-03-1712 te Vlaardingen, dochter van Jan Hendricksen PLOEGER.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 07-05-1713 te Vlaardingen met Neeltje Pietersd van HEES, overleden op 06-02-1734 te Vlaardingen.
   2.  Betje Harpertsz de SEEUW, gedoopt op 19-05-1669 te Vlaardingen, overleden ..-01-1730 te Vlaardingen. Notitie bij overlijden van Betje:
Overlijden VIM: januari 1730 of februari 1753
Notitie bij Betje: Schiedam ONA 855,1107 wordt geprelegateert uit de nalatenschap van Loutjens Heijndricks, weduwe van Claes Joppen en wonende in Vlaardingen met comparants bed en alle desselfs toebehoren 04/05/1715

Testament van anderen:
04/05/1715 Erfgenaam Loutjen Heijndricks, weduwe Claes Joppen
Tevens voogd van minderjarige erfgenamen Schiedam ONA 855,1108

04/05/1715 Betje wordt tevens geprelageert uit de nalatenschap van Loutjen Heijndricks weduwe van Claes Joppen en wonende in Vlaardingen met comparants bed en alle desselfs toebehoren. [bron: Schiedam ONA 855/1107]
.
Ondertrouwd op 01-05-1695 te Vlaardingen met Pouwels Cornelisz FOUSER, 25 jaar oud, gedoopt op 05-02-1670 te Vlaardingen, zoon van Cornelis Paulusz FOUSERT en Willemtie HEIJNDERICKS.
   3.  Grietje Harperts de ZEEUW, gedoopt op 02-12-1671 te Vlaardingen, overleden ..-08-1730 te Vlaardingen.
Ondertrouwd (1) op 11-05-1698 te Vlaardingen met Paulus (Pouwels) Ariensz MORRE (MOREMAN)(MOERMAN?), overleden ..-06-1704 te Vlaardingen, zoon van Ary Jacobsz MORRE en Barbara EEWOUDSD..
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 07-11-1723 te Vlaardingen met Jakob Krijnsz KORNAAT, 53 jaar oud, zeeman, gedoopt op 29-12-1669 te Vlaardingen, begraven ..-12-1750 te Vlaardingen, zoon van Krijn Jansz KORNAAT en Sara CORNELISD.
   4.  Cornelis Harpertzn. de ZEEUW (zie III.9).
   5.  Ariaentie Harperts de ZEEUW, gedoopt op 12-11-1679 te Vlaardingen, overleden voor 1715.
   6.  Harpert Hartpertsz de SEEUW, gedoopt op 03-09-1681 te Vlaardingen, overleden 1718 te op zee. Notitie bij Harpert: Vraag: waarom geen erfgenaam Loutjen Heyndricks (zie Schiedam ONA 855,1108)
Adres:
Pepersteeg (In een inventaris d.d. 26/08/1746 staat een pand van Jan Cornelis Pernis beschreven als aan de noordzijde van de Pepersteeg, aan de westzijde belend door de weduwe Harpert de Zeeuw. Tot nu toe is deze Harpert de enige kandidaat voor deze vermelding.)
.
Gehuwd met Annetje Pietersd (Metje) VOSHOL, gedoopt op 26-11-1681 te Vlaardingen, overleden ..-03-1757 te Vlaardingen. Notitie bij Metje: Harpert Harpersz. de Zeeuwcomparant Vlaardingen
Notaris: Pieter de Vooght akte: 51-202 d.d. 15.10.1756 betreft: testament
1e Comparant: Metje Pietersd. Voshol
- echtg. of wed: Harpert de Zeeuw (+)
- woonplaats of adres: Vlaardingen
2e Comparant: 1. Maartje Harpersd. de Zeeuw 2. Ariaantje Harpersd. de Zeeuw 3. Harpert Harpersz. de Zeeuw (+) 4. Harpert Harpersz. de Zeeuw
- echtg. of wed.: 1. Jacob Joppe Drop 2. Teunis Abrahamsz. van Velden
- Voogd: 1. Jacob Joppe Drop 2. Teunis Abrahamsz. van Velden 3. Pieter Teunisz. van Bergen
- woonplaats of adres: 1.-3. Vlaardingen
Getuigen: 1. Dirk de Vooght 2. Dirk Schilperoord
Bron: Notarieel archief
Archief: 0218: Notari?le archieven inventarisnummer
Notarissen ter standplaats Vlaardingen
Testament:
Op 15/10/1756 maakt Metje Pieters haar testament op met als erfgenamen haar nog in leven zijnde kinderen Maartje, Ariaantje, en Harpert.
Dochter van Pieter Janse VASOL en Barbar ARENTS.
   7.  Ary Harpertsz de SEEUW, Stierman (stuurman) op het buisschip " de Zoutkeet" (bron: Schiedam ONA 855, 1255), gedoopt op 01-01-1685 te Vlaardingen, overleden ..-06-1758 te Vlaardingen. Notitie bij overlijden van Ary: Get: Lauwtie Heijndericks
Notitie bij Ary: Schiedam ONA 855,1108 erfgenaam Loutjen Heijndricks, weduwe Claes Joppen 04/05/1715

Testament:
Op 31/10/1759, een jaar na het overlijden van Ary Harpertsz, laat zijn weduwe Sara Arentsd een testament opmaken met daarin Ariaantje Arents de Zeeuw, de dohter van Ary Harpertsz uit een eerste huwelijk en echtgenote van Leendert Simonsz van Vliey, als erfgenaam.
Testament van anderen:
04/05/1715 wordt Ary Harperts genomineert tot erfgenaam in de nalatenschap van Loutjen Heijndriks, weduwe van Claes Joppen erfgenaam Loutjen Heijndricks, weduwe Claes Joppen [bron: Schiedam ONA 855 blz 1108]
Getuige bij:
geboorteaangifte Pieter Harperts de Zeeuw (1711-1711)
.
Ondertrouwd (1) op 03-05-1711 te Vlaardingen (getuige(n): Aeltie Pieters (Gorter?) ... en maartje Heijndericks de Zeeuw (1707-1770)) met Aagje Ariëns DROP, 25 jaar oud, gedoopt op 24-04-1686 te Vlaardingen, overleden ..-01-1726 te Vlaardingen, dochter van Arend Joppe DROP en Willempje LEENDERTSD.
Ondertrouwd (2) op 07-12-1726 te Vlaardingen, gehuwd op 41-jarige leeftijd op 22-12-1726 te Vlaardingen met Sara Arentsd. van ROSSEN, begraven ..-06-1760 te Vlaardingen. Notitie bij Sara: Sara Arentsd. van Rossencomparant op woensdag 31 oktober 1759 Vlaardingen

Notaris: Pieter de Vooght akte: 52-356 d.d. 31.10.1759 betreft: testament
1e Comparant: Sara Arentsd. van Rossen
- echtg. of wed: Ary Harpertsz. de Zeeuw (+)
- woonplaats of adres: Vlaardingen
2e Comparant: Ariaantje Arentsd. de Zeeuw
- echtg. of wed.: Leendert Simonsz. van Vliet
- woonplaats of adres: Vlaardingen
Getuigen: 1. Dirk de Vooght 2. Johan Leonard van den Heuvell


Bron: Notariële archieven
Archief: 0218 inventarisnummer
Notariële archieven
Ary en Sara bleven kinderloos.

   8.  Maartje Harperts, overleden ..-10-1746 te Vlaardingen. Notitie bij Maartje:
Bron: Notarieel archief
Archief: 0218: Notariële archieven inventarisnummer
Notarissen ter standplaats Vlaardingen
Roerend en Onroerend Goed:
Op 22 septeber 1717 krijgt Maartje de procuratie over het buisschip "De Coornaar" van Hendrik Hoogstad.
[bron: Notaris: Jacobus Braet akte: 20-580]

Testament van anderen:
Schiedam ONA 855,1108 erfgenaam Loutjen Heijndricks, weduwe Claes Joppen 04/05/1715
.
Ondertrouwd (1) op 09-11-1704 te Vlaardingen met Willem Cornelis VERSCHIE.
Gehuwd (2) op 22-03-1716 te Vlaardingen. Notitie bij het huwelijk van Maartje en Hendrik:
Hendrik Hoogstad comparant Vlaardingen

Notaris: Michiel de Vooght akte: 26-108 d.d. 15.06.1727
1e Comparant: Hendrik Hoogstad
- echtg. of wed: Maartje Harpersd. en Marytje Simonsd. (+) en Hilletje Leendertsd. (+)
- woonplaats of adres: Vlaardingen
2e Comparant: 1. Maartje Harpersd. 2. Barber Hendriksd. Hoogstad 3. Lijsbethe Hendriksd. Hoogstad 4. Hendrik Hoogstad
- Voogd: 1. Abraham van der Linden 2. Vrank Heubink
- beroep of functie: 1. burgemeester
- woonplaats of adres: 1. Vlaardingen
Getuigen: 1. Petrus de Vooght 2. Jacobus van Herwaarde
Adressen:
Noordzijde van de Waalsteeg, Vlaardingen (1754)
Schiedam (1717)
met Hendrik Jacobsz HOOGSTAD, schipper, voor 15-04-1742.
Gehuwd (3) op 15-04-1742 met Claesz Pieters van den BURGH.

 
III.9    Cornelis Harpertzn. de ZEEUW, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 26-04-1674 te Vlaardingen, begraven 04-1727 te Vlaardingen. Notitie bij Cornelis:
Schiedam ONA 804,913 Testament "gehuwd met A.D. Cleywerff"

Cornelis Harpersz. de Zeeuw comparant Vlaardingen
Notaris: Jacobus Braet akte: 21-585 d.d. 11.02.1718 betreft: testament
1e Comparant: Willem Dammisz. Kleywerff
- echtg. of wed: Maartje Corsd. Post
- woonplaats of adres: Vlaardingen
2e Comparant: 1. Maria Dammisd. Kleywerff (+) 2. Cornelia Dammisd. Kleywerff (+) 3. kinderen van Maria 4. kinderen van Cornelia 5. Pieter Groenevelt 6. Maartje Pietersd. Groenevelt 7. Cornelis Harpersz. de Zeeuw 8. Dirk Cornelisz. de Zeeuw
- Voogd: 1. Abraham den Bak 2. Gerrit van Schagen
- woonplaats of adres: 1. Vlaardingen 2. Vlaardingen
Getuigen: 1. Willem Jacob 2. Adriaan van Eijk
Bron: Notarieel archief
Archief: 0218: Notariële archieven inventarisnummer
Notarissen ter standplaats Vlaardingen


Cornelis Harpersz. de Zeeuw comparant Vlaardingen
Notaris: Jacobus Braet akte: 21-595 d.d. 09.06.1718 betreft:
overname scheepswerven voor 4.575 gulden
1e Comparant: 1. Jan Dammisz. Kleywerff (+) 2. Abraham den Bak 3. Abraham van Letten 4. Cornelis Harpersz. de Zeeuw 5. Marytje Dammisd. Kleywerff (+) 6. -2 kinderen van Marytje 7. Cornelia Dammisd. Kleywerff (+)
- echtg. of wed: 2. Geertruy Dammisd. Kleywerff 3. Aaltje Dammisd. Kleywerff 4. Ariaantje Dammisd. Kleywerff 5. Juriaan Barendsz. Zuytmaaslant 7. Pieter Doensz. de Kater
- Voogd: 1. Abraham den Bak 2. Maarten Hoogstraten
2e Comparant: 1. Willem Dammisz. Kleywerff 2. Dammis Pietersz. de Kater
Omschrijving onroerend goed: 2 huizen met schuur en timmerwerf
- ligging: Nieuwe Havenstraat
Voorgaande akte: testament 08.03.1717
Getuigen: 1. Willem Jacob 2. Adriaan van Eijk
Overige personen: Jan Jorisz. Fool
Bron: Notarieel archief
Archief: 0218: Notariële archieven inventarisnummer
Notarissen ter standplaats Vlaardingen
Adres:
Oostzijde Nieuwe Havenstraat
Roerend en Onroerend Goed:
Op 09/06/1718 verkoopt Cornelis Harpert, als een van de mede-eigenaren, huizen met schuur en timmerwerf (scheepswerf) aan de Nieuwe Havenstraat aan Willem Dammusz Kleywerff, de broer van zijn vrouw Ariaentje, en Dammis Pietersz de Kater. Dit alles voor een bedrag van 4.575 gulden.
Het onroerend goed stamt uit een erfenis van 08/03/1717.
Zoon van Harpert Cornelisse SEEUW (zie II.1) en Adriaantje PIETERSDR GORTER.
Gehuwd ..-04-1704 te Vlaardingen met Adriaantje Dammasd. CLEIJWERFF, geboren op 28-02-1672 te Vlaardingen, gedoopt op 26-08-1674 te Vlaardingen, begraven -10-1753 te Vlaardingen. Onroerend Goed:
Op 26 januari 1731 koop Ariaentje, als weduwe van Cornelis Harpertsz de werf van haar broer Willem Dammesz Cleywerf. Zij kocht deze voor haar zoon Dirk de Zeeuw. Voor het geheel van twee huizen en erven, schuren, hellingen en scheepstimmerwerven betaalde zuh 4.000 gulden contant. Daarnaast nam ze twee hypothene van 1.800 en 2.000 gulden tot haar last. E?n van de huizen verkocht ze dezelfde dag voor 900 gulden. [bron: M.A. Struijs, Geschiedenis van de Vl;aardingse scheepswerven]
Op 26 januari 1731 koop Ariaentje, als weduwe van Cornelis Harpertsz de werf van haar broer Willem Dammesz Cleywerf. Zij kocht deze voor haar zoon Dirk de Zeeuw. Voor het geheel van twee huizen en erven, schuren, hellingen en scheepstimmerwerven betaalde zuh 4.000 gulden contant. Daarnaast nam ze twee hypothene van 1.800 en 2.000 gulden tot haar last. Eén van de huizen verkocht ze dezelfde dag voor 900 gulden.
Dochter van Dammas Dircksz. CLEIJWERFF en Grietje Matheusdr. VERBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harpert (zie IV.1).
   2.  Grietje, geboren op 06-04-1710 te Vlaardingen, overleden 06-1710 te Vlaardingen.
   3.  Dirk (zie IV.4).
   4.  Adriaantje CORNELISDR. de ZEEUW, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 04-03-1714 te Vlaardingen, begraven 1786 te Vlaardingen.
Ondertrouwd op 23-07-1735 te civil Vlaardingen, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-08-1735 te Vlaardingen met Pieter van NECK, 29 jaar oud, geboren op 20-06-1706 te Poortugaal, overleden op 08-06-1797 te Vlaardingen op 90-jarige leeftijd.

 
IV.1    Harpert de ZEEUW, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 15-01-1708 te Vlaardingen, zoon van Cornelis Harpertzn. de ZEEUW (zie III.9) en Adriaantje Dammasd. CLEIJWERFF.
Ondertrouwd op 27-04-1743 te civil Vlaardingen, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-05-1743 te Vlaardingen met Hester van de ARENT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harper (zie V.1).

 
V.1    Harper de ZEEUW, zeeman, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 21-08-1754 te Vlaardingen, zoon van Harpert de ZEEUW (zie IV.1) en Hester van de ARENT.
Ondertrouwd op 30-04-1784 te civil Vlaardingen, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1784 te Vlaardingen met Cornelia de WIJS, gedoopt 1758, overleden op 24-11-1835 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ester, geboren op 06-02-1785 te Vlaardingen, overleden op 05-08-1854 te Schiedam op 69-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 23-01-1806 te civil Schiedam, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-02-1806 te Schiedam met Cornelis Cornelisse NOORDIJK, geboren te Schiedam.
   2.  Daniel (zie VI.3).
   3.  Wilhelmina, geboren op 06-10-1790 te Vlaardingen.
Ondertrouwd op 01-12-1809 te civil Vlaardingen, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-12-1809 te Vlaardingen met Maarten STARRENBURG.

 
VI.3    Daniel de ZEEUW, schippersknecht, geboren op 02-05-1787 te Vlaardingen, overleden op 01-02-1864 te Vlaardingen op 76-jarige leeftijd, zoon van Harper de ZEEUW (zie V.1) en Cornelia de WIJS.
Ondertrouwd op 21-02-1811 te civil Vlaardingen, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-03-1811 te Vlaardingen met Anjenietje van der WEIJDE, geboren 1787 te Vlaardingen, overleden op 13-05-1869 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 30-08-1811 te Vlaardingen, gedoopt op 08-09-1811 te Vlaardingen.
Gehuwd met Pieter NIEUWSTRAATEN, geboren op 16-07-1809 te Vlaardingen.
   2.  Cornelis Arie (zie VII.3).
   3.  Maartje, geboren op 03-06-1817 te Vlaardingen, overleden op 26-03-1836 te Vlaardingen op 18-jarige leeftijd.
   4.  Harpert, geboren op 24-01-1829 te Vlaardingen, overleden op 09-08-1831 te Vlaardingen op 2-jarige leeftijd.

 
VII.3    Cornelis Arie de ZEEUW, kuiper, geboren op 31-10-1813 te Vlaardingen, overleden op 23-01-1892 te Vlaardingen op 78-jarige leeftijd, zoon van Daniel de ZEEUW (zie VI.3) en Anjenietje van der WEIJDE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1837 te Vlaardingen met Henderina (Hijntje) de WILLIGEN, 25 jaar oud, geboren op 27-08-1811 te Vlaardingen, overleden op 24-12-1867 te Vlaardingen op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje, geboren op 13-05-1840 te Vlaardingen.
Gehuwd te Vlaardingen met Johannes HOOGERWERF, Directeur (stoomboot), geboren 1838 te Vlaardingen, overleden op 08-07-1885 te Vlaardingen.
   2.  Gilles (zie VIII.3).
   3.  Angenieta, geboren op 11-06-1843 te Vlaardingen, overleden op 10-05-1899 te Vlaardingen op 55-jarige leeftijd.
   4.  Karel (zie VIII.6).
   5.  Katharina, geboren op 11-06-1846 te Vlaardingen.
   6.  Neeltje, geboren op 29-11-1849 te Vlaardingen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-05-1880 te Vlaardingen met Laurens Jan de ROMPH, schipper, geboren 1849 te Oud Bijerland.
   7.  Daniel, geboren op 10-03-1852 te Vlaardingen, overleden op 21-10-1855 te Vlaardingen op 3-jarige leeftijd.

 
VIII.3    Gilles de ZEEUW, kuiper, winkelier, pakhuisknecht, geboren op 29-09-1841 te Vlaardingen, overleden op 23-06-1911 te Vlaardingen op 69-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Arie de ZEEUW (zie VII.3) en Henderina (Hijntje) de WILLIGEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-08-1864 te Vlaardingen met Liedewij GLANSDORP, 31 jaar oud, geboren op 09-09-1832 te Vlaardingen, overleden op 27-09-1869 te Vlaardingen op 37-jarige leeftijd, dochter van Dirk GLANSDORP en Maria MOERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika, geboren op 22-04-1865 te Vlaardingen, overleden op 08-09-1914 te Vlaardingen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-08-1888 te Vlaardingen met Petrus Marinus Willebrordus van de KERKHOF, 23 jaar oud, machinist, smid, geboren op 06-11-1864 te Schiedam, overleden op 17-08-1921 te Vlaardingen op 56-jarige leeftijd.
   2.  Dirk, geboren op 12-09-1866 te Vlaardingen, overleden op 03-02-1867 te Vlaardingen, 144 dagen oud.
   3.  Dirk (zie IX.4).
   4.  Geboren op 27-09-1869 te Vlaardingen.

 
IX.4    Dirk de ZEEUW, winkelbediende, winkelier, geboren op 05-11-1867 te Vlaardingen (gezindte: ned.herv.), overleden op 01-12-1939 te Vlaardingen op 72-jarige leeftijd, zoon van Gilles de ZEEUW (zie VIII.3) en Liedewij GLANSDORP.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 26-03-1902 te Vlaardingen met Anna van de BORDEN, 27 jaar oud, geboren op 03-04-1874 te Vlaardingen, overleden op 27-01-1955 te Vlaardingen op 80-jarige leeftijd, dochter van Reijer Bastiaan van der BORDEN en Maria VERSTEVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gilles, varensgezel, geboren op 13-07-1902 te Vlaardingen (gezindte: ned.herv.).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-10-1929 te Vlaardingen met Maria NELEMAAT, 35 jaar oud, geboren op 03-08-1894 te Vlaardingen.
   2.  Maria, geboren op 17-08-1904 te Vlaardingen.
   3.  Cornelis Arie (zie X.4).
   4.  Liedewij, geboren op 17-10-1910 te Vlaardingen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-07-1933 te Vlaardingen met J. de LIGT.

 
X.4    Cornelis Arie de ZEEUW, los werkman en slager, geboren op 12-04-1907 te Vlaardingen (gezindte: ned.herv.), zoon van Dirk de ZEEUW (zie IX.4) en Anna van de BORDEN.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 05-08-1950 te Vlaardingen met Adriana van SPRANG, 39 jaar oud, geboren op 11-11-1910 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Liedewij, geboren op 31-12-1950 te Vlaardingen.

 
VIII.6    Karel de ZEEUW, veehouder / melkhandelaar, geboren op 21-08-1844 te Vlaardingen (gezindte: ned.herv.), overleden op 30-12-1898 te Vlaardinger-Ambacht op 54-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Arie de ZEEUW (zie VII.3) en Henderina (Hijntje) de WILLIGEN.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 11-03-1874 te Vlaardingen met Maria POOT, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 19-02-1848 te Vlaardingen, overleden op 08-07-1887 te Den Haag op 39-jarige leeftijd, dochter van Jan POOT en Jannetje van der ENDE.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 30-10-1889 te Vlaardingen met Petronella WEERHEIM, 30 jaar oud, winkelierster, geboren op 13-10-1859 te Vlaardingen, overleden op 17-11-1938 te Vlaardingen op 79-jarige leeftijd, dochter van Johannes WEERHEIM en Jannetje van der MARK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henderina, geboren op 29-03-1875 te Vlaardingen, overleden op 30-09-1924 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-03-1901 te Voorschoten met Sueres Hermanus Johannes JAMES, 23 jaar oud, hervormd predikant, geboren op 01-10-1877 te Enschede, zoon van Ds. Henry Jacques JAMES en Jonkvr. Cornelia Adriana Johanna van HOGENDORP.
   2.  Johanna, geboren op 31-07-1876 te Vlaardingen, overleden op 13-09-1927 te Hillegersberg op 51-jari