Parenteel van PIETER BERCKHOU(d)T


 
I.1    PIETER BERCKHOU(d)T, geboren ca 1645.
Kind:
   1.  Pieter Pietersz. (zie II.1).

II.1    Pieter Pietersz. BERCKHOU(d)T, aschman (as- en vuilnisman), geboren ca 1660, overleden op 05-09-1718 te Oud Mathenesse, zoon van PIETER BERCKHOU(d)T (zie I.1).
Gehuwd (1) ca 1690 met Leentje Cornelisdr. SCHILPEROORT, overleden op 21-01-1732 te SCHIEDAM. Leentje Cornelisdr. Schilperoort maakte op 18 okt.1719 haar testament voor de Schiedamse notaris Simon Knappert. "Leentje Cornelis Schilperoort, weduwe van wijlen Pieter Berghout, wonende onder Oud Mathenes, dog sijnde jegenwoordig binnen deese voorn. stad (Schiedam) woonagtig (...) prelegateert aan haar zoon Pieter Pieterse Berghout haar huijs, berg(ing), erve en boomgaart met alle het geene daar aart en nagelvast is, staande en gelegen onder de heerlijkheijd Oud Mathenes".
Pieter moet als tegenprestatie voor dit legaat wel de 400 gulden schuld op zich nemen waarmee het goed nog is belast. Van deze som gelds en de intrest daarop kwam 200 gulden ten goede aan Arent Lantman en was de andere 200 gulden geleend door Louris Nels. Leentje prelegateerde aan Pieter ook nog de "paarden, karren, kruijwagens, tuijgen en verdere gereetschappen tot het halen van de assche nodig", haar man was dus "aschman" geweest, dat wil zeggen as- en vuilnisophaler. Voor dit legaat moest Pieter wel een schuldbrief van 160 gulden op zich nemen, en de rente daarop betalen aan de eigenaar Arij Dirkse Buijteweg. In de rest van de boedel verklaarde Leentje alle drie kinderen, Pieter, Maartje en Trijntje, tot erfgenamen en bij vooroverlijden hun kinderen bij representatie. Tot voogd over eventuele minderjarige erfgenamen benoemde ze Cornelis Teunisse Blok, meester timmerman te Oud Mathenesse. Ze tekende de akte met haar handmerk (een kruisje). De aanstelling van Cornelis Teunisse Blok als voogd is een belangrijke aanwijzing. Deze Cornelis woonde eveneens te Oud Mathenesse en was gehuwd met Trijntie Aarients Buytenwegh.
Op 6 febr. 1738 maakte Cornelis Teunisz. Block een testament. Hij legateerde daarin, onder andere, aan Jan Pieterse Berkhout, of bij vooroverlijden aan diens huisvrouw Pietertie Jans honderd gld; aan Pieter Pieterse Berckhout, wonende even buiten de Rotterdamse Poort dezer stad (Schiedam) honderd gld. en aan Trijntie Cornelis van der Mark, of bij vooroverlijden aan haar ouders Cornelis Franse van der Mark en Willemijntje Pieters Berkhout en bij vooroverlijden van hen aan hun kinderen Frans, Neeltie, Maritie en Pieter van der Mark duizend gld. uit een schuldrentebrief van dertienhonderd gld. ten laste van de voorn. Cornelis Franse van der Mark. Dit brengt de onderzoeker in een lastig parket.
Dat de Pieter Pietersz. Berckhout, die genoemd wordt in het testament van Cornelis Block, identiek is aan Pieter (Petrus) Pietersz. Berckhout, de nummer twee in deze reeks, is zeker. Laatstgenoemde Pieter woonde immers, getuige de aantekeningen bij de dopen van zijn kinderen, tenminste tussen 1725 en 1743, inderdaad "even buiten de Rotterdamse Poort". Dat er in die tijd aldaar twee personen woonden van die naam is wel zeer onwaarschijnlijk en mag worden uitgesloten. Het probleem is echter dat in Cornelis' testament een Jan en Willemijntje Berkhout worden genoemd (waarvan we aannemen dat zij een broer en zuster zijn van Pieter) die door Leentje Cornelisdr. Schilperoort niet in haar testament worden genoemd als haar kinderen. De oplossing ligt voor de hand maar kan (nog) niet worden bewezen. Jan en Willemijntje waren wellicht kinderen uit een eerder huwelijk van Pieter Berckhout die dan in tweede echt huwde met Leentje Schilperoort. Het moge duidelijk zijn dat dit nader onderzoek behoeft in de archieven van met name Schiedam, Mathenesse en Rotterdam.
(Bron: "Sporen van Schiedammers van overal en nergens" ISBN 90-70450-17-8), dochter van Cornelis Jansz. SCHILPEROORT.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Pietersz BERKHOUT (BERGHOUT) (zie III.1).
   2.  Maartje Pietersdr. BERKHOUT, overleden na 1719.
   3.  Trijntje Pietersdr. BERKHOUT, overleden na 1719.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jan Pietersz. BERGHOUT, overleden ca. 1740.
Gehuwd met Pietertie JANSDR. Overleden ca 1743. Jan werd door Cornelis Teunisz. Block in zijn testament d.d. 6 febr. 1738 bedacht met een legaat van honderd gld. die, bij vooroverlijden van Jan, aan zijn vrouw Pietertie Jans zullen vallen. Als Cornelis Teunisz. Block op 23 maart 1742 een tweede testament passeert is Jan inderdaad overleden en wordt het legaat vermeld als toekomende aan Pietertie Jans, weduwe van Jan Pieterse Berkhout. In het daarop volgende testament van 17 dec. 1744 komt ook Pietertie niet meer voor.
   5.  Willemijntje Pietersdr. BERGHOUT.
Gehuwd met Cornelis Fransz. van der MARK.

III.1    Pieter Pietersz BERKHOUT (BERGHOUT), karreman, bouwman, geboren ca 1700 te Oud Mathenesse, overleden op 18-06-1770 te SCHIEDAM, begraven te SCHIEDAM, weduwnaar van Oud Mathenesse (1737), woonde aldaar, buiten de Rotterdamsche Poort (1725-1743), zoon van Pieter Pietersz. BERCKHOU(d)T (zie II.1) en Leentje Cornelisdr. SCHILPEROORT.
Gehuwd (1) op 14-05-1724 te Schiedam (getuige(n): Mees Leeuweschilt en Jan Schmidt) (RK) met Gertrudis Willemsdr. (Geertie) van den BERGH, geboren ca 1700, overleden op 29-08-1735 te Oud Mathenesse.
Gehuwd (2) op 26-05-1737 te Schiedam (getuige(n): Adrianus van Geest en Petrus van Dijk) (RK) met Catharina Pieterse (Kaatje) van der CRAEN, overleden ca 1750, j.d. van oud Mathenesse (1737), wonende aldaar.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelmus Pietersz. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 14-03-1725 te Schiedam (getuige(n): Cornelis en Pluijntie Jansse van den bergh), overleden ca 1728.
   2.  Petrus Pietersz. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 18-03-1726 te Schiedam (getuige(n): Pluentie Jans.), overleden op 26-05-1726 te Oud Mathenesse, 69 dagen oud.
   3.  Maria Pietersdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 16-03-1727 te Schiedam (getuige(n): Meese Leuwerschilt en Pluijntie Jans), overleden op 19-05-1727 te Oud Mathenesse, 64 dagen oud.
   4.  Guihelmus Pietersz. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 05-03-1728 te Schiedam (getuige(n): Pluijntie Jans), overleden ca 1730.
   5.  Maria Pietersdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 13-05-1729 te Schiedam (getuige(n): Mees Leeuwerschilt en Pluijntie Jans), op 3 mei 1737 in een akte vermeld als zijnde circa 9 jaar oud, overleden op 11-08-1813 te Schiedam op 84-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 28-07-1759 te SCHIEDAM, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-08-1759 te SCHIEDAM met JAN HENDRIK DE BLINDE, geboren ca 1730 te MUNSTERLAND (Dld).
   6.  Wilhelma Pietersdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 07-06-1730 te Schiedam (getuige(n): Pluijntie jans), overleden op 13-07-1730 te Oud Mathenesse, 36 dagen oud.
   7.  Apollonia Pietersdr. (Pleuntie) BERGHOUT, gedoopt (RK) op 17-09-1731 te Schiedam (getuige(n): Mees Leuweschilt en Apolonia Jans Suijck), op 3 mei 1737 in een akte vermeld als zijnde ruim 5,5 jaar oud, innocent (geestelijk gehandicapt), overleden voor 1771.
   8.  Wilhelma Pietersdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 08-03-1733 te Schiedam (getuige(n): Apollonia Jans Vuijck), overleden op 22-04-1733 te Schiedam, 45 dagen oud.
   9.  Wilhelmus Pietersz. (Willem) BERGHOUT, gedoopt (RK) op 15-03-1734 te Schiedam (getuige(n): Pluijntie Jans), op 3 mei 1737 in een akte vermeld als zijnde 3 jaar oud, overleden op 21-01-1822 te Schiedam op 87-jarige leeftijd, ongehuwd.
   10.  Leonardus Pietersz. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 25-07-1735 te Schiedam (getuige(n): Bartholomeus Leeuweschilt en Apollonia Jans de Vuijck), overleden op 04-11-1735 te Oud Mathenesse, 102 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   11.  Gertrudis Pietersdr. (Geertie) BERGHOUT, gedoopt (RK) op 02-11-1737 te Schiedam (getuige(n): Leonardus Pieterse van der Kraen en Johanna Leeuweschilt).
Ondertrouwd op 10-05-1771 te SCHIEDAM, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-05-1771 te SCHIEDAM met DIRK OOSTERVEER, bouwman, geboren te WASSENAAR.
   12.  Helena Pietersdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 01-02-1739 te Schiedam (getuige(n): Petrus van der Kraen en Helena van der Kraen), overleden op 21-07-1742 te Schiedam op 3-jarige leeftijd.
   13.  Maria Pietersdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 09-04-1740 te Schiedam (getuige(n): Cornelius Pieterse en Lena Pieterse van der Craen), overleden 1743 te Schiedam.
   14.  Petrus Pietersz. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 13-04-1742 te Schiedam (getuige(n): Cornelius van der Kraen en Helena van der Kraen).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-10-1762 te DEN HAAG, gehuwd voor de kerk op 23-10-1762 te DEN HAAG met APPOLONIA VAN WOUW, geboren ca 1745 te DEN HAAG.
   15.  Maria Pietersdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 11-09-1743 te Schiedam (getuige(n): Cornelis van der Kraen en Helena van der Kraen).
   16.  Leonardus Pietersz. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 15-06-1745 te Schiedam (getuige(n): Leonardus van der kraen en Digna van Leeuwen), overleden op 20-07-1745 te Schiedam, 35 dagen oud.
   17.  Leonardus Pietersz. (Leendert) BERGHOUT (zie IV.20).
   18.  Johannes Pietersz. BERGHOUT (BERCKHOUT) (zie IV.23).
   19.  Corneli(u)s Pietersz. BERGHOUT (zie IV.25).

IV.20    Leonardus Pietersz. (Leendert) BERGHOUT, gedoopt (RK) op 05-08-1746 te Schiedam (getuige(n): Cornelis van der Kraen en Elizabeth van der Wilt), overleden op 10-10-1820 te Schiedam op 74-jarige leeftijd. In het notarieel archief van Schiedam werd Leendert twee maal als belender van een huis in de Lange Kerkstraat aldaar teruggevonden, op 3 jan.1776 en 10 febr. 1776. Op 17 okt. van dat jaar verklaarde Leendert Berghout, wonende binnen Schiedam, 750 gld schuldig te zijn aan Ewout van Leeuwen, koopman aldaar. Zoon van Pieter Pietersz BERKHOUT (BERGHOUT) (zie III.1) en Catharina Pieterse (Kaatje) van der CRAEN.
Ondertrouwd (1) op 22-10-1773 te SCHIEDAM, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-11-1773 te Schiedam met Johanna (Anna) PERS(z)OON, geboren te SCHIEDAM, overleden 1791 te SCHIEDAM.
Gehuwd (2) -04-1791 te Kethel met Clazina BROUWER, geboren te KETHEL, overleden op 19-10-1807 te SCHIEDAM.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  PETRUS, gedoopt (RK) op 10-04-1792 te SCHIEDAM.
   2.  MAGDALENA, gedoopt (RK) op 23-10-1793 te SCHIEDAM, overleden op 10-11-1795 te SCHIEDAM op 2-jarige leeftijd.
   3.  THEODORUS, gedoopt (RK) op 20-08-1795 te SCHIEDAM.
   4.  MAGDALENA, gedoopt (RK) op 11-09-1796 te SCHIEDAM, overleden op 08-11-1796 te SCHIEDAM, 58 dagen oud.
   5.  MAGDALENA, rentenierster, gedoopt (RK) op 18-10-1798 te SCHIEDAM, overleden op 24-02-1869 te SCHIEDAM op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1822 te SCHIEDAM met FRANS VAN DER SMAN, arbeider, geboren ca 1793 te SCHIEDAM, overleden na 1822, zoon van WILLEM VAN DER SMAN, arbeider, en MARIA HEINSBROEK.
   6.  CATHARINA, geboren op 16-05-1803 te SCHIEDAM, gedoopt (RK) op 16-05-1803 te SCHIEDAM.

IV.23    Johannes Pietersz. BERGHOUT (BERCKHOUT), geboren te Oud Mathenesse, gedoopt (RK) op 11-07-1748 te Schiedam (getuige(n): Leonardus van der Craen en Dimpna van Leeuwen), overleden op 08-12-1815 te Schiedam op 67-jarige leeftijd, zoon van Pieter Pietersz BERKHOUT (BERGHOUT) (zie III.1) en Catharina Pieterse (Kaatje) van der CRAEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1772 te Den Haag (Scheveningen) (getuige(n): Catharina en Elisabeth van Mourik) met Barbara van der LUBBE(N), 24 jaar oud, geboren op 14-04-1748 te Den Haag (Scheveningen) (gezindte: RK), overleden op 31-03-1808 te Schiedam op 59-jarige leeftijd, of 14-11-1827 ? Dochter van JEROEN van der LUBBE(N) en CORNELIA VAN DER DOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Jansdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 14-03-1773 te Schiedam (getuige(n): Theodorus Oosterveen en Gertrudis Berghout), overleden op 31-03-1808 te Schiedam op 35-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 16-05-1795 te SCHIEDAM, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1795 te SCHIEDAM met JOANNES REBERS, 34 jaar oud, geboren op 04-04-1761 te SCHIEDAM, overleden op 06-09-1819 te SCHIEDAM op 58-jarige leeftijd, zoon van JOANNES REBERS en MARIA VAN DIJCK.
   2.  Cornelia Joanna Jansdr. BERGHOUT, huisvrouw, gedoopt (RK) op 30-06-1774 te Schiedam (getuige(n): Jacobus van der Lubben en Cornelia van den Dooren), overleden op 06-09-1805 te Schiedam op 31-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 21-09-1793 te SCHIEDAM, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-10-1793 te SCHIEDAM met HERMANUS (HARMEN) PIL (BIL), zakkendrager, geboren ca 1770.
   3.  Petronella Jansdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 18-01-1776 te Schiedam (getuige(n): Leonardus Berghout en Johanna Perzoon).
Ondertrouwd op 02-05-1805 te SCHIEDAM, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1805 te VLAARDINGEN met BAREND HUISMAN, geboren ca 1775 te VLAARDINGEN.
   4.  Joannes Jansz. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 10-08-1778 te Schiedam (getuige(n): Joannes en Dina van der Lubbe).
   5.  Henricus Jansz. (Hendrik) BERGHOUT (BERGHOUD) (zie V.15).
   6.  Hieronimus Jansz. BERGHOUT, werkman (ouvrier), gedoopt (RK) op 18-04-1783 te Schiedam (getuige(n): Laurentius van der Lubben en Apollonia Oosterveer), overleden op 01-05-1813 te Schiedam op 30-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 24-04-1806 te SCHIEDAM, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1806 te SCHIEDAM met CATHARINA VAN GENT, geboren ca 1785.
   7.  Maria Jansdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 20-03-1786 te Schiedam (getuige(n): Jacobus van der Lubben en Maria Toorenburg), overleden op 16-06-1836 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1811 te SCHIEDAM met DIRK RUTS.
   8.  Geertrudis Jansdr. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 16-05-1788 te Schiedam (getuige(n): Henricus Bentelaar en Geertrudis de Blinde), overleden op 07-06-1865 te Schiedam op 77-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07-11-1805 te SCHIEDAM, gehuwd op 17-jarige leeftijd op 24-11-1805 te SCHIEDAM met CORNELIS MAAGDENBERG, 25 jaar oud, geboren op 18-11-1780 te SCHIEDAM.

V.15    Henricus Jansz. (Hendrik) BERGHOUT (BERGHOUD), zakkendrager, gedoopt (RK) op 22-09-1780 te Schiedam (getuige(n): Henricus de Blinde en Maria Berghout), overleden op 29-07-1833 te Schiedam op 52-jarige leeftijd, zoon van Johannes Pietersz. BERGHOUT (BERCKHOUT) (zie IV.23) en Barbara van der LUBBE(N).
Ondertrouwd op 03-05-1804 te Schiedam, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1804 te Schiedam (getuige(n): Caspar Overdijk en Clara Smits) met Maria VREDE(N)BREGT, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 21-02-1780 te Schiedam (getuige(n): Caspar Overdijk en Clara Smits), overleden op 18-12-1829 te Schiedam op 49-jarige leeftijd, of 01-07-1853 ? Dochter van Jurianus (Jurrien) VREDENBREGT en Jacomina (Jacoba) SMITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Cornelis (zie VI.1).

VI.1    Joannes Cornelis BERGHOUT (BERGHOUD), kuiper(sknecht), gedoopt op 01-12-1804 te Schiedam (getuige(n): Joannes Berghout en Barbara van der Lubbe), overleden op 29-09-1842 te Schiedam op 37-jarige leeftijd, zoon van Henricus Jansz. (Hendrik) BERGHOUT (BERGHOUD) (zie V.15) en Maria VREDE(N)BREGT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-11-1829 te Schiedam met Hendrina NIEMAN, 21 jaar oud, winkelierster, gedoopt (RK) op 18-10-1808 te Schiedam (getuige(n): Joannes Hendricus Ruiber en Hendrina Rademakers), overleden op 24-02-1866 te Schiedam op 57-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1866 te SCHIEDAM, dochter van Hen(d)ricus NIEMAN en Jo(h)anna RADEMAKERS, kinderbewaarster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria BERGHOUT, geboren op 06-04-1830 te Schiedam, overleden op 30-11-1889 te Schiedam op 59-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 12-11-1854 te SCHIEDAM, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-11-1854 te Schiedam met Henricus LAN(d)SBERGEN, 25 jaar oud, zakkendrager, geboren op 29-09-1829 te Schiedam, overleden op 05-05-1901 te Schiedam op 71-jarige leeftijd, zoon van Antonij LANSBERGEN en Adriana KOK.
   2.  Johannes Hendrik(us) BERGHOUT (zie VII.3).
   3.  Hendricus BERGHOUT (zie VII.5).
   4.  GERRIT HENDRIK, geboren op 11-09-1835 te SCHIEDAM, overleden op 10-09-1838 te SCHIEDAM op 2-jarige leeftijd.
   5.  Jacomina BERGHOUT, geboren op 07-08-1837 te Schiedam, overleden op 13-05-1905 te SCHIEDAM op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-08-1860 te SCHIEDAM met MICHIEL FRANCISCUS LANDSBERGEN, brander(sknecht), geboren ca 1832 te SCHIEDAM, overleden na 1884.
   6.  Gerrit Hendrik BERGHOUT, geboren op 09-11-1838 te Schiedam, overleden op 14-07-1839 te Schiedam, 247 dagen oud.
   7.  Hyronimus Hermanus BERGHOUT, geboren op 10-06-1840 te Schiedam, overleden op 01-10-1840 te Schiedam, 113 dagen oud.
   8.  Johannes Cornelis BERGHOUT, geboren op 20-02-1841 te Schiedam, overleden op 01-06-1855 te Schiedam op 14-jarige leeftijd.

VII.3    Johannes Hendrik(us) BERGHOUT, kuiper, pakhuisknecht, pakhuisbediende en waagmeester te Schiedam, geboren op 27-03-1832 te Schiedam, zoon van Joannes Cornelis BERGHOUT (BERGHOUD) (zie VI.1) en Hendrina NIEMAN, winkelierster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-08-1855 te Schiedam met Johanna Jacoba GROENENDAAL, 22 jaar oud, geboren op 28-12-1832 te SCHIEDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  HENDRINA JOHANNA, geboren op 30-12-1856 te SCHIEDAM.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-09-1885 te SCHIEDAM met JACOBUS MULDER, brandersknecht, geboren ca 1858 te SCHIEDAM.
   2.  PETRONELLA FRANCISCA, geboren op 24-01-1859 te SCHIEDAM.
   3.  JOHANNES CORNELIS, geboren op 13-04-1861 te SCHIEDAM, overleden op 02-02-1863 te SCHIEDAM op 1-jarige leeftijd.
   4.  JOHANNES CORNELIS, geboren op 09-07-1863 te SCHIEDAM, overleden op 21-03-1864 te SCHIEDAM, 256 dagen oud.
   5.  JOHANNA MARIA, geboren op 15-04-1865 te SCHIEDAM.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-08-1884 te SCHIEDAM met ANTONIUS HENRICUS LANDSBERGEN, geboren ca 1859 te SCHIEDAM, zoon van MICHIEL FRANCISCUS LANDSBERGEN, brander(sknecht), en ADRIANA DE HAAN.
   6.  WILHELMINA FRANCISCA MARIA, geboren op 20-07-1867 te SCHIEDAM.
   7.  FRANCISCUS JACOBUS (zie VIII.9).
   8.  JOHANNES JACOBUS, kuiper, geboren op 22-10-1873 te SCHIEDAM.
Ondertrouwd op 26-03-1899 te SCHIEDAM, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-04-1899 te SCHIEDAM met MARIA HELENA MAAGDENBERG, 22 jaar oud, geboren op 12-01-1877 te SCHIEDAM.

VIII.9    FRANCISCUS JACOBUS BERGHOUT, kuiper, geboren op 13-03-1870 te SCHIEDAM, overleden op 21-09-1946 te ROTTERDAM op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hendrik(us) BERGHOUT (zie VII.3) en Johanna Jacoba GROENENDAAL.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-08-1895 te ARNHEM met NAATJE EXEL, 23 jaar oud, geboren op 07-09-1871 te ARNHEM, overleden op 23-05-1930 te ROTTERDAM op 58-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES EXEL en GEERTRUIDA MARIA GROENEVELD.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 03-02-1932 te SCHIEDAM met JOHANNA MARIA BREUKELMAN, 58 jaar oud, geboren op 05-02-1873 te SCHIEDAM, overleden op 15-12-1937 te ROTTERDAM op 64-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JOHANNES HENDRICUS, geboren op 06-04-1897 te ARNHEM.
Gehuwd met P.J.C. HOEDELMANS, geboren ca 1896.
   2.  FRANCISCUS JACOBUS (zie IX.3).
   3.  ANTHONIUS HENDRICUS (Anton) (zie IX.5).
   4.  GEERTRUIDA MARIA (Truus) (zie IX.8).
   5.  JOHANNA JACOBA, geboren op 27-08-1904 te ROTTERDAM, overleden op 18-05-1991 te BREDA op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd met A.J. DE HAAS, geboren ca 1904, overleden op 27-07-1986 te BREDA.
   6.  WILHELMUS ANTHONIUS, geboren op 02-11-1906 te ROTTERDAM, overleden op 18-01-1992 te SYDNEY (Australie) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd met M.E. (Stella) ZEEGERS, geboren ca 1906.
   7.  JACOBUS JOHANNES, geboren op 29-11-1908 te ROTTERDAM.
   8.  JACOBUS JOHANNES, geboren op 17-12-1909 te ROTTERDAM, overleden 1999.
Gehuwd met E.P.M. (Bep) MEULENKAMP, overleden 2001.
   9.  BERNARDUS WILHELMUS MARIA (Ben), geboren op 14-12-1912 te ROTTERDAM, overleden op 25-11-1998 op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd met D. BRAAMS, 28-04-2010 nog levend.
   10.  PETRONELLA FRANCISCA MARIA (Nel), geboren op 25-04-1915 te ROTTERDAM, overleden op 31-01-2000 op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met J. VAN SEBILLE, geboren ca 1915, overleden op 30-11-1987 te ROTTERDAM.
Gehuwd (2) met Franciscus Maria van den BROEKE, overleden op 21-08-1999.

IX.3    FRANCISCUS JACOBUS BERGHOUT, tabakswinkelier, geboren op 29-11-1898 te ARNHEM, overleden op 24-03-1981 te ROTTERDAM op 82-jarige leeftijd, zoon van FRANCISCUS JACOBUS BERGHOUT (zie VIII.9) en NAATJE EXEL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-09-1926 te ROTTERDAM met MARIA ADRIANA ANNA ROELOFS, 24 jaar oud, geboren op 18-07-1902 te ROTTERDAM, overleden juni 1990 te ROTTERDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  BERNHARDA FRANCISCA, geboren op 26-03-1927 te ROTTERDAM.
   2.  CORNELIA CLIO HEN. Geboren op 04-10-1928 te ROTTERDAM.
   3.  FRANCISCUS JACOBUS, geboren op 27-01-1931 te ROTTERDAM.
   4.  ENGELINA, geboren op 13-08-1932 te ROTTERDAM.
   5.  JOHANNES, geboren op 11-02-1933 te ROTTERDAM.
   6.  HUBERTUS, geboren op 25-10-1935 te ROTTERDAM.
   7.  PETRUS, tabakswinkel, geboren op 06-07-1938 te ROTTERDAM.

IX.5    ANTHONIUS HENDRICUS (Anton) BERGHOUT, geboren op 19-11-1900 te ROTTERDAM, overleden op 05-11-1976 op 75-jarige leeftijd, zoon van FRANCISCUS JACOBUS BERGHOUT (zie VIII.9) en NAATJE EXEL.
Gehuwd met Geertruida (Truus) NORTIER, geboren op 21-08-1906, overleden op 01-08-1998 op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theresia Maria, geboren ca 1949, overleden op 27-11-1967.

IX.8    GEERTRUIDA MARIA (Truus) BERGHOUT, geboren op 13-09-1902 te ROTTERDAM, overleden op 29-03-1997 te Berkel en Rodenrijs op 94-jarige leeftijd, dochter van FRANCISCUS JACOBUS BERGHOUT (zie VIII.9) en NAATJE EXEL.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-05-1936 te Rotterdam met Jacques (Jacobus) HAKKENNES, 35 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 28-06-1900 te Rotterdam, overleden op 20-02-1979 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd, zoon van Reinder Lucas HAKKENNES en Geertrui TIEROLF.
Uit dit huwelijk:
   1.  R.L. (René), geboren 1937.
Gehuwd met Joke.
   2.  Wilbert, geboren 1940.
   3.  Peter, geboren 1943.

VII.5    Hendricus BERGHOUT, mouter, pakhuisbediende te Schiedam, geboren op 30-09-1833 te Schiedam, overleden op 17-01-1890 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd, zoon van Joannes Cornelis BERGHOUT (BERGHOUD) (zie VI.1) en Hendrina NIEMAN, winkelierster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1855 te Rotterdam (getuige(n): Johannes Hendrik(us) Berghout) met Johanna Maria FRELING, 22 jaar oud, zonder beroep, geboren op 07-02-1833 te Schiedam, overleden op 28-06-1918 op 85-jarige leeftijd, dochter van Conradus (Coenraad) FRELING, timmerman, en Johanna FRANKEN (FRANSEN ?), beiden waren ten tijde van het huwelijk woonachtig te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina (Rika), pastoorsmeid, geboren op 20-02-1856 te Rotterdam (gezindte: RK).
   2.  Coenradus, geboren op 22-09-1857 te Rotterdam, overleden op 19-02-1858 te Rotterdam, 150 dagen oud.
   3.  Johannes Cornelis (zie VIII.16).
   4.  Anna, kinderjuffrouw, geboren op 14-02-1861 te Rotterdam.
   5.  Hendricus, geboren op 20-09-1863 te Rotterdam, overleden op 08-03-1864 te Rotterdam, 170 dagen oud.
   6.  Magdalena Johanna, geboren op 14-12-1864 te Rotterdam, overleden op 04-06-1865 te Rotterdam, 172 dagen oud.
   7.  Hendricus (Bolle Hein) (zie VIII.22).
   8.  Johanna Maria (Jans) (zie VIII.25).
   9.  Michel, geboren op 18-06-1869 te Rotterdam, overleden op 06-12-1869 te Rotterdam, 171 dagen oud.
   10.  Casper, geboren op 22-10-1870 te Rotterdam, overleden op 23-03-1871 te Rotterdam, 152 dagen oud.
   11.  Hannes, geboren op 27-01-1872 te Rotterdam, overleden op 09-04-1873 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   12.  Gerardus Hendricus Casper, geboren op 27-10-1873 te Rotterdam, overleden op 09-02-1874 te Rotterdam, 105 dagen oud.
   13.  Johannes Hendricus (zie VIII.30).
   14.  MAGDALENA, geboren op 16-03-1876 te ROTTERDAM, overleden op 17-03-1876 te ROTTERDAM, 1 dag oud.
   15.  CONRADUS HENDRICUS (Coen) (zie VIII.33).

VIII.16    Johannes Cornelis BERGHOUT, kuiper, geboren op 27-12-1858 te Rotterdam, zoon van Hendricus BERGHOUT (zie VII.5) en Johanna Maria FRELING, zonder beroep.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 23-05-1883 te ROTTERDAM met ANNA M.C. ROESEN, geboren ca 1862 te ROTTERDAM, overleden op 22-10-1897 te ROTTERDAM, dochter van JOSEPH ROESEN, kuiper, en ANNA CRISTINA SCHUCH.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 03-08-1898 te ROTTERDAM met JOHANNA CHRISTIAANSE, geboren ca 1862 te ROTTERDAM, weduwe van W.N.RIECK, dochter van MARINUS CHRISTIAANSE en CORNELIA JACOBA HOOGSTRATEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JOHANNA MARIA, geboren op 13-09-1884 te ROTTERDAM, gedoopt (RK) op 16-09-1884 te ROTTERDAM.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-11-1905 te Rotterdam met WILHELMUS JOHANNES VERBEEK, 22 jaar oud, steenhouwersknecht, geboren op 12-06-1883 te ROTTERDAM, overleden ca 1982, zoon van WILLEM HENDRIK VERBEEK, stukadoorsknecht, en ANTONIA JOHANNA VAN DIJK.
   2.  JOSEPHUS MATTHEUS JOHANNES (zie IX.23).
   3.  HENRICUS, geboren op 17-02-1890 te ROTTERDAM, overleden april 1890 te ROTTERDAM.
   4.  JOHANNES CORNELIS, geboren op 10-09-1892 te ROTTERDAM, overleden ca 1899 te ROTTERDAM.
   5.  ANTONIUS JOH.JOSEPHUS, pakhuisknecht, geboren op 18-01-1896 te ROTTERDAM.
Ondertrouwd op 12-01-1918 te ROTTERDAM, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-01-1918 te ROTTERDAM met HENDRIKA ADRIANA WILHELMINA SCHAAP, geboren ca 1895 te ROTTERDAM, dochter van WILHELMUS SCHAAP, kastenmaker, en ANNA MARGARETHA LOUISA DALM.
   6.  HENDRIKUS, geboren op 25-10-1897 te ROTTERDAM, overleden op 25-11-1897 te ROTTERDAM, 31 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  MARINUS, geboren op 25-08-1900 te ROTTERDAM.
Gehuwd met BATHS.
   8.  JOHANNA, geboren ca 1903 te ROTTERDAM.
Gehuwd met VAN DONGEN.
   9.  CORNELIA, geboren ca 1904 te ROTTERDAM.

IX.23    JOSEPHUS MATTHEUS JOHANNES BERGHOUT, kuiper / sinds 1917 cafehouder, geboren op 21-08-1888 te ROTTERDAM, gedoopt (RK) te ROTTERDAM, overleden te VINKEVEEN, begraven te VINKEVEEN, zoon van Johannes Cornelis BERGHOUT (zie VIII.16) en ANNA M.C. ROESEN.
Gehuwd 1912 te ROTTERDAM met CORNELIA JOHANNA MARIA VAN DER MEIJDEN, geboren op 13-10-1887 te ROTTERDAM, overleden te UTRECHT, begraven te VINKEVEEN, dochter van CORNELIS HENDRIKUS VAN DER MEIJDEN, aannemer, en N. BRAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES CORNELIS, timmerman/meubelmaker, geboren op 07-01-1914 te ROTTERDAM, overleden ca 1962 te UTRECHT.
   2.  CORNELIS HENDRICUS, geboren jan 1916 te ROTTERDAM, overleden sept 1916 te ROTTERDAM.
   3.  GIJSBERTHA CORNELIA MARIA, geboren op 07-06-1918 te UTRECHT.
Gehuwd met JONGERIUS, overleden ca 1972 te UTRECHT.
   4.  CORNELIS HENDRIKUS (Ton) (zie X.17).
   5.  JOSEPHUS MATTHEUS JOHANNES, metaalbewerker, geboren op 21-06-1926 te UTRECHT, overleden op 13-08-1946 te HARSKAMP op 20-jarige leeftijd, begraven te UTRECHT.
   6.  ALOYSIUS JOHANNES THERESIA, boekhouder, geboren op 21-06-1926 te UTRECHT, overleden op 24-01-1945 te BILTHOVEN op 18-jarige leeftijd, begraven te UTRECHT.

X.17    CORNELIS HENDRIKUS (Ton) BERGHOUT, bedrijfsleider kantoormachines, geboren op 07-07-1923 te UTRECHT, gedoopt (RK) op 07-07-1923 te UTRECHT, zoon van JOSEPHUS MATTHEUS JOHANNES BERGHOUT (zie IX.23) en CORNELIA JOHANNA MARIA VAN DER MEIJDEN.
Gehuwd met WILHELMINA GERARDA BERGMAN, hoedenmaakster, geboren ca 1923.
Uit dit huwelijk:
   1.  ALEXANDER G. Arts, geboren 1952.

VIII.22    Hendricus (Bolle Hein) BERGHOUT, havenarbeider, geboren op 29-03-1866 te Rotterdam, zoon van Hendricus BERGHOUT (zie VII.5) en Johanna Maria FRELING, zonder beroep.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-01-1896 te ROTTERDAM met JACOBA KONING, geboren ca 1870 te BERGSCHENHOEK, dochter van GIJSBERT KONING, loswerkman, en DIRKJE JOHANNA BERGHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geboren op 05-02-1896 te ROTTERDAM, levenloos geboren.

VIII.25    Johanna Maria (Jans) BERGHOUT, geboren op 19-09-1867 te Rotterdam, overleden op 22-08-1929 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd, dochter van Hendricus BERGHOUT (zie VII.5) en Johanna Maria FRELING, zonder beroep.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-10-1888 te ROTTERDAM met JOHANNES MULDER, 24 jaar oud, schipper / cafe Stieltjesplein, geboren op 20-06-1864 te ROTTERDAM, zoon van JOHANNES MULDER, stoker/varende, en ELISABETH ALOFS (ADOLFS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren 1889 te Ruhrort (D).
Gehuwd op 04-10-1911 te Rotterdam met Christianus Joannes van BERGEN, geboren 1887 te Oss.
   2.  Hendricus (Henk) (zie IX.38).
   3.  Johannes, geboren 1895 te Rotterdam.
Gehuwd op 28-08-1918 te Rotterdam met Geertruida Maria HERMANS, geboren 1893 te Schiedam.
   4.  Hermanus, geboren 1897 te Rotterdam.
Gehuwd op 20-07-1921 te Rotterdam met Elisabeth Johanna RUIJGENS, geboren 1901 te Rotterdam.
   5.  Pieter Johannes, geboren 1902 te Rotterdam.
Gehuwd op 07-07-1926 te Rotterdam met Anna DUBBELD, geboren 1901 te Rotterdam.
   6.  Johannes, geboren 1904 te Rotterdam.
Gehuwd op 24-12-1924 te Rotterdam met Geertrui DORST, geboren 1903 te Rotterdam.

IX.38    Hendricus (Henk) MULDER, electrotechnicus, geboren op 19-07-1891 te Rotterdam, overleden op 25-04-1971 te Son en Breugel op 79-jarige leeftijd, zoon van JOHANNES MULDER, schipper / cafe Stieltjesplein, en Johanna Maria (Jans) BERGHOUT (zie VIII.25).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-11-1912 te Rotterdam met Wilhelmina Hendrika ROELOFS, 21 jaar oud, geboren op 09-10-1891 te Rotterdam, overleden op 26-01-1977 te Eindhoven op 85-jarige leeftijd, dochter van Gijsbertus ROELOFS, aannemer/timmerman, en Cornelia Elisabeth Hendrika VOLKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Jan), geboren op 10-08-1913 te Dordrecht, overleden op 02-09-1999 te Den Bosch op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1936 te Huizen met Emmy DOSER, 27 jaar oud, geboren op 05-08-1908 te Wiggensbach (Bayern D), overleden op 23-06-2002 te Den Bosch op 93-jarige leeftijd.
   2.  Wilhelmina Hendrika Elisabeth (Willy), geboren op 31-07-1915 te Rotterdam, overleden op 09-04-1983 te ? UK op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-11-1938 met Klaas A. ZANDSTRA, 32 jaar oud, geboren op 05-05-1906, overleden op 26-10-1981 op 75-jarige leeftijd.
   3.  Hendricus (Henk) (zie X.25).

X.25    Hendricus (Henk) MULDER, Acoustisch Adviseur Philips, geboren op 02-09-1922 te Rotterdam, Hillegersberg, zoon van Hendricus (Henk) MULDER (zie IX.38) en Wilhelmina Hendrika ROELOFS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-08-1948 te Apeldoorn met Gerdina Hermanna (Gerrie) RIJKEN, 21 jaar oud, kinderverzorgster, geboren op 16-10-1926 te Apeldoorn, overleden op 06-02-2000 te Eindhoven op 73-jarige leeftijd, dochter van Dirk RIJKEN, brandstoffenhandelaar, en Johanna Maria (Annie) HOLZSCHERER, coupeuse.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gisela, geboren op 23-12-1950 te Eindhoven.
   2.  Hilde, geboren op 19-01-1952 te Eindhoven.

VIII.30    Johannes Hendricus BERGHOUT, pakhuisknecht, later cafehouder te Rotterdam, geboren op 05-02-1875 te Rotterdam (gezindte: RK), overleden op 28-04-1939 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd, begraven op 02-05-1939 te Rotterdam, zoon van Hendricus BERGHOUT (zie VII.5) en Johanna Maria FRELING, zonder beroep.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-11-1901 te Rotterdam met Elisabeth Petronella van DIJK, 30 jaar oud, geboren op 30-11-1870 te Rotterdam, overleden op 18-11-1940 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1940 te ROTTERDAM, dochter van Johannes Adamis van DIJK, winkelknecht, en Johanna Francisca Barendina VENDERBOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  HENDRICUS JOHANNES (zie IX.48).
   2.  JOHANNES ADAMIS, superintendant, geboren op 09-09-1905 te ROTTERDAM, overleden op 06-06-1979 te RED BANK (N.J.) op 73-jarige leeftijd, begraven op 09-06-1979 te LEONARDO (N.J.).
   3.  CONRADUS HENDRICUS (zie IX.51).
   4.  Franciscus Lodewicus Johannes (zie IX.53).

IX.48    HENDRICUS JOHANNES BERGHOUT, cafehouder, geboren op 25-10-1902 te ROTTERDAM, gedoopt (RK) op 25-10-1902 te ROTTERDAM, overleden op 29-09-1975 te ROTTERDAM op 72-jarige leeftijd, begraven op 02-10-1975 te ROTTERDAM, zoon van Johannes Hendricus BERGHOUT (zie VIII.30) en Elisabeth Petronella van DIJK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-08-1926 te ROTTERDAM met ADRIANA VAN DER LIST, 22 jaar oud, geboren op 21-11-1903 te ETTEN LEUR, overleden op 28-12-1983 te DELFT op 80-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1984 te ROTTERDAM, dochter van JOANNES VAN DER LIST, rijnschipper, en MARIA AARTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES HENDRICUS (Joop) (zie X.27).
   2.  MARIA, huisvrouw, geboren op 14-10-1931 te ROTTERDAM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-11-1955 te ROTTERDAM, gehuwd voor de kerk op 03-11-1955 te ROTTERDAM met FRANCISCUS JOHANNES MULDER, 30 jaar oud, bouwkundige, geboren op 17-10-1925 te ROTTERDAM, zoon van JACOBUS FRANCISCUS MULDER, rijksambtenaar, en LAMBERDINA TH. F. J. VAN DEN BERG.

X.27    JOHANNES HENDRICUS (Joop) BERGHOUT, rijksambtenaar, geboren op 19-07-1927 te ROTTERDAM, overleden op 28-06-2006 te Berkel en Rodenrijs op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-07-2006, crematorium Hofwijk, Delftweg 230 Rotterdam-Overschie, zoon van HENDRICUS JOHANNES BERGHOUT (zie IX.48) en ADRIANA VAN DER LIST.
Ondertrouwd (1) op 05-06-1950 te OULU (Finland), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-11-1950 te ROTTERDAM met AILI KRISTIINA UUTINEN, 18 jaar oud, geboren op 19-10-1932 te TYRN,,v,, (Finland), gedoopt (LU) op 19-10-1932 te TYRN,,v,, (Finland), overleden op 27-11-1984 te CURACAO (W. Indies) op 52-jarige leeftijd, begraven op 30-11-1984 te CURACAO (W. Indies), dochter van MATTI UUTINEN, paardenman, en BRIITA KRISTIINA KIRSTINA.
Gehuwd (2) met ANNA BERTHA JOSEPHA VERMEULEN, geboren op 19-03-1946 te ROTTERDAM, dochter van JOHANNES VERMEULEN, kapitein rijn & binnenvaart, en CORNELIA WILHELMINA MARIA SUIJKERBUIJK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JACOBUS HENDRICUS THEODOOR (Jimmy) (zie XI.4).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  JEROEN JOHANNES, geboren op 09-03-1974 te ROTTERDAM, gedoopt (RK) op 23-03-1974 te ROTTERDAM.
   3.  TESSA ANNA, geboren op 17-07-1975 te ROTTERDAM, gedoopt (RK) op 03-08-1975 te ROTTERDAM.
   4.  CASPAR CHRISTIAAN, geboren op 05-04-1978 te ROTTERDAM, gedoopt (RK) op 22-04-1978 te ROTTERDAM.

XI.4    JACOBUS HENDRICUS THEODOOR (Jimmy) BERGHOUT, toneelspeler, geboren op 19-05-1952 te ROTTERDAM, gedoopt (RK) op 20-05-1952 te ROTTERDAM, zoon van JOHANNES HENDRICUS (Joop) BERGHOUT (zie X.27) en AILI KRISTIINA UUTINEN.
Ondertrouwd op 19-05-1987 te AMSTERDAM, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03-07-1987 te AMSTERDAM met KATJA BRENNINKMEIJER, 27 jaar oud, dramatherapeut / org.deskundige, geboren op 24-07-1959 te OEGSTGEEST, gedoopt (RK) op 26-07-1959 te OEGSTGEEST, dochter van CARL BRENNINKMEIJER, voedingsdeskundige, en GERTRUDIS ALPHONSA MARIA VERSCHUEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  MICK, geboren op 04-12-1987 te AMSTERDAM.
   2.  BIBI, geboren op 23-03-1989 te AMSTERDAM.

IX.51    CONRADUS HENDRICUS BERGHOUT, passagiersbediende H.A.L. Geboren op 09-03-1910 te ROTTERDAM, overleden op 08-09-1978 te ROTTERDAM op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-09-1978 te Rotterdam, zoon van Johannes Hendricus BERGHOUT (zie VIII.30) en Elisabeth Petronella van DIJK.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 17-10-1946 te Rotterdam, gescheiden 1955 van Neeltje Gerada POT, geboren op 26-10-1916 te Rotterdam, overleden op 01-07-1996 te Vlaardingen op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-07-1996 te Schiedam, dochter van Geert Aaldriks POT en Neeltje JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Conradus Johannus Hendricus (Coen) (zie X.32).

X.32    Conradus Johannus Hendricus (Coen) BERGHOUT, kapitein binnenvaart, later operator ExxonMobiel, geboren op 20-12-1948 te Rotterdam. Hudsonstraat 155, zoon van CONRADUS HENDRICUS BERGHOUT (zie IX.51) en Neeltje Gerada POT.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 23-07-1971, gescheiden ..-03-1988 van Marijke Hendrika MONDT, geboren op 27-07-1952 te Vlaardingen.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 09-07-1993 met Kornelia RIETDIJK, 40 jaar oud, geboren op 12-04-1953 te Schiedam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Melinda Monica (Monique), commerciëel medewerker van tijdschrift Talkies, geboren op 14-08-1974 te Vlaardingen. Röntgenstraat 3.
   2.  Conradus Pieter (Peter), korporaal Korps Mariniers, geboren op 05-03-1978 te Vlaardingen. Röntgenstraat 3.

IX.53    Franciscus Lodewicus Johannes BERGHOUT, monteur, geboren op 25-02-1911 te ROTTERDAM, overleden op 09-07-1984 te ROTTERDAM op 73-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1984 te ROTTERDAM, zoon van Johannes Hendricus BERGHOUT (zie VIII.30) en Elisabeth Petronella van DIJK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-08-1934 te ROTTERDAM met Sophia Auguste PEGEL, 23 jaar oud, geboren op 29-01-1911 te ROTTERDAM (gezindte: RK), overleden op 14-04-2006 te Rotterdam op 95-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-04-2006 te Rotterdam, dochter van Rudolf Hermann PEGEL en Christiane Helene Auguste WEINREICH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendricus (zie X.35).
   2.  Rudolph Herman, kapitein zeescheepvaart, geboren op 30-10-1942 te ROTTERDAM.
Gehuwd ca 1965 te Rotterdam, gescheiden ca 1977 van Maria Theodora BREGONJE, geboren op 02-10-1942 te Rotterdam.
   3.  Hendrikus Johannes, geboren op 01-02-1945 te Rotterdam, overleden op 11-02-1947 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
   4.  Elizabeth (zie X.41).

X.35    Johannes Hendricus BERGHOUT, fabrieksarbeider / kwaliteitscontroleur, geboren op 07-04-1938 te ROTTERDAM, zoon van Franciscus Lodewicus Johannes BERGHOUT (zie IX.53) en Sophia Auguste PEGEL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-02-1964 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 11-09-1964 te Rotterdam (rk) met Gezina Anna Sibina ThÖne (Sien), 24 jaar oud, geboren op 09-08-1939 te Groningen, dochter van Johannes THÖNE en Francisca Theodora Adriana BUISSINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francisca Sophia Gezina, geboren op 18-07-1965 te Rotterdam.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 05-11-2003 te Soest met Anthonie Cornelis Gerhardus van SOEREN, 36 jaar oud, geboren op 09-05-1967 te Soesterberg.
   2.  Elisabeth Sophia Petronella (zie XI.14).

XI.14    Elisabeth Sophia Petronella BERGHOUT, geboren op 14-07-1967 te Rotterdam, dochter van Johannes Hendricus BERGHOUT (zie X.35) en Gezina Anna Sibina ThÖne (Sien).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-08-1989 te Nijmegen met Alfred Gerardus PUTTER, 26 jaar oud, geboren op 27-12-1962 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rick Gerardus, geboren op 28-12-1991 te Nijmegen.

X.41    Elizabeth BERGHOUT, geboren op 06-07-1948 te ROTTERDAM, dochter van Franciscus Lodewicus Johannes BERGHOUT (zie IX.53) en Sophia Auguste PEGEL.
Gehuwd ..-12-1968 te Rotterdam met Albertus van der VELDEN, geboren op 29-10-1945 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Lodevicus Johannes (zie XI.15).

XI.15    Franciscus Lodevicus Johannes van der VELDEN, geboren op 28-01-1970 te Rotterdam, zoon van Albertus van der VELDEN en Elizabeth BERGHOUT (zie X.41).
Gehuwd te Rotterdam met Nicolette KOOIMAN, geboren 14-02-.... te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laurine, geboren te Capelle aan den IJssel.

VIII.33    CONRADUS HENDRICUS (Coen) BERGHOUT, pakhuisknecht, geboren op 31-05-1880 om 15:00 uur te ROTTERDAM, overleden op 16-09-1954 om 16:30 uur te SCHIEDAM op 74-jarige leeftijd, zoon van Hendricus BERGHOUT (zie VII.5) en Johanna Maria FRELING, zonder beroep.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-05-1903 te Rotterdam, gescheiden na 24 jaar op 26-01-1928 te Rotterdam van MARIA SOPHIA (Marie) BOS, zonder, geboren op 16-11-1878 om 17:00 uur te ROTTERDAM, overleden op 07-09-1969 om 21:15 uur te ROTTERDAM op 90-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Egges BOS en Adriana Wilhelmina van den BOSCH.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 27-02-1929 te ROTTERDAM met MARIA VAN LEENEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  HENDRIKUS JOHANNES (Henk), geboren op 14-02-1904 te ROTTERDAM, overleden op 31-08-1985 op 81-jarige leeftijd.
   2.  CONRADUS HENDRICUS (Coen) (zie IX.56).
   3.  ADRIANA WILHELMINA (Sjaan) (zie IX.59).
   4.  HENDERIKA MARIA (Riekkie), geboren op 29-10-1908 te ROTTERDAM, overleden op 17-05-1910 op 1-jarige leeftijd.
   5.  JOHANNA (Ans) (zie IX.62).
   6.  MARIA SOPHIA (Marie) (zie IX.64).
   7.  JOHANNA MARIA (Jo) (zie IX.66).
   8.  JOHANNES CORNELIS (Jan), geboren op 22-04-1916 te ROTTERDAM.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-09-1947 te ROTTERDAM met MARIA MATHEA (RIET) JACOBS, 28 jaar oud, geboren op 10-10-1918, overleden op 16-05-1971 op 52-jarige leeftijd.
   9.  ADRIANUS HENDRICUS (Aad) (zie IX.69).

IX.56    CONRADUS HENDRICUS (Coen) BERGHOUT, geboren op 24-11-1905 te ROTTERDAM, overleden op 22-12-1968 op 63-jarige leeftijd, zoon van CONRADUS HENDRICUS (Coen) BERGHOUT (zie VIII.33) en MARIA SOPHIA (Marie) BOS, zonder.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-09-1943 te ROTTERDAM met MARTHA MARIA FRANKEN, 35 jaar oud, geboren op 05-02-1908, overleden op 21-05-1966 op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geboren ca 1945, overleden ca 1945, 1 a 2 mnd oud
.
   2.  Johannes Hendricus (Joop), geboren op 14-02-1946 te Rotterdam.

IX.59    ADRIANA WILHELMINA (Sjaan) BERGHOUT, geboren op 16-02-1907 te ROTTERDAM, dochter van CONRADUS HENDRICUS (Coen) BERGHOUT (zie VIII.33) en MARIA SOPHIA (Marie) BOS, zonder.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-01-1930 te ROTTERDAM met GERARDUS DENEKAMP, 22 jaar oud, geboren op 12-09-1907.
Uit dit huwelijk:
   1.  SJAAN.
   2.  JAN.
   3.  GER.
   4.  HENK.

IX.62    JOHANNA (Ans) BERGHOUT, geboren op 13-01-1911 te ROTTERDAM, overleden op 24-05-1972 op 61-jarige leeftijd, dochter van CONRADUS HENDRICUS (Coen) BERGHOUT (zie VIII.33) en MARIA SOPHIA (Marie) BOS, zonder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-09-1934 te ROTTERDAM met JAN PEL, 29 jaar oud, geboren op 25-03-1905, overleden op 09-09-1979 op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruud.
   2.  Annie ?

IX.64    MARIA SOPHIA (Marie) BERGHOUT, geboren op 16-11-1912 te ROTTERDAM, overleden op 21-11-1999 om 12.00 uur te BARENDRECHT op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-11-1999 te ROTTERDAM, dochter van CONRADUS HENDRICUS (Coen) BERGHOUT (zie VIII.33) en MARIA SOPHIA (Marie) BOS, zonder.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-04-1935 te ROTTERDAM (ZH) met DOMINICUS CORNELIS (Mienus) DE ZEEUW, 25 jaar oud, AUTO BEKLEEDER, geboren op 09-04-1910 te ROTTERDAM (ZH) (gezindte: RK), overleden op 16-02-1982 te ROTTERDAM (ZH) op 71-jarige leeftijd, heeft een auto-beklederij gehad in de Josephstraat te Rotterdam, zoon van Gerardus Cornelis de ZEEUW, Beddemaker, en Maria Anna de LANGE, Winkelierster in brandstoffen.
Uit dit huwelijk:
   1.  GERARDUS CORNELIS (Ger), mededirecteur van jeugdhonk "Don Bosco" te Rotterdam, ex-directeur onderwijsinstelling te Rotterdam, geboren op 25-01-1936 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 18-02-1989 te GIESSENBURG op 53-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1989 te GIESSENBURG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-12-1964 te SCHIEDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 20-11-1965 (RK) met ANTONIA MARIA (Toos) PREIN, 29 jaar oud, MAATSCHAPPELIJK WERKSTER (-1988), geboren op 26-12-1934 te SCHIEDAM (ZH).
   2.  MARIA SOPHIA (Riet) (zie X.53).
   3.  WILHELMINA MARIA (Wil) (zie X.55).
   4.  MARIA ANNA (Marianne), ADM. MEDEWERKSTER, geboren op 23-03-1947 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): peter: Marinus petrus de Zeeuw meter: Anna Wilhelmina Fial).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-02-1967 te ROTTERDAM (ZH) met ABRAHAM (Bram) BREGET, 20 jaar oud, AUTO MONTEUR, geboren op 16-10-1946 te ROTTERDAM (ZH).

X.53    MARIA SOPHIA (Riet) DE ZEEUW, geboren op 02-06-1937 te ROTTERDAM (ZH), dochter van DOMINICUS CORNELIS (Mienus) DE ZEEUW, AUTO BEKLEEDER, en MARIA SOPHIA (Marie) BERGHOUT (zie IX.64).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-02-1957 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 20-06-1957 te ROTTERDAM met JOHANNES (Joop) DE VOGEL, 20 jaar oud, geboren op 25-10-1936 te ROTTERDAM (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  YVONNE (zie XI.18).
   2.  JOHANNES AART DOMINICUS (Hans) (zie XI.19).
   3.  MARIA SOPHIA CORNELIA (Mirjam) (zie XI.22).

XI.18    YVONNE DE VOGEL, geboren op 12-03-1958 te ROTTERDAM, dochter van JOHANNES (Joop) DE VOGEL en MARIA SOPHIA (Riet) DE ZEEUW (zie X.53).
Gehuwd met E.J.C. DE WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  DOMINIQUE, geboren op 07-07-1987 te HARDERWIJK.

XI.19    JOHANNES AART DOMINICUS (Hans) DE VOGEL, vertegenwoordiger in Belgie (slagersmaterialen), geboren op 19-04-1961 te ROTTERDAM, zoon van JOHANNES (Joop) DE VOGEL en MARIA SOPHIA (Riet) DE ZEEUW (zie X.53).
Gehuwd met M.C. LAKWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  DAPHNE, geboren op 04-11-1985 te ROTTERDAM.
   2.  DANIELLE, geboren op 28-09-1989 te ROTTERDAM.

XI.22    MARIA SOPHIA CORNELIA (Mirjam) DE VOGEL, geboren op 26-06-1962 te ROTTERDAM, dochter van JOHANNES (Joop) DE VOGEL en MARIA SOPHIA (Riet) DE ZEEUW (zie X.53).
Gehuwd met RODENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  JEFFREY, geboren op 23-03-1986 te HARDERWIJK.
   2.  MAXIME, geboren op 06-05-1989 te HARDERWIJK.

X.55    WILHELMINA MARIA (Wil) DE ZEEUW, geboren op 04-10-1940 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Cornelis Gerardus de Zeeuw Meter: Wilhelmina Johanna Neijs), overleden ..-05-2003, geemigreerd naar de USA op 04-08-1964, dochter van DOMINICUS CORNELIS (Mienus) DE ZEEUW, AUTO BEKLEEDER, en MARIA SOPHIA (Marie) BERGHOUT (zie IX.64).
adres in:
1966-1970: 1673 Ardenwood-drive, SAN JOSE, Californie U.S.A.
1986: 25110-222 Eshelman Ave., LOMITA, Californie 90717-1838 U.S.A.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 05-01-1961 te ROTTERDAM (ZH) met Leonardus Johanus Cornielus (Leo) BURGERMAN, overleden op 19-05-1993.
adres in
1990-2001: 3373 Armada drive #26, VENTURA CA, 93003 U.S.A.
7-03-2001: 4499 Copland drive #55, VENTURA, CA 93003, U.S.A.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 07-05-1987 te TORRANCE, California, USA met DAVID GLENN BEAM, 43 jaar oud, beroepsmilitair US-army, geboren op 08-06-1943 te ROANOKE RAPIDS, North Carolina, USA, zowat42@cs.com.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  BIANKA LEONARDA (zie XI.24).
   2.  Elvira Maria (Vira), licenced and registered Mermaid, licenced cosmetologist, geboren op 27-10-1965, viraneverends@yahoo.com
www.thecaliforniamermaid.com
www.bodeganet.com

.
Samenwonend . Partner is Mike FAUSS.
   3.  LEONARD WILSON (Leon), geboren op 29-01-1967.

XI.24    BIANKA LEONARDA BURGERMAN, geboren op 01-10-1961, dochter van Leonardus Johanus Cornielus (Leo) BURGERMAN en WILHELMINA MARIA (Wil) DE ZEEUW (zie X.55).
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N.
   2.  N.N.

IX.66    JOHANNA MARIA (Jo) BERGHOUT, geboren op 10-07-1914 te ROTTERDAM, dochter van CONRADUS HENDRICUS (Coen) BERGHOUT (zie VIII.33) en MARIA SOPHIA (Marie) BOS, zonder.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-12-1940 te ROTTERDAM met HENDRIKUS GIJSBERTUS DIRKX, 25 jaar oud, geboren op 08-07-1915.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 

IX.69    ADRIANUS HENDRICUS (Aad) BERGHOUT, pakhuisknecht, geboren op 30-08-1918 te ROTTERDAM, zoon van CONRADUS HENDRICUS (Coen) BERGHOUT (zie VIII.33) en MARIA SOPHIA (Marie) BOS, zonder.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-09-1948 te HAARLEM met MARTINA CORNELIA (CORRIE) SPIERING, 29 jaar oud, geboren op 08-02-1919, dochter van PETRUS SPIERING en MARGARETHA HEEMSKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  PETRUS ADRIANUS, geboren op 03-09-1949.
   2.  JOHANNES HENDRICUS CORNELIS (Hans) (zie X.62).
   3.  LOUISE MARIA SOPHIA.
Gehuwd op 07-09-1976 te Schiedam met PETRUS MARIA HENRICUS HOEDEMAKERS, 19 jaar oud, geboren op 16-10-1956.

X.62    JOHANNES HENDRICUS CORNELIS (Hans) BERGHOUT, geboren op 21-09-1951, zoon van ADRIANUS HENDRICUS (Aad) BERGHOUT (zie IX.69) en MARTINA CORNELIA (CORRIE) SPIERING.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1974 te Rotterdam met ELIZABETH MARIA DE NOOIJER, 19 jaar oud, geboren op 18-11-1955, dochter van PIETER DE NOOIJER en AGNES ANTOINETTE GEERTRUIDA LUIJSTERBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  PATRICIA MARIA, geboren op 08-08-1977.
   2.  ASTRID JOHANNA, geboren op 11-12-1979.

IV.25    Corneli(u)s Pietersz. BERGHOUT, gedoopt (RK) op 26-06-1750 te Schiedam (getuige(n): Cornelius van der Craen en Maria van der Wil), overleden op 26-05-1825 te Schiedam op 74-jarige leeftijd, zoon van Pieter Pietersz BERKHOUT (BERGHOUT) (zie III.1) en Catharina Pieterse (Kaatje) van der CRAEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-02-1773 te Schiedam met Johanna Antonia de ZWART (de SWERT), geboren ca 1750 te Schiedam.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANTHONIUS, gedoopt (RK) op 21-08-1773 te SCHIEDAM.
   2.  PETRUS, gedoopt (RK) op 06-04-1776 te SCHIEDAM.
   3.  MARIA, gedoopt (RK) op 22-10-1778 te SCHIEDAM, overleden op 16-01-1849 te SCHIEDAM op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met GERARDUS VAN NOORT, schipper, geboren op 11-01-1780 te SCHIEDAM, overleden op 07-03-1831 te SCHIEDAM op 51-jarige leeftijd, zoon van JORIS (GEORGIUS) VAN NOORT en MARTINA GERRITSE GIJSE.
   4.  EDUARDUS (zie V.27).
   5.  JOANNES, gedoopt (RK) op 05-12-1784 te SCHIEDAM.
   6.  CORNELIS (zie V.30).
   7.  PETRUS, gedoopt (RK) op 29-04-1797 te SCHIEDAM.

V.27    EDUARDUS BERGHOUT, schippersknecht, gedoopt (RK) op 28-09-1781 te SCHIEDAM, overleden op 20-03-1836 te SCHIEDAM op 54-jarige leeftijd, zoon van Corneli(u)s Pietersz. BERGHOUT (zie IV.25) en Johanna Antonia de ZWART (de SWERT).
Gehuwd met JOHANNA (JANSJE) VAN ES, geboren CA 1776 te BOMMEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS, geboren op 23-01-1812 te SCHIEDAM.
   2.  JOHANNES HENRICUS GERARDUS, geboren op 05-04-1816 te SCHIEDAM.

V.30    CORNELIS BERGHOUT, koffiehuis-houder, gedoopt (RK) op 30-01-1790 te SCHIEDAM, overleden op 22-10-1840 te ROTTERDAM op 50-jarige leeftijd, zoon van Corneli(u)s Pietersz. BERGHOUT (zie IV.25) en Johanna Antonia de ZWART (de SWERT).
Ondertrouwd op 29-03-1812 te UTRECHT, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-04-1812 te DEN HAAG met CORNELIA CATHARINA VERHAAR, 29 jaar oud, geboren op 17-01-1783 te UTRECHT, overleden na 1826.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS ANTHONIUS, reisbediende, geboren op 17-07-1812 te UTRECHT.
Ondertrouwd op 05-09-1852 te ROTTERDAM, gehuwd op 140-jarige leeftijd op 15-09-1952 te ROTTERDAM met HELENA FRANCISCA DE WIJS, 126 jaar oud, geboren op 03-06-1826 te AMSTERDAM, dochter van JOSEPH NICKLAUS SINESIUS DE WIJS, laarzenmaker, en PETRONELLA VAN DEN BERG.
   2.  JOHANNES EDUARD, geboren op 04-07-1814 te ROTTERDAM, overleden op 04-01-1817 te ROTTERDAM op 2-jarige leeftijd.
   3.  THEODORUS FRANCISCUS, geboren op 16-02-1816 te ROTTERDAM, overleden op 16-01-1817 te ROTTERDAM, 335 dagen oud.
   4.  MARIA JOHANNA, naaister, geboren op 22-12-1817 te ROTTERDAM.
Ondertrouwd op 23-01-1859 te ROTTERDAM, gehuwd op 41-jarige leeftijd op 02-02-1859 te ROTTERDAM met PETRUS BARTHOLOMEUS VAN KINTS, hulponderwijzer, geboren ca 1824 te ROTTERDAM.
   5.  LAMBERTUS, geboren ca 1819 te ROTTERDAM.
   6.  HEIJNDERIKUS LEONARDUS, geboren ca 1824 te ROTTERDAM.
   7.  THEODORUS HENDRIKUS (zie VI.13).
   8.  MARIA ANTONIA, geboren ca 1827 te ROTTERDAM.

VI.13    THEODORUS HENDRIKUS BERGHOUT, bediende, geboren op 30-09-1825 te ROTTERDAM, zoon van CORNELIS BERGHOUT (zie V.30) en CORNELIA CATHARINA VERHAAR.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-08-1857 te TIEL met JANNA GERRITJE INGENHOES, 30 jaar oud, geboren op 15-06-1827 te TIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  HENRICUS CORNELIS, geboren op 18-10-1862 te ROTTERDAM, overleden op 28-03-1863 te ROTTERDAM, 161 dagen oud.
   2.  HENDRIKUS THEODORUS, geboren ca 1864 te ROTTERDAM, overleden op 23-12-1876 te ROTTERDAM.
   3.  Geboren op 23-02-1867 te ROTTERDAM, overleden op 23-02-1867 te ROTTERDAM, 0 dagen oud, doodgeboren kind.
   4.  JOHANNES CORNELIS (zie VII.16).

VII.16    JOHANNES CORNELIS BERGHOUT, muziekleraar en componist, geboren op 02-09-1869 te ROTTERDAM (gezindte: RK), overleden 1963 te AMSTERDAM, begraven op 24-05-1963 te NIJMEGEN, zoon van THEODORUS HENDRIKUS BERGHOUT (zie VI.13) en JANNA GERRITJE INGENHOES.
Ondertrouwd op 12-10-1902 te ROTTERDAM, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-10-1902 te ROTTERDAM met ANTHONIA SOPHIA VERBIEST, 28 jaar oud, geboren op 16-11-1873 te ROTTERDAM, overleden ca 1950 te NIJMEGEN, begraven 1950 te NIJMEGEN, dochter van HENDRICUS VERBIEST en SOPHIA ROSA DE PATER.
Uit dit huwelijk:
   1.  THEODOOR HENDRIK, violist, geboren op 06-06-1906 te ROTTERDAM, overleden 1958 te SANTPOORT.
   2.  HENDRIKUS JOHANNES, cellist, geboren op 23-06-1908 te ROTTERDAM, overleden 1973 te DORDRECHT.
   3.  SOPHIA ROSA, harpiste, geboren op 14-12-1909 te ROTTERDAM.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software