Parenteel van Cornelis de SEEU


I.1    Cornelis de SEEU, geboren 1580 -1590.
Gehuwd voor 1625.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis CORNELISSE (de ZEEUW) (zie II.1).
   2.  Geerit (zie II.3).
   3.  Baijke CORNELISDR de SEEU.

 
II.1    Teunis CORNELISSE (de ZEEUW), geboren circa 1625, ouderling te Rijswijk 1685, 1686, 1695, 1696, 1699, 1700, 1708 en 1709, zoon van Cornelis de SEEU (zie I.1).
Gehuwd met Sara JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia de ZEEUW, gedoopt op 21-05-1657 te Rijswijk get. Baijke Cornelis zijn suster, lidmaat van de Kerk te Rijswijk 03-04-1681, lidmaat van de Kerk te Rijswijk 03-04-1681.
   2.  Jan Teunisse de ZEEUW (zie III.2).
   3.  Geertruijd de ZEEUW, gedoopt op 04-11-1668 te Rijswijk
   4.  Cornelis de ZEEUW, gedoopt op 22-01-1673 te Rijswijk Ondertrouwd op 12-04-1705 te Woudrichem #RA Den Bosch: trouw-en begr.register Woudrichem 1696-1762# met Lambertie WANSINGH.
   5.  Maria Anthonisz. de ZEEUW. J.D. van Rijswijk lidmaat van de kerk te Rijswijk 08-04-1686
van Giessen naar Rijswijk. 24-03-1695.
diaken te Rijswijk (1697, 1698, 1710, 1711 en 1712, ouderling te Rijswijk
(1717, 1718, 1722, 1723, 1728 en 1729). schepen te Rijswijk (1714-1746).

Ondertrouwd op 08-05-1695 te Rijswijk met Anthonie Peters d'ALM, van Giessen naar Rijswijk 24-03-1695, diaken te Rijswijk (1697,1698,1710,1711 en 1712, ouderling te Rijswijk (1717, 1718, 1722, 1723, 1728 en 1729), schepen van Rijswijk (1714-1746), zoon van Piter DIRCKSZN. De ALM en Geertruijt ANTHONIS HEUVELCAMP.

 
III.2    Jan Teunisse de ZEEUW, gedoopt op 07-11-1660 te Rijswijk get. Corneliske zijn moeder (van Teunis Cornelisse), overleden voor 1695 te Rijswijk lidmaat van de Kerk te Rijswijk 08-04-1686, diaken te Rijswijk 1693 en 1694. Zoon van Teunis CORNELISSE (de ZEEUW) (zie II.1) en Sara JANS.
Ondertrouwd op 18-03-1693 te Well, #GTMWB 1986 blz 227#, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-04-1693 te Well (getuige(n): GTMWB 1986 Blz. 227) met Elske ARIENS de GIER, 26 jaar oud, gedoopt op 03-06-1666 te Well, dochter van Adriaen de GIER DIRKS, buurmeester van Ammerzoden 1668, en Maria Adriaens CRILLAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan JANSE de ZEEUW, gedoopt op 17-10-1694 te Rijswijk J.M. te Rijswijk lidmaat van de kerk te Rijswijk 09-03-1716, diaken te Rijswijk 1718, 1719, 1723 en 1724, ouderling te Rijswijk 1730 en 1731.
Ondertrouwd op 12-10-1713 te Rijswijk Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-11-1713 te Rijswijk Echtgenote is Neeltje CORNELISSE van VUGT, 23 jaar oud, gedoopt op 01-10-1690 te Rijswijk J.D. te Rijswijk lidmaat van de kerk te Rijswijk 18-04-1710. Dochter van Cornelis AERTSE van VUGT en Geertruijd KANT.

 
II.3    Geerit de SEEU, geboren 1630. Het bestaan van Geerit de Seeu is afgeleid uit het gegeven dat er omstreeks 1650-1660 drie jongemannen leefden die resp Sander(t) Gerits, Jan Gerrits en Nanningh Gerits de Seeu genoemd werden . Het is zeer waarschijnlijk dat zij broers waren. Gelet op het patroniem zal de vader dan ook Gerit of Geerits heten.

Ook zien we dat een dochter van Theunis Cornelisse de Zeeuw doopgetuige is bij de doop van Gerrit de Zeeuw, zoon van Jan Gerrits. Daarmee kan voorlopig aangenomen worden, gelet op de gebruiken uit die tijd, dat die dochter een nicht is van de doopvader. Dan zouden Theunis Cornelisse en Geerit broers zijn geweest. Daarmee wordt ineens de tak de Zeeuw in de omgeving van Woudrichem en Rijswijk logisch verklaard en liggen er weer nieuwe mogelijkheden voor verdergaand onderzoek.
Een interessante vraag wordt dan waar de ouders van Theunis Cornelisse en Geerit vandaan kwamen; omgeving Uitwijk/Waardhuizen of de omgeving Woudrichem/Rijswijk ?

Indien dat laatste het geval zou zijn dan zijn er mogelijk weer verbindingen te leggen richting Gorinchem, Vuren/Dalem maar ook Aalst/Poederoyen; allemaal gebieden waar de familienaam vaak voorkomt.
Uitwijk/Waardhuizen ligt wat dat betreft wat ge.isoleerder, er zijn van daaruit alleen nog maar verbindingen gevonden richt 's-Grevelduin-Capelle.
De lijnen naar Almkerk, Giessen en Emmikhoven zijn nl van latere datum. Zoon van Cornelis de SEEU (zie I.1).
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan GERRITS de ZEEUW (zie III.9).
   2.  Nanning GEERITSZN. de SEEUW (zie III.11).
   3.  Sander de SEEUW (zie III.13).

 
III.9    Jan GERRITS de ZEEUW, geboren 1650 te Waardhuijsen, zoon van Geerit de SEEU (zie II.3) en N.N.
Ondertrouwd op 05-03-1688 te Woudrichem #DTB#, gehuwd voor de kerk op 28-03-1688 te Woudrichem #DTB# met Lijsbeth van BALEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit de ZEEUW, gedoopt (Ned.Herv) op 21-03-1690 te Woudrichem (getuige(n): Dirck van Balen & Maria Theunis de Zeeuw), #DTB
TEXT Doopdatum kan ook zijn 21-05-1690.#.

 
III.11    Nanning GEERITSZN. de SEEUW, geboren circa 1650 te Waardhuizen. Woonde na zijn huwelijk in 's Grevelduin-Capelle. Zoon van Geerit de SEEU (zie II.3) en N.N.
Ondertrouwd op 27-12-1686 te 's-Gr.-Capelle, #DTB#, gehuwd voor de kerk op 19-01-1687 te 's-Gr.-Capelle, #DTB# met Beatrix WOUTERSDR. van NEDERVEEN, geboren te 's Grevelduin Capelle Gedoopt te 's Grevelduin Capelle #DTB NH 's Grevelduin-Capelle
REFN 19/147#.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heiltje de SEEUW, gedoopt op 11-01-1688 te 's-Grevelduin-Capelle, #DTB NH 's Grevelduin-Capelle (NBr) REFN 19/147#.
   2.  Joanna de SEEUW, gedoopt op 30-10-1689 te 's Grevelduin Capelle #DTB NH 's Grevelduin-Capelle
REFN 19/149#.
   3.  Wouter de SEEUW, gedoopt (Ned.Herv) op 15-07-1691 te 's Grevelduin Capelle #DTB NH 's Grevelduin-Capelle
REFN 19/151#.
   4.  Wouter de SEEUW, gedoopt op 17-01-1693 te 's Grevelduin Capelle #doopboek 's Grevelduin Capelle (NBr)
REFN 19/153#, overleden 1694 te 's Grevelduin Capelle #DTB NH 's Grevelduin-Capelle#.
   5.  Wouter de SEEUW, gedoopt (Ned.Herv) op 31-10-1694 te 's Grevelduin Capelle #DTB NH 's Grevelduin-Capelle
REFN 20/2#.
   6.  Anna de SEEUW, gedoopt (Ned.Herv) op 03-10-1697 te 's Grevelduin Capelle #doopboek 's Grevelduin Capelle (NBr)
REFN 20/5v#.
   7.  Girrit de SEEUW, gedoopt op 25-01-1699 te 's Grevelduin Capelle #DTB 's Grevelduin Capelle (NBr)
REFN 20/8v#.

 
III.13    Sander de SEEUW, geboren 1650 te Waerthuijsen (gezindte: Ned.Herv.), overleden 1737 te Giessen. In de Kerkeraadsacten NH Giessen 19-03-1702 - 19-12-1719 " GIESSEN 1 " RA Den Bosch :
" Op den 17 Decemb 1719 kerckenraet gehouden en sijnde ..... naar aanroepingen van des Heeren Heiligen Naams, tot leden deszelfs Kerkenraet gekoozen als ouderl. in plaets van Dirk Dalm: Pieter van Heest en als Dijaken in plaets van Corst.... ........., Sander de Zeeuw en is hier op de vergaderingh met Dankzegginghe tot god Alm. in vrede en lievde geeijndigd."

Hoewel niet met zekerheid vastgesteld wordt met bovenstaande deze Sander de Zeeuw bedoeld. Er zijn diverse aanwijzingen:

* De plaats van overlijden is Giessen;

* Sander en Maria woonden niet in Giessen maar gingen daar wel naar de kerk. Het was waarschijnlijk zo dat de familie aan de meest westelijke kant van Uitwijk woonde, nabij de Giessense Eng, zodat - zeker in de herfst en de winter - een kerkgang naar Giessen meer voor de hand lag dan naar Uitwijk.

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat men toen reeds was behept met een eigenschap die tot ver in de 20 eeuw voorkwam, nl. kerkelijke zwerflust.

Hij wordt in de kerkeraad opgevolgd door zijn zoon Peter, die net als hij begint als diaken en eindigt als ouderling.

In een verslag van de kerkeraad van Giessen dd 13 februari 1725 zien we zijn handtekening, tot nu de oudst gevonden handtekening van de familie.
Hij schrijft zijn achternaam als " Seeu ", met daarachter de vermelding dat hij tekende in zijn kwaliteit als ouderling (oud.). Zoon van Geerit de SEEU (zie II.3) en N.N.
Gehuwd voor 1696 met Maria GLAVIMANS, geboren te 's Grevelduin Capelle Getuigen: Peeterken Peeters van der Puncten en Anthoni van Clootwijck.
Bron: DTB NH 's Grevelduin-Capelle, akte 19/20v.
#H. de Zeeuw, Delft#, gedoopt (Ned.Herv.) op 17-10-1655 te 's Grevelduin Capelle DTB NH 's Grevelduin-Capelle. REFN 19/20v. Overleden op 15-08-1725 te Giessen op 69-jarige leeftijd, dochter van Corstiaen GLAVEMANS en Sytgen van CLOOTWYCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter (Sanderse) de ZEEUW (zie IV.11).

 
IV.11    Peter (Sanderse) de ZEEUW, Bouwman, geboren op 17-08-1696 te Waerthuijsen. Ten gevolge van brand zijn de doopboeken verloren gegaan.
#attestatie, zie kladinfo#, gedoopt te Uitwijk, overleden ..-12-1775 te Giessen, aangifte van .." 't Lijk van Peeter de Zeeuw overleden te Gieszen en begraven onder Waardhuijsen dus alhier f. 15"0.0. Begraven op 21-12-1775 te Waarthuijsen, #Reg. begraven Waarthuijsen 1775#. In de oudrechterlijke archieven treffen wij een attestatie aan waaruit we het een en ander te weten komen over de afstamming van Peter.
-------------------------------------------------------------
Attestatie
Peter de Seeuw
Requirant
vandato den 29 Septemb 1751

Op heden den 29 Septemb 1751 Compareerden voor ons Cornelis Bell Schout, Pieter van vught, en willem van der nat schepenen der Heerlijkhijt Giesen in den Lande van altena Jan Pieterse de man woonende tot giesen voor deze out omtrent 80 Jaeren, en arnoudt de man out omtrent 67 Jaeren woonende tot waerthuijsen
meede inden voorsz. Landen van altena. Deswelken verclaerde ten Requisitie van Pe- ter Sanderse de Seeuw woonende alhier tot giesen voorsz. waer en waeraghtigs te sijn, dat Sander de Seeuw als in Huwelijk gehadt hebbende Maria glavimans in deselve veele Jaeren tot waerthuijsen gewoont hebben geen andere soonen bijden anderen in Huwelijk verweckt hebben die met den Naeme van Peter ge- doopt sijn, als alleen den voorgenoemden Requirant Peter de Seeuw die nogh in leeven en indesen van giesen woonaghtigs, vermits t doop boek van den dorpen van uijt- wijk is verbrandt, daer den Requirant gedoopt is, en ons als naeste buuren in die tijdt seer wel bekendt is, en veele Jaeren bij de voorgenoemden Sander de Seeuw, en sijn Huijs- vrouw aen hun huijs tot waerthuijsen verkeert hebben, en nogt vers in ons geheugen is,

Alle te welke voorsz. staet verclaer, bewaer en waaraghtigs te sijn presenteerende te selve ten aller tijden des gerequi- reerdt met Eeden te sullen bevestigen. wijders is aen ons Schout en Schepenen voorn= door den Re-
quirant vertoont een bijbel waer innen geschreven stondt van woorde tot woorde als volght.

Peter Sander de Seeuw geboren de 17 augustus inden Jaeren
1696.

Dit ten oirconde bij ons voorgen Schout en Schepenen onder-
tijkent binnen giesen op datum als boven.

w.g. Corn. Bell.

Corn. Bell

Pieter van vught
willem van der nat, zoon van Sander de SEEUW (zie III.13) en Maria GLAVIMANS.
Ondertrouwd op 05-11-1729 te Andel, #DTB Andel#, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 27-11-1729 te Andel. DTB. Den 5 novemb. zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen, Pieter
Sanderse de Zeeuw, J.M. van Giessen en woonende aldaar, en Maria Smits, J.D. van Andel en woonende alhier, en nadat zij hare drie huwelijkse proclatien bij ons na behooren en zonder verhinderingen gehad hebben, zijn zij daarop bij ons getrouwd den 27 november.
Den 30 julij 1782 heeft Cornelis de Zeeuw aangegeven om onder Waarthuijsen begraven te worden 't lijk van zijn moeder Maria de Smith wed. van Peeter de Zeeuw overleden onder Giessen, de voornaam wordt ook gespeld als: Maria en Moike.
Blijkens het ledenregister van de NH kerk is betrokkene op 9 april met attestatie van Andel aangekomen in Giessen. Echtgenote is Maria SMIT(H), overleden te Giessen, " Den 30 Julij 1782 heeft Cornelis de Zeeuw aangegeven om onder Waarthuijsen begraven te worden 't lijk van sijn moeder Maria de Smith wed. van Peeter de Zeeuw overleden onder Gieszen onder de classis van f 15..0..0 ", begraven op 30-07-1778 te Waarthuijsen, #Register van begr. van Waarthuijsen#, de voornaam wordt ook gespeld als: Maria en Moike.
Blijkens het ledenregister van de NH Kerk is betrokkene op 9 april 1730 met attestatie van Andel aangekomen in Giessen
. "1729
Den 5 novemb. zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen, Peter Sanderse de Zeeuw, J.M. van Gieszen en woonende aldaar, en Maria Smits, J.D. van Andel en woonende alhier, en nadat zij hare drie houwelijkse proclatien bij ons na behooren en zonder verhinderingen gehad hebben, zijn zij daarop bij ons getrouwd den 27 november.".
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 18-06-1730 te Giessen, overleden 1730.
   2.  Cornelis (zie V.2).
   3.  Maria (zie V.5).
   4.  Zander (zie V.6).
   5.  Ariaentje, geboren op 02-03-1737 te Giessen. Predikant: Cornelis Catzier; getuige: Ariaentje de Smit.
#Doopregister NH Kerk te Giessen.#, gedoopt (NH) op 03-03-1737 te Giessen, #Doopregister NH Kerk te Giessen#. In het Kerkelijk register van de Nederlands Hervormde kerk te Uitwijk valt te lezen dat ene Adriaantje de Seeuw, J.D., is aangenomen als ledemaat van de kerk op belijdenis des geloofs op 12-04-1769. In dezelfde aantekening staat dat zij op 17september 1764 naar Giessen was vertrokken. Hoewel niet helemaal verklaarbaar komt het toch vaker voor dat men in deze tijd feitelijk woonachtig is in Giessen, doch kerkelijk onderdak vond in Uitwijk.

Als dit dezelfde Adriaantje is dan was ze op het moment van belijdenis doen ongeveer 32 jaar oud. Het staat echter vast dat deze Adriaantje ( geboren 02-03-1737 te Giessen ) op 13 november 1793 in het huwelijk trad, eveneens in Giessen met Joost Janszoon Heistek. Ze was op dat moment ook al niet jong meer te noemen nl. 46 jaar. Dit zou tevens kunnen verklaren waarom er tot op heden ( maart 1995 ) geen nakomelingen uit dit huwelijk gevonden zijn.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 13-11-1783 te Giessen, 3e class 6,--.
#RA Giessen, Impost op trouwen en begraven 1781-1805.#, gehuwd voor de kerk op 30-11-1783. In het Trouwboek van de Nederlands Hervormde kerk te Uitwijk - Waardhuizen staat dat ....De huwelijkse voorstellingen van Joost Heistek J.M. geb en woonende te Uitwijk met Adriana de Zeeuw, J.D. geb. en woonende te Giessen hebben alhier op den 16, 23 en 30 nov 1783 haar voortgang gehad.....

Het paaar is dus naar alle waarschijnlijkheid niet in Uitwijk getrouwd maar in Giessen.
#DTB NH Uitwijk# met Joost Jansz HEISTEK, Wordt in 1804 genoemd als 'geregte' van Giessen (geboren te Uitwijk.
   6.  Corsteaan (zie V.10).

 
V.2    Cornelis de ZEEUW, geboren op 17-06-1731 te Giessen, gedoopt op 17-06-1731 te Giessen Overleden op 16-03-1792 te Giessen op 60-jarige leeftijd. De aangifte van overlijden werd gedaan door zijn zwager, Joost Jansz Heistek, die was gehuwd met zijn zuster Adriana de Zeeuw. Op het moment van overlijden was nog maar 1 ( minderjarig ) kind in leven, Maria, die op dat moment 5 jaar was. Joost trad daarom op als voogd van dit kind.
#RA Giessen#, begraven op 16-03-1792 te Uitwijk, #RA Uitwijk#. In 1777 is hij zo als het zich laat aanzien - samen met zijn broer Zander - nog de enige die in Waardhuizen woont en kerkelijk behoort tot de gemeente Uitwijk. De anderen, zowel ouders als broers en zusters zijn vertrokken naar Giessen.
Als hij op 11 november 1784 in ondertrouw gaat woont hij echter al in Giessen.
Zoon van Peter (Sanderse) de ZEEUW (zie IV.11) en Maria SMIT(H).
Ondertrouwd op 11-11-1784 te Uitwijk, #DTB Uitwijk#, gehuwd voor de kerk op 53-jarige leeftijd op 28-11-1784 te Uitwijk. In het trouwboek van de Nederlands Hervormde kerk te Uitwijk - Waardhuizen staat het volgende te lezen:

1784
Alhier zijn op den 11 nov 1784 in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis de Zeeuw, J.M. geb en woonende onder Giessen met Mecchelina Antonia Heistek, J.D. geb en woonende te Uitwijk welke na hier, gelijk ook blijkens ingekoomene attestatie te Giessen, haare drie huwelijkschen voorstellingen op den 14, 21 en 28 nov daarop in den echten staat bevestigt zijn.
#DTB NH Uitwijk# met Mechelina Antonia HEISTEK (HIJATEK), geboren te Uitwijk, gedoopt te Uitwijk, overleden op 09-08-1790 te Giessen, 3e classe, dus 6,--.
#RA Giessen impost op trouwen en overlijden 1781-1805.#, begraven te Uitwijk. RA Giessen. Antonia Heistek, J.D. geb. en woonende te Uitwijk welke na hier, gelijk ook blijkens ingekoomende attestaties te Giessen, haae drie huwlijkschen voorstellingen op den 14,21 en 28 daarop in den echten staat bevestigt zijn.
Echtgenote is Mechelina Antonia Heistek geboren te Uitwijk, overleden op maandag 9 augusttus 1790 te Giessen 3e classe, dus 6,--. Begraven te Uitwijk, geboren en gedoopt te Uitwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, geboren 1784, overleden 1785.
   2.  Maria, geboren 1784, overleden 1785.
   3.  Jan, geboren 1784, overleden 1785.
   4.  Maria (zie VI.5).
   5.  Jan, geboren op 27-05-1787 te Giessen, #DTB Giessen#, gedoopt op 01-06-1787 te Giessen, #DTB Giessen#, overleden op 21-01-1791 op 3-jarige leeftijd, begraven te Uitwijk.
   6.  Jan, geboren op 27-12-1789 te Giessen, overleden op 01-01-1790 te Giessen, 5 dagen oud.

 
VI.5    Maria de ZEEUW, geboren op 10-12-1786 te Giessen. Getuige: Maria de Zeeuw, huisvrouw van Hendrik Kant.
#Doopboek NH kerk te Giessen#, gedoopt (Ned.Herv) op 10-12-1786 te Giessen, #Doopboek NH kerk te Giessen#, overleden op 13-12-1844 te Giessen (Andel) op 58-jarige leeftijd. Heden behaagdede Goddelijke Voorzienigheid, heden middag ten vier ure, na eene kortstondige doch hevige ongesteldheid, tot zich te nemen, onze hartelijk geliefde Moeder- en behuwd Moeder, Maria de Zeeuw, weduwe Cornelis van Andel, in den ouderdom van 57 jaren, ofschoon haar einde zacht, en kalm was, zal echter ieder, aan wien zelftreffende sterfgevallen bekend zijn, gevoelen wat wij aan de teedere en zorgvuldige Moeder verliezen, Andel, 13 December 1844. Dochter van Cornelis de ZEEUW (zie V.2) en Mechelina Antonia HEISTEK (HIJATEK).
Gehuwd met Cornelis van ANDEL, overleden voor 1845, reeds overleden op 13-12-1844.
Uit dit huwelijk:
   1.  doodgeboren KIND, geboren op 17-09-1815 te Andel, overleden op 17-09-1815 te Andel.

 
V.5    Maria de ZEEUW, bouwvrouw. Geboren op 26-07-1733 te Giessen, gedoopt op 26-07-1733 te Giessen Overleden op 11-04-1820 te Rijswijk op 86-jarige leeftijd. Zij is doopgetuige bij de doop van Jan van Haften, zoon van Joost van Haften en Johanna Kant, op 7 mei 1769. Bron: DTB Rijswijk, RA den Bosch.
Ook is zij getuige bij de doop van Johannis Westerlaken op 18-11-1792. Dit is een kind van van Cornl. Westerlaken en Maria van Haften; geboren op 11 november 1792. Bron: DTB Rijswijk, RA den Bosch. Dochter van Peter (Sanderse) de ZEEUW (zie IV.11) en Maria SMIT(H).
Ondertrouwd op 03-03-1769 te Giessen, #Trouwboek geref. kerk Giessen#, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27-03-1769 te Giessen, #trouwboek geref. kerk Giessen# met Hendrik KANT, geboren 1734 te Rijswijk, overleden 1789, #" Extract Glavimans ", CBG den Haag#, volgens huwelijksregister geboren en wonende te Rijswijk. Zoon van Hendrick GOOSSENSE KANT en Maria van der NAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie VI.9).

 
VI.9    Maria KANT, geboren te "Crayvelt onder Woudrichem #" Extract Glavimans " CBG den Haag#, gedoopt (Ned.Herv) op 13-06-1779 te Rijswijk (getuige(n): Maria van Haften), #DTB Rijswijk#, overleden op 20-12-1857 te Rijswijk op 78-jarige leeftijd, #DTB Rijswijk#, dochter van Hendrik KANT en Maria de ZEEUW (zie V.5).
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 06-07-1798 te Rijswijk met Willem MOSSELMANS, overleden op 27-07-1818 te Rijswijk.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 18-08-1822 te Rijswijk, #DTB Rijswijk, RA den Bosch# met Jan van EETEN, 37 jaar oud, Bouwman en landeigenaar, geboren op 04-01-1785 te Giessen, overleden op 08-03-1849 te Rijswijk op 64-jarige leeftijd, van Eeten was ook ässeser"van Rijswijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sara, gedoopt (Ned.Herv) op 26-02-1799 te Rijswijk #DTB Rijswijk#.
   2.  Maria, gedoopt (Ned.Herv) op 07-02-1812 te Rijswijk #DTB Rijswijk#.

 
V.6    Zander de ZEEUW, geboren op 14-04-1735 te Waardhuijsen of Giessen, #Bevolkingsregister 1810
REFN 33/46#, gedoopt (Ned.Herv) op 17-04-1735 te Giessen, #Doopregister NH kerk te Giessen#, overleden op 03-01-1812 om 17:00 uur te Waardhuijsen op 76-jarige leeftijd. Aangifte gedaan door zoon Peeter.
#Overlijdensakte
REFN 5#. Adjunct-maire Waardhuizen.

Zander treedt op als vertegenwoordiger van zijn vrouw Geertruij Smits bij de verdeling van de erfenis bij het overlijden van haar moeder Cornelia Piek. De verdeling vindt plaats tussen Zander en Hendrik Robberts Smits, de weduwnaar van Cornelia Smits. Hendrik Robbert is vader van Geertruij, vrouw van Zander en Eeltje Smits die nog minderjarig is. Deze Eeltje komen wij ook tegen als zij bij de doop van van een aantal kinderen van Zander en haar zus Geertruij optreedt. Zij is getuige bij de dopen van: Kornelia, dd 31 augustus 1760
Hendrica, april 1764 en Hendrik in augustus 1767. Bij deze laatste doopplechtigheid wordt van haar gezegs dat ze de exhtrgenote is van Anthony Ruimschotel. Alle kinderen worden in Giessen gedoopt.Niettemin woont het gezin in Waardhuizen.
----------------------------------------------------
Minute
Schijdingh
en Verdeelingh tuszen
Hendrik Smits ter
Eene en Sander
de Seeuw ten andere
van dato den 28 maarty
Reg 1761

Staets Schriftinge schijdingh en verdeelingh tuszen Hendrik Robberts Smits in Qualiteijt als vooght over sijne minder- jaerige doghter Eeltje Smits ter Eener en Sander de Seeuw in
huwelijk hebbende geertruij smits ter andere sijde te samen
kinderen van de gen. Hendrik Robberts Smits in eersten Huwe-
lijk verweckt bij Cornelia Piek hebbewijne gewoont en overle-
den tot Waerthuijsen Wegens de Landerijen van haar voorgen
overledenen Moeder bestaande die goederen als volgt

eerstelijk twee mergen Weijlandt onder waarthuijsen bekent
oost Hendrik Kant, west de kinderen ad. valhus.
Nogh eene mergen een hondt Bouwlandt aldaer op den Engten,
bekent Oost Willem Herrewijnen, West den uijtpadt.

Nogh Een en Eenhalve mergen Bouwlandt aldaer, bekent oost
Willem Herrewijnen, West den uijtpadt.

Nogh Eene mergen vier hondt Weijlandt aldaer bekent Oost de
wed= Jan Versteegh, West Peeter Brouwer.

Nogh Een en een halve mergen Weijlandt aldaer gemeen in drie
mergen met de kinderen van Seeger Pieterse van Herrewijnen,
bekent Oost arien Ruijmschotel West Josef Kamp.

Laatstelijk drie mergen onder Veen, in de Slaegte, bekent Oost
de Wed= van Herman van de Kraan, West t weeshuijs van Heusden.

Dus te Samen tien mergen Vijff hondt

Omme Welke voorgemelde Landerijen te Schiften, Schijden, en
verdeelen Soo Waere deselve volgend bezittinge van Hendrik
Robb: Smits, ende voorgen: Sander de Seeuw, gestelt in twee
deele soo Egael als gevonde konde worden, en gebragt onder de
Letters A: en B: tot twee Looten blindelinghs daerom getroc-
ken, en geloot sijnden soo was ten deel gevallen het Loth A:
aan Sander de Seeuw in Huwelijk hebbende de voorgen: Geertruij
Smits.

En onder dat Loth A: de volgende goederen namentlijk:
Twee mergen Weijlandt onder waarthuijsen bekent oost Hendrik
Kant, west de kinderen ad. valhus.

Nogh eene mergen een hondt Bouwlandt aldaer op den Eng
ten, bekent Oost Willem Herrewijnen, West den uijtpadt.

Nogh Een en Een halve mergen Bouwlandt meede aldaer bekent
oost Willem Herrewijnen, West den uijtpadt.

alles vrij en ....... goet vrij en onbelast en moet ontfange
van Loth B: vijftigh gulden als Eeltje Smits mondigh is.

Onder het Loth off Letter B: was het deel gevallen aan Hendrik
Robb: Smits in de voorgemelde qualiteit voor Sijnen minderjae-
rige doghter Eeltje Smits.
Eerstelijk eene mergen vier hondt Weijlandt aldaer bekent Oost
de wed= Jan Versteegh, West Peeter Brouwer.

Nogh Een en een halve mergen Weijlandt meede aldaer gemeen in
een kamp van drie mergen met de kinderen van Seeger Pieterse van Herrewijnen, bekent Oost arien Ruijmschotel West Josef Kamp.

Nogh drie mergen onder Veen, in de Veense Slaegte, bekent
Oost de Wed= van Herman van de Kraen, West t weeshuijs van
Heusden.

Dit Loth B: moet aan t Loth A: betaelen een S= van vijfftigh
gulden als den gemelde Eeltje Smits tot haeren mondigen daegen
is gekomen verders vrij ........ goet vrij en onbelast.

De goederen nagelaten bij Ida van Herrewijnen sijn hier vooren
meede onder de verdeelde Landen, ende oversczietende gelden,
na afftrek van alle schulden bedragende voor de helft van
Sander de Seeuw den S= van vijff en veertig agt St: ende
oversczietende Revenue van t Landt van Ida van Herrewijnen
meede voor de helft ter S= van Een hondert gulden en verders
alles tot de Nalatenschap Van gemelde Cornelia, en Ida van
Herrewijnen gehoorende sijn bekende Sander de Seeuw bij graf-
steenen deses daervan ten vollen voldaen en betaelt te sijn
den Laetsten penning met den Eersten.

Compareerde voor ons Schout en Schepenen van Gieszen, hiernaer
genoemt Hendrik Robb: Smits en voorgemelde quali: en Sander de
Seeuw dewelke bekende in voegen als voore geschijden en ge-
deijlt te hebben, de voorgemelde Landerijen, gelt etc, sonder
dat den Eene op het aangedeelde van den anderen, Eenigh reght behoudt het sij uijt hooffde van gemeenschap als and..r affstandt daervan doende
bijdesen, den Een den anderen het effeckt van dese schijdinge
te sullen Laeten en doen belangen, en elk anderen te sullen
Inde..neeren van alle aenspraken die daerop gemaekt soude
wesen, beloovende voorts in prejudicie van dese schijdinge
niets te sullen doen off ondernemen, off sich met Eenige
hulpmiddelen In off buijten reghten t sij van herstellinghe
off andersins te behelpen Renunthieerende daervan bijdesen
alles onder verbandt van onse persoonen en goederen in onsen
qualit= die onderwerpende alle Reghte ende Reghtheeren, en
Specialijk den Ed= Hove van Hollandt.

Aldus gedaen, en gepaszeerd ten overstaen van ons Cornelis
Bell, Schout,
Peeter Dirkse Dalm, en Jan van Eten, Schout en Schepenen van
gieszen En bij deszelven ondertijkend binnen Gieszen op den
agt en twintigsten maert 1761.

w.g.:

Corn: Bell
peeter D Dalm
jan van eeten, zoon van Peter (Sanderse) de ZEEUW (zie IV.11) en Maria SMIT(H).
Ondertrouwd op 22-02-1760 te Giessen, #Huwelijksregister NH Kerk Giessen#, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16-03-1760 te Giessen, #Huwelijksregister NH Kerk Giessen# met Geertruij SMITHS, geboren 1739 te Waardhuizen, #Ledenregister NH kerk Giessen 1760#, gedoopt op 15-11-1739 te Uitwijk, dochter van Hendrik ROBBERTS SMITS en Cornelia Maria van HERWIJNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelia, geboren op 25-08-1760 te Waardhuisen. Predikant: Gerardus Arrenberg; getuige: Eiltje Smits
#Doopregister NH Kerk te Giessen#, gedoopt (Ned.Herv) op 31-08-1760 te Giessen, #Doopregister NH Kerk te Giessen#, overleden op 20-03-1827 te Waardhuijsen op 66-jarige leeftijd, #Overlijdensregister dd 21-03-1827
REFN 7#.
   2.  Maria (zie VI.13).
   3.  Hendrica, geboren op 29-04-1764 te Waardhuijsen. Doopgetuige: Eeltje Smits, J.D. Gedoopt (Ned.Herv) op 29-04-1764 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk
REFN blz. 103#, overleden op 30-03-1813 te Waardhuijsen op 48-jarige leeftijd, #Overlijdensakte
REFN 5#.
Gehuwd te Uitwijk / Waardhuizen met Gerrit PRUISEN.
   4.  Adriana, geboren op 22-12-1765 te Waardhuijsen. Getuige Maria de Seeuw, J.D. Gedoopt (Ned.Herv) op 22-12-1765 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk
REFN blz.104#, overleden op 17-03-1813 om 21:00 uur te Waardhuijsen op 47-jarige leeftijd. Mogelijk is de juiste overlijdensdatum: 29-01-1813.
#Overlijdensakte#.
   5.  Hendrik, geboren op 30-08-1767 te Waardhuijsen. Getuige Eeltje Smits, Huisvrouw van Anthonij Ruimschotel.
In de marge van het doopboek staat vermeld: " verdronken 12.08.1769. Gedoopt (Ned.Herv) op 30-08-1767 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk#, overleden op 12-08-1769 te Waardhuizen op 1-jarige leeftijd. Naast de aantekening van de doop staat vermeld dat hij is verdronken op 12-08-1769.
#DTB NH Uitwijk#.
   6.  Peter, geboren op 18-02-1770 te Waardhuijsen. Doopgetuige: Maria de Zeeuw, huisvrouw van Hendrik Kant. In de kantlijk staat vermeld: 'Obiit den 29 Augustus 1831'.
#Bevolkingsregister 1835
REFN 38/27#, gedoopt (Ned.Herv) op 18-02-1770 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk
REFN blz.114#, overleden op 29-08-1831 te Waardhuijsen op 61-jarige leeftijd, #Bevolkingsregister 1835
REFN 38/27#, ongehuwd.
   7.  Hendricus, geboren op 31-05-1772 te Waardhuijsen. De jonggeborene werd "geheft" door zijn vader die tevens als getuige optrad.
#DTB NH Uitwijk#, gedoopt (Ned.Herv) op 31-05-1772 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk
REFN blz.117#.
   8.  Zander, Bouwman, geboren op 06-02-1774 te Waardhuijsen. Doopgetuige : Maria de Zeeuw, huisvrouw van Hendrik Kant, vervangen door Adriaantje de Seeuw, J.D.
Bij de doopaantekening staat ook: obiit den 22-07-1840.
#Bevolkingsregister 1810 Emmickhoven en Waardhuyzen
REFN 33/47#, gedoopt (Ned.Herv) op 06-02-1774 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk
REFN blz.121#, overleden op 22-07-1840 te Emmickhoven op 66-jarige leeftijd. Bij overlijden 66 jaar oud.
#overlijdensakte
REFN 19#.
   9.  Robbert, Landbouwer, geboren op 14-09-1777 te Waardhuijsen. Robbert werd 'gepresenteerd door de vader selfs'. Obiit 03-08-1836.
#Bevolkingsregister
REFN 33/47#, gedoopt (Ned.Herv) op 14-09-1777 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk
REFN blz.129#, overleden op 03-08-1836 te Waardhuijsen op 58-jarige leeftijd.
   10.  Pieternella (zie VI.23).
   11.  Hendricus, geboren 1781 te Waardhuizen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   12.  Cornelis (zie VI.25).

 
VI.13    Maria de ZEEUW, geboren op 09-05-1762 te Waardhuijsen. Doopgetuige: Maria de Smit, huisvrouw van Peeter de Seeuw. Gedoopt op 09-05-1762 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk. REFN blz.100#, overleden op 23-06-1835 te Emmickhoven op 73-jarige leeftijd. In het doopboek van de Nederlands Hervormde Kerk te Uitwijk - Waardhuizen is deze Maria de Zeeuw de eerste persoon met deze achternaam sinds oktober 1700, toen het doopboek in gebruik werd genomen.

In het Lidmatenboek van dezelfde kerk wordt dd 01-07-1794 vermeld dat met attestatie is ingekomen van Giessen Maria de Zeeuw huisvrouw van Gerrit van Dijk. Ondertekend door H.S. van Leeuwen, V.D.M. ( te Giessen ). Dochter van Zander de ZEEUW (zie V.6) en Geertruij SMITHS.
Ondertrouwd op 11-06-1793 te Uitwijk, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 11-07-1793 te Uitwijk. In het trouwboek van de Nederlands Hervormde Kerk te Uitwijk - Waardhuizen
is het volgende te lezen:

Alhier zijn op den ii Junij 1793 na blijken van voldoening aan 's lands regt op het middel van het trouwen, in wettige ondertrouw opgenomen Gerrit van Dijk J.M. geboortig en woonende te Waardhuizen met Maria de Zeeuw J.D. gebooren te Waardhuizen en thans woonende onder Giessen, welke na hier gelijk ook blijkens ingekoomen attestatie te Giessen haare drie Huwelijkschen voorstellingen onverhindert gehad hebben, daarop door mij in den Echten staat bevestigt zijn.
w.g.: B. Stevens, V.D.M.
#DTB NH Uitwijk# met Gerrit van DIJK, geboren te Waardhuizen, zoon van Gerrit Eijmerse van DIJK en Leijntje Franse NIEUWENHUIJSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  (Gerri)tje, geboren op 23-12-1794 te Waardhuisen, #DTB Uitwijk# (gezindte: Ned.Herv).
   2.  Lijntje, geboren op 23-12-1794 te Waardhuizen. DTB NH Uitwijk-Waarduizen. Gedoopt op 28-12-1794 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waarduizen#, overleden voor 1801, voor 07-01-1801.
   3.  Geertruij (zie VII.7).
   4.  Gerrit, geboren op 14-01-1798 te Waardhuisen, #DTB Uitwijk#, gedoopt (Ned.Herv) op 21-01-1798 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waarduizen#, overleden voor 1800. Op (zeer) jonge leeftijd overleden.
   5.  Gerrit (zie VII.9).
   6.  Lijntje (zie VII.11).
   7.  Maria Cornelia, geboren op 22-01-1804 te Waardhuisen. Doophefster is Maria de Zeeuw, dogter van Cortiaen de Zeeuw; getuige is de vader.
#DTB Uitwijk#, gedoopt (Ned.Herv) op 29-01-1804 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#.

 
VII.7    Geertruij van DIJK, geboren op 25-06-1796 te Waardhuisen. De doophefster is Geertruij Straver, huisvrouw van Corstiaen de Zeeuw.
Getuige is de vader, Gerrit van Dijk.
#DTB Uitwijk#, gedoopt (Ned.Herv) op 13-07-1796 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waarduizen#, dochter van Gerrit van DIJK en Maria de ZEEUW (zie VI.13).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-12-1816 te Emmikhoven met Aart Ariens van VUGT, 29 jaar oud, geboren op 20-09-1787 te Woudrichem Gedoopt op 23-12-1787 te Woudrichem Overleden op 29-08-1830 te Waardhuizen op 42-jarige leeftijd, bouwknegt/vlasboer won. te Waardhuizen, zoon van Adriaan van VUGT en Neeske van der NAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (zie VIII.2).
   2.  Gerrit, geboren op 06-01-1819 te Waardhuizen Overleden op 20-12-1839 te Waardhuizen op 20-jarige leeftijd.
   3.  Dirk, arbeider, geboren op 28-04-1821 te Waardhuizen Overleden op 13-07-1845 te Waardhuizen op 24-jarige leeftijd, arbeider.
   4.  Nezia, geboren op 16-12-1823 te Waardhuizen Overleden op 02-03-1893 te Almkerk op 69-jarige leeftijd.
   5.  Maria, geboren op 03-07-1826 te Waardhuizen
   6.  Belianus, geboren op 16-05-1829 te Waardhuizen

 
VIII.2    Adriana van VUGT, geboren op 27-03-1817 te Waardhuizen Overleden op 21-04-1881 te Giessen op 64-jarige leeftijd, dochter van Aart Ariens van VUGT en Geertruij van DIJK (zie VII.7).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-05-1850 te De Werken c.a. (NB) met Dirk van der NAT, 33 jaar oud, geboren op 20-12-1816 te Sleeuwijk Overleden na 1884 te Giessen schoenmaker won. te Sleeuwijk en te Giessen (nabij Uitwijk ?), zoon van Arie van der NAT en Willemke van HONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie IX.1).
   2.  Willem Arie, geboren op 17-02-1854 te Giessen
   3.  Geertrui Belia, geboren op 04-01-1859 te Giessen Gedoopt op 20-02-1859 te Uitwijk
   4.  Belianus, geboren op 12-11-1860 te Giessen Gedoopt op 16-12-1860 te Uitwijk
   5.  Arie Willem, geboren op 05-12-1862 te Giessen Gedoopt op 04-01-1863 te Uitwijk Overleden op 27-04-1865 te Giessen op 2-jarige leeftijd.

 
IX.1    Aart van der NAT, geboren op 17-04-1851 te Giessen Gedoopt op 18-05-1851 te Uitwijk Overleden op 28-07-1914 te Giessen op 63-jarige leeftijd, schoenmaker won. te Giessen (nabij Uitwijk aan de brug), zoon van Dirk van der NAT en Adriana van VUGT (zie VIII.2).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-08-1884 te Giessen Echtgenote is Geertruida HAK, 25 jaar oud, geboren op 12-01-1859 te Giessen Overleden op 23-05-1941 te Giessen op 82-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert HAK en Anna Adriana SPIERING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk, geboren op 26-04-1889 te Giessen schoenmaker won. te Giessen (nabij Uitwijk aan de brug).
   2.  Gijsbert (zie X.2).
   3.  Adriana Anna, geboren op 26-10-1894 te Giessen
   4.  Adriaan, geboren 1895-1900 te Giessen Gedoopt te Giessen

 
X.2    Gijsbert van der NAT, geboren op 04-12-1891 te Giessen landbouwer won. te Uitwijk, zoon van Aart van der NAT (zie IX.1) en Geertruida HAK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-07-1922 te Giessen Echtgenote is Adriana NIEUWENHUIZEN, 30 jaar oud, geboren op 27-09-1891 te Giessen Dochter van Pieter NIEUWENHUIZEN en Pieternella ZWAKHALS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart, geboren op 23-11-1922 te Uitwijk Gedoopt op 01-04-1923 te Uitwijk
   2.  Pieternella, geboren op 09-05-1924 te Uitwijk Gedoopt op 06-07-1924 te Uitwijk
   3.  Geertrui, geboren op 09-06-1925 te Uitwijk Gedoopt op 05-07-1925 te Uitwijk
   4.  Pieter, geboren op 31-08-1927 te Uitwijk Gedoopt op 31-08-1927 te Uitwijk
   5.  Arie Willem, geboren op 20-03-1929 te Uitwijk Gedoopt op 05-05-1929 te Uitwijk
   6.  Clasina, geboren op 05-04-1930 te Uitwijk Gedoopt op 07-05-1930 te Uitwijk
   7.  Teunis, geboren op 28-12-1932 te Uitwijk Gedoopt op 12-02-1933 te Uitwijk
   8.  Adriana Maria, geboren op 23-06-1935 te Uitwijk Gedoopt op 11-08-1935 te Uitwijk

 
VII.9    Gerrit van DIJK, geboren op 06-06-1799 te Waardhuisen. Doophefster is Geertruij Straver, huisvrouw van Corstiaen de Zeeuw.
#DTB Uitwijk#, gedoopt (Ned.Herv) op 09-06-1799 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waarduizen#, overleden op 24-02-1880 te Waardhuizen op 80-jarige leeftijd, bouwman/kooiman won. te Waardhuizen, zoon van Gerrit van DIJK en Maria de ZEEUW (zie VI.13).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-01-1828 te Emmikhoven met Clasina VERHOEVEN, 22 jaar oud, geboren op 22-08-1805 te Waardhuizen Overleden voor 1871, dochter van Bastiaan VERHOEVEN en Adriaentje van SPRANG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie VIII.9).

 
VIII.9    Maria van DIJK, geboren op 15-12-1835 te Waardhuizen won. te Waardhuizen, zij trouwt te Emmikhoven 04-05-1871 met: Dirk Nieuwenhuizen (z.v. Schalk en Cornelia van Herwijnen, geb. Almkerk 13-06-1835, won. te Giessen), dochter van Gerrit van DIJK (zie VII.9) en Clasina VERHOEVEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-04-1858 te Emmikhoven met Peeter GROENENBERG, 28 jaar oud, geboren op 29-06-1829 te Waardhuizen Overleden op 06-03-1870 te Waardhuizen op 40-jarige leeftijd, vlasbouwer/arbeider won. te Waardhuizen, zoon van Huibert GROENENBERG en Anneke van HAEFTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huibert (zie IX.7).
   2.  Adriana, geboren op 26-06-1861 te Waardhuizen
   3.  Anneke, geboren op 20-04-1863 te Waardhuizen
   4.  Gerritje, geboren op 11-09-1864 te Waardhuizen Overleden op 05-06-1894 te Giessen op 29-jarige leeftijd.
   5.  Gerrit, geboren op 05-06-1866 te Waardhuizen Overleden op 28-10-1891 te Waardhuizen op 25-jarige leeftijd.
   6.  Klaziena, geboren op 25-11-1867 te Waardhuizen
   7.  Peter, geboren op 01-08-1869 te Waardhuizen Overleden op 13-04-1871 te Waardhuizen op 1-jarige leeftijd.

 
IX.7    Huibert GROENENBERG, geboren op 16-10-1859 te Waardhuizen (gezindte: Ned.Herv), overleden op 23-01-1945 te Brakel op 85-jarige leeftijd, arbeider/griendwerker won. te Waardhuizen aan de Waardhuizensesteeg, zoon van Peeter GROENENBERG en Maria van DIJK (zie VIII.9).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-11-1881 te Almkerk met Anneke van der NAT, 23 jaar oud, geboren op 13-12-1857 te Uitwijk (gezindte: Ned.Herv), overleden op 17-08-1936 te Waardhuizen op 78-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van der NAT en Geertje KANT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter, geboren op 23-02-1882 te Waardhuizen Overleden op 09-12-1935 te Waardhuizen op 53-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis, geboren op 16-01-1883 te Waardhuizen veldarbeider won. te Andel.
   3.  Marinus (zie X.8).
   4.  Gerrit, geboren op 05-02-1891 te Waardhuizen Overleden op 27-06-1892 te Waardhuizen op 1-jarige leeftijd.
   5.  Gerardina, geboren op 13-09-1892 te Waardhuizen
   6.  Antonie, geboren op 23-09-1895 te Waardhuizen Overleden te Gorinchem.
   7.  Adrianus, geboren op 27-03-1899 te Waardhuizen Overleden op 01-04-1978 te Babilonienbroek op 79-jarige leeftijd.
   8.  Gerrit, geboren op 23-03-1901 te Waardhuizen Overleden op 11-04-1901 te Waardhuizen , 19 dagen oud.

 
X.8    Marinus GROENENBERG, geboren op 29-05-1887 te Waardhuizen (gezindte: Ned.Herv), overleden op 30-06-1966 te Uitwijk op 79-jarige leeftijd, arbeider/griendwerker won. op "'t-Heuveltje" aan de Lageweg te Uitwijk, welk huisje hij kocht van zijn schoonmoeder Jannigje Broekhuizen, zoon van Huibert GROENENBERG (zie IX.7) en Anneke van der NAT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-06-1910 te Almkerk met Johanna Cornelia SANNER, 25 jaar oud, geboren op 22-12-1884 te Uitwijk (gezindte: Ned.Herv), overleden op 27-11-1961 te Uitwijk op 76-jarige leeftijd, dochter van Antonie SANNER en Jannigje BROEKHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Corstiaan Antonie, geboren op 03-06-1907 te Uitwijk Gedoopt op 28-07-1907 te Uitwijk
   2.  Huibert, geboren op 25-03-1911 te Uitwijk Gedoopt (Ned.Herv) op 16-04-1911 te Uitwijk Overleden op 03-03-1986 te Giessen op 74-jarige leeftijd.
   3.  Antonie, geboren op 02-04-1912 te Uitwijk Gedoopt op 09-06-1912 te Uitwijk
   4.  Anneke, geboren op 02-09-1915 te Uitwijk Overleden op 25-09-1915 te Uitwijk , 23 dagen oud.
   5.  Gerrit (zie XI.13).
   6.  Adrianus, geboren op 30-12-1921 te Uitwijk Gedoopt (Ned.Herv) op 07-05-1922 te Uitwijk Overleden op 04-07-1982 te Dronten op 60-jarige leeftijd.
   7.  Jan, geboren op 16-10-1923 te Uitwijk Gedoopt (Ned.Herv) op 06-04-1924 te Uitwijk
   8.  Johannes, geboren op 04-02-1929 te Uitwijk Overleden op 04-02-1929 te Uitwijk

 
XI.13    Gerrit GROENENBERG, geboren op 04-10-1918 te Uitwijk arbeider/griendwerker won. op "'t-Heuveltje" te Uitwijk (Lageweg 22), zoon van Marinus GROENENBERG (zie X.8) en Johanna Cornelia SANNER.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23-03-1955 te Rotterdam Echtgenote is Geertruida Adriana van MEEL, 18 jaar oud, geboren op 02-05-1936 te Den Hout (gezindte: RK), dochter van Adrianus van MEEL en Adriana van der MADE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus, geboren op 04-10-1955 te Rotterdam
   2.  Adrianus (zie XII.2).
   3.  Johanna Antonia, geboren op 25-05-1965 te Uitwijk

 
XII.2    Adrianus GROENENBERG, assistent-secretaris, geboren op 27-04-1962 te Uitwijk Zoon van Gerrit GROENENBERG (zie XI.13) en Geertruida Adriana van MEEL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-11-1984 te Woudrichem Echtgenote is Geertruida BROEKHUIZEN, 19 jaar oud, geboren op 31-10-1965 te Nieuwendijk (NB) (gezindte: NG), dochter van Leendert BROEKHUIZEN en Cornelia Maaike Jacoba van VUGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Gerrit, geboren op 19-08-1985 te Raamsdonkveer
   2.  Marinus Adam, geboren op 05-08-1987 te Raamsdonkveer
   3.  Cornelia Geertruida, geboren op 26-03-1990 te Nieuwendijk

 
VII.11    Lijntje van DIJK, geboren op 07-01-1801 te Waardhuizen. Doophefster is de 18-jarige Maria de Zeeuw, dogter van Corstiaen de Zeeuw.
De vader is getuige.
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 18-01-1801 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, dochter van Gerrit van DIJK en Maria de ZEEUW (zie VI.13).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter van DIJK, geboren op 15-04-1830 te Waardhuizen. De tekst in het doopboek luidt :
" PETER, een zoon, geboren Waardhuizen 15 april 1830, zijnde een onecht kind van Lijntje van Dijk, dochter van Gerrit van Dijk en Maria de Zeeuw.
Geheft door de moeder zelf, gedoopt op 09-05-1830.
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 09-05-1830 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#. Peter, een zoon, geboren te Waardhuizen 15 april 1830. Zijnde een onecht kind van Lijntje van Dijk, dochter van Gerrit van Dijk en Maria de Zeeuw. Geheft door de moeder zelf, gedoopt op 09-05-1830.

 
VI.23    Pieternella de ZEEUW, geboren op 23-09-1778 te Waardhuizen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 30-03-1858 te Andel op 79-jarige leeftijd, begraven te Oude NH Begr.plaats Andel, steen is nog aanwezig d.d. 04-03-1993. Het Lidmatenboek van de NH kerk te Uitwijk geeft aan dat Pieternella op 09-04-1810 naar Op- en Nederandel vertrok.
Dochter van Zander de ZEEUW (zie V.6) en Geertruij SMITHS.
Gehuwd voor de kerk 04-1810 te Andel met Arie J. NAAIJEN, Cultivateur, geboren op 29-12-1776 te Andel, #Bev. reg.1826-1845 nr 19
REFN 19/131# (gezindte: Geref.), overleden op 01-10-1836 te Andel op 59-jarige leeftijd. Volgens een overlijdensadvertentie overleed hij op 4 oktober 1836.
#Bev. reg. idem#. Ten tijde van zijn overlijden was hij Hoogdijk Heemraad van het Oudland van Altena en gemeenteraadslid te Andel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenneke NAAIJEN, geboren op 05-07-1810 te Andel, #Doopregister NH kerk te Andel#, gedoopt (Ned.Herv) op 08-07-1810 te Andel, #Doopregister NH kerk te Andel#.
   2.  Sander NAAIJEN, geboren op 04-01-1817 te Andel, #Bev. reg. Andel, 1826-1845
REFN 19/131#.

 
VI.25    Cornelis de ZEEUW, Landbouwer, geboren op 10-10-1782 te Waardhuijsen, #Doopboek Uitwijk-Almkerk NH 1781-1810 ( RA den Bosch )#, overleden op 26-05-1863 te Waardhuijsen op 80-jarige leeftijd, #Overlijdensaangifte#. Op 22 augustus 1821 werd Cornelis de Zeeuw, Alexanderszoon aangenomen als lid van de NH kerk te Uitwijk - Waardhuizen. Zoals het er nu naar uitziet ( april 1995 ) moet hiermee deze Cornelis bedoeld zijn.

In april 1849 was Cornelis ouderling van de NH kerk te Uitwijk - Waardhuizen. In die periode nam hij namens de kerkeraad belijdenis af. Zoon van Zander de ZEEUW (zie V.6) en Geertruij SMITHS.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-09-1817 te Almkerk, #H. de Zeeuw, Delft 1993.# met Adriaantje COLIJN, 25 jaar oud, geboren op 15-04-1792 te Drongelen, #H. de Zeeuw, Delft 1993.#, dochter van Johannes COLIJN en Tonia BURGHOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander (zie VII.15).
   2.  Johannes, arbeider, geboren op 24-04-1824 te Waardhuijsen, #Geboorteaangifte
REFN 14?#, overleden op 07-02-1887 te Almkerk op 62-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#. In het lidmatenboek van de NH kerk te Uitwijk - Waardhuizen staat dat op 18 maart 1853 Hannes de Zeeuw belijdenis des geloofs deed.
   3.  Geertruij, geboren op 27-02-1828 te Waardhuizen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
VII.15    Sander de ZEEUW, Bouwman, geboren op 12-12-1817 te Waardhuijsen, #Bev. reg. buurtschap Uitwijk 1850-1860
REFN 60/345# (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 28-03-1860 te Giessen op 42-jarige leeftijd, #Overlijdensaangifte
REFN 7#. Kwam blijkens bev. register op 05-02-1851 wonen in Uitwijk.
Vertrok op 16-05-1852 naar Giessen. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VI.25) en Adriaantje COLIJN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1845 te Giessen, #10 jt Giessen# met Geertrui PIEK, 22 jaar oud, geboren op 15-08-1822 te Giessen, #Bev. Register buurtschap Uitwijk 1850-1860
REFN 60/345# (gezindte: Ned.Herv), dochter van Arie PIEK en Dingena BIESHEUVEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaantje, geboren op 21-07-1845 te Giessen, #10 jt Giessen#, overleden op 05-02-1847 om 16:00 uur te Giessen op 1-jarige leeftijd, overleden ruim 18 maanden oud.
#overlijdensakte
REFN 4#.
   2.  Arie Sanderszn. (zie VIII.12).
   3.  Cornelis (zie VIII.14).
   4.  Adrianus, geboren ..-01-1852 te Rijswijk, overleden op 25-03-1853 te Giessen.
   5.  Dingena, geboren op 11-10-1854 te Giessen, #huwelijksakte# (gezindte: Ned.Herv), #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-02-1881 te Rijswijk, #Huwelijksakte# met Johannes van ANDEL, 29 jaar oud, arbeider, geboren op 08-09-1851 te Rijswijk, #huwelijksakte#, zoon van Aart van ANDEL, Rietdekker, en Johanna van der BEEK.
   6.  Adrianus (zie VIII.19).
   7.  Susanna, geboren op 11-06-1860 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# (gezindte: Ned.Herv), #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 29-03-1863 te Giessen op 2-jarige leeftijd, #overlijdensakte#.

 
VIII.12    Arie Sanderszn. de ZEEUW, arbeider bij huwelijk later bouwman/arbeider. Geboren op 16-10-1846 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# (gezindte: Ned.Herv), overleden op 10-02-1915 te Giessen op 68-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Sander de ZEEUW (zie VII.15) en Geertrui PIEK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-04-1875 te Andel. Toevoeging bij de huwelijksakte:
" Een extract van het Register van Overlijden der Gemeente Gieszen waaruit blijkt dat aldaar op den achtentweintigsten der maand Maart achttienhonderdzestig is overleden Sander de Zeeuw........"
#Huwelijksakte# met Helena Jansdr. van der VLIET, 25 jaar oud, geboren op 30-11-1849 te Andel, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, kon niet schrijven, dochter van Jan Corneliszn. van der VLIET, timmerman, en Helena Ariesdr. (Lena) van RIJSWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander (zie IX.15).
   2.  Jan (zie IX.17).
   3.  Arie (zie IX.19).
   4.  Cornelis, geboren op 23-01-1880 om 19:00 uur te Giessen, copy geboorteacte aanwizig in het archief W. de Zeeuw. Overleden na 02-1800.
   5.  Cornelis, Bakkersknecht, geboren op 06-06-1881 om 03:00 uur te Giessen, #geboorteakte
REFN 12# (gezindte: Ned.Herv), overleden op 20-07-1916 te Giessen op 35-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
IX.15    Sander de ZEEUW, arbeider, geboren op 15-08-1875 om 07:00 uur te Giessen, #geboorteakte
REFN 13# (gezindte: Ned.Herv), #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 25-01-1918 te Utrecht op 42-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#. In het jaar duizend acht honderd vijf en zeventig, den zestienden der maan augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Giessen provincie Noordbraband verschenen: Arie de Zeeuw oud acht en twintig jaar van beroep bouwman wonende te Giessen die verkllarde aangifte te doen dat zijnen echtgenote Helena van der vliet zonder beroep wonende te Giessen op den vijftienden der maand augustus , een duizend acht honderd vijf en zeventig om zeven ure des morgens in hun woning staande alhier Wijk CT genoemd.
Bevallen van een kind van het mann. geslacht aan welk kind wordt gegeven de voornaam Sander.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Giljam 't Hooft oud vijf en dertig jaar van beroep bouwman en Gijsbert Vos oud negen en veertig jaar van beroep koopman. Zoon van Arie Sanderszn. de ZEEUW (zie VIII.12) en Helena Jansdr. van der VLIET.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-11-1908 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Aartje ROZA, 28 jaar oud, geboren op 26-11-1879 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 12-01-1918 te Giessen op 38-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena, geboren op 08-05-1909 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 29-08-1988 op 79-jarige leeftijd, begraven te Uitwijk, achter 't Hoogt. Eigen waarneming. Uit het overzicht lidmaten Nh kerk te Uitwijk - Waardhuizen :
Helena de Zeeuw, geb 08-05-1909, belijdenis 07-04-1933, komt op 14 april 1938 uit Giessen terug.
Ze was in 1937 getrouwd met T. Pullen, misschien is deze overleden als zij terugkeert naar Uitwijk.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 13-10-1937 te Giessen (of Almkerk), #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Teunis PULLEN.
Gehuwd (2). De conclusie voor dit huwelijk is getrokken door mij na het lezen van hun
gezamenlijke grafsteen. Begraafplaats achter 't Hoogt in Uitwijk.
Gegevens voor het ander huwelijk heb via ir. H. de Zeeuw. Partner is Johannes de RAAD, geboren op 18-05-1898, overleden op 24-11-1988 op 90-jarige leeftijd, begraven te Uitwijk achter 't Hoogt.
   2.  Wouter, Boekhouder, geboren op 31-10-1910 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# (gezindte: Ned.Herv), #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-10-1950 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Adriaantje W. VERHOEVEN, 31 jaar oud, geboren op 13-03-1919 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   3.  Anneke, geboren op 19-01-1914 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-11-1940 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Adrianus Jacobus STAM ( of STAP ), 28 jaar oud, geboren op 06-08-1912 te Vrijhoeve-Capelle, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
IX.17    Jan de ZEEUW, geboren op 17-12-1877 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 12-04-1960 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Arie Sanderszn. de ZEEUW (zie VIII.12) en Helena Jansdr. van der VLIET.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-09-1905 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Johanna Carolina ERB, 29 jaar oud, geboren op 30-10-1875 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 15-06-1941 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena, geboren op 07-08-1906 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Gehuwd. Ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met H. de VRIES.
   2.  Clasina Elisabeth, geboren op 05-02-1908 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-07-1930 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met M.C.C.M. REESINCK ( of REELINCK ).
   3.  Arie (zie X.26).
   4.  Johanna Carolina, geboren op 24-10-1911 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-01-1933 te Amsterdam met J.A. van der VEEN, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
X.26    Arie de ZEEUW, Glasslijper, geboren op 24-10-1911 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Jan de ZEEUW (zie IX.17) en Johanna Carolina ERB.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-10-1945 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met M. W. VELTHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha, geboren op 02-02-1947 te Amsterdam. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
IX.19    Arie de ZEEUW, geboren op 28-12-1878 te Giessen (gezindte: NH/Ger.), #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 05-01-1956 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Arie Sanderszn. de ZEEUW (zie VIII.12) en Helena Jansdr. van der VLIET.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-11-1907 te Amsterdam. Ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Mardina Maria WESTERLAKEN, 25 jaar oud, geboren op 26-10-1882 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie, Koperslagersbaas, geboren op 07-01-1908 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-01-1933 te Amsterdam, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met J. D. de BRUIN, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
VIII.14    Cornelis de ZEEUW, Bouwman, later arbeider. Geboren op 19-11-1849 om 15:00 uur te Giessen, #geboorteakte. REFN 16# (gezindte: Ned.Herv), zoon van Sander de ZEEUW (zie VII.15) en Geertrui PIEK.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-11-1885 te Rijswijk, #Huwelijksakte REFN 6#, "wijderns verklaringen de comparanten te erkennen een kind van het mannelijk geslacht waarvan de comparante op den negentienden augustus 1875 binnen deze gemeente bevallen is en hetwelk in het geboorteregister alhier onder nummer 23 is ingeschreven met de voornaam Joost, blijkens hierbij overlegd geboorte afschrift. ( ziet er uit als geboorte- optrack). Echtgenote is Adriana KANT, 30 jaar oud, geboren op 10-02-1855 te Rijswijk, #huwelijksakte
REFN 6#, overleden op 31-01-1893 te Giessen op 37-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#. In de huwelijksakte dd 06-11-1885 met Cornelis de Zeeuw staat ondermeer genoteerd:

" Wijders verklaren de comparanten te erkennen een kind van het mannelijk geslacht waarvan de comparante op den negentienden Augustus 1875 binnen deze gemeente bevallen is en hetwelk in het geboorteregister alhier onder nommer 23 is ingeschreven met de voornaam Joost, blijkens hierbij overgelegd geboorte-afschrift ." ( ziet er uit als geboorte- optrack ). Dochter van Joost KANT, loonslachter, en Teuntje SMITS, zonder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost (zie IX.23).
   2.  Suzanne, geboren op 14-03-1886 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Gehuwd te Eethen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met A. LANKHAAR.
   3.  Teunis, geboren op 05-07-1887 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 26-10-1887 te Giessen, 113 dagen oud, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   4.  Teunis, geboren op 17-05-1889 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   5.  Teuntje, geboren op 15-08-1890 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   6.  Adriana, geboren op 31-01-1893 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 25-04-1903 te Rijswijk op 10-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
IX.23    Joost de ZEEUW, Landbouwer, geboren op 19-08-1875 te Rijswijk, #Huwelijksakte moeder.
REFN A 93# (gezindte: Geref.), #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 06-02-1946 te Rijswijk op 70-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.14) en Adriana KANT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-12-1901 te Andel, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Hendrika van NOORLOOS, 22 jaar oud, geboren op 13-10-1879 te Andel, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, dochter van Gerrit van NOORLOOS en Teuntje JUNGERIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis, geboren op 06-04-1902 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 09-09-1902 te Rijswijk, 156 dagen oud, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   2.  Teunis (zie X.33).
   3.  Adriaan (zie X.35).
   4.  Gerrit (zie X.37).
   5.  Joost, Huisschilder, geboren op 29-03-1915 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
X.33    Teunis de ZEEUW, landarbeider, geboren op 13-07-1903 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Joost de ZEEUW (zie IX.23) en Hendrika van NOORLOOS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-07-1936 te Poederoijen. Ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Gerretje Elisabeth van ZEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Gerardina, geboren op 19-04-1937, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.
REFN `#.
   2.  Joost, geboren op 15-07-1938 te Haarlemmermeer, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   3.  Gerretje, geboren op 30-03-1940 te Dordrecht, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   4.  Margaretha, geboren op 17-01-1943 te Dordrecht, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   5.  Teunis Gerrit Eliza (zie XI.23).
   6.  Adrianus, geboren op 01-10-1949 te Poederoijen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
XI.23    Teunis Gerrit Eliza de ZEEUW, geboren op 18-12-1944 te Poederoijen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Teunis de ZEEUW (zie X.33) en Gerretje Elisabeth van ZEE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1971, ? Echtgenote is Cornelia van WIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen Jetze Teunis (zie XII.5).

 
XII.5    Jeroen Jetze Teunis de ZEEUW, kraanmachinist, geboren op 29-03-1976 te Den Bosch, zoon van Teunis Gerrit Eliza de ZEEUW (zie XI.23) en Cornelia van WIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-04-2000 te Werkendam met Marina Johanna (Marjo) VERSLUIS, 25 jaar oud, geboren op 06-12-1974 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis (Theus), geboren op 25-12-2001 te Gorinchem.
   2.  Wouter Goof, geboren op 22-12-2006 te Gorinchem.

 
X.35    Adriaan de ZEEUW, landarbeider, geboren op 27-02-1908 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Joost de ZEEUW (zie IX.23) en Hendrika van NOORLOOS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-06-1935 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Teuntje van TILBORG, 32 jaar oud, geboren op 12-02-1903 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost H. Geboren op 13-08-1941 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   2.  Willem G. Geboren op 20-06-1945 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
X.37    Gerrit de ZEEUW, geboren op 30-09-1909 te Rijswijk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Joost de ZEEUW (zie IX.23) en Hendrika van NOORLOOS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-03-1938 te Poederoijen met Adriana van ZEE, 27 jaar oud, geboren op 29-11-1910 te Poederoijen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, dochter van Adrianus van ZEE en Gerretje van OOIJEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Gerardina, geboren op 18-09-1939 te Poederoijen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 07-03-1997 te Giessen op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-06-1963 te Brakel, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Teunis KRAMER, 27 jaar oud, geboren op 14-04-1936 te Giessen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Alexander KRAMER en Aagje DEKKER.
   2.  Joost, geboren op 21-04-1942 te Poederoijen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   3.  Gerritje Adriana, geboren op 29-01-1945 te Poederoijen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   4.  Adrianus, geboren op 16-08-1946 te Poederoijen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   5.  Gerrit, geboren op 27-12-1954 te Poederoijen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 
VIII.19    Adrianus de ZEEUW, Landbouwer, geboren op 01-10-1857 te Giessen, #10 jt Giessen# (gezindte: Ned.Herv), overleden op 03-08-1923 te Almkerk op 65-jarige leeftijd. Ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, broeder van de bruidegom.
Zoon van Sander de ZEEUW (zie VII.15) en Geertrui PIEK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-03-1887 te Andel. Arie de Zeeuw,40 jaar, arbeider, Giessen, broeder van de bruidegom.
Jacob Ewijk, 42 jaar, arbeider, Dussen, broeder der bruid.
Arie Kamerman, 36 jaar, werkman, Andel, geen bloedverwant.
Abraham Jan Kramer, 50 jaar,secretaris, Andel, geen bloedverwant.
#Huwelijksakte
REFN 3# met Adriana EWIJK, 37 jaar oud, dienstbode, geboren op 05-04-1849 te Almkerk, dochter van Jacob EEUWIJK en Johanna van der KOPPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandrina Johanna, geboren op 30-08-1888 om 01:30 uur te Andel, #geboorteakte REFN 19#, overleden op 15-09-1888 om 07:30 uur te Andel, 16 dagen oud. In de overlijdens akte wordt de vader aangeduid als Adrianis de Zeeuw. Hij heeft ook met Adrianis ondertekend.
#overlijdensaangifte
REFN 19#.
   2.  Johanna Sandrina (Hannie) (zie IX.33).
   3.  Sander (zie IX.34).

 
IX.33    Johanna Sandrina (Hannie) de ZEEUW, geboren op 22-03-1890 om 02:00 uur te Andel, #geboorteakte
REFN 6#, overleden op 01-08-1930 te Almkerk op 40-jarige leeftijd. Ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993. Dochter van Adrianus de ZEEUW (zie VIII.19) en Adriana EWIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1916 te Almkerk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Peter Antonie van HERWIJNEN, Landbouwer, geboren 1887 te Almkerk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#. Was bij de meesten bekend als ' Peer de Zeeuw '.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janus.
   2.  Zeger.
   3.  Toos.
Gehuwd met Jan van MERSBERGEN, boer.

 
IX.34    Sander de ZEEUW, Landbouwer, geboren op 14-03-1891 te Andel, overleden op 13-04-1955 te Almkerk op 64-jarige leeftijd, zoon van Adrianus de ZEEUW (zie VIII.19) en Adriana EWIJK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-09-1913 te Almkerk met Jacoba (Coba) OLDENBURG, 19 jaar oud, huisvrouw, geboren op 21-12-1893 om 06:00 uur te Almkerk. Volgens het Doopboek van de NH kerk te Uitwijk - Waardhuizen werd ze geboren op 23-12-1893.
#geboorteakte Almkerk
REFN 116#, overleden op 19-09-1980 te Gorinchem op 86-jarige leeftijd, begraven te Begr. plaats Uitwijk. Uit het lidmaten boek van de NH kerk te Uitwijk - Waardhuizen kunnen de volgende gegevens worden afgeleid.
Ze doet belijdenis op 23-3-1913, gelijktijdig met haar broer Willem. In ditzelfde boek is tot op heden niet teruggevonden wanneer haar echtgenoot, Sander de Zeeuw belijdenis doet. Daaruit kan geconcludeerd worden :
a) hij deed geen belijdenis en stond dus misschien wat buiten de kerkelijke traditie;
b) hij behoorde tot een andere kerk, in dat geval waarschijnlijk van Giessen of Andel.
Vrij snel na haar belijdenis treden Sander en Coba in het huwelijk, echter alleen voor de wet ( 25.09.1913 ) te Almkerk. Vervolgens vertrekt zij
( alleen ? ) naar Rijswijk onder de classis Heusden. Daar bevalt zij op 22-03-1914 ( B.S. Rijswijk ) van haar eerste dochter Jaantje. Niet duidelijk is hoelang ze daar verblijft. Ze moet echter op een gegeven moment van Rijswijk naar " "t Woud " vertrokken zijn. Dat is een buurtschap tussen Delft en den Haag.
Op 8 mei 1915 wordt in het lidmatenboek genoteerd dat zij weer was ingekomen van 't Woud. Over haar man en kind wordt niet gerept, zij zijn dus in ieder geval geen lid van deze kerk.

Tot slot vinden we in dit zelfde boek een aantekening dat Jacoba Oldenborg ( echtgenote van Sander de Zeeuw ) werd uitgeschreven als lid, onder verwijzing naar de kerkeraadsnotulen van 15 juli 1919. Inmiddels had ze wel haar tweede kind ( Sopheus ) op 3 december 1916 in deze kerk laten dopen.

In de eerder genoemde kerkeraadsnotulen staat over deze kwestie:
"...Ingekomen is een schrijven van Jacoba Oldenburg, houdende mededeling, dat zij besloten heeft lidmate te worden van de Gereformeerde Kerk, waarom besloten wordt van hare afscheiding aantekening te doen in de lidmatenboeken der gemeente....", dochter van Sopheus OLDENBURG, arbeider, en Anneke (anna) ROUBOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (Jaantje) (zie X.45).
   2.  Sopheus (Fien) (zie X.46).
   3.  Anneke (Annie) (zie X.50).
   4.  Johanna Sandrina (Jo) (zie X.52).
   5.  Adrianus (Janus) (zie X.53).
   6.  Jacoba (Co) (zie X.56).
   7.  Sandrina (Sandrien) (zie X.58).

 
X.45    Adriana (Jaantje) de ZEEUW, huisvrouw, geboren op 22-03-1914 te Rijswijk Overleden op 10-03-1996 te Almkerk op 81-jarige leeftijd, begraven op 14-03-1996 te Andel, dochter van Sander de ZEEUW (zie IX.34) en Jacoba (Coba) OLDENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-09-1938 te Andel, #bev. reg. Andel
REFN 29/216# met Dirk van RIJSWIJK, 23 jaar oud, produktiemedewerker veevoederfabriek, geboren op 19-10-1914 te Andel, #Bev. register Andel
REFN 29/216
TEXT geboren op de 'Langenhof'.# (gezindte: Ned.Herv).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcelis P. (Ceel), sluismeester.
Gehuwd met Johanna A. (Jannie) de GRAAFF, geboren te Sprang-Capelle.
   2.  Alexander (Alex).
Gehuwd met Adriana M.J. (Adrie) van der VLIET.
   3.  Adrianus (Arie).
Gehuwd met G. ROMIJN.
   4.  Johanna J. (Hannie).
Gehuwd met D. M. (Dik) van WIJK.
   5.  Jacobus (Co), overleden te Oudheusden.
Gehuwd met G. H. (Huiberdien) van VERSENDAAL.
   6.  Adriana (Adrie).
Gehuwd met Johannes (Jan) van LOON, markthandelaar (zuivel).
   7.  P.
Gehuwd met J. v.d. WETERING.

 
X.46    Sopheus (Fien) de ZEEUW, inspekteur verzekeringsmaatschappij, geboren op 10-10-1916 te Uitwijk, #DTB#, gedoopt (Ned.Herv) op 03-12-1919 te Uitwijk, #DTB NH kerk Uitwijk#, overleden op 27-06-1976 te Gorinchem op 59-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1976 te Gorinchem, zoon van Sander de ZEEUW (zie IX.34) en Jacoba (Coba) OLDENBURG.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 17-02-1943 te Woudrichem Echtgenote is Bastiana Elizabeth Maria (Sjana) van ANDEL, 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op 15-10-1919 te Woudrichem (gezindte: Ned.Herv), overleden op 01-08-1950 te Woudrichem op 30-jarige leeftijd, begraven op 04-08-1950 te Woudrichem Dochter van Hendrik (Henk) van ANDEL, Landbouwer, en Elizabeth (Betje) van VUGT.
Gehuwd (2) met Johanna (Jo) GRUTER, huisvrouw, geboren op 23-10-1915 te Vlaardingen (gezindte: Geref.), dochter van Marinus Jacobus (Rien) GRUTER, Hoofdonderwijzer lagere school, en Lena Maria MAASKANT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sander (zie XI.48).
   2.  Elizabeth (Bep) (zie XI.51).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Marinus Jacobus (Rien) (zie XI.52).
   4.  Sopheus Johannes Bastiaan (Hans) (zie XI.54).

 
XI.48    Sander de ZEEUW, beroepsmilitair, geboren op 15-07-1944 te Oudendijk (gezindte: Geref.), zoon van Sopheus (Fien) de ZEEUW (zie X.46) en Bastiana Elizabeth Maria (Sjana) van ANDEL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-06-1965 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 16-06-1965 te Monchen-Gladbach Dld met Anna Maria (Annemieke) DRIESTEN, 20 jaar oud, medew. boeken antiquariaat, geboren op 21-02-1945 te Warga (Fr) (gezindte: Geref.), dochter van Johan DRIESTEN, militair, en Harmina (Mina) de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiana Elizabeth Maria (Janet), Verpleegkundige, geboren op 11-11-1965 te Gorinchem (gezindte: Geref.).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-05-1993 te Franeker met Sjoerd Lutzen LAMPERS, 26 jaar oud, schoenenverkoper, geboren op 02-12-1966 te Bergum.
   2.  Johanna Harmina (Hanneke) (zie XII.10).
   3.  Sophia Alexandra (Sonja), Kapster, geboren op 06-06-1969 te Enschede.
Gehuwd met Jacobus Willem Cornelis (Jacob) van de WEERTHOF, Produktiemedewerker, geboren op 30-03-1963 (gezindte: VE).

 
XII.10    Johanna Harmina (Hanneke) de ZEEUW, geboren op 04-11-1966 te El Paso (Texas - USA) (gezindte: Geref.), dochter van Sander de ZEEUW (zie XI.48) en Anna Maria (Annemieke) DRIESTEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-10-1989 te Greenville SC USA, gehuwd voor de kerk op 16-06-1990 te Zweins (Franeker). Reginakerk met Benjamin Scott RODRIGUEZ, 28 jaar oud, CAD-designer, geboren op 26-07-1961 te California USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanne Maria (Sanne), geboren op 05-03-1993 om 18:52 uur te Port St. Lucie (USA).

 
XI.51    Elizabeth (Bep) de ZEEUW, Sociaal verpleegkundige, geboren op 26-07-1946 te Woudrichem Dochter van Sopheus (Fien) de ZEEUW (zie X.46) en Bastiana Elizabeth Maria (Sjana) van ANDEL.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-09-1977 te Hilversum, gehuwd voor de kerk op 30-09-1977 te Hilversum (Vrij Evangelische Gemeente) met Eelco Age van GELDER, 27 jaar oud, Huisarts, geboren op 26-01-1950 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiana Elizabeth Maria (Jenneke), geboren op 19-12-1978 te Enschede, overleden op 20-04-2006 te Ede op 27-jarige leeftijd.
   2.  Arjen Sopheus, geboren op 15-01-1980 te Enschede.
   3.  Peter Christiaan, geboren op 02-06-1981 te Maastricht.
   4.  Esther Mirjam, geboren op 20-12-1982 te Eindhoven.

 
XI.52    Marinus Jacobus (Rien) de ZEEUW, manager Arbeidsvoorziening, geboren op 15-03-1955 om 06:50 uur te Gorinchem, gedoopt (Geref.) te Sleeuwijk, zoon van Sopheus (Fien) de ZEEUW (zie X.46) en Johanna (Jo) GRUTER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-06-1977 te Dussen, gehuwd voor de kerk op 02-06-1977 te Genderen (Gereformeerde Kerk), gescheiden na 19 jaar huwelijk op 18-12-1996 te Dussen van Aria Johanna (Arja) van TILBORG, Kapster, geboren op 02-07-1956 te Eethen, gedoopt (Geref.) te Genderen, dochter van Leendert van TILBORG, Landbouwer, en Cornelia HAJER, Onderwijzeres.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Sophia (Heleen), geboren op 04-07-1982 te 's-Hertogenbosch (gezindte: Geref.).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-10-2005 met Jan Willem van OORD, geboren te Nieuwendijk.
   2.  Johanna Cornelia (Hanneke), geboren op 02-06-1985 te Genderen (gezindte: Geref.).
   3.  Marinus Jacobus (Maurice), geboren op 24-08-1989 te Genderen (gezindte: Geref.).

 
XI.54    Sopheus Johannes Bastiaan (Hans) de ZEEUW, plv. hoofd gez. verv. tehuis, geboren op 07-01-1957 te Sleeuwijk, gedoopt te Sleeuwijk, zoon van Sopheus (Fien) de ZEEUW (zie X.46) en Johanna (Jo) GRUTER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-10-1977 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 31-10-1977 te 's-Gravenhage met Helene Maria (Lenne) van der VELDE, 22 jaar oud, medew. projekt begeleid wonen, geboren op 14-09-1955 te 's-Gravenhage (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stefan Willem Sopheus, geboren op 12-07-1979 te 's-Gravenhage, gedoopt te 's-Gravenhage.
   2.  Martijn Johannes, geboren op 10-03-1981 te Hulst
   3.  Nicole Helena, geboren op 22-09-1983 te Hulst

 
X.50    Anneke (Annie) de ZEEUW, dienstbode, Gorinchem. Geboren op 28-02-1919 te Almkerk (gezindte: art. 31), dochter van Sander de ZEEUW (zie IX.34) en Jacoba (Coba) OLDENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-11-1943 te Almkerk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Willem (Wim) SCHERFF, Landbouwer, geboren 1915 te Almkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter (Wout) (zie XI.56).
   2.  Willem (Wim), Garagehouder.
Gehuwd met Astrid OVERDUIN, geboren te Hardinxveld.
   3.  Alexander (Alex).
   4.  Hendrikus (Henk), verkoper woningstoffering.
Gehuwd met Corrie PAANS, geboren te Werkendam.
   5.  Annie.
Gehuwd met Daan TIMMER, geboren te Hardinxveld.
   6.  Jacobus (Koos), leraar lbo.
Gehuwd met Netty SCHEP, geboren te Andel.
   7.  Jos.
Gehuwd met van den BOOGAARD.
   8.  Johannes (Hans).
   9.  Hugo.
   10.  Ria.
Gehuwd met Jacobus VERNOOIJ.

 
XI.56    Wouter (Wout) SCHERFF, zoon van Willem (Wim) SCHERFF en Anneke (Annie) de ZEEUW (zie X.50).
Gehuwd (1) met J. (Jopie) TIMMERMANS, geboren te Veen.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem (Wim).

 
X.52    Johanna Sandrina (Jo) de ZEEUW, huisvrouw, geboren op 10-05-1921 te Almkerk Overleden op 21-03-1981 te Utrecht op 59-jarige leeftijd, begraven te Uitwijk, dochter van Sander de ZEEUW (zie IX.34) en Jacoba (Coba) OLDENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-04-1946 te Almkerk met Simon Job (Sim) van BREUGEL, 26 jaar oud, geboren op 28-02-1920 te Almkerk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, zoon van Jan van BREUGEL en Zegerina ROMBOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rina (zie XI.74).
   2.  Zegerina Johanna (Suzanne).
Gehuwd met Wout de RUITER, politie-agent, geboren te Hardinxveld.
   3.  Jan.
Gehuwd met Adrie van ANDEL.
   4.  Jacoba Zegerina (Coby) (zie XI.80).

 
XI.74    Rina van BREUGEL, dochter van Simon Job (Sim) van BREUGEL en Johanna Sandrina (Jo) de ZEEUW (zie X.52).
Gehuwd met Johan van der PLAS, kraanmachinist.
Uit dit huwelijk:
   1.  John, geboren te Giessen.
   2.  Jeroen.

 
XI.80    Jacoba Zegerina (Coby) van BREUGEL, dochter van Simon Job (Sim) van BREUGEL en Johanna Sandrina (Jo) de ZEEUW (zie X.52).
Gehuwd met C.R. (Rien) van STIGT, concierge.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carina.
   2.  Sandra.

 
X.53    Adrianus (Janus) de ZEEUW, kraanmachinist, geboren op 21-10-1923 te Almkerk (gezindte: Geref.), zoon van Sander de ZEEUW (zie IX.34) en Jacoba (Coba) OLDENBURG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1949 te Werkendam met Klaartje IPPEL, 21 jaar oud, geboren op 15-08-1927 te Werkendam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander (zie XI.81).
   2.  Johanna (Hannie) (zie XI.84).

 
XI.81    Sander de ZEEUW, kraanmachinist, geboren op 21-07-1950 te Uitwijk (gem. Almkerk), zoon van Adrianus (Janus) de ZEEUW (zie X.53) en Klaartje IPPEL.
Gehuwd met Francina (Francien) BRAS, geboren op 11-01-1950 te Almkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus (Ardon) (zie XII.29).
   2.  Cornelia (Colinda), geboren op 08-05-1979 te Almkerk.

 
XII.29    Adrianus (Ardon) de ZEEUW, geboren op 18-07-1975 te Almkerk, zoon van Sander de ZEEUW (zie XI.81) en Francina (Francien) BRAS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03-06-2011 met Annigje (Jana) van BREUGEL, 30 jaar oud, geboren op 07-03-1981 te Almkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jip Sophia, geboren op 28-10-2003 te Gorinchem.
   2.  Fem Anne, geboren op 22-08-2006 te Gorinchem.
   3.  Maxe Josephine, geboren op 09-10-2008 te Gorinchem.

 
XI.84    Johanna (Hannie) de ZEEUW, geboren op 08-06-1954 te Almkerk, dochter van Adrianus (Janus) de ZEEUW (zie X.53) en Klaartje IPPEL.
Gehuwd met Bertus (Bert) van HOUWELINGEN, kapper, geboren op 29-04-1955 te Hardinxveld-Giessendam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patty, geboren op 23-06-1980 te Almkerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-06-2003 met Barend de GRAAF, 29 jaar oud, geboren op 27-05-1974.
   2.  Wendy, geboren op 23-06-1980 te Almkerk.

 
X.56    Jacoba (Co) de ZEEUW, geboren op 27-11-1925 te Almkerk (gezindte: Geref.), dochter van Sander de ZEEUW (zie IX.34) en Jacoba (Coba) OLDENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-06-1950 te Almkerk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Pieter (Piet) van den HEUVEL, beroepsmilitair, geboren 1924 te Almkerk, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bas.
Gehuwd met Arja NAAYEN.
   2.  Coby.
   3.  Sander, verzekeringen.
   4.  Petra, geboren te Almkerk.
   5.  Jenny.

 
X.58    Sandrina (Sandrien) de ZEEUW, geboren op 19-11-1927 te Almkerk Dochter van Sander de ZEEUW (zie IX.34) en Jacoba (Coba) OLDENBURG.
Gehuwd met Willem (Wim) van de LAAR, geboren te Aalst Uit dit huwelijk:
   1.  Coby.
   2.  Geo.
   3.  Ieneke.

 
V.10    Corsteaan de ZEEUW, geboren op 12-12-1739 te Giessen. Getuige: Ariaentje de Smit
#Doopregister NH Kerk te Giessen#, gedoopt op 12-12-1739 te Giessen, #Doopregister NH Kerk te Giessen#, overleden op 28-07-1811 te Almkerk op 71-jarige leeftijd. Uit het Lidmatenboek van de Nederlans Hervormde Kerk van Uitwijk - Waardhuizen valt op te maken dat hij op 21 maart 1771 aangenomen werd ' op belijdenis des geloofs '. Een half jaar later ( 23 september 1771 ) ging hij in Giessen wonen.

Toe hij trouwde woonde hij op 't Kraaiveld onder Woudrichem. Zijn zuster Maria woonde daar ook.

Het Lidmatenboek van de NH kerk te Uitwijk vermeldt het volgende:
" Corstiaan de Zeeuw en zijnen huisvrouw Geertruid Straver met attestatie van Woudrichem, getekend den 31 augustus 1793, door A.A. van Otterbergh, Pred., en vernieuwd te Giessen de 5 maart 1806 door J.C. 't Hooft V.D.M.."
( in de marge : 'overleden '), zoon van Peter (Sanderse) de ZEEUW (zie IV.11) en Maria SMIT(H).
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 05-07-1781 te Babylonienbroek met Geertrui STRAAVER, 30 jaar oud, gedoopt op 13-09-1750 te Babylonienbroek, overleden op 23-05-1812 te Almkerk op 61-jarige leeftijd, dochter van Hendrik STRAVER en Maria JANSEN VERSTEEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt op 28-07-1782 te Woudrichem In het Lidmatenboek van de NH kerk te Uitwijk staat dat Maria op 20 mei 1809 vertrok naar Sleeuwijk. Waarschijnlijk was dit in verband met haar huwelijk met Cornelis van Poederoojen.
Daarvoor werd ze aangenomen op 09-04-1802 op geloofsbelijdenis in Uitwijk; ze kwam toen uit Giessen.
Ondertrouwd op 14-05-1808 te Woudrichem Gehuwd 1808 te Woudrichem Maria ging in mei 1809 in Sleeuwijk wonen.
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-06-1808 te Woudrichem #DTB Woudrichem# met Cornelis van POEDEROIJEN, zoon van Tieleman van POEDEROIJEN. In het DTB van de NH kerk te Uitwijk staat vermeld bij de doop van Corstiaan van Koijck, zoon van Jan van Koijck en Pieternella de Zeeuw, op 7 mei 1815, dat de peet en doophefster is Maria de Zeeuw, huisvrouw van Cornelis van Poederoojen te Sleeuwijk.
   2.  Hendrik, gedoopt op 17-08-1783 te Woudrichem Begraven op 19-03-1784.
   3.  Pieter, gedoopt op 12-09-1784 te Woudrichem Overleden 1785.
   4.  Hendrik, gedoopt op 04-09-1785 te Woudrichem Begraven op 27-09-1785.
   5.  Hendrika, gedoopt op 10-12-1786 te Woudrichem
   6.  Pieternella (zie VI.34).
   7.  Jannigje (zie VI.36).
   8.  Peeter (zie VI.37).

 
VI.34    Pieternella de ZEEUW, gedoopt op 12-10-1788 te Woudrichem Overleden op 22-11-1834 te Almkerk op 46-jarige leeftijd, #H. de Zeeuw, Delft 1993.#. Blijkens het Lidmatenboek van de NH kerk te Uitwijk werd zij op 09-04-1802 aangenomen op belijdenis des geloofs. Ze woonde toen in Waardhuizen. Dochter van Corsteaan de ZEEUW (zie V.10) en Geertrui STRAAVER.
Gehuwd, #H. de Zeeuw, Delft 1993.# met Jan van KUIJCK, arbeider, geboren 1782, #H. de Zeeuw, Delft 1993.#.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia van KOIJCK, geboren op 14-06-1813 te Uitwijk. Peet en doophefster is Anna van Koijck .
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 20-06-1813 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#.
   2.  Corstiaan van KOIJCK, geboren op 04-05-1815 te Uitwijk. Peet en doophefster is Maria de Zeeuw, huisvrouw van Cornelis van Poederoojen te Sleeuwijk.
Het is vrijwel zeker dat hiermee de zus van Pieternella wordt bedoeld. Deze Maria de Zeeuw werd geboren op 28 juli 1782 en was op het moment van de doop 32 jaar oud.
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 07-05-1815 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#.
   3.  Maijke van KOIJCK, geboren op 09-09-1816 te Uitwijk. Peet en doophefster Maijke Blankes, huisvrouw van Arnoldus van Koijck.
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 15-09-1816 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#.
   4.  Hendrik KANT, geboren op 01-03-1819 te Uitwijk. De letterlijke tekst in het doopboek luidt als volgt :

" HENDRIK KANT, geb te Uitwijk 01-03-1819, vader Jan van Koijck, moeder Pieternella de Zeeuw. Peet Maria Kant. Doophefster Sara Mosselmans, dochter van genoemde Maria Kant, weduwe Willem Mosselmans te Rijswijk, is gedoopt op den 07-03-1819 met den naam van Hendrik Kant. "
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 07-03-1819 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#. Waarschijnlijk in het eerste levensjaar overleden.
   5.  Hendrik KANT, geboren op 24-06-1820 te Uitwijk. Letterlijke tekst uit het doopboek:

" HENDRIK KANT geb te Uitwijk 24-06-1820, vader Jan van Koijck, moeder Pieternella de Zeeuw. Peet Maria Kant. Doophefster Sara Mosselmans dochter van genoemde Maria Kant, weduwe van Willem Mosselmans te Rijswijk, is gedoopt op den 02-07-1820.
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 02-07-1820 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#.
   6.  Peter van KOIJCK, geboren op 17-11-1821 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 09-12-1821 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#.
   7.  Arnoldus van KOIJCK, geboren op 15-02-1823 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 16-03-1823 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#. Is waarschijnlijk in zijn eerste levensjaar overleden omat ongeveer een jaar na zijn geboorte een jongen ( broertje ) werd geboren die dezelfde naam kreeg.
   8.  Arnoldus van KOIJCK, geboren op 01-03-1824 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 28-03-1824 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#.
   9.  Cornelis Hendrikus van KOIJCK, geboren op 04-03-1827 te Uitwijk. Peet Maria de Zeeuw, huisvrouw van Cornelis van Poederoojen te Sleeuwijk,
zijnde geheft door derzever Dochter, Johanna van Poederoojen.
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 11-03-1827 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, overleden ..-03-1827 te Uitwijk. Aantekening in het doopboek : obiit in dezelfde maand.
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#.
   10.  Maria van KOIJCK, geboren op 05-05-1828 te Uitwijk. Peet Maria de Zeeuw, huisvrouw van Cornelis van Poederoojen te Sleeuwijk,
zijnde geheft door derzelver dochter, Johanna van Poederoojen.
#DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 11-05-1828 te Uitwijk, #van Koijck#.
   11.  Jan van KOIJCK, geboren op 22-05-1830 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#, gedoopt op 13-06-1830 te Uitwijk, #DTB NH Uitwijk-Waardhuizen#.

 
VI.36    Jannigje de ZEEUW, geboren op 05-03-1791 te Woudrichem #Bev. reg. nr 1.
REFN 1/86#, gedoopt op 13-03-1791 te Woudrichem Overleden op 18-11-1835 te Woudrichem op 44-jarige leeftijd. Blijkens het Bev.Reg. nr 1. fol. 86 Woudrichem 1830-1840: was Jannigje dienstmeid ( servante ) in 1810 bij een familie van Andel in Woudrichem.

In de periode van dit register woonde zij: Oudendijk 26. Dochter van Corsteaan de ZEEUW (zie V.10) en Geertrui STRAAVER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-05-1824 te Woudrichem #H. de Zeeuw, Delft 1993.# met Leendert DALM, 36 jaar oud, Bouwman, geboren op 14-02-1788 te Woudrichem #Bev. Register nr. 1, 1830-1840
REFN 1/86#. Waarschijnlijk een nazaat van het invloedrijke geslacht d'Alm uit Uitwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter, geboren 1820 te Woudrichem
   2.  Ida, geboren op 17-03-1825 te Woudrichem
   3.  Geertrui Hendrika, geboren op 29-07-1828 te Woudrichem
   4.  Peter Arie, geboren op 20-03-1831 te Woudrichem
   5.  Sijke, geboren op 11-02-1833 te Woudrichem

 
VI.37    Peeter de ZEEUW, arbeider, geboren op 30-08-1794 te Giessen, getuige: Ariaantje de Zeeuw.
#Doopregister NH kerk te Giessen#, gedoopt op 31-08-1794 te Giessen, #Doopregister NH kerk te Giessen#, overleden op 29-01-1858 te Haarlemmermeer op 63-jarige leeftijd, #H. de Zeeuw, Delft 1993.#. Woonde volgens het bevolkingsregister nr. 18 van 1810 in Andel. Op 30 januari 1852 is hij vertrokken naar Emmikhoven.. In de tussentijd heeft hij waarschijnlijk in Dussen gewoond, omdat zijn beide kinderen daar geboren werden. Zoon van Corsteaan de ZEEUW (zie V.10) en Geertrui STRAAVER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-12-1819 te Dussen, #H. de Zeeuw, Delft 1993.# met Pieternella BOOM, geboren 1787 te Dussen, #H. de Zeeuw, Delft 1993.#.
Uit dit huwelijk:
   1.  Korstiaan, Werkman, geboren op 10-12-1822 te Dussen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 25-03-1858 te Haarlem op 35-jarige leeftijd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
   2.  Geertruida, geboren 1831 te Dussen, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#, overleden op 16-10-1885 te Haarlemmermeer, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.
Gehuwd, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.# met Jacob VERSCHOOR, arbeider, geboren 1822, #ir. H. de Zeeuw, Delft; okt. 1993.#.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software