Parenteel van Cornelis SEEU


 
I.1    Cornelis SEEU.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  JAN CORNELIS DE ZEEUW (zie II.1).
   2.  Leenken Cornelis SEUW.
Gehuwd met Cornelis BASTIAENSS.
   3.  Maeijken Cornelis SEUW.

II.1    JAN CORNELIS DE ZEEUW, overleden voor 1675, zoon van Cornelis SEEU (zie I.1).
Gehuwd (1) met Adriaentke Aertss GHERITS (VAN GIJSEL), overleden voor 1633, dochter van Adriaen Merten Gerits van GESEL en Aliken Gherit MELSEN.
Gehuwd (2) met MAIJKEN PETERS SEGER, overleden op 15-05-1674 te WASPIK, dochter van Peeter JANSEN en Anneken CORNELISS. {Zij was ook ooit gehuwd met Jan Aerts SCHEP, zoon van Aert Adriaens SCHEP en Geertruij MELSEN.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  CORNELIS JANSSEN ZEUW (zie III.1).
   2.  ADRIAENTJE JANSSEN (zie III.4).

III.1    CORNELIS JANSSEN ZEUW, begraven op 17-03-1705 te WASPIK, citaat uit taxatie:
ontrent ses hont gelegen tusschen
erffenis van cornelis Janssen
Seuw cums. gelegen oost ende weest de
erffgenamen van thomas ende aert
bommelaeren,
streckende uyt ... 16 november 1702
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.74 blz.268)

uittreksel uit folio 49 ree 23-10-1722
Arien Cornelisse de Zeeuw, Peeter Cornelisse de Zeeuw, Petrus Otgens X Theodora Dingemans, Peeter Buijs wed. van Elisabeth de Zeeuw,
allen erfgenamen van Piternella Adriaans wed. Cornelis de Zeeuw
(Bron: R.A. 45 groot Waspik), zoon van JAN CORNELIS DE ZEEUW (zie II.1) en Adriaentke Aertss GHERITS (VAN GIJSEL).
Gehuwd met PETERKE ADRIAENS, overleden op 23-10-1722 te WASPIK, dochter van Adriaen Jan MATHIJSS en Maeijke Freijs BRUIJNENBAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  JAN CORNELISSEN DE ZEEW, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 10-12-1658 te DONGEN (getuige(n): Gerardus Petri Dolken en Maria Petri), begraven op 19-04-1709 te WASPIK op 50-jarige leeftijd.
   2.  Maria Cornelissen, geboren te Waspik, gedoopt op 23-01-1660 te Dongen (getuige(n): Joannes Cornelij de .. en Maria Petri).
   3.  MARIA DE ZEEW (zie IV.4).
   4.  ADRIANUS CORNELISSEN DE ZEEW (zie IV.5).
   5.  CORNELIUS DE ZEEUW, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 08-12-1666 te DONGEN (getuige(n): Petronella Ariens en Aeltien Melssen Vraukensvaart op Acker).
   6.  PETRUS DE ZEEUW, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 23-06-1669 te DONGEN (getuige(n): Adrianus Cornelissen en Aleijda Melssen).
   7.  ELISABETH CORNELISSEN DE ZEUW (zie IV.10).
   8.  PEETER KORNELISSEN (Petrus de Seeuw) (zie IV.11).

IV.4    MARIA DE ZEEW, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 15-10-1661 te DONGEN (getuige(n): Adrianus Martini en Adriana Jans), dochter van CORNELIS JANSSEN ZEUW (zie III.1) en PETERKE ADRIAENS.
Gehuwd met Mathijs DINGEMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora, gedoopt op 02-06-1696 te Zevenbergen (getuige(n): Joannes Dingemans en Petronilla Vries).
Ondertrouwd (1) op 17-07-1716 te Zevenbergen (en te Hoeven), gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-08-1716 te (Schepenbank) te Zevenbergen, gehuwd voor de kerk 03-1716 te Zevenbergen (getuige(n): R.D. Faes en Simon Monier) met Petrus OTGENS, 26 jaar oud, penningmeester Sint Maartenspolder, gedoopt op 15-08-1689 te Hoeven (getuige(n): Joannes Baptista Otgens en Jacoba Vermeulen), zoon van Gregorius Christianus OTGENS en Lucia Sophia PEETEREN.
Gehuwd (2) met Quirinus Cornelissen de LEEUW.

IV.5    ADRIANUS CORNELISSEN DE ZEEW, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 26-10-1663 te DONGEN (getuige(n): Adrianus Janssen Joanna Adriani), zoon van CORNELIS JANSSEN ZEUW (zie III.1) en PETERKE ADRIAENS.
Ondertrouwd op 26-11-1707 te WASPIK met ELISABETH JOANNIS VAN DER KA(A), 23 jaar oud, geboren te WASPIK, gedoopt (rk) op 08-08-1684 te Waspik (getuige(n): Lenaert van Mortel en Maria Jacobs), overleden op 22-09-1767 te WASPIK op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan Jacobs VAN DER CA en Hendrickxe Mathijsse CAMP. Letterlijke tekst van de trouwacte luidt;
Arien Cornelisse de Zeeuw j:m: geboortige ende woonagtige tot Waspick den welcken hem willende begeven ten Gouwlijcken Staet met Elisabeths jans jonge D: van Waspick sijn alhier ten secretary aangeteeckend ende verclaerde beijde te wesen onder de classies van 2000 gul, dus ontvangen voor beijde ses gulden actum desen 26e november 1707.


Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELUS ARIENS DE ZEEU (zie V.4).
   2.  MARIA DE ZEUW (zie V.7).
   3.  JOANNES DE ZEUW, gedoopt op 04-11-1713 te WASPIK (getuige(n): Joannus van der Ka en Huberta van der Ka), begraven op 08-08-1714 te Waspik, 277 dagen oud.
   4.  MATTHIJAS ADRIANUS DE ZEUW, gedoopt op 05-09-1715 te WASPIK (getuige(n): Jacobus - Joannus van der Ka Elizabets Walthers Snijders), overleden op 12-01-1795 te WASPIK op 79-jarige leeftijd, bejaard en ongehuwd. Nog wegens de collaterale successie gelijke Fl 3.=
(is vererving in de zijlinie).
   5.  ADRIANA DE ZEUW, gedoopt op 27-08-1717 te WASPIK (getuige(n): Ida Wilhelmi loco Petrus de Zeuw).
   6.  HUBERTA DE ZEUW (zie V.12).
   7.  JOANNES DE ZEUW, gedoopt op 21-03-1722 te WASPIK (getuige(n): Joannes van der Ka en Huberta van den Heuvel).
   8.  PETRUS ARIJ DE ZEEUW (zie V.14).
   9.  ADRIANUS DE ZEEUW (zie V.16).

V.4    CORNELUS ARIENS DE ZEEU, gedoopt (RK) op 04-09-1708 te WASPIK (getuige(n): Adrianus de Zeeuw en Huberta JanS), overleden op 06-02-1776 te WASPIK op 67-jarige leeftijd, zoon van ADRIANUS CORNELISSEN DE ZEEW (zie IV.5) en ELISABETH JOANNIS VAN DER KA(A).
Ondertrouwd op 11-01-1737 te CAPELLE met TEUNTJE ARIENS POLS, 30 jaar oud, geboren te 's GREVELDUIN - CAPELLE, gedoopt (RK) op 19-07-1706 te Waspik, dochter van Adrianus Anthonis POLS en Maria Adriaensen POTMAKER. SCHEIJDING en ERFDEIJLING van de goederen naargelaeten bij
CORNELIS ARIENSE DE SEEUW en TUENTJE POLS inleeve egte man ende vrouw
... overgevende Arien Cornelisse de Zeeuw en Peeter Janse Zeijlmans en Adriaen Adriaense de Seeuw beijde in qualiteijt als voogden over de vijf minder jarige kinderen van Adriaen Corn. de Seeuw in huwelijk verweckt bij Catharina van Steenhoven met namen Cornelia, Cornelis, Antonetta, Wouter en Adriana de Seeuw.
Eerstelijck is Arien Corn. de Seeuw bij blinde looting te beurt gevallen op een dries gelegen alhier belent ten suiden deurd Adriaen van Gijsel noorden Aart van Pas streckende uijt den oosten van den halven vrouwkensvaart af westervaart en tot de erven van dewed. van Gijsel toe.
Item nog op een hond laaglant mede gelegen alhier belent ten suijden Laurens Olyslagers ten Noorden dewed. Joachimus Zijlmans. Streckende uijt den westen van de erve van dewed. Adriaen van Gijsel af oostewaars en tot Cappelot den Geeren toe.
Item nog op een hond laaglant mede gelegen onder S.Cappel belent ten suijden Peeter Timmermans ten noorden de erfgen. van Govert de Booij. Streckende uijt den oosten van de nabeurigen weg af westerwaars en tot de erve van Antonij van Dongen toe.
Item nog een binnen del mede gelegen onder S.Cappel belent ten suijden dewed. Corn. Geenen ten noorden ? Lambert Pols. Streckende uijt den oosten van de halve vaartkant af westerwaars en tot Hendrik de Booij toe. Dit lot moet vijftig gulden uijt keeren aan deweesen.
Ten tweede en laatstelijck sijnde voornoemde voogden voor reckening van de voornoemde weesen bij blinde looting te beurt gevallen op een huijs hof en ackerlant gelegen alhier te boven aan vrouwkensvaart belent ten suiden Matthijs de Zeeuw en ten Noorden dewed. van Reijnier Kusterces. Streckende uijt den westen van de halve vrouwkensvaart af oostewaars tot de erve van fam Boesen toe.
Item nog op een dries meede gelegen alhier belent ten Noorden Matthijs de Zeeuw ten Suiden Adriaen van den Wiel. Streckende uijt den westen van den halve vrouwkensvaart af oosterwaars en tot de erve van de kinderen Willem Zeijlmans toe, welke dries moet wegen over de driese van t Matthijs de Seeuw
Item nog op twee morgen weijlant gelegen, onder Meeuwen gemeen en onverdeelt met Jan Beckers oost Aart van Pas comt west Wouter Verheijden. 25 jan. 1787 gepasseert.
(bron: Rechterlijke Archieven nr.53 Streekarchief OOSTERHOUT)

.
Uit dit huwelijk:
   1.  ADRIANUS, gedoopt op 20-11-1737 te WASPIK (getuige(n): Adriana Pols), overleden voor 1787, voor 25-01-1787.
   2.  ADRIANUS, gedoopt op 05-01-1739 te WASPIK (getuige(n): Cornelia pols), overleden voor 1787, voor 25-01-1787.
   3.  JOHANNES, gedoopt op 27-01-1740 te WASPIK (getuige(n): Maria de Zeuw), overleden voor 1787, voor 25-01-1787.
   4.  ADRIANUS, gedoopt op 25-03-1741 te WASPIK (getuige(n): Adriana Pols), overleden voor 1787, voor 25-01-1787.
   5.  MARIA, gedoopt op 09-03-1742 te WASPIK (getuige(n): Adriana Pols).
   6.  ADRIANUS, gedoopt op 12-08-1743 te WASPIK (getuige(n): Huberta de Zeuw), overleden voor 1787, voor 25-01-1787.
   7.  ADRIANUS, gedoopt op 04-03-1745 te WASPIK (getuige(n): Cornelia pols), 24-03-1745 ? Overleden voor 1787, voor 25-01-1787.
   8.  ADRIAEN CORNELISSE DE SEEUW (zie VI.8).
   9.  ARIE CORNELISSEN (Cornelia?), gedoopt op 27-06-1748 te WASPIK (getuige(n): Adriana Pols), overleden op 25-04-1808 te GROOT-WASPIK op 59-jarige leeftijd, begraven op 29-04-1808, ongehuwd.

VI.8    ADRIAEN CORNELISSE DE SEEUW, gedoopt (RK) op 26-09-1746 te WASPIK (getuige(n): Elizabeth van der Ka), overleden op 06-06-1785 te WASPIK op 38-jarige leeftijd, zoon van CORNELUS ARIENS DE ZEEU (zie V.4) en TEUNTJE ARIENS POLS.
Ondertrouwd op 12-01-1775 te WASPIK, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-01-1775 te RAAMSDONK met CATHARINA CORNELISSE VAN STEENHOOVE, 24 jaar oud, geboren te RAAMSDONK, gedoopt (RK) op 06-02-1750 te Waspik (getuige(n): Cornelia van de Corput), overleden op 12-04-1825 te Waspik op 75-jarige leeftijd. AANNEMING van de kinderen van CATHARINA VAN STEENHOOVE weduwe van
28 DEC. 1786 ADRIAEN CORNELISSE DE SEEUW
Compareerde Catharina van Steenhoven weduwe en testamentaire
boedelhoudster van Adriaen Corn. de Seeuw woonende ;s Grevelduin GrootWaspik te eene, en Adriaen Ariense de Zeeuw en Peeter Janse
Zeijlmans meede woonende alhier in qualiteijt als testamentaire
voogden over de vijf minderjarige kinderen Cornelia 11 jaar
Cornelis 10 jaar
Antonetta 7 jaar
Wouter 5 jaar
Adriana 1,5 jaar
is voornemens sig ten tweede huwelijk te begeven.


ACTE VAN VOOGDIJ van Adriaen Janse Zeijlmans over de kinderen van
ADRIAEN CORNELISSE DE SEEUW en CATHARINA CORNELISSE VAN STEENHOVE
15 JAN. 1790
Compareerde Adriaen Ariense de Seeuw woonende alhier, als sijnde
de laatste overgebleven en testamentaire voogd over de
minderjarige kinderen van wijle Adriaen Cornelisse de Seeuw en
Catharina Corn. van Steenhoven.
Adriaen Janse Zeijlmans wordt als voogd aangesteld naast Adriaen
Ariense de Seeuw, die reeds voogd was.


ACTE VAN VOOGDEN door Adriaen Zeijlmans op Adriaen Adn. de Seeuw
over de kinderen van ADRIAEN CORNELISSE DE SEEUW en CATHARINA VAN STEENHOVEN. dato 12 MAART 1796
Compareerde Adriaen Janse Zeijlmans woonende alhier te
GrootWaspik te kennen gevende dat hij comparant door wijle
Adriaen Ariense de Seeuw indertijd mede alhier woonagtig in
qualiteijt als de laatste overgeblevene testamentaire voogd over
de minderjarige kinderen van mede wijle Adriaen Cornelisse de
Seeuw, in egte verweckt bij Catharina van Steenhoven was
aangesteld tot mede voogd overgemelde minderjarige kinderen, dus:
Adriaen Adriaense de Zeeuw wordt voogd i.p.v. de
overledene Adriaen Ariense de Seeuw.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.52 en 53 Groot-Waspik
Streekarchief OOSTERHOUT)


, dochter van Cornelis Wouterse VAN STEENOVEN en Cornelia de JONGH. TESTAMENT voor ADRIAEN CORNELISSE DE SEEUW 4 juny 1778
en CATHARINA CORNELISSE VAN STEENHOOVEN
beijde verclaerden benede de 2000 gulden gegoedt te sijn.
... woonende 's Grevelduin Grootwaspik, bovenaan vrouwensvaart
Comparant gesond van lighaam, comparante siekelijk te bedde
leggende. Als voogden worden genoemd:
Wouter Cornelisse van Steenhoven
en Peeter Ariese de Seeuw
en bij overlijden: Adriaen Adriaense de Seeuw
en Peeter Janse Zeijlmans


. {Zij is later ondertrouwd op 05-01-1787 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 21-01-1787 te Waspik met Judocus MOLENSCHOT, zoon van Petrus MOLENSCHOT en Wilhelmina VERSCHUEREN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIA (zie VII.2).
   2.  CORNELIUS, gedoopt op 19-06-1777 te WASPIK (getuige(n): Antonia Pols), overleden 04-1805 te WASPIK, zonder descendenten
zijn minderjarige zusters en broeders zijn de erfgenamen.
Adriaen Lamb. Zeijlmans treedt op als voogd over de erfgenamen.
(bron: Rechterlijke Archieven nr.79 blz.99)


.
   3.  ANTONIA (zie VII.5).
   4.  WALTERUS (Gauthier) (zie VII.6).
   5.  ADRIANA, zonder beroep, gedoopt op 08-07-1785 te Waspik (getuige(n): Anna Rekkers), overleden op 22-03-1848 om 15:00 uur te WASPIK op 62-jarige leeftijd, ongehuwd.

VII.2    CORNELIA DE SEEUW, gedoopt op 15-01-1776 te WASPIK (getuige(n): Maria van Steenove), overleden op 21-12-1818 om 15:00 uur te WASPIK op 42-jarige leeftijd, dochter van ADRIAEN CORNELISSE DE SEEUW (zie VI.8) en CATHARINA CORNELISSE VAN STEENHOOVE.
Ondertrouwd op 04-05-1811 te WASPIK, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-05-1811 te WASPIK met ARNOLDUS (Arnauld) CAMP, geboren 1773, gedoopt (RK) op 04-02-1785 te Waspik (getuige(n): Cornelia van den Heuvel), overleden na 1818, zoon van Hubertus CAMP en Joanna van DALE. {Hij is later gehuwd op 23-09-1820 te Waspik met Adriana TOLHUIZEN, dochter van Justinus TOLHUIZEN en Helena van BAARDWIJK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Huibert KAMP, geboren op 23-07-1812 te Waspik.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-12-1835 te Goirle met Cornelia van den HEUVEL, 30 jaar oud, geboren op 05-05-1805 te Poppel (België), dochter van Petrus van den HEUVEL en Helena van OSTADE.
   2.  Adriana, geboren 1814 te Waspik, overleden op 07-03-1837 te Raamsdonk.

VII.5    ANTONIA DE SEEUW, gedoopt op 10-04-1780 te Waspik (getuige(n): Antonia Pols), overleden 03-1810, dochter van ADRIAEN CORNELISSE DE SEEUW (zie VI.8) en CATHARINA CORNELISSE VAN STEENHOOVE.
Gehuwd met WENSELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA.

VII.6    WALTERUS (Gauthier) DE SEEUW, broodbakker, gedoopt op 03-01-1782 te Waspik (getuige(n): Maria pols), overleden op 23-03-1849 om 06:00 uur te WASPIK op 67-jarige leeftijd, zoon van ADRIAEN CORNELISSE DE SEEUW (zie VI.8) en CATHARINA CORNELISSE VAN STEENHOOVE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-06-1812 te WASPIK met ALDEGONDE VERSCHURE, 37 jaar oud, geboren op 15-01-1775, gedoopt op 15-01-1775 te Waspik (getuige(n): Anna Maria Verschuren), dochter van ADRIES VERSCHURE en HENRIETTE REKKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  ADRIEN, geboren op 15-05-1813 om 09:00 uur te WASPIK.

V.7    MARIA DE ZEUW, gedoopt op 04-09-1711 te WASPIK (getuige(n): Elisabeth Walter Snijders), begraven op 03-04-1770 te Waspik op 58-jarige leeftijd. Maria de Zeeuw wordt als doopheffer te WASPIK genoemd bij:
* Wouterus * 25-05-1748 zoon van Arnoldus S... en Maria van der H..
* Adrianus * 01-03-1770 zoon van Johannus de Bont en Adriana Wijdemans

, dochter van ADRIANUS CORNELISSEN DE ZEEW (zie IV.5) en ELISABETH JOANNIS VAN DER KA(A).
Ondertrouwd op 05-02-1734 te WASPIK met BARTHOLOMEUS AERDE DE BONT, 20 jaar oud, geboren te WASPIK, gedoopt (rk) op 25-04-1713 te Waspik, overleden op 14-05-1770 te Waspik op 57-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Peters DE BONT en Willebrorda Jochem JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES, gedoopt op 04-02-1735 te Waspik (getuige(n): Willebrorda Jochemen), overleden op 12-05-1813 te Raamsdonk op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07-04-1769 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 23-04-1769 te Waspik (geref.) met Adriana WIJDEMANS, voor 12-05-1813
.
   2.  Adriana Barthelse (zie VI.14).
   3.  CORNELIA, geboren op 10-11-1738 te WASPIK (getuige(n): Elizabeth de Bont).
Gehuwd met Jan KIEVITS, voor 13 mrt 1696.
   4.  ADRIANUS, geboren op 06-12-1740 te WASPIK, 07-12-1741 ? (getuige(n): Elisabetha van der Ka).
   5.  Arnoldus, gedoopt op 28-03-1743 te Waspik (getuige(n): Catharina de Bont).
   6.  Elizabeth, gedoopt op 29-10-1745 te Waspik (getuige(n): Elisabeth van der Ka).
Ondertrouwd op 08-11-1776 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 24-11-1776 te Waspik met Laurentius OLISLAEGERS, 35 jaar oud, gedoopt op 17-09-1741 te Waspik (getuige(n): Adriana Reckers), zoon van Adrianus Cornelisse OLISLAEGERS en Adriana Teunisse BIEMAN.
   7.  Joachim, landbouwer, gedoopt op 04-10-1748 te Waspik (getuige(n): Anna de Jongh), overleden op 12-03-1813 te Raamsdonk op 64-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 14-01-1774 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 30-01-1774 te Waspik (geref.) met Anna Dirkse WIJDEMANS, voor 12 mrt 1813.
   8.  Arnoldus Barthelse (zie VI.23).

VI.14    Adriana Barthelse DE BONT, geboren op 25-10-1736 te WASPIK (getuige(n): Elizabeth van der Ka), dochter van BARTHOLOMEUS AERDE DE BONT en MARIA DE ZEUW (zie V.7).
Ondertrouwd op 06-11-1772 te Waspik, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22-11-1772 te Waspik (geref.) met Petrus Peeterse POISSON, geboren te Loon op Zand, overleden op 30-10-1813 te Waspik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Peeters PASSON (zie VII.10).
   2.  Petronella PASSON, gedoopt op 27-04-1777 te Waspik.

VII.10    Maria Peeters PASSON, geboren te Waspik, gedoopt op 27-03-1774 te Waspik, overleden op 27-03-1825 te Waspik op 51-jarige leeftijd, dochter van Petrus Peeterse POISSON en Adriana Barthelse DE BONT (zie VI.14).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1795 te Waspik met Cornelis van DONGEN, 28 jaar oud, bouwman, gedoopt op 02-10-1766 te Waspik, overleden op 23-07-1833 te Waspik op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (zie VIII.7).

VIII.7    Hendrika van DONGEN, geboren op 12-10-1812 te Waspik, overleden op 09-05-1881 te Waspik op 68-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van DONGEN, bouwman, en Maria Peeters PASSON (zie VII.10).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1841 te Waspik met Petrus TIMMERS, 31 jaar oud, dagloner, gedoopt op 08-07-1809 te Waspik, overleden op 22-10-1856 te Waspik op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, dagloner, geboren 1851.
   2.  Petrus (zie IX.2).
   3.  Antonius, geboren op 22-10-1855 te Waspik.

IX.2    Petrus TIMMERS, dagloner, landbouwer, geboren op 22-10-1855 te Waspik, overleden op 14-02-1922 te Waspik op 66-jarige leeftijd, zoon van Petrus TIMMERS, dagloner, en Hendrika van DONGEN (zie VIII.7).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-04-1888 te Waspik met Dingena BERGMANS, 26 jaar oud, zonder beroep, geboren op 05-03-1862 te Capelle, overleden op 02-06-1909 te Waspik op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika.
Gehuwd met Cornelis de KOK.
   2.  Johannes Cornelis (zie X.3).

X.3    Johannes Cornelis TIMMERS, zoon van Petrus TIMMERS (zie IX.2) en Dingena BERGMANS, zonder beroep.
Gehuwd met Cornelia Maria DEKKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Dingeman (zie XI.1).
   2.  Johannes Hendrikus.
   3.  Martinus (zie XI.4).
   4.  Henricus Johannes (zie XI.6).
   5.  Hendrika Johanna Maria.
   6.  Johanna Elisabeth (zie XI.10).
   7.  Adrianus (zie XI.11).

XI.1    Petrus Dingeman TIMMERS, zoon van Johannes Cornelis TIMMERS (zie X.3) en Cornelia Maria DEKKERS.
Gehuwd met Jo SLEENHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Corinne.

XI.4    Martinus TIMMERS, zoon van Johannes Cornelis TIMMERS (zie X.3) en Cornelia Maria DEKKERS.
Gehuwd met Bets van GOOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen.
   2.  Sandra.

XI.6    Henricus Johannes TIMMERS, zoon van Johannes Cornelis TIMMERS (zie X.3) en Cornelia Maria DEKKERS.
Gehuwd met Wilhelmina Maria WAGEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Hubertina Maria (zie XII.5).
   2.  Hans (zie XII.6).
   3.  Marielle (zie XII.9).

XII.5    Catharina Hubertina Maria TIMMERS, dochter van Henricus Johannes TIMMERS (zie XI.6) en Wilhelmina Maria WAGEMAKERS.
Gehuwd met Wilhelmus Franciscus Maria PETERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eline Wilhelmina Roberdina Maria.
   2.  Christan Wilhelmus Henricus Johannes.
   3.  Tanita Catharina Dympnia Maria.

XII.6    Hans TIMMERS, zoon van Henricus Johannes TIMMERS (zie XI.6) en Wilhelmina Maria WAGEMAKERS.
Gehuwd met Marielle SEVERIJNS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lars.
   2.  Jelte Johannes Augustinus.
   3.  Ivo Wilhelmus Maria.

XII.9    Marielle TIMMERS, dochter van Henricus Johannes TIMMERS (zie XI.6) en Wilhelmina Maria WAGEMAKERS.
Gehuwd met Gertjan van BROUWERSHAVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lindy.
   2.  Jesse.
   3.  Hidde.

XI.10    Johanna Elisabeth TIMMERS, dochter van Johannes Cornelis TIMMERS (zie X.3) en Cornelia Maria DEKKERS.
Gehuwd met Frans van LAERHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maikel (zie XII.10).
   2.  Renate.

XII.10    Maikel van LAERHOVEN, zoon van Frans van LAERHOVEN en Johanna Elisabeth TIMMERS (zie XI.10).
Gehuwd met Miranda van VELDHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Romy.

XI.11    Adrianus TIMMERS, zoon van Johannes Cornelis TIMMERS (zie X.3) en Cornelia Maria DEKKERS.
Gehuwd met Corrie van OOSTRUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vivienne.
   2.  Danielle.

VI.23    Arnoldus Barthelse DE BONT, gedoopt (rk) op 17-04-1752 te Waspik (getuige(n): Maria van den Heuvel), overleden op 24-06-1809 te Waspik op 57-jarige leeftijd, begraven op 28-06-1809 te Waspik, zoon van BARTHOLOMEUS AERDE DE BONT en MARIA DE ZEUW (zie V.7).
Ondertrouwd op 26-01-1787 te Waspik, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-02-1787 te Waspik met Elisabeth Peeterse BROEDERS, 33 jaar oud, geboren te Dongen, gedoopt op 13-12-1753 te Dongen, overleden op 25-05-1814 te Waspik op 60-jarige leeftijd, dochter van Peter Andreas BROEDERS en Petronella Gerardus van POPPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (zie VII.13).
   2.  Pitronella, geboren op 06-06-1795 te Waspik.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-11-1829 te Waspik met Dingeman SNELLIS, 29 jaar oud, geboren op 23-10-1800 te Waspik Zuid, zoon van Cornelis SNELLIS en Adriana SPRANGERS.
   3.  Cornelia, geboren op 15-02-1797 te Waspik.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 02-09-1837 te Waspik met Peter HENSEN, 35 jaar oud, geboren op 18-01-1802, zoon van Adriaan HENSEN en Maria LUIBREGS.

VII.13    Adriana DE BONT, geboren op 16-10-1793 te Waspik, gedoopt op 16-10-1793 te Waspik, overleden op 20-06-1835 te Dongen op 41-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Barthelse DE BONT (zie VI.23) en Elisabeth Peeterse BROEDERS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-04-1826 te Waspik met Joannes van VORSTENBOSCH, 28 jaar oud, geboren op 11-01-1798 te Empel, gedoopt (rk) op 12-01-1798 te Empel, overleden op 02-01-1865 te Dongen op 66-jarige leeftijd, zoon van Petrus Jans van VORSTENBOSCH en Lucia van EERT. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 06-10-1838 te Dongen met Johanna WILLEMEN, 32 jaar oud, geboren op 16-04-1806 te Rijen, gedoopt op 16-04-1806 te Rijen, overleden op 16-07-1897 te Dongen op 91-jarige leeftijd, dochter van Adriaan Janse WILLEMEN, dagloner, en Maria Hendrik ADRIAANSE.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, geboren op 05-01-1828 te Dongen (gezindte: rk), overleden op 08-02-1828 te Dongen, 34 dagen oud.
   2.  Elisabeth, dienstmeid, geboren op 02-12-1828 te Dongen (gezindte: rk), overleden op 18-11-1895 te Oosterhout op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-05-1861 te Oosterhout met Gijsbertus de VET, 29 jaar oud, timmerman, geboren op 25-01-1832 te Oosterhout, overleden op 08-05-1880 te Oosterhout op 48-jarige leeftijd, zoon van Gijsbertus de VET en Cornelia SIPS.
   3.  Lucia, dienstmeid, geboren op 28-03-1832 te Dongen (gezindte: rk), overleden op 01-03-1899 te Waspik op 66-jarige leeftijd, begraven te Waspik.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1859 te Raamsdonk met Huibert VERSCHURE, 28 jaar oud, boer, voerman, geboren op 27-07-1830 te Waspik, overleden op 18-08-1902 te Waspik op 72-jarige leeftijd, begraven te Waspik, zoon van Johannes VERSCHURE en Petronella de NIJS, dienstmeid.
   4.  Arnoldus, geboren op 10-05-1835 te Dongen (gezindte: rk), overleden op 14-03-1837 te Waspik op 1-jarige leeftijd.

V.12    HUBERTA DE ZEUW, gedoopt (RK) op 15-10-1719 te WASPIK (getuige(n): Jannus van der Ka en Henrica kamp), overleden op 20-06-1789 te WASPIK op 69-jarige leeftijd, dochter van ADRIANUS CORNELISSEN DE ZEEW (zie IV.5) en ELISABETH JOANNIS VAN DER KA(A).
Ondertrouwd op 10-05-1748 te WASPIK, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-05-1748 te WASPIK met JAN LAMMERTSE ZEIJLMANS, 25 jaar oud, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 07-11-1722 te Waspik (getuige(n): Adriana Verschuren ipv Maria de Zeuw), overleden op 31-05-1775 op 52-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Adriaens ZEIJLMANS en Joanna Jansen VERSCHUREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert, gedoopt op 30-05-1749 te Waspik (getuige(n): Joanna Verschuren), overleden op 13-06-1749 te Waspik, 14 dagen oud.
   2.  Lambert, gedoopt op 15-04-1750 te Waspik (getuige(n): Joanna Verschuren), overleden op 11-05-1829 te Waspik op 79-jarige leeftijd.
   3.  ELISABETHA, geboren op 28-11-1753 te WASPIK (getuige(n): Maria de Zeuw loco Elisabetha van der Kaa), overleden op 16-02-1813 te Waspik op 59-jarige leeftijd.
   4.  Adrianus, gedoopt op 27-12-1755 te Waspik (getuige(n): Wlisabetha van der Ka), overleden op 27-01-1816 te Waspik op 60-jarige leeftijd.
   5.  JOANNA, geboren op 06-05-1762 te WASPIK (getuige(n): Maria Zeijlmans), voor 19-01-1791.

V.14    PETRUS ARIJ DE ZEEUW, gedoopt (RK) op 30-07-1725 te WASPIK (getuige(n): Gaudina Reckers), overleden op 30-08-1781 te WASPIK op 56-jarige leeftijd, zoon van ADRIANUS CORNELISSEN DE ZEEW (zie IV.5) en ELISABETH JOANNIS VAN DER KA(A).
Ondertrouwd op 16-01-1750 te WASPIK, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-02-1750 te WASPIK met MARIA PEETERSZ. VERSCHUUREN, geboren te WASPIK (gezindte: RK), overleden op 01-12-1801 te Waspik. TESTAMENT van PEETER ARYENS DE ZEEUW
en MARIA PEETERSE VERSCHUEREN anno 1767
egte man ende vrouw
verclaerende gegoet te zijn beneede de twee duyzent gulden
Op huyden den 23 october 1767 compareerde beiden, woonende
alhier, aan beneede Kerk ...
Als voogden worden aangestelt:
ADRIAAN ARIJEN DE ZEEUW, administraterend voogd
en JAN PEETERSE VERSCHUEREN, als toesiende voogd
en bij overlijden van desen:
CORNELIS JANSE VERSCHUEREN en ADRIAEN CORNELISSE DE ZEEUW
uijtgemaakt op een zegel van 12 stuivers.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.51 GrootWaspik Streekarchief OOSTERHOUT)



EXTRACT DEIJLINGH voor PEETER DE SEEUW 27 junij 1773
Scheijdingh en Erfdeijling .....
..PEETER DE SEEUW, in huwelijk hebbende MARIA PEETERSE VERSCHUUREN, ...
Ten tweede is bij blinde looting te beurt gevallen Peeter de Seeuw, in huwelijk hebbende Maria Verschuuren, op een acker saij-lant, meede geleegen alhier genaamt den langen acker belent ten oosten Jan Vasse de Hoogh c:s: ten westen Harme Hilder c:s:
streckende uijt den noorden van de Vest af, suijdewaars in tot de weg toe.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.135 t/m 139)


.
Uit dit huwelijk:
   1.  ELIZABETH, gedoopt op 25-12-1750 te WASPIK (getuige(n): Elizabeths van der Ka).
   2.  LUCIA (zie VI.32).
   3.  WALTERUS, gedoopt op 20-09-1754 te WASPIK (getuige(n): Dympna Verschueren).
   4.  PETRONELLA, gedoopt op 17-12-1755 te WASPIK (getuige(n): Lucia Smits).
Gehuwd met Hendricus van LIEMPD.
   5.  ADRIANA (zie VI.37).
   6.  ANNA MARIA, gedoopt op 07-11-1761 te WASPIK (getuige(n): Lucia Verscheuren).
   7.  Dingena Petersen (zie VI.40).
   8.  ANNA, gedoopt op 06-11-1767 te WASPIK (getuige(n): Huberta de Zeeuw).

VI.32    LUCIA DE ZEEUW, gedoopt (RK) op 18-11-1752 te WASPIK (getuige(n): Lucia Smits), begraven op 12-10-1793 te Waspik op 40-jarige leeftijd, dochter van PETRUS ARIJ DE ZEEUW (zie V.14) en MARIA PEETERSZ. VERSCHUUREN.
Ondertrouwd op 22-07-1785 te WASPIK, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-08-1785 te WASPIK, met dispensatie wegens derde graad bloedverwant. Echtgenoot is ARNOLDUS JANSE VAN DER KA(A), 24 jaar oud, geboren te RAAMSDONK, gedoopt op 18-02-1761 te Waspik (getuige(n): Maria Bossers), zoon van Joannes VAN DER KA(A) en Aldegundis de BONT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, gedoopt op 18-07-1787 te Waspik (getuige(n): Anna Maria de Zeeuw).
   2.  Aldegondis, gedoopt op 10-12-1788 te Waspik (getuige(n): Adriana van der Ka), begraven op 05-03-1789 te Raamsdonk, 85 dagen oud.
   3.  Maria Anna, gedoopt op 23-10-1790 te Waspik (getuige(n): Henricus Hac en Dimpna de Zeeuw), begraven op 15-12-1790 te Raamsdonk, 53 dagen oud.
   4.  Maria Anna, gedoopt op 28-03-1793 te Waspik (getuige(n): Digna de Zeeuw en Henricus Hac).
   5.  Arnoldus, begraven op 29-06-1786 te Raamsdonk.

VI.37    ADRIANA DE ZEEUW, gedoopt (RK) op 18-01-1759 te WASPIK (getuige(n): Antonia Poels), overleden op 26-01-1816 te WASPIK op 57-jarige leeftijd, dochter van PETRUS ARIJ DE ZEEUW (zie V.14) en MARIA PEETERSZ. VERSCHUUREN.
Ondertrouwd op 03-02-1786 te WASPIK, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-02-1786 te WASPIK met Adrianus Adriaen NOUWENS, 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 03-11-1757 te Waspik (getuige(n): Henrica Claevers), overleden op 06-05-1810 te Waspik op 52-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Janse NOUWENS en Maria CLAEVER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt op 05-12-1786 te Waspik (getuige(n): Anna Nouwens), overleden op 29-03-1870 te Raamsdonk op 83-jarige leeftijd.
   2.  Petronilla, gedoopt op 13-04-1788 te Waspik (getuige(n): Anna Maria de Zeeuw).
   3.  Petrus, gedoopt op 12-01-1791 te Waspik (getuige(n): Lucia de Zeeuw).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-02-1819 te Rotterdam met Maria Christina de BRUIJN, geboren te Rotterdam, dochter van Carolus de BRUIJN en Anna Bazei.
   4.  Adriana, gedoopt op 27-08-1793 te Waspik (getuige(n): Maria Nouwens), overleden op 25-01-1876 te Raamsdonk op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1821 te Waspik met Adrianus ANSEMS, 24 jaar oud, zadelmaker, gedoopt op 04-03-1797 te Waspik (getuige(n): Dimpna van der Wee), overleden op 31-05-1857 te Raamsdonk op 60-jarige leeftijd, zoon van Adrianus ANSEMS en Cornelia EMME.
   5.  Walterus, gedoopt op 12-05-1796 te Waspik (getuige(n): Anna Maria de Zeeuw).
   6.  Henricus, gedoopt op 06-01-1798 te Waspik (getuige(n): Dimpna de Zeeuw).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1825 te Rotterdam met Johanna Maria Bernardina MORIEN, geboren te Rotterdam, dochter van Henricus MORIEN en Petronella MUSKENS.
   7.  Cornelia, gedoopt op 17-09-1801 te Waspik (getuige(n): Anna Nouwens).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 14-10-1821 te Waspik met Walterus van STEENSEL, 27 jaar oud, geboren op 04-02-1794 te Waalwijk, zoon van Johannes van STEENSEL en Henrica SOETERS.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 19-12-1832 te Rotterdam met Maarten HOEK, geboren te Rotterdam.

VI.40    Dingena Petersen DE ZEEUW, gedoopt op 16-11-1764 te (Groot)Waspik (getuige(n): Anna Verscheuren), overleden op 13-10-1845 te Maren op 80-jarige leeftijd, dochter van PETRUS ARIJ DE ZEEUW (zie V.14) en MARIA PEETERSZ. VERSCHUUREN.
Ondertrouwd (1) op 28-01-1786 te Maren, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-02-1786 te Maren, gehuwd voor de kerk op 12-02-1786 te Maren (getuige(n): Jacobus Hack, Helena de Wert) met Henricus (Gijsbertus) HACK, 34 jaar oud, religie: Koster, gedoopt op 04-07-1751 te Den Bosch (getuige(n): Everardus van Engelen, Anna Judith Leijten (stief-oma)), overleden op 13-05-1797 te Maren op 45-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wolteri HACK (HAK) en Mechtilda Johanna van HULST (VERHULST).
Ondertrouwd (2) op 22-01-1803 te Maren, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 06-02-1803 te Maren, gehuwd voor de kerk op 06-02-1803 te Maren (getuige(n): Gijsbertus van Vugt, Elisabeth Scheppers) met Cornelis van VUGT, religie: Koster, geboren ca 1768 te Maren, overleden op 07-01-1848 te Maren.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Peter (zie VII.35).

VII.35    Peter HACK, schoenmaker, gedoopt op 14-11-1797 te Maren (getuige(n): Arnoldus van de Kaart, Lucia de Zeeuw), overleden op 23-01-1850 te Maren op 52-jarige leeftijd, zoon van Henricus (Gijsbertus) HACK, religie: Koster, en Dingena Petersen DE ZEEUW (zie VI.40).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-11-1832 te Maren (getuige(n): Cornelis van Vugt 62jr, Johannes Hack 43jr, Martinus van Oudewater 38jr, Jan van Knevel 72jr) met Arnolda KOOYMANS, 27 jaar oud, gedoopt op 07-02-1805 te Dreumel (Gld) (getuige(n): Andreas Koymans, Regina van Anssort (grootouders)), overleden op 29-03-1877 te Maren op 72-jarige leeftijd, dochter van Frederik KOOYMANS (COYMANS) en Elisabeth van HATERT (van de RATELING).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie VIII.14).

VIII.14    Johannes HACK, herbergier, geboren op 13-11-1840 te Maren, overleden op 28-03-1894 te Maren op 53-jarige leeftijd, zoon van Peter HACK (zie VII.35) en Arnolda KOOYMANS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-08-1867 te Naaldwijk met Johanna Adriana van ANTWERPEN, 22 jaar oud, geboren op 11-10-1844 te Monster, overleden 12-1918 te Brunssum, dochter van Arie van ANTWERPEN, schippersknecht, en Catharina JANSEN, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsberdina Maria (zie IX.6).

IX.6    Gijsberdina Maria HACK, geboren op 11-11-1877 te Maren, overleden op 18-11-1949 te Oss op 72-jarige leeftijd, dochter van Johannes HACK (zie VIII.14) en Johanna Adriana van ANTWERPEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-10-1899 te Duisburg (Dld) met Nicolaus Bartholomeus (Klaas) van AMSTEL, 26 jaar oud, arbeider, radiomonteur, geboren op 25-08-1873 te Oss, overleden op 05-04-1954 te Oss op 80-jarige leeftijd, zoon van Albertus (Bertus) van AMSTEL, winkelier te Maren, en Johanna Theodora van der STEEN, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Clasina (Dora) (zie X.6).

X.6    Theodora Clasina (Dora) van AMSTEL, geboren op 22-12-1898 te Duisburg (Dld), overleden op 14-02-1990 te Heeswijk-Dinther op 91-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1990 te Empel (Den Bosch), dochter van Nicolaus Bartholomeus (Klaas) van AMSTEL, arbeider, radiomonteur, en Gijsberdina Maria HACK (zie IX.6).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-02-1923 te Oss, gehuwd voor de kerk op 03-02-1923 te Oss met Hubertus Jacobus (Huub) ten HACKEN, 29 jaar oud, electrotechnisch installateur, geboren op 03-02-1894 te Vlissingen, overleden op 30-04-1973 te Den Bosch op 79-jarige leeftijd, begraven op 04-05-1973 te Empel (Den Bosch), zoon van Jacobus Franciscus (Ko) ten HACKEN, machinist NS, en Helena Adriana Maria de REEPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Maria (Ton) (zie XI.13).

XI.13    Antonius Maria (Ton) ten HACKEN, administrateur, winkelier grammofoonpl, geboren op 27-08-1933 te Den Bosch, gedoopt op 29-08-1933 te Den Bosch, zoon van Hubertus Jacobus (Huub) ten HACKEN, electrotechnisch installateur, en Theodora Clasina (Dora) van AMSTEL (zie X.6).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1957 te Amersfoort met Anna Maria (Ans) van WEGEN, 26 jaar oud, geboren op 28-05-1931 te Amersfoort, dochter van Reijer van WEGEN, tuinder, en Aafke van der WAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Hugo Jacobus (Ton) (zie XII.15).

XII.15    Antonius Hugo Jacobus (Ton) ten HACKEN, account manager, geboren op 21-01-1963 om 11.08 uur te Den Bosch, gedoopt op 27-01-1963 te Den Bosch, zoon van Antonius Maria (Ton) ten HACKEN (zie XI.13) en Anna Maria (Ans) van WEGEN.
Samenwonend sinds 21-01-1986 te Den Bosch, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-05-1991 te Den Bosch, gehuwd voor de kerk op 24-05-1991 te Den Bosch met Brigitta Henriette Johanna (Brigit) HELLEMONS, 26 jaar oud, geboren op 02-09-1964 te Vlijmen, dochter van Daniel (Daan) HELLEMONS, textielhandelaar, en Johanna Henriette Jacoba Antonia (Ank) LEFEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas Daniel Antonius, geboren op 23-05-1994 om 02.45 uur te Den Bosch.

V.16    ADRIANUS DE ZEEUW, Bouwman, gedoopt (RK) op 02-11-1729 te WASPIK (getuige(n): Maria de Zeuw). TESTAMENT van ADRIAEN ADRIAENSE DE SEEUW en ANNA RECKERS
23 MEIJ 1783
beijde verclaerden benede de 4000 gulden gegoedt te sijn...
woonende GrootWaspik boven aan vrouwkensvaart
beijde gesond van leghaame
als voogd worden aangesteld: Adriaen Cornelisse de Seeuw
en Jan Huyberde Reckers
bij overlijden: Adriaen Janse Zeijlmans
en Laurens Reckers als toesiende voogd.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.52 GrootWaspik)


, zoon van ADRIANUS CORNELISSEN DE ZEEW (zie IV.5) en ELISABETH JOANNIS VAN DER KA(A).
Ondertrouwd op 26-01-1759 te WASPIK, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-02-1759 te WASPIK, met dispensatie in derde en vierde graad bloedverwant gemengd met ANNA RECKERS, 31 jaar oud, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 01-02-1728 te Waspik (getuige(n): Cornelia Pols), dochter van Hubertus Marcelisse RECKERS en Maria Jansen POLS.
Uit dit huwelijk:
   1.  ELIZABETHA (zie VI.44).
   2.  HUBERTUS, gedoopt op 31-12-1761 te WASPIK (getuige(n): Maria Reckers).
   3.  ADRIANUS, bouwman, gedoopt op 10-11-1763 te WASPIK (getuige(n): Antonia Poels), overleden op 16-09-1834 te Waspik op 70-jarige leeftijd. Een del gelegen onder SGrevelduin Capelle groot ontrent drie en
een half hont of zoo groot en kleyn als dezelve gelegen legt
belent zuide van ...
op 11 maart 1803 zijnde de eerste koopdag
ingezet op Fl 475.= door Peter van Ee
18-03-1803 verhoogt door de inzetter met Fl 25.= Fl 500.=
op tweede koopdag: gelooft op een verhoging van Fl 150.= boven
het nu staat en gedaald op Fl 40.= en niet gemeynt.
op dato voornoemd is het voorschreven parceel op den slag
afgehangen van Fl 300.= boven het nu staat en gemeynt bij ADRIAEN
Adn. de Seeuw met Fl 20.= voor reekening van Adriaen Ant.
Verschueren dewelke dus kooper is geworden en also accepteerende
bij desen Fl 520.=
BORGE: Jan de Seeuw en Peeter van Dongen


2 jan. 1805
Adriaen Ad. de SEEUW is als BORGE genoemd samen met Wouter
Biemans bij een aankoop van een akker zaayland gelegen onder
GrootWaspik groot ontrent zes hont door Frans Kamp.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.54 GrootWaspik)


.
   4.  MARIA (zie VI.48).
   5.  JOANNES, gedoopt op 15-06-1767 te WASPIK (getuige(n): Antonia Poels).
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 19-08-1815 te Waspik met Anna Maria van DIJK, 43 jaar oud, geboren op 29-10-1771 te Baardwijk, dochter van Willem van DIJK en Johanna de KRIEGER.
   6.  ANNA, gedoopt op 22-02-1769 te WASPIK (getuige(n): Maria van Gijsel).
   7.  MARCELLINUS (zie VI.52).
   8.  ANNA HUBERTA (zie VI.54).

VI.44    ELIZABETHA DE ZEEUW, gedoopt op 08-01-1760 te WASPIK (getuige(n): Antonia Poels), overleden op 12-10-1793 te WASPIK op 33-jarige leeftijd. TESTAMENT van ADRIAEN ANT: VERSCHUUREN
en ELISABET DE SEEUW 11 oct. 1793
woonende te 's Grevelduin GrootWaspik te boven aan de vrouwkensvaart
de comparant gesond van leghaam, maar de
comparante siekelijk te bedde leggende
Als voogden worden aangesteld:
Antony Adn Verschuuren
en Adriaen Ariense de Seeuw
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.53 GrootWaspik Streekarchief OOSTERHOUT)


, dochter van ADRIANUS DE ZEEUW (zie V.16) en ANNA RECKERS.
Ondertrouwd op 23-04-1784 te WASPIK, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1784 te WASPIK met ADRIAEN WOUTERSE VERSCHUUREN, 30 jaar oud, geboren te WASPIK, gedoopt op 28-11-1753 te Waspik (getuige(n): Helena Clavers), zoon van Walterus VERSCHUUREN en Anna CLAVERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius, gedoopt op 17-03-1785 te Waspik (getuige(n): Joanna Biemans).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 18-04-1822 te Baardwijk met Johanna Elisabeth van HERPT, geboren te Baardwijk, dochter van Adriaan van HERPT en Joanna van STOKKOM.
   2.  Adrianus, gedoopt op 09-05-1786 te Waspik (getuige(n): Anna Rekkers).
   3.  Joannes, gedoopt op 07-11-1787 te Waspik (getuige(n): Anna Maria Verschure).
   4.  Anna, gedoopt op 11-11-1788 te Waspik (getuige(n): Maria de Zeeuw).
   5.  Lucia, gedoopt op 15-07-1790 te Waspik (getuige(n): Maria Verschure).

VI.48    MARIA DE ZEEUW, gedoopt (RK) op 15-07-1765 te WASPIK (getuige(n): Anna Maria Dolck), overleden op 09-06-1808 te GROOT-WASPIK op 42-jarige leeftijd, nalatende 6 kinderen, dochter van ADRIANUS DE ZEEUW (zie V.16) en ANNA RECKERS.
Ondertrouwd op 23-04-1790 te WASPIK, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1790 te WASPIK, gehuwd met dispensatie wegens dubbele bloedverw. vierde, derde en vierde graad. Echtgenoot is HUIBERT SMITS, 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 05-12-1762 te Waspik (getuige(n): Huberta Smits), zoon van Petrus SMITS en Joanna PASSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, gedoopt op 20-05-1791 te Waspik (getuige(n): Joanna Poisson).
   2.  Anna, gedoopt op 21-10-1792 te Waspik (getuige(n): Anna Huberta de Zeeuw).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-01-1814 te Waspik met Adamus de VOS, 20 jaar oud, gedoopt op 09-06-1793 (getuige(n): Joanna de Vos), zoon van Quirinus de VOS en Aldegondis van EE.
   3.  Joanna, gedoopt op 01-01-1794 te Waspik (getuige(n): Joanna Poisson).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 30-01-1836 te Waspik met Costantinus SNELLIS, 25 jaar oud, gedoopt op 25-07-1810 te Waspik (getuige(n): Anna Verschure), zoon van Laurentius SNELLIS en Clasina van DONGEN. {Hij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 03-01-1861 te Oosterhout met Johanna Maria WETERINGS, dochter van Jan Willem WETERINGS en Maria Adriaan van den NOORT.}
   4.  Adrianus, gedoopt op 25-11-1796 te Waspik (getuige(n): Anna Huijberts de Zeeuw).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 07-05-1836 te Waspik met Cornelia NOUWENS, 37 jaar oud, gedoopt op 24-08-1798 te Waspik (getuige(n): Joanna van Donge), dochter van Joannes NOUWENS en Maria van DONGEN.
   5.  Petronilla, gedoopt op 04-01-1799 te Waspik (getuige(n): Joanna Poisson).
   6.  Petrus, gedoopt op 22-12-1800 te Waspik (getuige(n): Joanna Poisson).
   7.  Hubertus, gedoopt op 12-10-1802 te Waspik (getuige(n): Anna Rekkers).
   8.  Hubertus, schipper, gedoopt op 16-05-1805 te Waspik (getuige(n): Anna Rekkers).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 13-06-1838 te Waspik met Petronella POLS, 28 jaar oud, geboren op 29-12-1809 te Rotterdam, dochter van Cornelis POLS, schipper, en Maria Catharina BLANKERS.
   9.  Joannes, gedoopt op 06-06-1807 te Waspik (getuige(n): Elisabetha Zijlmans).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-08-1832 te Waspik met Anna Maria van der SANDEN, 21 jaar oud, geboren op 28-06-1811 te Waspik, dochter van Adrianus van der SANDEN en Adriana Arisen van DONGEN.

VI.52    MARCELLINUS DE ZEEUW, bouwman, gedoopt op 03-01-1772 te WASPIK (getuige(n): Maria van Gijsel), overleden op 28-06-1837 te WASPIK op 65-jarige leeftijd, zoon van ADRIANUS DE ZEEUW (zie V.16) en ANNA RECKERS.
Ondertrouwd op 02-11-1799 te WASPIK, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-11-1799 te WASPIK, met dispensatie wegens derde en vierde graad bloedverw. gemengd met MARIA ZIJLMANS, 26 jaar oud, bouwvrouw, gedoopt op 20-06-1773 te Waspik (getuige(n): Anna Pols), overleden op 05-05-1839 te Waspik op 65-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus ZIJLMANS, landbouwer, en Johanna Wouterse POLS.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANNA (zie VII.58).
   2.  WILHELMUS, bouwman, gedoopt op 27-02-1802 te Waspik (getuige(n): Joanna Pols), overleden op 23-03-1827 om 16:00 uur te WASPIK op 25-jarige leeftijd.
   3.  ADRIANUS, landbouwer, gedoopt op 17-11-1804 te Waspik (getuige(n): Huberta de Zeeuw ipv Anna Rekkers), overleden op 20-08-1884 om 18:00 uur te WASPIK op 79-jarige leeftijd.
   4.  JOANNA, gedoopt op 15-01-1807 te Waspik (getuige(n): Joanna Pols), overleden op 02-02-1838 te WASPIK op 31-jarige leeftijd.
   5.  HUBERTUS, bouwman, gedoopt op 30-10-1808 te Waspik (getuige(n): Huberta de Zeeuw), overleden op 17-08-1834 te WASPIK op 25-jarige leeftijd.
   6.  LAMBERTINA, zonder beroep, geboren op 14-09-1816 om 20:00 uur te WASPIK, overleden op 08-01-1880 te WASPIK op 63-jarige leeftijd.

VII.58    ANNA DE ZEEUW, gedoopt op 01-11-1800 te Waspik (getuige(n): Anna Rekkers), overleden op 17-06-1843 om 03:00 uur te WASPIK op 42-jarige leeftijd, dochter van MARCELLINUS DE ZEEUW (zie VI.52) en MARIA ZIJLMANS, bouwvrouw.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1829 te WASPIK met WILHELMUS CAMP, 31 jaar oud, bouwman, gedoopt op 06-02-1798 te Waspik (getuige(n): Elisabetha Potmaeckers), overleden op 06-03-1869 te Waspik op 71-jarige leeftijd, zoon van FRANCIS CAMP en ELISABETH BIEMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus, geboren op 23-09-1830 te Waspik, overleden op 21-03-1900 op 69-jarige leeftijd.
   2.  Wilhelmina, geboren op 15-12-1831 te Waspik, overleden op 10-09-1891 op 59-jarige leeftijd.
   3.  Elisabeth KAMP, geboren op 19-04-1834 te Waspik, overleden op 18-05-1870 op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-05-1862 te Waspik met Peter LANGERWERF, 28 jaar oud, geboren op 12-12-1833 te Waspik, zoon van Bartholomeus Peterse LANGERWERF en Adriana van TIGGEL. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 06-09-1873 te Waspik met Johanna de JONG, dochter van Adrianus de JONG en Cornelia CAMP.}
   4.  Marcelis KAMP, geboren op 19-04-1834 te Waspik, overleden op 31-01-1877 te Vught op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-06-1870 te Vught met Adriana Theodora van BEEK, 27 jaar oud, geboren op 15-11-1842 te Vught, dochter van Arnoldus van BEEK en Maria BOSMANS.
   5.  Maria Catharina, geboren op 10-10-1836 te Waspik, overleden op 14-06-1912 te Vught op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Waspik met Wouter Mathijs van DONGEN, 33 jaar oud, geboren op 13-11-1831 te Waspik, zoon van Mattheus Adriaanse van DONGEN, smit, en Maria Anna SIJLMANS.
   6.  Adrianus Wilhelmus, geboren op 09-01-1840 te Waspik, overleden op 17-02-1895 te Vught op 55-jarige leeftijd.

VI.54    ANNA HUBERTA DE ZEEUW, gedoopt op 21-01-1774 te WASPIK (getuige(n): Huberta de Zeuw), overleden op 11-05-1817 te WASPIK op 43-jarige leeftijd, dochter van ADRIANUS DE ZEEUW (zie V.16) en ANNA RECKERS.
in 1817 wonend in de wijk Waspik Kerk, ondertrouwd op 22-11-1799 te WASPIK, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-12-1799 te WASPIK, met dispensatie wegens derde en vierde graad bloedverwant gemengd met WALTERUS POLS, 22 jaar oud (zie VII.147). TESTAMENT van ADRIAEN ADRIAENSE DE SEEUW en ANNA RECKERS
23 MEIJ 1783
beijde verclaerden benede de 4000 gulden gegoedt te sijn...
woonende GrootWaspik boven aan vrouwkensvaart
beijde gesond van leghaame
als voogd worden aangesteld: Adriaen Cornelisse de Seeuw
en Jan Huyberde Reckers
bij overlijden: Adriaen Janse Zeijlmans
en Laurens Reckers als toesiende voogd.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.52 GrootWaspik)


.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, gedoopt op 10-04-1801 te Waspik (getuige(n): Elisabetha de Zeeuw).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-10-1823 te Waspik met Walterus VERSCHURE, 26 jaar oud, gedoopt op 08-03-1797 te Waspik (getuige(n): Anna Klaevers), zoon van Joannes VERSCHUEREN en Adriana RECKERS.
   2.  Anna, gedoopt op 27-03-1803 te Waspik (getuige(n): Anna Rekkers).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1827 te Waspik met Laurentius VERSCHURE, 27 jaar oud, gedoopt op 07-06-1799 te Waspik (getuige(n): Adriana Verschure), zoon van Joannes VERSCHUEREN en Adriana RECKERS.
   3.  Lambertus, gedoopt op 16-03-1805 te Waspik (getuige(n): Elisabetha de Zeeuw).
   4.  MARIA (zie VII.69).
   5.  Adrianus, gedoopt op 04-07-1810 te Waspik (getuige(n): Anna Rekkers).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-02-1843 te Waspik met Antonia Maria LIPS, geboren te Waspik, dochter van Thomas LIPS en Catharina van der KAA. {Zij is later gehuwd op 16-04-1856 te Waspik met Hendrikus HEEREN, zoon van Dirick HEEREN en Francisca WEVERBERG.}

VII.69    MARIA POLS, geboren op 30-01-1808 te WASPIK (NB), gedoopt te WASPIK (NB), overleden op 02-10-1885 te Waspik op 77-jarige leeftijd, dochter van WALTERUS POLS (zie VII.147) en ANNA HUBERTA DE ZEEUW (zie VI.54).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-08-1832 te WASPIK (NB) met ADRIANUS WOUTERUS DE ZEEUW, 29 jaar oud (zie VII.107).
Uit dit huwelijk:
   1.  WOUTER, geboren op 10-02-1834 om 14:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 11-08-1834 te WASPIK (NB), 182 dagen oud.
   2.  Anna Huiberdina Adrianus (zie VIII.27).
   3.  WALTERUS CORNELIS (zie VIII.28).
   4.  CORNELIA PETRONELLA, geboren op 26-05-1839 te WASPIK (NB), overleden op 21-04-1843 om 20:30 uur te WASPIK (NB) op 3-jarige leeftijd.
   5.  CORNELIS JOHANNES, zonder beroep, geboren op 28-07-1841 om 01:00 uur te WASPIK (NB) (getuige(n): Gerardus van Dusseldorp, kuiper en Adrianus de Vos, gruttersknecht), overleden op 01-12-1859 om 08:00 uur te WASPIK (NB) op 18-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6.  JOHANNES LAMBERTUS, GOUDSMID / WINKELIER, geboren op 10-06-1843 om 08:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Gijsbert Oomnes, oud 50, schipper
Maarten Oomens, oud 60, partikulier, overleden op 04-03-1911 te Raamsdonk op 67-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 28-04-1889 te Raamsdonk, gehuwd op 45-jarige leeftijd op 15-05-1889 te RAAMSDONK (NB) met DINGENA VAN DUSSELDORP, 36 jaar oud, geboren op 17-09-1852 te RAAMSDONK (NB), overleden op 18-02-1916 te Raamsdonkveer op 63-jarige leeftijd, dochter van JOANNES VAN DUSSELDORP, klompenmaker, grutter, broodbakker, en ELIZABETH VAN ONZENOORT.
   7.  Geboren op 18-11-1844 om 10.00 uur te Waspik, levenloos kind.
   8.  CORNELIA JOHANNA (zie VIII.36).
   9.  LAURENTIUS ADRIANUS, geboren op 02-03-1847 om 17:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Theodorus de Wit, oud 60, timmerman
Cornelis Langerwerf, oud 42, bouwman, overleden op 01-04-1847 om 07:00 uur te WASPIK (NB), 30 dagen oud.
   10.  Geboren op 21-08-1849 te Waspik, levenloos kind.
   11.  HELENA PIETERNELLA, geboren op 22-08-1851 om 22:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Abraham Willem van Duuren, oud 30, klerk
Cornelis de Jong, oud 31, bouwman, overleden op 12-09-1856 om 23:00 uur te WASPIK (NB) op 5-jarige leeftijd.

VIII.27    Anna Huiberdina Adrianus DE ZEEUW, geboren op 10-12-1835 om 23:00 uur te WASPIK (NB) (getuige(n): Cornelis Wouterse de Zeeuw), overleden op 29-05-1915 te Waspik op 79-jarige leeftijd, dochter van ADRIANUS WOUTERUS DE ZEEUW (zie VII.107) en MARIA POLS (zie VII.69).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-05-1863 te Waspik met Adrianus Gisbertus BOOM, 25 jaar oud, geboren op 17-03-1838 te Waspik, voor 29-05-1915
, zoon van Gijsbertus BOOM, broodbakker, en Cornelia KORSTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus, gedoopt (RK) op 14-03-1872 te Waspik (getuige(n): Adrianus de Zeeuw en Maria Pols).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1898 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 07-06-1898 te Waspik (RK) (getuige(n): Gijsbertus Boom en Elisabeth Poppelier) met Anna Cornelia POPPELIER, 21 jaar oud, geboren op 22-09-1876 te Ooltgensplaat, gedoopt (RK) op 23-09-1876 te Oude Tonge (getuige(n): Gijsbertus Brandel en Anna Verschuren), overleden op 20-07-1942 te Waspik op 65-jarige leeftijd, dochter van Thomas Adrianus POPPELIER, schipper 'Medieu Gubemat', 'Johanna Adriana' 1880 en 'Antoine de Padoua' 1910, en Johanna Adriana VERSCHUREN.
   2.  Cornelia, geboren te Waspik.
Gehuwd op 23-09-1902 te Waspik met Antonie SCHENKELS, geboren te Waspik, zoon van Martinus SCHENKELS en Maria van ENGELEN.

VIII.28    WALTERUS CORNELIS DE ZEEUW, TIMMERMAN, geboren op 19-09-1837 om 21:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 16-02-1883 te Waalwijk op 45-jarige leeftijd. Overlijdensregister Waalwijk 1883, toegangsnr.50, inv.nr.8724,aktenr.20
, zoon van ADRIANUS WOUTERUS DE ZEEUW (zie VII.107) en MARIA POLS (zie VII.69).
in 1867/1872/1874 wonend te Waspik, huisnummer 129
, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1866 te RAAMSDONK (NB) met MARIA NOUWENS, 30 jaar oud, geboren op 24-02-1836 te WASPIK (NB), overleden op 13-02-1905 te Waalwijk op 68-jarige leeftijd, dochter van PETER NOUWENS en CORNELIA AKKERMANS. {Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 27-05-1884 te Waalwijk met Gerardus Everardus Wilhelmus van DIJCK, zoon van Johannes Cornelis van DIJCK en Anna Maria MEIJSEN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  ADRIANUS, geboren op 18-02-1867 om 19:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Adrianus de Zeeuw
Adrianus Boom, oud 29, broodbakker, overleden op 26-06-1867 om 11:00 uur te WASPIK (NB), 128 dagen oud.
   2.  ADRIANUS WALTERUS, geboren op 26-04-1868 om 01:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Adrianus de Zeeuw
Carinus Boom, oud 44, timmerman, overleden op 19-03-1876 om 17:00 uur te WASPIK (NB) op 7-jarige leeftijd.
   3.  CORNELIA MARIA, kloosterzuster orde Tilburg, geboren op 30-07-1869 om 23:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 12-09-1957 op 88-jarige leeftijd.
   4.  PIETER WALTHERUS, geboren op 17-11-1870 om 02:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Adrianus Waltherus de Zeeuw
Theodorus Hesfel, oud 24, schipper, overleden op 02-12-1870 te WASPIK (NB), 15 dagen oud.
   5.  MARIA JOSEPHINA, geboren op 17-11-1870 om 03:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 04-12-1870 om 04:00 uur te WASPIK (NB), 17 dagen oud.
   6.  MARIA JOSEPHINA, geboren op 03-06-1872 om 08:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 25-02-1951 te Waalwijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 25-01-1908 te Waalwijk met Gerardus Johannes Josephus WAGENMAKERS, geboren te Waalwijk, overleden op 29-03-1933 te Waalwijk, zoon van Adrianus Gerardus WAGEMAKERS en Petronella Anna NIEUWENHUIJSEN.
   7.  GEERTRUIDA ALIDA, geboren op 16-10-1873 om 22:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 13-02-1874 te WASPIK (NB), 120 dagen oud.
   8.  ANNA HUIBERDINA, geboren op 20-12-1874 om 19:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 01-01-1875 te WASPIK (NB), 12 dagen oud.
   9.  GEERTRUIDA ALIDA, geboren op 20-12-1874 om 19:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 19-01-1875 te WASPIK (NB), 30 dagen oud.

VIII.36    CORNELIA JOHANNA DE ZEEUW, geboren op 30-11-1845 om 02:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Cornelis Schenkels, oud 42, schoenmaker
Johannes de Jong, oud 25, schoenmaker, dochter van ADRIANUS WOUTERUS DE ZEEUW (zie VII.107) en MARIA POLS (zie VII.69).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-02-1872 te WASPIK (NB) met JOHANNES WILHELMUS ZIJLMANS, 29 jaar oud, SCHIPPER, geboren op 08-01-1843 te Waspik, overleden op 23-11-1902 op 59-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus ZIJLMANS, landbouwer, en Maria Anna van TICHEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna Adriana, geboren op 26-11-1872 te Waspik, overleden op 17-01-1873 te Waspik, 52 dagen oud.
   2.  Adrianus Wilhelmus Cornelis, geboren op 27-01-1874 te Waspik, overleden op 05-02-1874 te Waspik, 9 dagen oud.
   3.  Wilhelmus Bartholomeus, geboren op 03-03-1875 te Waspik, overleden op 19-04-1875 te Sloten, 47 dagen oud.
   4.  Maria Cornelia, geboren op 06-07-1876 te Waspik, overleden op 31-07-1876 te Waspik, 25 dagen oud.
   5.  Wilhelmus Bartholomeus, geboren op 07-10-1877 te Waspik, overleden op 16-01-1879 te Vlissingen op 1-jarige leeftijd.
   6.  Adrianus Wilhelmus, geboren op 20-02-1879 te Waspik, overleden op 05-05-1879 te Dordrecht, 74 dagen oud.
   7.  Wilhelmus Cornelis, geboren op 21-07-1880 te Waspik, overleden op 06-08-1880 te Waspik, 16 dagen oud.
   8.  Adrianus Wilhelmus Josephus, geboren op 18-06-1882 te Antwerpen, overleden op 05-10-1882 te Hontenisse, 109 dagen oud.
   9.  Maria Johanna Dominica, geboren op 19-10-1883 te Waspik, overleden op 07-02-1884 te Waspik, 111 dagen oud.
   10.  Maria Adriana, geboren op 27-01-1885 te Waspik, overleden op 11-01-1931 te Goes op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-06-1917 te Waspik met Christoffel JOOREN, geboren te Zevenbergen, zoon van Johannes JOOREN, haltech ? bij de NS, en Catharina VERHOEF.
   11.  Wilhelmus Marinus, geboren op 14-03-1887 te Waspik.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-04-1918 te Raamsdonk met Hendrica Petronella KEMMEREN, 26 jaar oud, geboren op 18-04-1891 te Raamsdonk, dochter van Nicolaas KEMMEREN, arbeider, en Dijmphna Johanna de BRUIJN.
   12.  Anna Huiberdina, geboren op 01-10-1889 te Waspik.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-06-1917 te Waspik met Hendrik JOOREN, geboren te Olst, zoon van Johannes JOOREN, haltech ? bij de NS, en Catharina VERHOEF.

IV.10    ELISABETH CORNELISSEN DE ZEUW, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 08-05-1672 te DONGEN (getuige(n): Jan Ariens en Joanna Jans.), begraven op 27-09-1704 te WASPIK op 32-jarige leeftijd, dochter van CORNELIS JANSSEN ZEUW (zie III.1) en PETERKE ADRIAENS.
Ondertrouwd op 12-11-1700 te WASPIK, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-11-1700 te WASPIK met Pieter Cornelis BUIJS, begraven op 24-08-1739 te Waspik, zoon van Cornelis Jasperse BUIJS en Huijbertje Peterse JOCHEMS. {Hij was eerder ondertrouwd op 25-09-1678 te Loon op Zand, gehuwd op 05-11-1678 te Loon op Zand, gehuwd voor de kerk op 15-11-1678 te Loon op Zand met Antonia Lambertse van der HOOVEN, overleden voor 1701, dochter van Lambertus van den HOVE en Elisabeth Antonisse van der PUNKEN. Hij is later ondertrouwd op 15-02-1713 te WASPIK met LUCIA ADRIAENSDR (Sijken) VAN GEIJSEL, dochter van Adriaen Melss van GESEL en Waltera.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonij, gedoopt op 12-08-1701 te Waspik (getuige(n): Mathis Dingemans en Petronella Cornelissen).
   2.  CORNELIUS, gedoopt op 13-01-1703 te WASPIK (getuige(n): Cornelia Berthouts).

IV.11    PEETER KORNELISSEN ZEUW (Petrus de Seeuw), TIMMERMAN, geboren te WASPIK (NB), gedoopt op 06-11-1674 te WASPIK, begraven op 21-01-1726 te WASPIK op 51-jarige leeftijd. ATTESTATIE d.d. 13 juni 1725

verklaarde in de jare 1715 sonder nogtans in den
precise tijd agterhaalt te willen sijn, ben
geweest ten huijsen van . . . . .
als doen hebben gehoort dat gemelte schout Zeijlmans
in den name voor reckeninge van Peter de Zeeuw, m=
timmerman alhier van den meergemelt Joghem van de Laar
heeft gekogt een huijs hof en werf met een berg op
staande gelegen alhier in den gemeente de Zeeuw
tegenwoordigh woomagtig is onder andere met dese
speciale conditie dat voornoemde de Zeeuw als kooper
ten sijne lasten soude nemen een rhente van eene
gulden welke wegen de voornoemde huijsinge en erve
jaarlijks aan de kerk van Waspick moet werden betaalt
gevende voor redenen van wel wetenschap dat ik
ondergeteijkende daar bij en present ben geweest en
alle het het voren staande nog in versche memorie
te hebben.
D. Seijlmans
bron: Rechterlijke Archieven nr.137
Streekarchief OOSTERHOUT


, zoon van CORNELIS JANSSEN ZEUW (zie III.1) en PETERKE ADRIAENS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1703 te WASPIK (NB), de letterlijke tekst van de trouwacte luidt;

Op huyden desen 12den meij 1703 soo sij
in ondertrouw opgenomen ende aen
geteckent peeter kornelissen Zeuw
jongeman van Waspik Bruijdegom
ende Leijsbeth Wouters Snijders ende verclaert
haer aan te geven benede de classies
van 2000 gulden ider dus ontvanghen voor den
bruijdegom ende bruijt 6 gulden.

bron: de registers van ontvangst van de impost op het trouwen, 1696-1729
Rijksarchief Den Bosch, ?Waspik deel 13,16,17

met LEIJSBETH WOUTERSEN SNIJDERS (Elisabeth Wouters), 24 jaar oud, gedoopt op 09-04-1679 te Waspik (getuige(n): Jan Arise en Maria Jans), overleden op 27-12-1771 te WASPIK (NB) op 92-jarige leeftijd, dochter van Wouter Anthonisse SNIJDERS en Maijken Adriaen TEEUWEN (Maria Jans).
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS (Johannes ?) SEUW, gedoopt op 14-01-1705 te WASPIK (getuige(n): Cornelia Cornelii).
   2.  DIGNE (Dingena) DE ZEEUW (zie V.22).
   3.  MARIA DE ZEEUW, gedoopt op 28-08-1707 te WASPIK (NB) (getuige(n): Maria Christiani), overleden voor 1802.
   4.  ANNA DE ZEEUW, gedoopt op 12-08-1708 te WASPIK (NB) (getuige(n): Elisabets Snijders), overleden voor 1802.
   5.  CORNELIUS DE SEUW (zie V.25).
   6.  MARIA DE ZEUW (zie V.29).
   7.  PETRONELLA DE SEEUW (zie V.31).
   8.  QUIHELMUS DE ZEUW (zie V.32).
   9.  LUSIA DE ZEEUW, gedoopt (RK) op 13-12-1720 te WASPIK (NB) (getuige(n): Antonius Buijs en Lusia Smits), overleden op 12-08-1801 te WASPIK (NB) op 80-jarige leeftijd. Lucia de Zeeuw wordt als doopheffer te WASPIK genoemd bij;
* Dympna * 02-05-1764 dochter van Henricus Swaert en Adriana van Dongen
* Theodorus * 27-03-1773 zoon van Christianus Reckers en Elisabetha de Hoog
* Joanna * 22-11-1776 dochter van Joannus de Hoog en Huberta Verschure


SMALDEYLING van twee perceeltjes land tusschen dewed. Jan
Vasse de Hoogh en deken deze Helge de Kock 17-12-1787
...., overgevende Seijke de Seeuw wed. Jan Vasse de Hoogh en
Cornelia Adriaen jan willem en cornelia de Kock en Gerrit
Vermijt als voogd over Maria de Kock
Eerstelijck is Seijkje de Seeuw wed. ....
bij blinde looting besmaldeelt op het perceeltje ackerlant
gelegen alhier de Lange ackers, belent ten oosten Peeter B.
Camp en west Pieter Hendr. Kamp. Streckende uijt den suijden
van de Steeg van de korte ackers af noorderwaars tot s lande
Vest toe met 7 ? pennen idere beede.
Ten tweede en laastelijk Zij Helga, Adriaen Jan Willem en
Cornelia de Kock en gerrit Vermijt als voogt over Maria de
Kock te samen bij blinde looting besmaldeeld op het
parceeltje ackerlant gelegen alhier en de Korte Ackers belent
ten oosten Lambert Pols west Jan Pn Verschuuren en
streckenden uijt den suijden van Willem Biemans af
noordwaarts tot de steeg van de Lange ackers toe Met vijf
penn: in jder beede
(bron: Rechterlijke Archieven nr.53 Streekarchief OOSTERHOUT)


.
Ondertrouwd op 29-05-1745 te WASPIK (NB), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-06-1745 te WASPIK (NB) met JAN VASSEN DE HOOGH, 33 jaar oud, geboren te WASPIK (NB), gedoopt (RK) op 11-08-1711 te Waspik (getuige(n): Joanna Joannes de Hoogh), overleden te WASPIK (NB) op 69-jarige leeftijd, begraven op 08-05-1781. In Rotterdam wordt ca.1747 geboren een Aart of Arnoldus Storm. Omdat zijn moeder Geertrui Vasse de Hoogh op 28-09-1750 is overleden en Arnoldus dan nog onmondig is, komen de weesmeesters van Waspik in actie.
Zij komen in een akte overeen dat Arnoldus door zijn oom en tante, Jan Vasse de Hoogh en Anna Joostendr. Swart, schipper op Rotterdam, zal worden geadopteerd en opgevoed.
"Belovende hem te leren lezen, schrijven en rekenen, benevens een goed vak te laten leren".

Als de vrouw van Jan Vasse de Hoogh overlijdt, wordt deze belofte ook door diens tweede vrouw, Sijken Pietersdr. de Seeuw, in een akte bevestigd.

Zoon van Servatius Peetersz DE HOGH en Elisabeth Dirksen VERMEIJS. TESTAMENT
voor JAN VASSEN DE HOOG en SEIJKEN PEETERSE DE ZEEUW
Op huijden den 19 november 1745 compareerden, Jan Vassen
de Hoog, Schipper, en Seijken de Zeeuw,
egteluijden woonende alhier zijnde den eerste comparant
gesont naer lichaeme ende de tweede comparante
siekelijk naar den lichaeme (: ten huyse van haar
moeder de wed. Peeter de Zeeuw) te bedde leggende
in bezit van schip en boot met sijn ap en dependentien
uytgemackt op segel 12 stuivers
(bron: Rechterlijke Archieven nr.49 GrootWaspik, Streekarchief OOSTERHOUT)




NALATENSCHAP van wijlen JAN VASSE DE HOOGH en SEIJKE DE ZEEUW
21 juni 1802

Beide overleden WASPIK voor 1802
Somma van de gemeene boedels fl. 2050.=
Welke afgetrokken van de onzuivere massa,
blijft zuiver deelbaar eene somma van fl.26904.=
De helft daarvan voor de vrienden van de testateur
ander helft daarvan voor de vrienden van de testatrice
en is verdeeld als volgt:
* aan Jan Janse Lijst (als voogd en als gelaste
van de erfgename van Jan Vasse de Hoog) fl.13452.=
* aan Peeter P?n de Zeeuw fl. 1681.= 10st
* item aan Peeter P?n de Seeuw voor de kinderen 1681.= 10st
* item aan Peeter P?n de Seeuw voor de kinderen
van Joost de Swart 1681.= 10st
* aan Lambert Pols (gehuwd met Elisabeth de Seeuw) 1681.= 10st
* aan Peeters Corn. de Zeeuw
aan Jan Corn. de Zeeuw
aan Wouter Corn. de Zeeuw
aan Wouter Corn. de Zeeuw als gelaste van:

Adriaan de Zeeuw
Mattheus de Zeeuw
Leendert de Zeeuw
Peeter van Dongen
(gehuwd met Pieternella de Zeeuw)
Dingena de Zeeuw
kinderen van Corn. de Zeeuw
meede voor 1/8 fl.1681.= 10st
* aan Gerrit Vught en Floor Somers(gehuwd),
met kind Dingena van Vught fl.1681.= 10st
* aan Peeter Adr. de Zeeuw
Hendrik de Zeeuw
Willem Klerks in huwelijk hebbende Cornelia de Zeeuw
Peeter Kievits x Elisabeth de Zeeuw
Cornelis de Bruin x Pieternella de Zeeuw
Pieter H. Kamp en Jan P?n Verschuuren als voogden
over minderjarig kind van M. Boom in
echte verwekt bij Maria de Zeeuw
te saamen kinderen van Adriaan de Seeuw fl.1681.= 10st
* aan Cornelis Rublens en Jan de Jongh in
huwelijk met Maria Rublens voor 1/3
* en Elisabeth van de Berg
wed. Adriaan van der Rijken voor 1/3
* en Peeter Pn de Seeuw als gelaste van Mattheus
van den Berg en Marie van den Berg beide
meerderjarig en woonende te BREDA
en Pieters Kamp en Jan Pn Verschuuren als voogden
voor 3 minder jarigen kinderen
van Jan v.d.Berg voor 1/3 fl.1681.= 10st
(bron: Rechterlijke Archieven nr.54 Streekarchief OOSTERHOUT)

. {Hij was eerder ondertrouwd op 25-05-1736 te Waspik met Anna Joosten SWART, overleden voor 1745.}
   10.  WOUTERUS DE ZEUW (zie V.36).
   11.  ADRIANUS DE ZEUW (zie V.38).
   12.  PETRUS DE ZEUW, SCHIPPER, gedoopt (RK) op 03-02-1726 te WASPIK (NB) (getuige(n): Dympna de Zeuw), overleden op 07-10-1828 te WASPIK (NB) op 102-jarige leeftijd. PEETER P de Seeuw staat op 22 maart 1802 samen met Jonas J. de Bont als borg vernoemt in een acte van aankoop van "agtgeerden zoo hoog als weyland gelegen onder KleinWaspik" door Johannus Hub. de Bont voor Fl 3550.=


PEETER P de Seeuw staat op 24 febr. 1803 samen met Rombout Rombouts als borg vernoemt in een acte van aankoop van "een binnendel gelegen alhier onder GrootWaspik" voor Fl 1050.=


Thien hont hooij of weiland gelegen in den zuidpolder onder RAAMSDONK gekocht door Joh. J. de Bont voor Fl 1625.=
Deze verklaarde de koop gesloten te hebben voor zijnen broeder Peter de Bont
Als borge vernoemt: Peter Pn de Zeeuw en Jan Lijnsd...


28 aug.1804
Een huis, erf en hof gelegen benedekerk onder GrootWaspik,
ingezet door Peeter Pn de Seeuw op Fl 600.=
verhoogt met Fl 100.= Fl 700.=
Als borge vernoemt: Corn. de Bruin en Peeter Ar. de Zeeuw
gedaald op nihil, dus geen koper


Tevens een dries weilant 28 aug.1804
ingezet bij Peeter Pn de Seeuw op Fl 500.=
verhoogt met Fl 100.= Fl 600.=
uiteindelijk geen koper.
(bron: Rechterlijke Archieven nr.94 GrootWaspik Streekarchief OOSTERHOUT)



Bij het Centraal Bureau voor Genealogie in DEN HAAG vond ik tussen de advertenties het navolgende kranteknipsel uit 1826:
Den 2 dezer (= 2 febr.1826) heeft men te WASPIK den
100sten verjaardag van Peter Peterse de Zeeuw gevierd.
Als oud-schipper hadden alle de zich in die gemeente
bevindende schippers van hunne schepen de vlaggen doen
wapperen; hetwelk den van oud en jong beminden grijsaard
zoo veel genoegen verschafte, dat hij niet kon nalaten,
onder het rooken eener pijp, van eene menigte
betrekkingen en vrienden vergezeld, naar de haven te
wandelen, om een en ander te bezigtigen, waarbij hem zoo
veel vuur doorstraalde, dat hij wenschte, dat er geen
ijs in het water mogt zijn, om, aan het roer staande,
zijne bevelen nog eens op een varend schip te kunnen
geven. Opmerkelijk is het, dat deze man, welke al zijne
zintuigen nog volkomen bezit en eene gewenschte
gezondheid geniet, gedurende zijn gansche leven geene
ziekte van aanbelang gehad heeft.
11 febr. 1826


.
Ondertrouwd (1) op 14-06-1748 te ZEVENBERGEN, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-06-1748 te ZEVENBERGEN, aldus een attestatie gegeven van Waspik naar Sevenbergen. Echtgenote is MARIA VAN GINNEKEN, geboren te SEVENBERGEN (gezindte: RK), overleden op 15-04-1780 te WASPIK (NB), Alsoo Maria van Ginneke
huijsvrouw van Peeter de Seeuw
overleden in de maant van April 1780
So hebben wij Schout en Schepenen
van Grootwaspik getaxt desselfs
goederen alhier geleegen.
Eerstelijk de helft in een binnen
del geleegen in den binnenpolder
van Grootwaspik, belent ten oosten
Theodorus Schoenmakers c:s: ten
westen de weduwe Hendrik de Jongh
streckende uijt den suijden van de
Kastraat af noordewaars in tot de
Ka offe platteweg toe getaxt op
driehondertguldens, dus / 300 - " -
Ten tweede en Laastelijk de helft
in viergeerden hooij en weijlant in
eenstuck van agtgeerden gelegen
in den polder alhier gemeen, en onverdeelt
met Jan Vasse de Hoogh, belent ten
oosten de Kerk alhier ten westen Hendrik
Schoenmakers c:s: streckende uijt den
suijden van Polders goedt af noordewaars
in tot denhalve scheijsloot ofte Dusse=
munsterkerk toe getaxt op agthondert
guldens, dus / 800 - " -
Aldus deese Taxatie Regtelijk gedaan ten
overstaan van Govert van Opstall
Schout Cornelis van der Schans en
Wouter van Selm Schepenen Op den
30 juny 1780
(Bron: Protocol van taxaties,
Rechterlijke Archieven nr.77 Groot Waspik)


.
Ondertrouwd (2) op 10-01-1782 te WASPIK (NB), gehuwd op 55-jarige leeftijd op 28-01-1782 te WASPIK (NB), met dispensatie wegens vierde graad bloedverwant. Echtgenote is MARIA JANSE DE BONT, 51 jaar oud, geboren te WASPIK (NB), gedoopt op 02-02-1730 te Waspik (getuige(n): Cornelia Zijlmans), overleden 10-1794 te ROTTERDAM (ZH), dochter van Joannes Janse DE BONDT en Wilhelmina Peters ZEIJLMANS.

V.22    DIGNE (Dingena) DE ZEEUW, gedoopt op 24-04-1706 te WASPIK (NB) (getuige(n): Joannis Cornelissen Zeeuw en Maria Hendrixen), zie bijlage 52
, overleden voor 1802, dochter van PEETER KORNELISSEN ZEUW (Petrus de Seeuw) (zie IV.11) en LEIJSBETH WOUTERSEN SNIJDERS (Elisabeth Wouters).
Ondertrouwd op 13-04-1731 te WASPIK (NB), zie bijlage 62
, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1731 te WASPIK (NB) met Petrus SWAERT, 35 jaar oud, geboren op 20-11-1695 te WASPIK (NB), gedoopt (RK) op 20-11-1695 te WASPIK, zie bijlage 63
, weduwnaar van Johanna Snijders, zoon van Judocus Petrus SWAERTS en Petronella ZIJLMANS. {Hij was eerder ondertrouwd op 19-06-1717 te Raamsdonk / Waspik, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-07-1717 te Raamsdonk met JOHANNA SNIJDERS (gezindte: RK), dochter van Hendricus Janssen SNIJDERS en Petronella Adams SOMERS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  JUDOCUS SWART, geboren op 07-02-1732 te WASPIK (getuige(n): Elisabets Swart), zie bijlage 53
.
   2.  CORNELIUS SWART, geboren op 13-04-1733 te WASPIK (getuige(n): Maria de Zeuw), zie bijlage 54
, overleden op 13-04-1733 te WASPIK, 0 dagen oud.
   3.  JOANNES (DE) SWART, geboren 1734 te WASPIK, gedoopt op 20-10-1734 te Waspik, zie bijlage 55
, overleden op 20-10-1734 te WASPIK.
   4.  JOANNA SWART, gedoopt op 14-09-1736 te Waspik (getuige(n): Petronella Swart), zie bijlage 56
, overleden op 14-09-1736 te WASPIK, 0 dagen oud.
   5.  ELIZABETHA SWART, geboren op 17-05-1738 te WASPIK (getuige(n): Elizabeth Snijders), zie bijlage 57
, overleden op 27-05-1738 te WASPIK, 10 dagen oud.
   6.  MARIA SWART, geboren op 07-09-1739 te WASPIK (getuige(n): Maria de Zeuw loco Petronilla de Zeuw), zie bijlage 51
.
   7.  PETRUS SWART (zie VI.61).
   8.  ADRIANUS SWART, geboren op 30-08-1744 te WASPIK (getuige(n): Lusia de Zeuw), zie bijlage 59
, overleden op 30-08-1744 te WASPIK, 0 dagen oud.
   9.  ADRIANUS SWART (zie VI.64).
   10.  ELIZABETS SWART, geboren op 30-07-1748 te WASPIK (getuige(n): Dympna de Jonge), zie bijlage 61
, overleden op 30-07-1748 te WASPIK, 0 dagen oud.

VI.61    PETRUS SWART, geboren op 30-06-1742 te WASPIK (getuige(n): Petronilla de Zeuw), zie bijlage 58
, overleden op 30-06-1742 te WASPIK, 0 dagen oud, zoon van Petrus SWAERT en DIGNE (Dingena) DE ZEEUW (zie V.22).
Ondertrouwd op 06-01-1773 te Waspik, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-02-1773 te Geertruidenberg met Maria van der LUGT, geboren te Oosterhout.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (zie VII.72).
   2.  Adrianus, geboren op 11-08-1777 te Geertruidenberg.
   3.  Adrianus, geboren op 06-10-1778 te Geertruidenberg.
   4.  Dijmphna, geboren op 31-10-1780 te Geertruidenberg.
   5.  Henricus, geboren op 21-01-1784 te Geertruidenberg.
   6.  Josephus Antonius, geboren op 04-11-1788 te Geertruidenberg.

VII.72    Petrus SWART, geboren op 12-03-1775 te Geertruidenberg, zoon van PETRUS SWART (zie VI.61) en Maria van der LUGT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-04-1797 te Geertruidenberg met Martha SNELLE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, geboren op 27-10-1798 te Geertruidenberg.
   2.  Henricus, geboren op 14-12-1800 te Geertruidenberg.
   3.  Johannes, geboren op 20-12-1802 te Geertruidenberg.
   4.  Adriana Maria, geboren op 13-04-1805 te Geertruidenberg.
   5.  Adrianus, geboren op 10-03-1808 te Geertruidenberg.

VI.64    ADRIANUS SWART, schippersknecht, geboren op 13-01-1747 te WASPIK, gedoopt (RK) op 13-01-1747 te WASPIK (getuige(n): Petronilla de Zeuw), zie bijlage 60
, zoon van Petrus SWAERT en DIGNE (Dingena) DE ZEEUW (zie V.22).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-12-1771 te Rotterdam met ANNA MARIA VAN TUR(E)NHOUT, geboren 1752 te ROTTERDAM, gedoopt (RK) op 17-06-1752 te ROTTERDAM, dochter van LEENDERT VAN TUR(E)NHOUT en MARIA VAN OSSENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  PETRUS JOSEPHUS (zie VII.79).

VII.79    PETRUS JOSEPHUS SWART, gedoopt op 22-08-1776 te Rotterdam, zoon van ADRIANUS SWART (zie VI.64) en ANNA MARIA VAN TUR(E)NHOUT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-04-1799 te Rotterdam met Gijsberta de HAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Josephus de SWART (zie VIII.45).

VIII.45    Petrus Josephus de SWART, geboren op 10-03-1804, zoon van PETRUS JOSEPHUS SWART (zie VII.79) en Gijsberta de HAAS.
Gehuwd met Maria Alida DIRKSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Josephus, geboren op 14-04-1826, overleden op 09-01-1900 op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Neeltje de JONG.

V.25    CORNELIUS DE SEUW, gedoopt (RK) op 06-02-1711 te WASPIK (NB) (getuige(n): Adriana de Seuw), overleden op 09-01-1776 te WASPIK (NB) op 64-jarige leeftijd, doorThomas Schip
den 21 september 1752 soo heb ick
door ordere van den Schout van groot
waspick Corneelis de Seeu aen ge sijt
dat hij het gelt morgen te neegen ure
most brengen aent Sterfhuijs van matijs
Camp als dat de Schout daer dan ook sal seijn
comt mij voort aen segge / 0 : 6 : 0

(Bron: Boedel- en Executierekeningen nr.34 Groot Waspik)


, zoon van PEETER KORNELISSEN ZEUW (Petrus de Seeuw) (zie IV.11) en LEIJSBETH WOUTERSEN SNIJDERS (Elisabeth Wouters).
Ondertrouwd (1) op 18-01-1738 te DUSSEN, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-02-1738 te DUSSEN (NB) met ANNA MARIA (PEETERS) CAMP, 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 19-09-1710 te DUSSEN (NB), dochter van Petrus CAMP en CORNELIE JACOBS POTTERS.
Ondertrouwd (2) op 13-08-1751 te WASPIK (NB), gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29-08-1751 te WASPIK (NB) met ANTHONIA VAN DER PLUYM, 20 jaar oud, geboren op 11-11-1730 te DUSSEN - MUNSTERKERK (gezindte: RK), overleden op 06-09-1770 te WASPIK (NB) op 39-jarige leeftijd, dochter van Lindert van der PLUIJM en Petronella de SWART. TESTAMENT van CORNELIS PEETERSE DE SEEUW
en THEUNTJE LEENDERSE VAN DER PLUIJM 1770
egte man ende vrouw
Op huyden den 7e Aug. 1770 compareerden. . .
, woonende alhier op den sijdijck, ons schepenen zeer wel
bekent, den comparant gesondt van lighaam gaande en staande, maar
de comparante siekelijk naar den lighaame, . . .
benevens sijne voor en na kinderen alle in een egale positie
stellen als voogden aan:
PEETER PEETERSE DE SEEUW, administrateerende voogd
PEETER CORNELISSE DE SEEUW, toesiende voogd
Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Jan Ruijtenbergh en
Wouter van Selm, schepenen in WASPIK, des avonts de klocken negen
uuren.
Dit testament is geschreven op een segel van 29 stuivers en ses
stuivers, als oergeen segels van 30 stuivers voor de handt waren.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.51 GrootWaspik
Streekarchief OOSTERHOUT)


.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  PETRUS DE SEEUW (zie VI.67).
   2.  CORNELIA DE ZEEUW, geboren op 29-01-1740 te DUSSEN (NB), overleden voor 1802.
   3.  ELIZABETH DE ZEEUW, geboren op 20-07-1741 te DUSSEN (NB), overleden voor 1802.
   4.  ELISABETH DE ZEEUW, geboren op 21-07-1742 te DUSSEN (NB), overleden voor 1802.
   5.  ADRIANUS DE SEEUW (zie VI.72).
   6.  ELISABETH DE ZEEUW, geboren op 23-10-1744 te DUSSEN (NB), overleden voor 1802.
   7.  PETRONELLA DE ZEEUW, geboren op 11-06-1746 te DUSSEN (NB), overleden voor 1802.
Ondertrouwd (1) op 18-08-1780 te WASPIK, 18 Aug.1780
Wouter Van Herpen J:M:
Gebooren en Woon te Wasp prodeo
Met
Pieternella de Seeuw J:D:
Gebooren alhier te
Grootwaspik en onlangs
Gewoont hebbende te
Dussen - - - - - - - - - - - - - prodeo
(bron: Waspik deel 13-16,17)

, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-09-1780 te WASPIK (NB) met WALTERUS (Wouter) VAN HERPEN.
Ondertrouwd (2) op 28-07-1787 te Maren, gehuwd op 41-jarige leeftijd op 12-08-1787 te Maren met Hendrikus van LIEMT, religie: Koster, geboren te Driel.
   8.  ELISABETH DE ZEEUW, geboren op 17-05-1748 te DUSSEN (NB), overleden voor 1802.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  JOANNES DE ZEEUW, TIMMERMAN, gedoopt op 28-09-1752 te WASPIK (NB) (getuige(n): Petronella de Zeeuw), overleden op 30-10-1831 te WASPIK (NB) op 79-jarige leeftijd. TESTAMENT opgemaakt op 9 febr. 1787
Op 4 februari 1808 heeft Jan Cornelisse de Zeeuw een acte van
voogdij op laten maken, waarin Mattheus de Zeeuw als voogd
wordt aangesteld over de kinderen van de weduwe Adriana van Son
De verkorte tekst luidt:
Jan Cornelisse de Seeuw, ter kennis gevende dat hij door wijlen
zijnen broeder Adriaen de Zeeuw en nu nog in leven zijnde weduwe
Adriana van Son, wonende GROOTWASPIK . . . . . .
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.54 GROOT WASPIK)


.
   10.  PETRONELLA DE ZEEUW (zie VI.81).
   11.  WALTERUS DE ZEEUW (zie VI.82).
   12.  Dingena (Dijna) DE ZEEUW (zie VI.85).
   13.  HELENA DE ZEEUW, gedoopt op 28-06-1760 te WASPIK (NB) (getuige(n): Joanna Kock loco Joannus van der Pluijm en Elisabetha Sasteleijn), overleden voor 1802.
   14.  Mattheus de ZEEUW (zie VI.87).
   15.  Geboren op 22-04-1766, 't privolorage doodt geboore kint van Cornelis de Zeeuw, begraven op 22-04-1766 te Waspik, 0 dagen oud, pro deo.
   16.  LEONARDUS DE ZEEUW (zie VI.90).

VI.67    PETRUS DE SEEUW, geboren op 28-12-1738 te DUSSEN, gedoopt (RK) op 28-12-1738 te WASPIK (NB), overleden op 09-12-1813 te Waspik op 74-jarige leeftijd. TESTAMENT van PEETER CORNELISSE DE SEEUW en HELENA LENSVELT
egteman ende vrouw 18 JULY 1776
beijde verclaerden beneden de 2000 gulden gegoedt te sijn
..., woonende alhier, aanbenedekerk, beijde gesondt van lighaam
Stellen sij comparanten aan de per- soonen van Jacobus Antonisse
Lensvelt en Adriaen Cornelisse de Seeuw, den eerste als
administraterende, en den tweede als toesiende voogd.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.52 GrootWaspik Streekarchief OOSTERHOUT)


, zoon van CORNELIUS DE SEUW (zie V.25) en ANNA MARIA (PEETERS) CAMP.
Ondertrouwd op 25-10-1770 te DUSSEN (NB), gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-11-1770 te DUSSEN (NB) met Helena Antonis LEIJNSVELT, geboren te DUSSEN (NB) (gezindte: RK), voor 30-04-1840, dochter van Antonijs LEIJNSVELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANNA MARIA DE ZEEUW, gedoopt op 31-10-1772 te WASPIK (NB) (getuige(n): Adrianus de Zeeuw en Petronella de Zeeuw), overleden op 23-01-1773 te WASPIK (NB), 84 dagen oud.
   2.  ANTONIUS DE ZEEUW, gedoopt op 03-03-1774 te WASPIK (NB) (getuige(n): Margarita Schoenmaeckers loco Adrianus Gremme en Adriana Lensvelt).
   3.  ANNA MARIA DE ZEEUW, gedoopt op 14-08-1776 te WASPIK (NB) (getuige(n): Petronilla de Zeeuw), overleden op 23-08-1779 te WASPIK (NB) op 3-jarige leeftijd.
   4.  ANTONIA DE ZEEUW, zonder beroep, gedoopt op 13-03-1778 te WASPIK (NB) (getuige(n): Adrianus de Zeeuw en Adriana van Son), overleden op 02-11-1855 om 20:00 uur te WASPIK (NB) op 77-jarige leeftijd, ongehuwd.
   5.  Antonius? DE ZEEUW, AANNEMER, gedoopt op 12-01-1781 te Waspik (getuige(n): Dimpna de Zeeuw), overleden te WASPIK (NB), begraven te WASPIK (NB).
   6.  CORNELIUS DE ZEEUW, AANNEMER, geboren op 11-09-1783 te WASPIK (NB), gedoopt op 11-09-1783 te WASPIK (NB) (getuige(n): Petronilla de Zeeuw), overleden op 20-09-1841 te WASPIK (NB) op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 56-jarige leeftijd op 30-04-1840 te WASPIK (NB) met ADRIANA DINGELE, 33 jaar oud, gedoopt op 04-12-1806 te Waspik (getuige(n): Anna Dinghe), dochter van CHRISTIAAN DINGELE en WILHELMINA KEMMERE. {Zij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 10-06-1858 te Waspik met Johannes van DAAL, zoon van Bastiaan van DAAL en Anna VERSCHUREN.}
   7.  ANNA MARIA DE ZEEUW, gedoopt op 27-08-1786 te Waspik (getuige(n): Anna Maria Zijlmans), 27-04-1786 ? Overleden op 13-10-1786 te WASPIK (NB), 47 dagen oud.
   8.  ADRIANUS DE ZEEUW, gedoopt op 07-02-1789 te Waspik (getuige(n): Maria Ribbers).

VI.72    ADRIANUS DE SEEUW, geboren op 26-07-1743 te DUSSEN (NB), overleden op 23-11-1807 te Middelburg op 64-jarige leeftijd. TESTAMENT van ADRIAEN DE SEEUW en ADRIANA VAN SON
egteman ende vrouw 9 FEBR. 1787
beijde verclaerden benede de 2000 guldens gegoedt te sijn
beijde gesondt van lighaame
tot voogd worden aangesteld: Adriaen van Son
en Jan Cornelisse de Seeuw
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.53 GrootWaspik Streekarchief OOSTERHOUT)


, zoon van CORNELIUS DE SEUW (zie V.25) en ANNA MARIA (PEETERS) CAMP.
Ondertrouwd op 09-01-1778 te WASPIK (NB), gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-01-1778 te WASPIK (NB), religie: Gaarder
met ADRIANA VAN SON, 32 jaar oud, geboren op 14-04-1745 te RAAMSDONK (NB), gedoopt op 14-04-1745 te Waspik (getuige(n): Joannes Bossers en Cecilia Bossers), overleden op 17-03-1828 te Waspik op 82-jarige leeftijd. Extract overlijden der gemeente Waspik
, dochter van SIMON VAN SON en Anna Maria BOSSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Adrianus, bottelier, gedoopt op 06-11-1778 te WASPIK (NB) (getuige(n): Helena Lijnsvelt).
Ondertrouwd (1) op 28-10-1803 te Waspik met Anna Maria van LOON, geboren te Oosterhout.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 21-08-1813 te Vlissingen met Jeanne Marie Catherine van REETH, 38 jaar oud, geboren op 16-07-1775 te Niel, dochter van Jean Baptiste van REETH en Elisabeth COP. {Zij was ook ooit gehuwd met Jan Philip CEULEMANS.}
   2.  (Jo)Anna (zie VII.94).
   3.  LUCIA (zie VII.96).
   4.  SIMON, gedoopt op 05-08-1783 te Waspik (getuige(n): Antonia van Son), overleden op 27-12-1783 te WASPIK (NB), 144 dagen oud.
   5.  SIMON, gedoopt op 22-09-1784 te Waspik (getuige(n): Theresia van Son).
   6.  ANTONIA, gedoopt op 26-03-1786 te Waspik (getuige(n): Petronilla de Zeeuw), overleden op 08-07-1837 te Rotterdam op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd met Adriaan de JONG.
   7.  Simon, gedoopt op 15-06-1790 te Raamsdonk (getuige(n): Antonia van Son).
   8.  MARIA THERESIA (zie VII.103).

VII.94    (Jo)Anna DE SEEUW, gedoopt op 01-03-1780 te Waspik (getuige(n): Maria van Son), dochter van ADRIANUS DE SEEUW (zie VI.72) en ADRIANA VAN SON.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-02-1812 te WASPIK (NB) met Adriaan Laurens VAN DONGEN, 21 jaar oud, SCHIPPER, geboren op 13-10-1790 te ROTTERDAM (ZH), zoon van LAURENT VAN DONGEN en ANNE MARIE VAN ALPHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Adrian, geboren op 18-02-1814 te Amsterdam.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 23-10-1831 te Waspik met Cornelius NOUWENS, 23 jaar oud, geboren op 04-02-1808 te Waspik, gedoopt op 11-02-1808 te Waspik (getuige(n): Anna Nouwens), zoon van Joannes NOUWENS en Cornelia WAEGEMAKERS. {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-05-1845 te Waspik met Adriana KLIJN, dochter van Joannes de KLIJN en Margarita van den HOUT.}
   2.  Adrianus Laurentius, geboren op 10-07-1815 te Waspik, overleden op 03-10-1866 te Antwerpen op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 25-01-1855 te Waspik met Digna POPPELIER, 27 jaar oud, geboren op 03-04-1827 te Raamsdonk, overleden op 12-05-1871 te Duisburg-Ruhrort (Duitsland) op 44-jarige leeftijd, dochter van Joannes POPELIER, schipper, en Elisabeth STRAVERS. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 28-01-1869 te Waspik met Cornelius Johannes SCHIJVENS, zoon van Christiaan SCHIJVENS en Maria Anna van der WENS.}
   3.  Anna Maria, geboren te Waspik.
Gehuwd op 27-01-1848 te Waspik met Johannes van BEEK, 36 jaar oud, geboren op 27-07-1811 te Waspik, zoon van Gijsbertus van BEEK en Petronella ZIJLMANS.
   4.  Lucia Johanna, geboren te Waspik.
Gehuwd op 18-08-1852 te Waspik met Antonie de VOS, zoon van Adam de VOS en Adriana BIEMANS.

VII.96    LUCIA DE SEEUW, gedoopt op 12-12-1781 te Waspik (getuige(n): Maria de Zeeuw), overleden op 08-09-1842 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd, dochter van ADRIANUS DE SEEUW (zie VI.72) en ADRIANA VAN SON.
Ondertrouwd op 28-06-1806 te Rotterdam, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-07-1806 te Rotterdam met Johan Bartelse van der KAA, 34 jaar oud, geboren te Raamsdonk, gedoopt op 17-10-1771 te Waspik (getuige(n): Digna van Steenoven), overleden op 29-12-1849 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd, zoon van Bartholomeus van der KAA en Adriana van STEENHOVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartholomeus, gedoopt op 22-04-1807 te Rotterdam, overleden op 13-08-1862 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd, overleden op een schip
.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-04-1837 te Rotterdam met Anna Maria de VOS, geboren te Rotterdam, dochter van Adrianus de VOS en Pieternella van DONGEN.
   2.  Johanna Maria, gedoopt op 16-09-1810 te Rotterdam, overleden op 13-03-1877 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-12-1833 te Rotterdam met Joannes van NIEROP, geboren te Delfshaven, zoon van Joannes van NIEROP en Cornelia KRAMER.
   3.  Adriana Johanna (zie VIII.60).
   4.  Adrianus Antonie, geboren op 23-05-1814 te Rotterdam, overleden op 17-09-1854 te Rotterdam op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-09-1843 te Rotterdam met Adriana van DUSSELDORP, geboren te Waspik, dochter van Gijsbertus van DUSSELDORP, schipper, en Maria Jans van STEENOVE.
   5.  Jacobus Anthonius, geboren op 26-01-1817 te Rotterdam, overleden op 31-10-1840 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelmus Anthonius, geboren op 24-03-1819 te Rotterdam, ca 24 mrt 1819
.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1847 te Utrecht met Josephina van ROSSEM, geboren ca 1820 te Utrecht, dochter van Johannes van ROSSEM en Magdalena BOVARD.
   7.  Antonius Franciscus, geboren 1823 te Rotterdam, overleden op 20-12-1867 te Rotterdam.
Gehuwd op 10-05-1848 te Rotterdam met Johanna KORSTEN, geboren 1824 te Rotterdam, dochter van Josephus KORSTE en Catharina MAAS.
   8.  Johannes, geboren op 02-01-1826, overleden op 31-01-1826 te Rotterdam, 29 dagen oud.
   9.  Adriana, geboren te Appingedam, overleden op 13-08-1843 te Rotterdam.
Gehuwd op 07-09-1842 te Rotterdam met Hubertus KORSTE, gedoopt te Rotterdam, zoon van Sebastianus CORSTEN en Joanna van DONGE. {Hij was eerder gehuwd op 11-01-1837 te Rotterdam met Catharina Cornelia OOMS, dochter van Jacobus OOMS en Aletta van DONGEN. Hij is later gehuwd op 23-10-1844 te Rotterdam met Pitronilla SNIJDERS, dochter van Nicolaus SNIJDERS, koopman, winkelier, bakker, landmeter, en Maria Aartse VISSER.}

VIII.60    Adriana Johanna van der KAA, geboren op 30-11-1812 te Rotterdam, overleden op 23-09-1863 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd, dochter van Johan Bartelse van der KAA en LUCIA DE SEEUW (zie VII.96).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-07-1835 te Rotterdam met Henricus van DOORN, 24 jaar oud, geboren op 31-05-1811 te Delfshaven, overleden op 10-04-1884 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Johannes van DOORN en Anna van LIESHOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucia Maria (zie IX.39).

IX.39    Lucia Maria van DOORN, geboren op 01-10-1842 te Rotterdam, overleden op 20-01-1922 te Hilgersberg op 79-jarige leeftijd, dochter van Henricus van DOORN en Adriana Johanna van der KAA (zie VIII.60).
Gehuwd met Jurrien George LAMMERTS, geboren op 16-04-1836 te Warfhuizen, overleden op 14-05-1917 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Jurriens LAMMERTS en Johanna J. COERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Josephina (zie X.8).

X.8    Maria Josephina LAMMERTS, geboren op 26-04-1879 te Uithuizen, overleden op 04-02-1941 te Schiedam op 61-jarige leeftijd, dochter van Jurrien George LAMMERTS en Lucia Maria van DOORN (zie IX.39).
Gehuwd met Hermanus Jacobus Maria SCHRIJVER, geboren op 28-11-1876 te Rotterdam, overleden op 11-12-1954 te Schiedam op 78-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Christiaan SCHRIJVER en Everdina Christina Theodora ROTERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Josephus Gregorius (zie XI.15).

XI.15    Franciscus Josephus Gregorius SCHRIJVER, geboren op 20-03-1908 te Rotterdam, overleden op 23-12-1987 te Gorinchem op 79-jarige leeftijd, zoon van Hermanus Jacobus Maria SCHRIJVER en Maria Josephina LAMMERTS (zie X.8).
Gehuwd met Maria Engelina Coenradina van de KAMP, geboren op 14-05-1915 te Rotterdam, dochter van Henricus Hermanus van de KAMP en Hendrika Wilhelmina POLMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Joseph (zie XII.17).

XII.17    Paulus Joseph SCHRIJVER, geboren op 02-09-1949 te Schiedam, zoon van Franciscus Josephus Gregorius SCHRIJVER (zie XI.15) en Maria Engelina Coenradina van de KAMP.
Gehuwd met Margaretha Jannétte van de STEEG, geboren op 26-12-1955 te Voorthuizen, dochter van Evert van de STEEG en Hendrika van EE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ralf lodewijk, geboren op 24-02-1989 te Vlaardingen.

VII.103    MARIA THERESIA DE SEEUW, ZONDER BEROEP, geboren op 09-03-1792 te Waspik, gedoopt op 09-03-1792 te Raamsdonk (getuige(n): Maria Theresia van Son), overleden op 18-06-1825 om 01:00 uur te WASPIK (NB) op 33-jarige leeftijd, dochter van ADRIANUS DE SEEUW (zie VI.72) en ADRIANA VAN SON.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-10-1821 te WASPIK (NB) met WILHELMUS HOFMANS, 34 jaar oud, SCHIPPERSKNECHT, geboren op 21-03-1787 te DUSSEN (NB), zoon van GERARDUS HOFMANS en JOHANNA VAN DER PLUIJM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus, geboren te Waspik.
Gehuwd op 26-10-1859 te Rotterdam met Johanna Maria SNIJDERS, geboren te Waspik, dochter van Antonius SNIJDERS, schipper, en Joanna WETERINGS.

VI.81    PETRONELLA DE ZEEUW, gedoopt (RK) op 02-12-1754 te WASPIK (NB) (getuige(n): Petronella de Zeuw loco Joannus van der Pluijm en Jacobee Lensvelt), overleden op 27-08-1824 om 07:00 uur te WASPIK (NB) op 69-jarige leeftijd, dochter van CORNELIUS DE SEUW (zie V.25) en ANTHONIA VAN DER PLUYM.
Ondertrouwd op 04-05-1792 te WASPIK (NB), gehuwd op 37-jarige leeftijd op 20-05-1792 te WASPIK (NB) met PEETER CORNELISSE VAN DONGEN, dagloner, geboren 1759 (gezindte: RK), overleden na 1804, na 28-09-1804. Een opslag van een huisjen staande alhier op den sijdijk
belent suiden Denis van der Zaken, oost den vaart, west den
dijk en kunnende aanvaerd worden in eigendom bij het doen van
het transport en in gebruik te ney aanstaande, dog
blijvende dehuusjens tot goom. meyn aan de verkopers als
mede de bomen op den werfstaande en de twee appelbomen, mast
en besie bomen blijven aan den huisden.
ingezet bij PEETER VAN DONGEN op Fl 280.=
borge Daniel Sneeuw en Jan de Seeuw
verhoogd door inzetter Fl 30.=
verhoogd door inzetter Fl 50.=
(mits de boomen rondom de werf bij het huisje blijven)
huisje verhoogd door inzetter Fl 10.=
Tweede koopdag 20 december 1805:
Geloofd op een verhoging van Fl 300.= boven het nu staat en
gedaald op Fl 30.= en opgeh.
Geloofd op den slag van Fl 300.= boven het nu staat en gedaald
op nihil zoodat den inzetter koper is geworden om en
voor de somme van Fl 370.=
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.94 WASPIK)


.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina, geboren op 01-09-1797 te Waspik.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-08-1821 te Waspik met Petrus van SON, 40 jaar oud, geboren op 07-08-1781 te Bokhoven, zoon van Peter van SON en Megchel SPAANDONK.

VI.82    WALTERUS DE ZEEUW, gedoopt op 21-08-1756 te WASPIK (NB) (getuige(n): Elisabetha de Zeeuw), zoon van CORNELIUS DE SEUW (zie V.25) en ANTHONIA VAN DER PLUYM.
Ondertrouwd op 10-01-1800 te WASPIK (NB), gehuwd op 43-jarige leeftijd op 26-01-1800 te WASPIK (NB) met CORNELIA STRAVER(S), 27 jaar oud, gedoopt op 29-08-1772 te Waspik (getuige(n): Maria Reckers ipv Anna Maria Snelles), dochter van Adrianus STRAVERS en Gaudina SNELLES.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIUS, Timmerman, geboren te Waspik, gedoopt op 13-11-1800 te Waspik (getuige(n): Petronilla de Zeeuw), overleden op 01-05-1843 te CAPELLE (NB) op 42-jarige leeftijd, overleden: Cornelis de Zeeuw, Capelle, d.d.01-05-1843
bron: Memories van successie Waalwijk deel 41, toegangsnr.036.03.17, inv.nr.41, aktenr.135

hiervan werd te Waspik op 30 juni 1843 aangifte gedaan door een ambtenaar van de burgerlijkenstand der gemeente Capelle.
   2.  ADRIANUS WOUTERUS (zie VII.107).

VII.107    ADRIANUS WOUTERUS DE ZEEUW, in 1868, 1876; winkelier en in 1869, 1870, 1872, 1873; timmerman, gedoopt op 26-11-1802 te Waspik (getuige(n): Anna Maria Stravers), overleden op 19-10-1887 om 05:00 uur te WASPIK (NB) op 84-jarige leeftijd, zoon van WALTERUS DE ZEEUW (zie VI.82) en CORNELIA STRAVER(S).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-08-1832 te WASPIK (NB) met MARIA POLS, 24 jaar oud (zie VII.69).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder VII.69).
 
VI.85    Dingena (Dijna) DE ZEEUW, gedoopt op 10-06-1758 te WASPIK (NB) (getuige(n): Lucia de Zeeuw), overleden op 23-10-1837 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd, dochter van CORNELIUS DE SEUW (zie V.25) en ANTHONIA VAN DER PLUYM.
Ondertrouwd op 07-04-1792 te Rotterdam, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29-04-1792 te Rotterdam met Josephus van DONGEN, gedoopt te Geertruidenberg, zoon van Romualdus van DONGEN en Catharina van EKELEN. {Hij is later gehuwd op 21-11-1838 te Rotterdam met Johanna v.d. SLUYS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op 25-03-1793 te Rotterdam, overleden op 19-03-1836 te Rotterdam op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-11-1813 te Rotterdam met Jacobus Vincentius KORSTEN.
   2.  Anthonia, gedoopt op 23-08-1795 te Rotterdam, overleden op 15-05-1873 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 08-05-1816 te Rotterdam met Jan van LAKERVELD MOENS, geboren 1792, overleden 1836.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 22-11-1837 te Rotterdam met Adrianus Joannes DOLK.

VI.87    Mattheus de ZEEUW, SCHIPPER, geboren op 22-03-1763 te Waspik, gedoopt (R.K.) op 22-03-1763 te Waspik (getuige(n): Petronella de Zeeuw loco Petrus de Zeeuw en Maria van Ginnigke), overleden op 15-08-1808 te Middelburg op 45-jarige leeftijd. Op 9 juli 1799 laten MATTHEUS DE ZEEUW en JOHANNA VAN DONGEN een
TESTAMENT opmaken op de langstlevende
Hierin verklaren zij . . . benede de twee duisent gulden gegoed te
zijn. Als voogden worden genoemd: Johannes van Dongen
en Wouter Cornelis de Seeuw
mochten deze ook overlijden, dan worden als voogd aangesteld:
Peeter Ad. de Seeuw
en Joseph van Dongen wonende te ROTTERDAM
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.54 GROOT WASPIK)


, zoon van CORNELIUS DE SEUW (zie V.25) en ANTHONIA VAN DER PLUYM.
Ondertrouwd op 19-01-1798 te Waspik, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-02-1798 te Waspik met Johanna van DONGEN, overleden op 22-10-1853 te Waspik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Mattheus (zie VII.113).
   2.  MARIA ANNA, PARTICULIER, gedoopt op 08-10-1801 te Waspik (getuige(n): Cornelia van Dongen), overleden op 04-01-1880 om 15:00 uur te RAAMSDONK (NB) op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-06-1821 te WASPIK (NB) met ADRIAAN DE WIT, 32 jaar oud, bouwman, gedoopt op 10-12-1788 te Raamsdonk (getuige(n): Adriaan van Bavel), overleden op 10-08-1860 te Raamsdonk op 71-jarige leeftijd, weduwnaar, zoon van Franciscus de WIDT en PETRONELLA DE JONGH. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-07-1813 te Oosterhout met Johanna OOMEN, dochter van Hubert OOMEN en Cornelie van der WEIJDEN. Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-02-1816 te Loon op Zand met Allegonda van HASSELT, dochter van Franciscus van HASSELT en Paulina van DIJK.}
   3.  ANTHONIA (zie VII.118).
   4.  CORNELIA, gedoopt op 22-02-1808 te Waspik (getuige(n): Anna van Donge).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 11-02-1829 te WASPIK (NB) met WILHELMUS VAN DER PLUYM, 32 jaar oud, SCHIPPER, geboren op 25-01-1797 te DUSSEN (NB), zoon van Willem VAN DER PLUYM en JOHANNA VAN DINTENA (DINTERE).
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 16-05-1856 te Vught met Christianus Sebastianus VRENSEN, 31 jaar oud, geboren op 20-01-1825 te Vught, zoon van Hendrik VRENSEN en Gerardina van AALRE.

VII.113    Cornelis Mattheus de ZEEUW, Schipper, geboren op 17-09-1799 te Waspik, gedoopt (R.K.) op 17-09-1799 te Waspik (getuige(n): Petronilla de Zeeuw), overleden op 05-12-1853 te Gorinchem op 54-jarige leeftijd, zoon van Mattheus de ZEEUW (zie VI.87) en Johanna van DONGEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-06-1821 te Utrecht met Elisabeth SWART, 20 jaar oud, geboren op 11-08-1800 te Utrecht, gedoopt (R.K.) op 11-08-1800 te Utrecht, overleden op 09-01-1852 te Utrecht op 51-jarige leeftijd, dochter van Hermanus Cornelis SWARTS, Koopman in hooi, en Maria van BEUSEKOM. Het gezin woonde van 1822 tot 1845 in UTRECHT op het adres "Buiten de Wittevrouwenpoort wijk I nr.111". Uit de geboorte-actes blijkt dat alle kinderen op dat adres geboren zijn. In enkele gevallen werd aangifte gedaan door de "broodbakker", vermoedelijk omdat pa aan het varen was.
(Bron: Gemeentelijke archiefdienst /overlijden 1843-1852 UTRECHT)


.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNA (zie VIII.74).
   2.  HERMANUS CORNELIS (zie VIII.75).
   3.  MARIA THEODORA, geboren op 20-08-1825 om 00.30 uur te UTRECHT (UT).
   4.  MATTHEUS JACOBUS (zie VIII.78).
   5.  HENDRICUS THEODORUS (zie VIII.80).
   6.  MARIA JOHANNA (zie VIII.83).
   7.  ANTHONIUS HERMANUS (zie VIII.84).
   8.  Cornelis Gerardus (zie VIII.86).
   9.  GERARDUS CORNELIS, rijtuigmaker / zouaaf / Broeder, geboren op 28-03-1835 te UTRECHT (UT), overleden op 20-01-1915 te LANGENBOOM op 79-jarige leeftijd, begraven op 23-01-1915 te LANGENBOOM. Hij vertrok vanuit Amsterdam naar Italië en werd pauselijk zouaaf van 18-11-1866 tot 26-11-1868 (zouaaf=soldaat-vrijwilliger die 1867-1870 de paus te hulp kwam tegen Italië, dat het pauselijk gebied wilde annexeren).
Hij streed mee in de slag van Mentana (op 03-11-1867 behaalden de Franse en Pauselijke troepen de overwinning op de vrijscharen van garibaldi) en werd onderscheiden met het Mentanakruis.
Op 15-11-1869 sloot hij een nieuwe verbintenis tot de val van Rome op 20-09-1870.
Na zijn dienstverband als pauselijk zouaaf is hij ingetreden bij de Dominicanen als Broeder-don.(Geprofest te Huissen 01-01-1877)

.
   10.  Theodorus Hendrikus, geboren op 03-02-1837 te Breda, overleden op 11-11-1913 te Utrecht op 76-jarige leeftijd.
   11.  JOSEPHUS JOHANNES (zie VIII.90).
   12.  PETRONELLA JOHANNA (zie VIII.92).

VIII.74    JOHANNA DE ZEEUW, geboren op 20-08-1822 te UTRECHT (UT), dochter van Cornelis Mattheus de ZEEUW (zie VII.113) en Elisabeth SWART.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-05-1852 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Mattheus Jacobus de Zeeuw en Hendrikus Theodorus de Zeeuw) met Jan KOUWENHOVEN, TIMMERMAN, geboren 1822 te MAARTENSDIJK, zoon van WILLEM KOUWENHOVEN, kastelein, en BURGJE EDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Johannes Josephus, geboren op 30-04-1853 te Utrecht.

VIII.75    HERMANUS CORNELIS DE ZEEUW, arbeider, schipper, geboren op 20-11-1823 te UTRECHT (UT), overleden op 27-09-1877 om 12.30 uur te UTRECHT (UT) op 53-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Mattheus de ZEEUW (zie VII.113) en Elisabeth SWART.
zij waren woonachtig in 1850 te Utrecht, aan de oubrug en in 1865 te Utrecht aanden hopakker n.405
, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-07-1849 te UTRECHT (UT) met ANTHONIA DE GROOT, breidster, geboren ca 1823, overleden op 30-11-1899 om 10.30 uur te UTRECHT (UT), dochter van Gijsbertus DE GROOT en Adriana AGTERBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS HERMANUS (zie IX.41).
   2.  ANNA ARNOLDA ANTHONIA, geboren op 16-10-1852 te UTRECHT (UT), overleden op 10-10-1854 te UTRECHT (UT) op 1-jarige leeftijd.
   3.  GIJSBERTUS ANTHONIUS (zie IX.44).
   4.  ANTONIUS ADRIANUS (zie IX.46).
   5.  ELISABETH MARIA JOHANNA (zie IX.49).
   6.  ADRIANA CATHARINA, geboren op 08-02-1864 te UTRECHT, overleden op 05-04-1864 om 05.00 uur te UTRECHT, 57 dagen oud.
   7.  JOHANNA MARIA (zie IX.52).

IX.41    CORNELIS HERMANUS DE ZEEUW, Koperslager / Koopman (1891) / schilder (1907), geboren op 09-05-1850 te UTRECHT (UT), overleden op 20-04-1893 om 23.00 uur te UTRECHT (UT) op 42-jarige leeftijd, zoon van HERMANUS CORNELIS DE ZEEUW (zie VIII.75) en ANTHONIA DE GROOT, breidster.
Zij waren woonachtig
in 1875 aan den Daalschendijk 38
in 1878 in de lange louwerstraat 84 UTRECHT
1881 in den florastraat b29 UTRECHT
1883/1886 in den florastraat c606 UTRECHT
1888/1891 aan den Eersten Daalschendijk 99

, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-03-1875 te UTRECHT (UT) met MARIA CORNELIA CHRISTINA DE ZWART, 20 jaar oud, zonder beroep, geboren op 01-05-1854 te Utrecht, overleden op 06-03-1927 te UTRECHT (UT) op 72-jarige leeftijd, dochter van Anthonie DE ZWART, kuiper, en MARIA LIGTERINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  HERMANUS CORNELIS ANTONIUS, graveur, geboren op 22-12-1875 om 07:30 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Antonius de Zwart, oud 54 jr
Antonius de Zwart, oud 24 jr, overleden op 27-12-1935 om 09.00 uur te Utrecht op 60-jarige leeftijd, bij zijn huwelijk in bezit van certificaat van voldoening van de militie.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1898 te UTRECHT (UT) met HENDRICA DUSSENBROEK, geboren 1876 te UTRECHT (UT), overleden op 20-07-1937 om 11.00 uur te Utrecht, dochter van HENDRIKUS DUSSENBROEK, slager, en ELISABETH KREUGEL.
   2.  GRADA ANTHONIA ELISABETH (zie X.12).
   3.  ANTHONIA MARIA JOHANNA (zie X.14).
   4.  MARIA CHRISTINA CORNELIA (zie X.16).
   5.  CORNELIS HERMANUS ANTONIUS (zie X.17).
   6.  JOHANNA MARIA ELISABETH, geboren op 23-08-1888 om 01:00 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Johannes van Putten, oud 42
Hendrikus Johannes Vroon, oud 24, beide koperslager, overleden op 25-07-1958 om 15.30 uur te Utrecht op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-09-1912 te UTRECHT (UT) met WILLEM KLOEK, 30 jaar oud, SPOORBEAMBTE, geboren op 07-08-1882 te MAARTENSDIJK, zoon van ARIE KLOEK, timmerman, en JOHANNA JANSEN.
   7.  JOHANNES GIJSBERTUS ANTHONIUS (zie X.22).

X.12    GRADA ANTHONIA ELISABETH DE ZEEUW, geboren op 07-05-1878 te UTRECHT (UT), getuigen: Abraham Johannes Plaizier, oud 40
Stephanus van Sterkenburg, oud 61, beide koperslagers, overleden op 25-03-1960 om 16.00 uur te Utrecht op 81-jarige leeftijd, dochter van CORNELIS HERMANUS DE ZEEUW (zie IX.41) en MARIA CORNELIA CHRISTINA DE ZWART, zonder beroep.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1903 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Petrus Franciscus van der Meijden, concierge, oud 46; Gerardus van Eijk, oud 32; Johannes Veldhuizen, oud 68; Jacob Valk, oud 52. Allen stadsbodes.) met JOHAN VAN OORT, 28 jaar oud, werkman, poetser, stoffeerder (1906), geboren op 15-11-1874 te Utrecht, overleden op 04-09-1922 om 14.00 uur te Utrecht op 47-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Johannes VAN OORT en Louisa Elisabeth BREVELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan, winkelier, geboren ca 1904.
Gehuwd op 17-09-1936 te Utrecht (getuige(n): Marten van Brink, politie-agent, oud 30; Willem Lek, schipper, oud 30.) met Johanna van den BRINK, geboren ca 1915, dochter van Jan van den BRINK, arbeider, en Pieternella van VEENENDAAL.
   2.  Maria Louisa Johanna, geboren ca 1907.
Gehuwd op 21-09-1932 te Utrecht (getuige(n): Gerard Blankert, oud 35; Johannes Cornelis Fuchs, oud 50. Beide bode.) met Martinus gosewinus Johannes Wilhelmus Bauwe van VELUW, politie agent, geboren ca 1907, zoon van Martinus Gosewinus Johannes van VELUW, meubelmaker, en Annetta Anthonia VOGELZANG.

X.14    ANTHONIA MARIA JOHANNA DE ZEEUW, geboren op 08-02-1881 te UTRECHT (UT), getuigen: Arend Johannes Plezzier, oud 43, koperslager
Antonie Adrianus de Zeeuw, oud 24, stoker, overleden op 30-11-1956 om 00.30 uur te Utrecht op 75-jarige leeftijd, dochter van CORNELIS HERMANUS DE ZEEUW (zie IX.41) en MARIA CORNELIA CHRISTINA DE ZWART, zonder beroep.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-11-1904 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Willem van Laar, timmerman, oud 30; Hendrik Adolf van Laar, timmerman, oud 24; Hermanus Cornelis Antonius de zeeuw, graveur, oud 28; Johannes van oort, poetser, oud 30, zwager.) met BARTUS VAN LAAR, 21 jaar oud, meubelmaker, timmerman, geboren op 07-01-1883 te Utrecht, zoon van Jan VAN LAAR, timmerman, en Hendrijntje VEENENDAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartus, timmerman, geboren ca 1907 te Hilversum.
Gehuwd op 09-01-1935 te Utrecht met Adriana SCHOUTEN, geboren ca 1911 te Soest, dochter van Hendrikus SCHOUTEN en Hendrica STAAL.
   2.  Jan, timmerman, geboren ca 1910.
Gehuwd op 02-07-1931 te Utrecht met Hendrika VEERMAN, geboren ca 1911, dochter van Antonie Hendrik VEERMAN, koopman, en Aaltje MARREE.
   3.  N.N. Geboren op 20-12-1913 te Utrecht, levenloos kind, overleden op 20-12-1913 om 06.00 uur te Utrecht, 0 dagen oud.
   4.  N.N. Geboren op 28-10-1922 te Utrecht, levenloos kind, overleden op 28-10-1922 te Utrecht, 0 dagen oud.

X.16    MARIA CHRISTINA CORNELIA DE ZEEUW, geboren op 11-08-1883 om 02:00 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Johannes Christiaan Pegtel, oud 38, koperslager
Antonius Adrianus de Zeeuw, oud 27,stoker, dochter van CORNELIS HERMANUS DE ZEEUW (zie IX.41) en MARIA CORNELIA CHRISTINA DE ZWART, zonder beroep.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-03-1907 te UTRECHT (UT) met EVERT RACKÉ, 25 jaar oud, TIMMERMAN, winkelier, geboren op 26-04-1881 om 04:00 uur te UTRECHT (UT), overleden op 27-02-1951 om 19.00 uur te Utrecht op 69-jarige leeftijd, zoon van HENDRIKUS CHRISTIAAN RACKE, schilder, en CATHARINA BARNEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren ca 1908.
Gehuwd op 07-09-1931 te Utrecht (getuige(n): Engelbertus Bernardus Kieft, oud 38, wonende te Zuilen en Bernardus Bolder, oud 21, beide bouwkundigen.) met Bernardus MAAS, boekhouder, geboren ca 1902, zoon van Antonius Theodorus MAAS en Hendrina Catharina VERMEULEN.

X.17    CORNELIS HERMANUS ANTONIUS DE ZEEUW, GRAVEUR / KOOPMAN, geboren op 17-06-1886 om 19:00 uur te UTRECHT (UT) (gezindte: RK), overleden op 24-04-1968 te Utrecht op 81-jarige leeftijd, begraven op 27-04-1968 te Utrecht, zoon van CORNELIS HERMANUS DE ZEEUW (zie IX.41) en MARIA CORNELIA CHRISTINA DE ZWART, zonder beroep.
in 1915 woonachtig te Utrecht in de Douwes Dekkerstraat 40. Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 14-06-1906 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Willem Hendrik Augustinus, timmerman, oud 43; Johan van oort, stoffeerder, oud 30; Dirk van de Weert, oud 18; Barthus van Laar, oud 24, timmerlieden; allen zwager van de bruidegom.), gescheiden na 41 jaar op 11-02-1948 te Utrecht van HENDRIKA CATHARINA NIEUWENHUIJS, geboren op 14-10-1885 te UTRECHT (UT), overleden op 17-06-1957 te Den Haag op 71-jarige leeftijd, dochter van WILLEM JOHANNES NIEUWENHUIJS, koopman, en MECHTELINA ADRIANA DE RUIJTER.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 25-05-1948 te Utrecht met Hendrika van den OUDENWATER, 51 jaar oud, geboren op 07-10-1896 te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Hendrika Cornelia (zie XI.30).
   2.  Hendrika Cornelia (zie XI.32).
   3.  Cornelis Hermanus A. (zie XI.33).
   4.  Hermanus (Herman) (zie XI.36).
   5.  HENDRIK, geboren op 04-12-1913 te UTRECHT (UT), overleden op 06-12-1915 om 22.00 uur te UTRECHT (UT) op 2-jarige leeftijd.
   6.  MECHTELINA ADRIANA, geboren op 18-02-1915 te UTRECHT (UT), overleden op 24-09-1915 om 05:00 uur te UTRECHT (UT), 218 dagen oud.
   7.  N.N. Geboren op 04-11-1916 te Utrecht, overleden op 04-11-1916 om 07.00 uur te Utrecht, 0 dagen oud, levenloos kind.
   8.  Jan (zie XI.42).
   9.  Antonius (zie XI.45).
   10.  Mechtelina Adriana (Meita) (zie XI.49).
   11.  Wilhelmina (zie XI.51).

XI.30    Maria Hendrika Cornelia DE ZEEUW, geboren op 09-12-1906 te Utrecht, overleden op 06-12-1951 te Den Haag op 44-jarige leeftijd, dochter van CORNELIS HERMANUS ANTONIUS DE ZEEUW (zie X.17) en HENDRIKA CATHARINA NIEUWENHUIJS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-10-1930 te Den Haag met Johannes Andries (Joop) RIJNVIS, 31 jaar oud, stucadoor, geboren op 27-01-1899 te Den Haag, overleden op 09-09-1956 te Den Haag op 57-jarige leeftijd, www.denhaag.rijnvis.net
, zoon van Alexander Sixtus RIJNVIS en Maria Johanna MUZERIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Andries, 2e stuurman bij Kon.Marine, geboren op 20-12-1931 te Den Haag, overleden op 23-03-1956 te Le Havre (Frankrijk) op 24-jarige leeftijd.
   2.  Alexander Sixtus (zie XII.20).

XII.20    Alexander Sixtus RIJNVIS, geboren op 09-10-1933 te Den Haag, overleden op 15-02-2006 te Zoetermeer op 72-jarige leeftijd, zoon van Johannes Andries (Joop) RIJNVIS, stucadoor, en Maria Hendrika Cornelia DE ZEEUW (zie XI.30).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-07-1959 te Den Haag met Hendrika Johanna ZUIJDWIJK, 20 jaar oud, geboren op 30-05-1939 te Den Haag, dochter van Derk ZUIJDWIJK en Maria Johanna HOOGKAMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander Sixtus (zie XIII.13).
   2.  Maria Johanna (zie XIII.16).

XIII.13    Alexander Sixtus RIJNVIS, geboren op 09-07-1961 te Den Haag, zoon van Alexander Sixtus RIJNVIS (zie XII.20) en Hendrika Johanna ZUIJDWIJK.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-07-1998 te Den Haag met Petronella Dymphna VERZIJL, 25 jaar oud, geboren op 08-09-1972 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fleur, geboren op 26-03-2001 te Den Haag.
   2.  Jesse Alexander, geboren op 14-02-2006 te Den Haag.

XIII.16    Maria Johanna RIJNVIS, geboren op 04-08-1964 te Den Haag, dochter van Alexander Sixtus RIJNVIS (zie XII.20) en Hendrika Johanna ZUIJDWIJK.
Gehuwd te Den Haag, gescheiden te Den Haag van de RUITER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nick, geboren te Den Haag.
   2.  Jill, geboren te Den Haag.

XI.32    Hendrika Cornelia DE ZEEUW, geboren op 13-02-1909 te Utrecht, overleden 1956 te Den Haag, dochter van CORNELIS HERMANUS ANTONIUS DE ZEEUW (zie X.17) en HENDRIKA CATHARINA NIEUWENHUIJS.
Gehuwd te Den Haag met D. SCHOONLINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Hans) (zie XII.22).
   2.  Rob, beroepsmilitair.

XII.22    Johannes (Hans) SCHOONLINGEN, vrachtwagenchauffeur, geboren op 10-01-1929 te Den Haag, overleden op 16-06-1970 op 41-jarige leeftijd, zoon van D. SCHOONLINGEN en Hendrika Cornelia DE ZEEUW (zie XI.32).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-03-1950 te Den Haag met Riet BAKKER, 17 jaar oud, geboren op 03-07-1932 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Hans), geboren op 11-11-1950 te Den Haag.
   2.  Hendrika (Hennie) (zie XIII.19).
   3.  Maria Cornelia (Mary), geboren op 10-06-1953 te Den Haag.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 14-07-1971 te Den Haag, 1972 ? Echtgenoot is John van VLOTEN, geboren te Den Haag.
   4.  Johannes Hermanus Petrus (Koos), geboren op 04-08-1955 te Den Haag.

XIII.19    Hendrika (Hennie) SCHOONLINGEN, geboren op 22-04-1952 te Den Haag, dochter van Johannes (Hans) SCHOONLINGEN (zie XII.22) en Riet BAKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-11-1979 te Den Haag met Jozef Hubertus Maria SCHAEFER, 22 jaar oud, geboren op 31-05-1957 te Den Haag, overleden op 15-01-1982 te Den Haag op 24-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel Hubertus Maria, geboren op 27-03-1980 te Den Haag.

XI.33    Cornelis Hermanus A. DE ZEEUW, sierkunstenaar, geboren op 25-07-1910 te Utrecht, zoon van CORNELIS HERMANUS ANTONIUS DE ZEEUW (zie X.17) en HENDRIKA CATHARINA NIEUWENHUIJS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-09-1933 te Tilburg met Maria WARBATEN, geboren te Made.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 06-02-1946 te Den Haag, gescheiden te Den Haag van Arina (Rini) GLAS, geboren op 03-11-1917 te Harderwijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rini, voorzoon van Maria Warbaten; is door Cornelis Hermanus geëcht.
is overleden, heeft wel kinderen.

   2.  Hendrika Catharina.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Cees (zie XII.27).
   4.  Arie (zie XII.30).
   5.  Jan (zie XII.33).
   6.  Bobby, geboren op 05-07-1951 te Den Haag.
Gehuwd 1972 met Gerda van IZELAAR, geboren 1952 te Rotterdam, geen kinderen
.

XII.27    Cees DE ZEEUW, geboren op 02-02-1942 te Den Haag, zoon van Cornelis Hermanus A. DE ZEEUW (zie XI.33) en Arina (Rini) GLAS.
Gescheiden (1) te Den Haag van Tonnie DONSELAAR.
Gehuwd (2) met Janna (Nicky) de JONG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cees, geboren op 18-07-1964 te Den Haag, gehuwd en gescheiden; uit dit huwelijk een dochter en een zoon geboren.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Gaby de JONG (zie XIII.25).

XIII.25    Gaby de JONG, geboren op 11-04-1981 te Den Haag, dochter van Cees DE ZEEUW (zie XII.27) en Janna (Nicky) de JONG.
Gehuwd met Barry Cornelis Frederik te PAS, geboren op 16-01-1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  Demi Arina, geboren op 09-10-2003 te Den Haag.
   2.  Noa Jacoba Maria, geboren op 16-02-2006 te Den Haag.

XII.30    Arie DE ZEEUW, geboren 03-1946 te Den Haag, zoon van Cornelis Hermanus A. DE ZEEUW (zie XI.33) en Arina (Rini) GLAS.
Gehuwd (1) voor 1994 te Den Haag, gescheiden te Den Haag van Toos FENS, geboren 1946 te Den Haag.
Gehuwd (2) op 15-09-1994 te Den Haag met Marijke ROGIER, geboren te Den Haag.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arina Catharina (zie XIII.27).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Bobby, geboren op 28-10-1996 te Den Haag.

XIII.27    Arina Catharina DE ZEEUW, geboren op 02-10-1977 te Den Haag, dochter van Arie DE ZEEUW (zie XII.30) en Toos FENS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-06-2006 met Leonardus VIS, 29 jaar oud, geboren op 21-09-1976.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angelica Catharina Johanna, geboren op 09-05-2000 te Den Haag.
   2.  Luciana Luna Frederika, geboren op 12-06-2007 te Den Haag.

XII.33    Jan DE ZEEUW, geboren op 11-07-1947 te Den Haag, zoon van Cornelis Hermanus A. DE ZEEUW (zie XI.33) en Arina (Rini) GLAS.
Gehuwd (1) 1966, gescheiden 1980 te Den Haag van Corry M. GODVREE, geboren op 24-06-1947 te Den Haag.
Gehuwd (2) 1988 te Den Haag met Trudy WIENBELD, geboren op 28-08-1956 te Den Haag.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Danny (zie XIII.29).

XIII.29    Danny DE ZEEUW, geboren op 31-01-1975 te Den Haag, zoon van Jan DE ZEEUW (zie XII.33) en Corry M. GODVREE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-03-2002 te Den Haag met Patricia ZUIDWIJK, 27 jaar oud, geboren op 12-06-1974 te Den Haag. {Zij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-03-2002 te Den Haag.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Enrique Delano, geboren op 28-07-2002 te Den Haag.

XI.36    Hermanus (Herman) DE ZEEUW, schilderijenhandel Den Haag en vele jaren een winkel in Perzische tapijten in Tilburg. Geboren op 24-12-1912 te Utrecht, zoon van CORNELIS HERMANUS ANTONIUS DE ZEEUW (zie X.17) en HENDRIKA CATHARINA NIEUWENHUIJS.
Gescheiden (1) te Den Haag van Maria Elisabeth (Mies) MEIJER, geboren op 20-03-1909 te Haarlem.
Gehuwd (2) met Nette MAAS, geboren te Tilburg, uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrika Catharina, geboren op 18-03-1934 te Voorburg, overleden 1943 te Den Haag, op 9-jarige leeftijd
.
   2.  Bob (zie XII.39).
   3.  Maria Hendrika Catharina (Mies) (zie XII.41).

XII.39    Bob DE ZEEUW, geboren op 19-04-1936 te Den Haag, zoon van Hermanus (Herman) DE ZEEUW (zie XI.36) en Maria Elisabeth (Mies) MEIJER.
Gehuwd 1967 te Den Haag met Cor STRIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stella, geboren 1968 te Den Haag, gehuwd en 2 kinderen.

   2.  Herman, geboren 1969 te Den Haag.

XII.41    Maria Hendrika Catharina (Mies) DE ZEEUW, geboren op 24-01-1939 te Den Haag, overleden op 24-02-2006 op 67-jarige leeftijd, gehuwd en gescheiden
, dochter van Hermanus (Herman) DE ZEEUW (zie XI.36) en Maria Elisabeth (Mies) MEIJER.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Deborah, uit 1e relatie
.
   2.  Dave, uit 2e relatie
.

XI.42    Jan DE ZEEUW, Antiekwinkel in Bezuidenhout te Den Haag, gebombardeerd tijden WO II, vervolgens een antiekwinkel in de Papestraat te Den Haag, later kunstschilder. Geboren op 09-05-1918 te Utrecht, zoon van CORNELIS HERMANUS ANTONIUS DE ZEEUW (zie X.17) en HENDRIKA CATHARINA NIEUWENHUIJS.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 28-10-1936, gescheiden 1950 van Maartje (Martha) SCHIMMEL, geboren op 25-11-1918 te Den Haag, overleden op 06-06-2002 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Wil van OPTEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan (zie XII.42).
   2.  Martin (zie XII.43).
   3.  Eddy (zie XII.44).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Anita.
   5.  Henri.
   6.  Herbert.
   7.  Willeke.
   8.  Diana.

XII.42    Jan DE ZEEUW, geboren op 02-01-1937 te Den Haag, was gehuwd en heeft een dochter
, zoon van Jan DE ZEEUW (zie XI.42) en Maartje (Martha) SCHIMMEL.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charissa.

XII.43    Martin DE ZEEUW, schilder, geboren op 23-12-1938 te Den Haag, zoon van Jan DE ZEEUW (zie XI.42) en Maartje (Martha) SCHIMMEL.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brian, geboren 1964.

XII.44    Eddy DE ZEEUW, ondernemer, geboren op 16-06-1944 te Den Haag, zoon van Jan DE ZEEUW (zie XI.42) en Maartje (Martha) SCHIMMEL.
Gehuwd met Ria BOBELDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael (Mike) (zie XIII.37).

XIII.37    Michael (Mike) DE ZEEUW, geboren op 16-04-1966, zoon van Eddy DE ZEEUW (zie XII.44) en Ria BOBELDIJK.
Gehuwd met Maria Antonia (Antoinet) CASTALDO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dominic, geboren op 02-08-1996.
   2.  Terra, geboren op 09-03-2005.

XI.45    Antonius DE ZEEUW, winkelier/handelaar te Den Haag, geboren op 18-02-1920 te Utrecht, zoon van CORNELIS HERMANUS ANTONIUS DE ZEEUW (zie X.17) en HENDRIKA CATHARINA NIEUWENHUIJS.
Gescheiden (1) te Den Haag van H.A.C. (Toos) V.D.KOLK, geboren te Loosduinen.
Gehuwd (2) met v.d. KERKHOF.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anthonia Helena Catharina, geboren op 24-08-1943 te Den Haag.
Gehuwd 1968 te Den Haag met Martinus Petrus HOMS, overleden 11-2006 te Den Haag, uit dit huwelijk geen kinderen.

   2.  Maria Christina (Marijke) (zie XII.54).
   3.  Tonnie, geboren op 31-12-1950 te Den Haag, gehuwd te Den Haag en heeft een zoon en een dochter.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  René, geboren 1964 te Den Haag.

XII.54    Maria Christina (Marijke) DE ZEEUW, geboren op 19-02-1947 te Den Haag, dochter van Antonius DE ZEEUW (zie XI.45) en H.A.C. (Toos) V.D.KOLK.
Gehuwd 1964 te Den Haag met Gerard van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard, geboren 1965 te Den Haag.
   2.  Ancella, geboren 1969 te Den Haag.

XI.49    Mechtelina Adriana (Meita) DE ZEEUW, geboren op 31-07-1922 te Utrecht, dochter van CORNELIS HERMANUS ANTONIUS DE ZEEUW (zie X.17) en HENDRIKA CATHARINA NIEUWENHUIJS.
Gehuwd 1940 te Den Haag, gescheiden 1952 van C. ROMIJN, geboren op 11-04-1920 te Den Haag, overleden op 12-09-2004 te Den Haag op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Catharina (Ria) (zie XII.58).
   2.  Fred (zie XII.59).

XII.58    Hendrika Catharina (Ria) ROMIJN, geboren op 21-08-1941 te Den Haag, dochter van C. ROMIJN en Mechtelina Adriana (Meita) DE ZEEUW (zie XI.49).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-07-1964 te Den Haag met Robert van den BARSELAAR, 22 jaar oud, geboren op 25-06-1942 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dennis Roy (zie XIII.41).
   2.  Kevin Bart (zie XIII.43).

XIII.41    Dennis Roy van den BARSELAAR, geboren op 23-09-1965 te Den Haag, zoon van Robert van den BARSELAAR en Hendrika Catharina (Ria) ROMIJN (zie XII.58).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1995 te Den Haag met Silvia C. BLOK, 26 jaar oud, geboren op 13-05-1969 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roy, geboren op 30-01-1992 te Den Haag.
   2.  Dominique, geboren op 26-06-1996 te Den Haag.

XIII.43    Kevin Bart van den BARSELAAR, geboren op 10-03-1971 te Den Haag, zoon van Robert van den BARSELAAR en Hendrika Catharina (Ria) ROMIJN (zie XII.58).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-06-1993 te Den Haag met Jacqueline REMMERS, 24 jaar oud, geboren op 21-03-1969 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthony Roger, geboren op 01-07-1994 te Den Haag.
   2.  Mitchell Jordi, geboren op 31-07-1996 te Den Haag.

XII.59    Fred ROMIJN, geboren op 02-05-1946 te Den Haag, zoon van C. ROMIJN en Mechtelina Adriana (Meita) DE ZEEUW (zie XI.49).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-03-1965 te Den Haag met Johanna Antonia Theresia (Jannie) LUTZ, 18 jaar oud, geboren op 13-11-1946 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald (Ronnie) (zie XIII.45).
   2.  Desirée (zie XIII.48).

XIII.45    Ronald (Ronnie) ROMIJN, geboren op 16-08-1965 te Den Haag, zoon van Fred ROMIJN (zie XII.59) en Johanna Antonia Theresia (Jannie) LUTZ.
Gehuwd met Adriana (Diana) HAYES, geboren op 08-06-1966 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Johanna Raquel, geboren op 01-04-1988 te Den Haag.
   2.  Ronald, geboren op 07-05-1994 te Den Haag.

XIII.48    Desirée ROMIJN, geboren op 22-10-1966 te Den Haag, dochter van Fred ROMIJN (zie XII.59) en Johanna Antonia Theresia (Jannie) LUTZ.
Gehuwd met Peter Harry Maria DOCX, geboren op 03-02-1964 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pierre Harry Lucas, geboren op 21-11-1993 te Den Haag.
   2.  Esmée Johanna Maria, geboren op 24-09-1996 te Den Haag.

XI.51    Wilhelmina DE ZEEUW, geboren op 19-01-1924 te Utrecht, dochter van CORNELIS HERMANUS ANTONIUS DE ZEEUW (zie X.17) en HENDRIKA CATHARINA NIEUWENHUIJS.
Gehuwd (1) 1940, gescheiden te Den Haag van Theo van BIEZEN.
Gescheiden (2) te Den Haag van Joop van ASMA, geboren op 05-08-1919, overleden 1997 te Den Haag.
Gescheiden (3) te Den Haag van Bob van ZAGWIJN, uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cees, geboren op 09-03-1941 te Den Haag.
Gehuwd te Den Haag met Miep (Mily) FRESCO, geboren op 09-03-1941 te Den Haag, zij zijn met 21 jaar naar Vancouver, Canada verhuisd.
Uit dit huwelijk is een kind vroegtijdig geboren en overleden.


X.22    JOHANNES GIJSBERTUS ANTHONIUS DE ZEEUW, loopknecht, smid metaalslijper, geboren op 09-09-1891 om 03:00 uur te UTRECHT (UT), overleden te Hilversum, zoon van CORNELIS HERMANUS DE ZEEUW (zie IX.41) en MARIA CORNELIA CHRISTINA DE ZWART, zonder beroep.
in 1917 woonachtig te Utrecht in de Javastraat 11. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-12-1913 te Hilversum met KOOSJE PUIJK, 20 jaar oud, geboren op 06-08-1893 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hermanus, fabrieksarbeider, geboren op 30-04-1914 te Utrecht.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 20-05-1942 te Hilversum met Bernardina Hendrika KEUKELIN, 31 jaar oud, geboren op 14-04-1911 te Amsterdam, overleden op 21-11-1952 te Hilversum op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Dorresteijn de ZEEUW, geboren op 24-03-1908 te Soest.
Gehuwd (3) met Christina Maria BOST, geboren op 18-10-1934.
   2.  Johannes (zie XI.58).
   3.  N.N. Geboren op 19-08-1917 om 09.00 uur te Utrecht, levenloos kind
, overleden op 19-08-1917 te Utrecht, 0 dagen oud.
   4.  Adrianus Marinus, arbeider NS, geboren op 02-12-1919 te Hilversum.
Gehuwd met Maaike van DOORN, geboren op 09-12-1919 te Dinteloord.
   5.  Maria Cornelia Christina, geboren op 22-12-1930 te Utrecht.

XI.58    Johannes DE ZEEUW, metaalbewerker, geboren op 30-11-1915 te Hilversum, zoon van JOHANNES GIJSBERTUS ANTHONIUS DE ZEEUW (zie X.22) en KOOSJE PUIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1942 te Hilversum met Adriana Cornelia KUSTERS, 25 jaar oud, geboren op 18-11-1916.
Uit dit huwelijk:
   1.  Koosje A.C. Geboren op 31-10-1942 te Hilversum.

IX.44    GIJSBERTUS ANTHONIUS DE ZEEUW, SMID, geboren op 27-11-1854 te UTRECHT (UT), overleden op 08-07-1883 te UTRECHT (UT) op 28-jarige leeftijd, zoon van HERMANUS CORNELIS DE ZEEUW (zie VIII.75) en ANTHONIA DE GROOT, breidster.
Zij waren woonachtig te UTRECHT
in 1881 in de zakkendragersteeg D128
in 1883 aan de Eersten Daalschendijk 38
in 1883 aan de Eersten Daalschendijk 34

, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-04-1880 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Johannes van Wierst, pannenbakker, oud 23; Rudolph Dijkman, grondwerker, oud 23; Cornelis van Gelderen, concierge, oud 58; Willem Leendert van der Gulden, bode, oud 63.) met SOPHIA VAN DER STEEN, 27 jaar oud, zonder beroep, geboren op 12-05-1852 te Utrecht, dochter van Hendrik VAN DER STEEN, tuinman, en Maria van EEPEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  HERMANUS CORNELIS (zie X.24).
   2.  MARIA, geboren op 26-05-1883 om 19:00 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Pieter Buisman, oud 50, bode
Jan Tjabring, oud 43, bode, overleden op 15-07-1883 om 08:30 uur te UTRECHT (UT), 50 dagen oud.

X.24    HERMANUS CORNELIS DE ZEEUW, schilder, geboren op 11-06-1881 te UTRECHT (UT), overleden op 05-04-1937 om 16.00 uur te Utrecht op 55-jarige leeftijd, zoon van GIJSBERTUS ANTHONIUS DE ZEEUW (zie IX.44) en SOPHIA VAN DER STEEN, zonder beroep.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-03-1910 te UTRECHT (UT) met EVERDINA VAN DE REE, 26 jaar oud, geboren op 03-05-1883 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia Gisbertha, geboren op 28-11-1921 te Utrecht.

IX.46    ANTONIUS ADRIANUS DE ZEEUW, smid en machinist, geboren op 27-11-1856 te AMSTERDAM (NH). GEBOORTE-ACTE
op heden achtentwintig november 1856 is voor ons
ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Stad
Amsterdam, verschenen Hermanus Cornelis de Zeeuw van beroep
schipper oud dertig jaren, wonende te Utrecht buurt -- no. A
welke heeft verklaard dat op zevenentwintig dezer des
middags ten twaalf ure, in "het huis staande"(doorgehaald) de Utrechtsche
Schietschuit is geboren een Kind van het mannelijke geslacht
uit Anthonia de Groot van beroep- geen wonende te Utrecht,
zijne echtgenoot welk Kind zal genaamd worden ANTONIUS
ADRIANUS van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van Harmen Hendrik Philips van beroep
werkman oud drieendertig jaren, wonende Achtergracht 2 en
van Willem van Luyk van beroep schipper oud zevenentwintig
jaren, wonende prinsengracht CC 434 en is deze Akte door
ons, benevens de Vader en de Getuigen, na voorlezing
onderteekend, met goedkeuring der doorhaling van drie
gedrukte woorden. (bron: Gemeente archief Amsterdam)

(gezindte: RK), overleden op 16-01-1941 om 20.00 uur te Utrecht op 84-jarige leeftijd, zoon van HERMANUS CORNELIS DE ZEEUW (zie VIII.75) en ANTHONIA DE GROOT, breidster.
in 1896/1897 wonend 4e afd. Kerkpad 23 UTRECHT

, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-11-1892 te UTRECHT (UT) met CHRISTINA BOUWHUIZEN, 35 jaar oud, DIENSTBODE, geboren op 28-03-1857 om 17:00 uur te UTRECHT (UT), aangifte op 30-03-1857 door Gerrit Bouwhuizen, werkman, oud 30 jr,
en van Dirkje Deuvelingen (overleden voor 1892), beide
wonend in de Nagtegaalsteeg 224.

Overleden op 24-10-1928 te UTRECHT (UT) op 71-jarige leeftijd, dochter van GERRIT BOUWHUIZEN, werkman, en DIRKJE DEUVELINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonia Dirkje Christina, geboren op 05-10-1894 te Utrecht.
   2.  GERARDA CHRISTINA JOHANNA, geboren op 09-08-1896 om 19:00 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Arie Voorn, oud 36, stoker
Johannes Loran, oud 30, spoorwegbeambte.
   3.  HERMANUS ANTHONIUS GERARDUS, geboren op 22-10-1897 om 11:30 uur te UTRECHT (UT).

IX.49    ELISABETH MARIA JOHANNA DE ZEEUW, NAAISTER, geboren op 21-05-1859 te UTRECHT (UT), overleden op 25-01-1940 om 04.00 uur te Utrecht op 80-jarige leeftijd, dochter van HERMANUS CORNELIS DE ZEEUW (zie VIII.75) en ANTHONIA DE GROOT, breidster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-06-1888 te UTRECHT (UT) met JACOBUS JOHANNES AGTERBERG, BOEKDRUKKER, geboren 1860 te UTRECHT (UT), overleden op 11-02-1940 om 13.00 uur te Utrecht, zoon van JACOBUS JOHANNES AGTERBERG en GERARDA DE LEEUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Jacobus, geboren ca 1891, overleden op 06-09-1960 om 13.30 uur te Utrecht.
   2.  Hermanus Cornelis Anthonius, typograaf, geboren ca 1895.
Gehuwd op 23-01-1924 te Utrecht (getuige(n): Anthonie van Leeuwen, concierge, oud 50; Johannes Cornelis Fuchs, bode, oud 42.) met Adriana AGTERBERG, geboren ca 1895, dochter van Adrianus AGTERBERG, barbier, en Jansje MAARSCHALKERWEERD.
   3.  Anthonia Elisabeth Johanna, overleden op 25-07-1889 om 06.00 uur te Utrecht.

IX.52    JOHANNA MARIA DE ZEEUW, zonder beroep, geboren op 12-03-1865 te UTRECHT, overleden op 27-02-1949 om 11.30 uur te Utrecht op 83-jarige leeftijd, dochter van HERMANUS CORNELIS DE ZEEUW (zie VIII.75) en ANTHONIA DE GROOT, breidster.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07-02-1900 te UTRECHT met JOHANNES BERNARDUS DE ZWART, 35 jaar oud, kuiper, geboren op 31-07-1864 om 13:00 uur te UTRECHT, overleden op 15-06-1938 om 23.30 uur te Utrecht op 73-jarige leeftijd, zoon van Anthonie DE ZWART, kuiper, en MARIA LIGTERINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Hermanus Johannes, kantoorbediende, geboren ca 1906.
Gehuwd op 21-08-1935 te Utrecht met Wilhelmina JACOBS, geboren ca 1904, dochter van Johannes JACOBS, bakker, en petronella Johanna Maria LENS.

VIII.78    MATTHEUS JACOBUS DE ZEEUW, schipper-sleper, geboren op 17-07-1826 te UTRECHT (UT), zoon van Cornelis Mattheus de ZEEUW (zie VII.113) en Elisabeth SWART.
woonachtig in 1861 te Utrecht, in de Sint Anna straat 26
en in 1862 te Utrecht, inde lange louwerstraat Wijk 7b nr.70

, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-10-1853 te UTRECHT (UT) met ADRIANA VAN HOUTEN, geboren 1826 te Maartensdijk, dochter van Hendrik VAN HOUTEN en Geertruij van KOUWENHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  MATTHEUS CORNELIS WILLEBRORDUS (zie IX.53).
   2.  Hendrikus Willebrordes (zie IX.55).
   3.  ELISABETH JOHANNA, geboren 1859 te 'S HERTOGENBOSCH (NB), overleden op 27-02-1861 om 22:00 uur te UTRECHT (UT).
   4.  JOHANNA MARIA, geboren op 31-05-1862 om 04.00 uur te UTRECHT (UT).

IX.53    MATTHEUS CORNELIS WILLEBRORDUS DE ZEEUW, wagenmaker, geboren op 07-11-1854 te UTRECHT (UT), zoon van MATTHEUS JACOBUS DE ZEEUW (zie VIII.78) en ADRIANA VAN HOUTEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1880 te Rotterdam met Sophia ZANGERIK, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 29-06-1854 te Hengelo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matheus Jacobus, geboren op 02-03-1881 te Rotterdam.
   2.  Stephanus Marie (zie X.37).
   3.  Anna Maria Adriana, geboren op 16-07-1885 te Rotterdam, overleden op 11-02-1962 te Rijp op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met Frans van der MEULEN.
   4.  Gerardus Marie (zie X.41).

X.37    Stephanus Marie DE ZEEUW, metaaldraaier, geboren op 19-04-1883 te Rotterdam, zoon van MATTHEUS CORNELIS WILLEBRORDUS DE ZEEUW (zie IX.53) en Sophia ZANGERIK, dienstbode.
Gehuwd met Engermina Marie WIENTJES, geboren op 12-05-1883 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willebrordus Anthonius J.P. (zie XI.65).
   2.  Johannes Adriaan, geboren op 30-07-1913.
   3.  Gerardus Stephanus, geboren op 16-01-1915 te Hengelo.
   4.  Sophia Maria, geboren op 22-07-1916 te Hengelo.
   5.  Anna Maria, geboren op 12-01-1918 te Hengelo.

XI.65    Willebrordus Anthonius J.P. DE ZEEUW, geboren op 18-11-1911 te Hengelo, zoon van Stephanus Marie DE ZEEUW (zie X.37) en Engermina Marie WIENTJES.
Gehuwd met P. PETERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stephanus J.W. Geboren op 10-04-1939 te Hengelo.
   2.  Maria Eefbertina, geboren op 02-07-1941 te Hengelo.

X.41    Gerardus Marie DE ZEEUW, bankwerker, geboren op 18-11-1887 te Rotterdam (gezindte: RK), zoon van MATTHEUS CORNELIS WILLEBRORDUS DE ZEEUW (zie IX.53) en Sophia ZANGERIK, dienstbode.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1916 te Hengelo met Berdina Maria WILBERG, 26 jaar oud, geboren op 20-06-1889 te Hengelo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia Maria, geboren op 16-08-1916 te Hengelo.
Gehuwd met J.P. BOSMA.
   2.  Gerrit Jan, technicus de Schelde, geboren op 14-06-1918 te Hengelo.
Gehuwd met C.J. NIJSSEN.

IX.55    Hendrikus Willebrordes DE ZEEUW, geboren op 26-10-1856 te Ameide, zoon van MATTHEUS JACOBUS DE ZEEUW (zie VIII.78) en ADRIANA VAN HOUTEN.
Gehuwd met Tannetje GAANDERST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Machiel (zie X.43).
   2.  Hendrik Mattheus, loopknecht, geboren op 23-01-1906 te Rotterdam (gezindte: NH), overleden op 10-11-1964 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd.
   3.  Johanna Jacomina, geboren op 02-06-1909 te Rotterdam.
Gehuwd met W. OVERGAAUW.

X.43    Machiel DE ZEEUW, kopergieter, geboren op 04-05-1904 te Rotterdam, zoon van Hendrikus Willebrordes DE ZEEUW (zie IX.55) en Tannetje GAANDERST.
Gehuwd met J.C.F. OVERGAAUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Job Hendrikus, geboren op 30-01-1926 te Rotterdam.
   2.  Hendrikus Willebrordus, drukkerij te Amsterdam, geboren op 29-07-1927 te Rotterdam.

VIII.80    HENDRICUS THEODORUS DE ZEEUW, SMID, geboren op 11-09-1828 te UTRECHT (UT), overleden op 24-10-1898 te Den Haag op 70-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Mattheus de ZEEUW (zie VII.113) en Elisabeth SWART.
Zij waren woonachtig te UTRECHT in
1857 aan de zeedijk
1858 onder Catharijne
1860 inde doornboomsteeg 617
1862 aanden Steenenbrug
1863 aan de Lierenweg
1866 aan de Nieuwe Weerd nr619

, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-06-1856 te UTRECHT (UT) met ELISABETHA MARIA CORNELISSEN, 33 jaar oud, geboren op 23-03-1823 te Nijkerk, overleden op 25-11-1878 te Den Haag op 55-jarige leeftijd, dochter van Johannes CORNELISSEN en Willemina Grada STEVENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  HENDRICUS CORNELIS MARINUS, geboren op 16-03-1857 te UTRECHT (UT), getuigen: Jan Kouwenhoven, oud 34, wagenmaker
Anthonius Hermanus de Zeeuw, oud 34, wagenmaker, overleden op 27-04-1857 te UTRECHT (UT), 42 dagen oud.
   2.  WILLEMINA ELISABETH MARIA, geboren op 27-04-1858 te UTRECHT (UT), overleden op 22-04-1916 te Den Haag op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd met A. van der PUTTE.
   3.  HENDRIKUS GERARDUS (zie IX.62).
   4.  JOHANNIS SEBASTIANUS (zie IX.64).
   5.  CORNELIS STEPHANUS (zie IX.66).
   6.  THEODORUS HENDRICUS JOHANNES, geboren op 28-01-1866 te UTRECHT (UT), getuigen: Johannes Hoes, smid
Jacobus van Lent, smid.

IX.62    HENDRIKUS GERARDUS DE ZEEUW, r.c. zadelmaker, geboren op 18-01-1860 te UTRECHT (UT) (gezindte: NH), zoon van HENDRICUS THEODORUS DE ZEEUW (zie VIII.80) en ELISABETHA MARIA CORNELISSEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1886 te Den Haag met Agatha Klazina van der WANSUM, 29 jaar oud, geboren op 10-01-1857 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Theodorus Gerardus (zie X.48).
   2.  Petrus Adrianus (zie X.50).
   3.  Francina maria, geboren op 29-04-1891 te Den Haag, overleden op 08-08-1891 te Den Haag, 101 dagen oud.
   4.  Adriana Cornelia Beatrix, geboren op 05-10-1891 te Den haag.
   5.  Johanna Cornelia, geboren op 07-10-1894 te Den Haag.

X.48    Hendrikus Theodorus Gerardus DE ZEEUW, schrijver c.b.s. Den Haag, geboren op 16-02-1887 te Den Haag, overleden op 09-03-1944 te Ned. Indie op 57-jarige leeftijd, zoon van HENDRIKUS GERARDUS DE ZEEUW (zie IX.62) en Agatha Klazina van der WANSUM.
Gehuwd met A.K. FAHNIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina W.M.A. Geboren op 16-02-1921 te Den Haag.
   2.  Wilhelmus Heinrich, geboren op 23-03-1927 te Den Haag.

X.50    Petrus Adrianus DE ZEEUW, geboren op 23-02-1889 te Den Haag, overleden op 01-12-1918 te Den Haag op 29-jarige leeftijd, zoon van HENDRIKUS GERARDUS DE ZEEUW (zie IX.62) en Agatha Klazina van der WANSUM.
Gehuwd met Geertruida Maria FRIGGEN, geboren te Rotterdam, overleden op 29-06-1973 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agathe Jenette, onderwijs, geboren op 15-12-1916 te Den Haag (gezindte: RK).
Gehuwd met Pieter de ZEEUW, geboren op 22-12-1916 te Naaldwijk, zoon van Paulus de ZEEUW, tuinarbeider, en Jannetje HOTTING.

IX.64    JOHANNIS SEBASTIANUS DE ZEEUW, schilder, geboren op 06-01-1862 te UTRECHT (UT), getuigen: Mattheus Jacobus de Zeeuw
Servanus Otterspoor, zoon van HENDRICUS THEODORUS DE ZEEUW (zie VIII.80) en ELISABETHA MARIA CORNELISSEN.
Gehuwd met Cornelia Johanna WUYERS, geboren op 22-09-1864 te Emmerik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Gerardus, hoofd franciscusschool, geboren op 13-08-1887 te Den Haag, overleden op 14-05-1930 te Den Haag op 42-jarige leeftijd.
   2.  Grada Elisabeth, geboren op 19-02-1890 te Den Haag, overleden op 21-05-1923 te Den Haag op 33-jarige leeftijd, gehuwd.
   3.  Johannes (zie X.57).
   4.  Bernardus Gerardus, chef loenger.arb.bur. Geboren op 30-11-1898 te Den Haag.
Gehuwd met F. TRINKEL.

X.57    Johannes DE ZEEUW, electricien, geboren op 21-06-1892 te Den Haag, overleden op 23-10-1944 te Den Haag op 52-jarige leeftijd, zoon van JOHANNIS SEBASTIANUS DE ZEEUW (zie IX.64) en Cornelia Johanna WUYERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-09-1919 te Den Haag met Johanna Maria de KONING, 28 jaar oud, geboren op 22-10-1890 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Sophia, geboren op 17-09-1920 te Den Haag.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-02-1943 te Den Haag met G.F. van KLEEF.
   2.  Tonnij Johannes, geboren op 06-10-1923 te Den Haag.

IX.66    CORNELIS STEPHANUS DE ZEEUW, smid, geboren op 28-12-1863 om 18:00 uur te UTRECHT (UT), overleden op 28-07-1921 te Den Haag op 57-jarige leeftijd, zoon van HENDRICUS THEODORUS DE ZEEUW (zie VIII.80) en ELISABETHA MARIA CORNELISSEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-03-1885 te Den Haag met Pieternella VEEKMAN, 23 jaar oud, geboren op 11-09-1861 te Goes, overleden op 10-11-1919 te Den Haag op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Theodorus (zie X.61).
   2.  Cornelia Wilhelmina Elisabetha (Cor) (zie X.64).
   3.  Elisabeth Johanna, geboren op 22-12-1888 te Den Haag.
   4.  Wilhelmus Cornelis Theodorus, kelner, geboren op 11-05-1891 te Den Haag.
Gehuwd met Johanna Francisca Helena BERTERIK, geboren op 15-01-1891 te Den Haag.
   5.  Anna Jacoba, filiaalhoudster van 'de Sierkan' in Den Haag, geboren op 29-05-1892 te Den Haag.
   6.  Cornelis Johannes, kelner, geboren op 05-12-1894 te Den Haag.
   7.  Pieter Johannes, meteropnemer bij de Duinwaterleiding, geboren op 03-05-1896 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 07-05-1944 te Den Haag op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18-05-1932 te Den Haag met Doortje ALBERTS, 33 jaar oud, geboren op 16-10-1898 te Ten Boer.
   8.  Theodorus Hendrikus (zie X.72).
   9.  Jacobus Johannes (zie X.75).
   10.  Maria Jacoba, winkeljuffrouw, geboren op 13-04-1903 te Den Haag.
   11.  Gerarda Maria, geboren op 24-06-1905 te Den Haag, overleden op 22-05-1907 te Den Haag op 1-jarige leeftijd.

X.61    Hendrikus Theodorus DE ZEEUW, metaalslijper, geboren op 25-07-1885 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 08-10-1944 te Den Haag op 59-jarige leeftijd, zoon van CORNELIS STEPHANUS DE ZEEUW (zie IX.66) en Pieternella VEEKMAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-05-1907 te Den haag met Theodora Johanna VOGEL, 18 jaar oud, geboren op 02-06-1888 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Theodorus (zie XI.84).
   2.  Theodorus Johannes (zie XI.86).
   3.  Pieternella, geboren op 01-03-1916 te Den Haag, overleden op 22-09-1919 te Den Haag op 3-jarige leeftijd.
   4.  George Cornelis (zie XI.89).
   5.  Cornelis (zie XI.91).
   6.  Willem, geboren op 01-07-1925 te Den Haag, overleden op 29-08-1925 te Den Haag, 59 dagen oud.

XI.84    Hendrikus Theodorus DE ZEEUW, sterkstroommonteur, geboren op 18-10-1907 te Den Haag, zoon van Hendrikus Theodorus DE ZEEUW (zie X.61) en Theodora Johanna VOGEL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-10-1934 te Den Haag met C.J.C. van LOON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Theodorus, geboren op 24-08-1940 te Den Haag.
   2.  Johannes C. Geboren op 16-05-1943 te Den Haag.

XI.86    Theodorus Johannes DE ZEEUW, metselaar, geboren op 09-08-1910 te Den Haag, zoon van Hendrikus Theodorus DE ZEEUW (zie X.61) en Theodora Johanna VOGEL.
Gehuwd te Den Haag met Maria Aleida ACHILLES, geboren op 11-09-1916 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nelly A. Geboren op 03-04-1944 te Den Haag.

XI.89    George Cornelis DE ZEEUW, geboren op 20-06-1920 te Den Haag, zoon van Hendrikus Theodorus DE ZEEUW (zie X.61) en Theodora Johanna VOGEL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1942 te Den haag met J. de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida Martina, geboren op 10-01-1944 te Den Haag.

XI.91    Cornelis DE ZEEUW, letterzetter, geboren op 01-07-1925 te Den Haag, overleden 1983, zoon van Hendrikus Theodorus DE ZEEUW (zie X.61) en Theodora Johanna VOGEL.
Gehuwd met Gijsbertha ELDERHORST, geboren op 20-10-1928, overleden op 17-11-1980 op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ron(ald), geboren op 03-02-1950 te Den Haag.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-06-1976 met Rosemary Hendrika Margaretha van PERNIS, geen kinderen.
   2.  Peter (zie XII.72).

XII.72    Peter DE ZEEUW, geboren op 06-04-1953, zoon van Cornelis DE ZEEUW (zie XI.91) en Gijsbertha ELDERHORST.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel Cornelis, geboren op 17-11-1980.

X.64    Cornelia Wilhelmina Elisabetha (Cor) DE ZEEUW, geboren op 15-02-1887 te Den Haag, overleden op 19-12-1971 te Tilburg op 84-jarige leeftijd, dochter van CORNELIS STEPHANUS DE ZEEUW (zie IX.66) en Pieternella VEEKMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-02-1911, gescheiden na 46 jaar op 14-05-1957 te Den Haag van Dominicus Cornelis (Miek) HUINDER, geboren op 20-05-1887 te Den Haag, overleden op 15-07-1973 te Den Haag op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hedwig Josina Clementina (Hetty), geboren op 25-05-1912 te Den Haag, overleden op 18-12-1975 te Tilburg op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Adrianus Maria (Jan) SCHOLBERG, geboren op 26-02-1907 te Tilburg, overleden op 03-03-1985 te Tilburg op 78-jarige leeftijd, 3 kinderen.
   2.  Gustaaf Constant (Guus), geboren op 06-08-1914 te Den Haag, overleden op 12-06-1929 te Den Haag op 14-jarige leeftijd, kinderloos.
   3.  Constant Albert (Conney), geboren op 07-12-1918 te Den Haag, overleden op 01-04-1942 te Den Haag op 23-jarige leeftijd, kinderloos.
   4.  Hans Arnold (zie XI.98).

XI.98    Hans Arnold HUINDER, geboren op 19-07-1922 te Den Haag, zoon van Dominicus Cornelis (Miek) HUINDER en Cornelia Wilhelmina Elisabetha (Cor) DE ZEEUW (zie X.64).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-12-1945 te Southend on Sea (UK), gescheiden na 9 jaar op 11-05-1955 van Davina Alexandra MAIR, geboren op 12-12-1925 te Chesterfield, overleden op 09-07-1999 te Moruya op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carol Lyner Elisabeth, geboren op 06-12-1946 te Southend on Sea (UK).
   2.  Jacqueline Ann Davina (Jacky), geboren op 05-03-1948 te Goirle.
   3.  Martin Christian (Chris), geboren op 07-03-1950 te Djakarta (Ind.).

X.72    Theodorus Hendrikus DE ZEEUW, kelner cafehouder, geboren op 30-04-1899 te Den Haag (gezindte: RK), overleden op 07-03-1966 te Den Haag op 66-jarige leeftijd, zoon van CORNELIS STEPHANUS DE ZEEUW (zie IX.66) en Pieternella VEEKMAN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 01-07-1925 te Den Haag met Johanna Maria WAGENVELD, 22 jaar oud, geboren op 17-05-1903 te Den Haag.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 17-06-1942 te Den Haag met Hendrika Cornelia SPAARGAREN, 36 jaar oud, geboren op 16-06-1906 te Den Haag.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Thea Hendrika, hulp in de huishouding, geboren op 28-08-1928 te Den Haag.
Gehuwd met J.F. de CRAEN.

X.75    Jacobus Johannes DE ZEEUW, fotograaf, geboren op 05-12-1900 te Den Haag, zoon van CORNELIS STEPHANUS DE ZEEUW (zie IX.66) en Pieternella VEEKMAN.
Gehuwd met Maria Franciska Dorethea (Ries) KLAASSEN, geboren op 28-12-1898 te Den Bosch.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Ferdinanda Dorothea, geboren op 22-07-1931 te Den Bosch.
Gehuwd met Arnoldus Cornelis BLOM, geboren op 22-02-1927 te Amsterdam.

VIII.83    MARIA JOHANNA DE ZEEUW, geboren op 21-12-1830 om 09:00 uur te UTRECHT (UT), overleden op 02-01-1905 om 00.30 uur te UTRECHT (UT) op 74-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Mattheus de ZEEUW (zie VII.113) en Elisabeth SWART.
1904 wonend te Utrecht, Lange Nieuwstraat 113, gehuwd circa 1857 met CORNELIS JOHANNES VAN DIJK, overleden op 19-09-1891 om 09.00 uur te Utrecht, zoon van Johannes VAN DIJK en Adriana CLARENBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Elisabeth, geboren ca 1869 te Hilversum, overleden op 17-12-1908 om 15.00 uur te Utrecht.
Gehuwd op 25-05-1897 te Utrecht (getuige(n): Cornelis Johannes Sandkuijl, kleermaker, oud 27, neef van de bruid; Hermanus van oostrom, wagenmaker, oud 37 en Christianus Hendrikus Rijnders, bleeker, oud 38, beide zwager van de bruidegom; Johannes Cornelis Josephus Uitewaal, kuiper, oud 49.) met Martinus Antonius KLARENBEEK, vergulder, geboren ca 1871, zoon van Cornelis lodewiecus KLARENBEEK en Hester de GROOT.

VIII.84    ANTHONIUS HERMANUS DE ZEEUW, RIJTUIGMAKER, geboren op 19-06-1833 om 10.00 uur te UTRECHT (UT), overleden op 28-12-1869 om 18.00 uur te UTRECHT (UT) op 36-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Mattheus de ZEEUW (zie VII.113) en Elisabeth SWART.
Zij waren woonachtig te UTRECHT
in 1867 in de Bethlehemsteeg Wijk M nr.713
in 1869 aan den Bethlehemschenweg 713

, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-11-1858 te UTRECHT (UT) met PETRONELLA WILHELMINA VAN ELTEN, 19 jaar oud, koffiehuis houdster, geboren op 24-07-1839 te Utrecht, dochter van Joannes Theodorus VAN ELTEN en Esther van GROENINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES ANTHONIUS (zie IX.71).
   2.  CORNELIS PETRUS, geboren op 02-08-1867 te UTRECHT (UT), getuigen: Willem Hendrik Verhoef, oud 26, meubelmaker
Johannes van Elten, oud 23, timmerman, overleden op 12-02-1879 om 14.00 uur te UTRECHT (UT) op 11-jarige leeftijd.
   3.  ANTONIUS GERARDUS (zie IX.74).

IX.71    JOHANNES ANTHONIUS DE ZEEUW, CONDUCTEUR / KASTELIJN, koffiehuis-houder, geboren op 06-01-1866 te UTRECHT (UT), overleden op 30-01-1951 te Amersfoort op 85-jarige leeftijd, van 1888-1891 zonder beroep
1896-1898 conducteur
in 1900 (kastelijn) tapper
in 1901 koffiehuis-houder
in 1902 zonder beroep

, zoon van ANTHONIUS HERMANUS DE ZEEUW (zie VIII.84) en PETRONELLA WILHELMINA VAN ELTEN, koffiehuis houdster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-10-1888 te UTRECHT (UT) met CHRISTINA DEKKER, 19 jaar oud, WINKELIERSTER / TAPSTER, geboren op 28-07-1869 om 11:30 uur te UTRECHT (UT), overleden op 29-12-1949 om 15.00 uur te Utrecht op 80-jarige leeftijd. Zij was
in 1889 winkelierster
in 1890 tapster
in 1896 zonder beroep

, dochter van HUBERTUS JOHANNES DEKKER, slachter, en CHRISTINA TOLLENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  PETRONELLA WILHELMINA (zie X.80).
   2.  CHRISTINA WILHELMINA, geboren op 27-08-1890 om 09:00 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Joseph Anthony de Graaf, oud 60, bode
Jan Tjabring, oud 50, bode.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-09-1916 te Utrecht (getuige(n): Fredericus Johannes Hubertus Janzen, winkelbediende, oud 23, browr van de bruidegom; Frans maltheus Migo, stoker, oud22.) met Johannes Wilhelmus JANSEN, kleermaker, geboren ca 1890 te Rheden, zoon van Theodorus JANSEN, kleermaker, en Maria catharina HETTERSCHEID.
   3.  WILHELMINA HELENA ANTHONIA, geboren op 10-12-1891 om 18:00 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Johannes Veldhuizen, oud 56, bode
Jan Tjabring, oud 51, bode.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-09-1914 te Utrecht met Jacobus Johannes C. RIETVELD, geboren ca 1889 te Utrecht, zoon van Willem RIETVELD en Catharina van de VELDE.
   4.  JOHANNA ANTONIA (zie X.86).
   5.  HUBERTA JOHANNA (zie X.88).
   6.  ANTONIA HERMANIA, geboren op 16-05-1896 om 06:30 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Abraham Clarenburg, oud 32, koopman
Cornelis Jacob Christiaan Manuel, oud 28, zonder beroep, overleden op 21-02-1898 om 11:00 uur te UTRECHT (UT) op 1-jarige leeftijd.
   7.  JOHANNES ANTHONIUS (zie X.90).
   8.  ANTHONIA HERMANIA, strijkster, geboren op 12-07-1898 om 01:30 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Cornelis Dekker, oud 45, winkelier
Gerardus van Ottele, oud 30, besteller (gezindte: RK), overleden 1989.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-09-1920 te Utrecht met Wilhelmus van der MARK, 25 jaar oud, vuurwerker, geboren op 26-08-1895 te Utrecht, zoon van Christiaan van der MARK, bleeker, en Dirkje LIT.
   9.  CORNELIS JACOBUS, geboren op 29-05-1900 om 15:30 uur te UTRECHT (UT), overleden op 31-07-1900 om 01:00 uur te UTRECHT (UT), 63 dagen oud.
   10.  ADRIANA CORNELIA, geboren op 27-06-1901 om 10:30 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Gerrit van Gorkom, oud 65, koopman
Cornelis Dekker, oud 48, winkelier, overleden op 29-09-1902 om 21:30 uur te UTRECHT (UT) op 1-jarige leeftijd.
   11.  GEERTRUIDA WILHELMINA JACOBA (zie X.97).
   12.  Johannes Antonius (zie X.98).

X.80    PETRONELLA WILHELMINA DE ZEEUW, geboren op 26-07-1889 om 11:00 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Hubertus Johannes Dekker, oud 54, slager
Bernardus Johannes Pastoor, oud 45, koffiehuis-houder, overleden op 16-09-1950 om 18.00 uur te Utrecht op 61-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES ANTHONIUS DE ZEEUW (zie IX.71) en CHRISTINA DEKKER, WINKELIERSTER / TAPSTER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1911 te UTRECHT (UT) met ANTHONIUS BERNARDUS SPELBOS, 23 jaar oud, METAALDRAAIER, bankwerker, geboren op 30-01-1888 te UTRECHT (UT), zoon van ANTHONIUS SPELBOS, stoker, en CORNELIA HENDRIKA REMKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus, overleden op 15-11-1917 om 23.00 uur te Utrecht.
   2.  Johannes Anthonius, overleden op 18-07-1913 om 21.00 uur te Utrecht.
   3.  Johanna, overleden op 04-12-1932 om 06.30 uur te Utrecht.

X.86    JOHANNA ANTONIA DE ZEEUW, geboren op 28-07-1893 te ZUTPHEN, overleden op 18-05-1975 te HAARLEM op 81-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES ANTHONIUS DE ZEEUW (zie IX.71) en CHRISTINA DEKKER, WINKELIERSTER / TAPSTER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-01-1917 te HILVERSUM met ELBERTUS ZIELTJENS, 31 jaar oud, chef machine-zetterij Bussummer Courant, geboren op 07-01-1886 te HILVERSUM, overleden op 07-01-1966 op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  ARNOLDUS JOHANNES, inspectie Levensverz.mij AMEV, geboren op 16-07-1917 te BUSSUM.

X.88    HUBERTA JOHANNA DE ZEEUW, geboren op 19-10-1894 te APELDOORN, dochter van JOHANNES ANTHONIUS DE ZEEUW (zie IX.71) en CHRISTINA DEKKER, WINKELIERSTER / TAPSTER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-04-1917 te UTRECHT (getuige(n): Waltherus Johannes Gerardus Migo, reiziger, oud 22; Gerardus Antonius Mulder, oud 62.) met FRANCISCUS WALTHERUS MIGO, 23 jaar oud, machinist NS, geboren op 05-10-1893 te Boxtel, zoon van FRANS JAN MIGO, machinist NS, en MARIA ANTONIA VAN OERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES ANTHONIUS (Joop) (zie XI.108).

XI.108    JOHANNES ANTHONIUS (Joop) MIGO, sector chef inkoop Ned. Spoorwegen, geboren op 24-06-1922, opl: HBS-B m/einddiploma en talendiploma's
, zoon van FRANCISCUS WALTHERUS MIGO, machinist NS, en HUBERTA JOHANNA DE ZEEUW (zie X.88).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-05-1952 te UTRECHT, gehuwd voor de kerk op 28-11-1952 met MARIA CATHARINA (Ria) DE ZEEUW, 27 jaar oud (zie XI.138).
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ANTONIA (Marjan), geboren op 05-09-1953 te UTRECHT.
   2.  HUBERTUS JOHANNES (Rob), geboren op 01-11-1954 te UTRECHT.
   3.  CATHARINA MARIA (Kitty), geboren op 30-08-1956 te UTRECHT.
   4.  JOHANNES MARIA (Hans), geboren op 13-11-1957 te UTRECHT.
   5.  ELISABETH MARIA (Els), geboren op 13-08-1962 te UTRECHT.
   6.  RITA MARIA (Rita), geboren op 13-08-1962 te UTRECHT.

X.90    JOHANNES ANTHONIUS DE ZEEUW, assuradeur, geboren op 28-06-1897 om 21:00 uur te UTRECHT (UT), zoon van JOHANNES ANTHONIUS DE ZEEUW (zie IX.71) en CHRISTINA DEKKER, WINKELIERSTER / TAPSTER.
adres in 1995: Hollandse Rading, gehuwd op 37-jarige leeftijd op 19-12-1934 te Utrecht met Maria Johanna Jacoba KLINKHAMER, geboren ca 1907 te Ede, dochter van Johannes KLINKHAMER, aannemer, en Jacoba van THIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans.
   2.  Ria.
   3.  Tineke.
   4.  Jan.

X.97    GEERTRUIDA WILHELMINA JACOBA DE ZEEUW, geboren op 01-08-1902 om 17:30 uur te UTRECHT (UT), getuigen: Gerrit Izak Godart, oud 45, bierhandelaar
Johannes Hendrikus Robben, oud 26, tapper, dochter van JOHANNES ANTHONIUS DE ZEEUW (zie IX.71) en CHRISTINA DEKKER, WINKELIERSTER / TAPSTER.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 12-02-1919 te Utrecht met Franciscus Hendrikus KUIJS, diamantboorder, asphalteur, geboren ca 1894 te Waalwijk, zoon van Arnoldus KUIJS en Cornelia OLIESLAGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus Johannes, geboren op 02-08-1919 te Utrecht, overleden op 30-08-1919 om 21.00 uur te Utrecht, 28 dagen oud.

X.98    Johannes Antonius DE ZEEUW, r.c. typograaf, geboren op 08-10-1907 te Utrecht, zoon van JOHANNES ANTHONIUS DE ZEEUW (zie IX.71) en CHRISTINA DEKKER, WINKELIERSTER / TAPSTER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-12-1934 te Utrecht met Maria Johanna Jacoba KLINKHAMER, 27 jaar oud, geboren op 08-10-1907 te Ede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiana Jacoba Marie, geboren op 04-05-1936 te Utrecht.
   2.  Johannes, geboren op 15-05-1939.
   3.  Maria Johanna Jacoba, geboren op 05-06-1942.
   4.  Johannes Anthonius Gerardus, geboren op 08-12-1943.

IX.74    ANTONIUS GERARDUS DE ZEEUW, handelsreiziger, geboren op 19-10-1869 te UTRECHT (UT), zoon van ANTHONIUS HERMANUS DE ZEEUW (zie VIII.84) en PETRONELLA WILHELMINA VAN ELTEN, koffiehuis houdster.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28-02-1895 te UTRECHT (UT), gescheiden na 7 jaar op 13-02-1903 te UTRECHT van JUDITH VERWEIJ, geboren op 25-08-1856 te DRIEBERGEN, dochter van WILLEM VERWEIJ en ELIZABETH VAN ECK.
Gehuwd (2) met Frederika Killig UITDENBOGAARD.
Gehuwd (3) met Anna Catharina v d VEEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  WILLEM MENNO, geboren op 18-04-1889 te UTRECHT (UT), getuigen: Cornelis van den Wijngaard, oud 50, bode
Jan Tjabring, oud 49, bode, zoon van Judith Verweij, wonende te Utrecht aan den Amsterdamschen Straatweg 3b.
Bij acte verleden voor den notaris Meester Elisa Cornelis Unico de Balbian van Doorn te UTRECHT op den 14 februarie 1895 hebben Anthonius Gerardus de Zeeuw en Judith Verweij dit kind voor het hunne erkend.
Door de voltrekking van hun huwelijk den 28 februarie 1895 is dit kind gewettigd.


Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Josua (zie X.101).
   3.  Petronella S.H.W. Buffetjuffrouw, geboren op 19-04-1909 te Rotterdam.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Aloijsius Antonius Petrus, geboren op 25-08-1915 te Den haag (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-03-1939 te Den Haag met Berendina HEREMA, 26 jaar oud, geboren op 04-05-1912 te Appingedam.

X.101    Jan Josua DE ZEEUW, herenkapper, geboren op 16-07-1903 te Utrecht, overleden te Rotterdam, zoon van ANTONIUS GERARDUS DE ZEEUW (zie IX.74) en Frederika Killig UITDENBOGAARD.
Gehuwd 06-1932 met Anna HERRESMA, geboren op 24-08-1904 te Workum, overleden te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Jan, coupeur, geboren op 06-11-1932 te Rotterdam.
Gehuwd met Wilhelmina Cornelia van ZUNDERT, geboren op 23-09-1935 te Rotterdam.
   2.  Hylke Anthonius, kantootbediende, geboren op 07-09-1935 te Rotterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-08-1960 te Rotterdam met Johanna Alice MAARSE, 20 jaar oud, geboren op 23-09-1939 te Rotterdam.

VIII.86    Cornelis Gerardus de ZEEUW, Schipper / in 1893 kantoorloper, geboren op 28-03-1835 te Utrecht, overleden op 11-11-1909 te ROTTERDAM (ZH) op 74-jarige leeftijd, heeft zijn verplichting t.a.v. de Nationale Militie vervuld in de provincie Utrecht.
Zoon van Cornelis Mattheus de ZEEUW (zie VII.113) en Elisabeth SWART.
Ondertrouwd op 12-05-1866 te Raamsdonk, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-05-1866 te Raamsdonk (getuige(n): Pieter van Gils, oud 38, smid, wonend te Raamsdonk; Josephus Johannes de Zeeuw; Gerardus Cornelis de Zeeuw; Theodorus de Zeeuw, oud 28, huisknecht, wonend te Amsterdam) met Maria Petronella van GILS, 28 jaar oud, geboren op 26-06-1837 om 04.00 uur te Raamsdonk, overleden op 17-09-1920 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd, dochter van Dominicus Andreas van GILS, hoefsmid, en Wilhelmina KIEVITS, schippersgezin dat aan boord woonde.
woonachtig in
1865: Waspik
1866: Raamsdonk
1873: Raamsdonk
23-03-1878 verhuisd naar Dordrecht
-10-1893 Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Anthonius, geboren op 07-06-1867 om 13.00 uur te RAAMSDONK (NB), overleden op 11-10-1867 te Gorinchem, 126 dagen oud.
   2.  DOMINICUS CORNELIS (zie IX.79).
   3.  Elisabeth Antonia, geboren op 19-05-1869 om 14.00 uur te Raamsdonk.
   4.  CORNELIS GERARDUS, geboren op 01-07-1870 om 23.00 uur te RAAMSDONK (NB), overleden op 24-02-1871 te RAAMSDONK (NB), 238 dagen oud.
   5.  Geboren op 06-07-1871 te Raamsdonk, levenloos kind, overleden op 06-07-1871 om 01.00 uur te Raamsdonk, 0 dagen oud.
   6.  CORNELIS GERARDUS, geboren op 08-08-1872 om 16.00 uur te RAAMSDONK (NB), overleden op 11-02-1873 om 23.00 uur te Tiel, 187 dagen oud.
   7.  Gerardus Cornelis (zie IX.85).
   8.  WILHELMINA ELISABETH (zie IX.88).
   9.  THEODORUS ANTONIUS, geboren op 28-10-1875 te DORDRECHT, overleden op 01-04-1876 te DELFSHAVEN, 156 dagen oud, overleden aan boord van het schip "de Maria van Raamsdonk"
.
   10.  Petrus Anthonius, geboren op 06-06-1877 te Klundert, overleden op 12-02-1878 te Dordrecht, 251 dagen oud.
   11.  Elisabeth Wilhelmina Maria (zie IX.92).
   12.  Cornelis, overleden op 26-11-1870 te Rotterdam.

IX.79    DOMINICUS CORNELIS DE ZEEUW, Bootsman (werkte met houtkiem in de Rotterdamse haven), geboren op 12-05-1868 om 03.00 uur te RAAMSDONK (NB), overleden op 23-04-1941 te ROTTERDAM (ZH) op 72-jarige leeftijd, begraven op 26-04-1941 te ROTTERDAM (ZH), zoon van Cornelis Gerardus de ZEEUW (zie VIII.86) en Maria Petronella van GILS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-10-1893 te ROTTERDAM, getuigen: Abraham Zwart, oud 53
Machiel Leegenhoek, oud 60
Joh. Christ. Hamann, oud 47
Gijsbert Vermeulen, oud 44, allen stadssergeanten met ANNA PHILIPPINA HOPPENBROUWER, 28 jaar oud, geboren op 09-07-1865 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 02-02-1943 te ROTTERDAM (ZH) op 77-jarige leeftijd, dochter van ANDRIES HOPPENBROUWER, pakhuisknecht / bootwerker, en ISABELLA PHILIPPINA HENDRIKA VLEESHOUWERS, zonder. {Zij was ook ooit gehuwd met Theodorus SNOECK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS GERARDUS (Kees) (zie X.106).
   2.  ANDREAS HENDRIKUS (Dries) (zie X.108).
   3.  GERARDUS DOMINICUS (zie X.110).
   4.  Dominicus Cornelis, geboren op 14-01-1901 te Rotterdam, overleden op 04-06-1902 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   5.  DOMINICUS CORNELIS (Minus) (zie X.113).
   6.  ANTONIUS ADRIANUS (Toon) (zie X.115).
   7.  HENDRICUS MARINUS (Henk) (zie X.117).

X.106    CORNELIS GERARDUS (Kees) DE ZEEUW, huisschilder, geboren op 14-06-1895 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), overleden op 28-03-1945 te SASSENHEIM op 49-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1945 te SASSENHEIM, zoon van DOMINICUS CORNELIS DE ZEEUW (zie IX.79) en ANNA PHILIPPINA HOPPENBROUWER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-02-1922 te ROTTERDAM (ZH) met HERMINA MARIA (Mien) VAN TOUW, 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op 20-05-1898 te ROTTERDAM (ZH) (gezindte: RK), overleden op 27-01-1985 te SASSENHEIM op 86-jarige leeftijd, gecremeerd te SASSENHEIM, dochter van Jacobus Nicolaas VAN TOUW en Maria Magdalena BON.
Uit dit huwelijk:
   1.  DOMINICUS CORNELIS (Bob) (zie XI.122).
   2.  MARIA MAGDALENA (Ria), winkeljuffrouw, geboren op 12-01-1925 te ROTTERDAM (ZH).
Gehuwd met VAN OOSTEN.
   3.  ANNIE JOHANNA MECHELINA THERESIA (Annie), geboren op 05-12-1926 te ROTTERDAM (ZH).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-09-1951 met G.L. (Gerard) DE ZWART.
   4.  MECHELINA MARIA THERESIA (Lia), geboren op 14-11-1928 te ROTTERDAM (ZH).
Gehuwd met VINK.
   5.  HERMINA MARIA THERESIA (Erna), geboren op 16-07-1930 te ROTTERDAM (ZH).
Gehuwd met DIX.
   6.  THEODORUS WILHELMUS (Theo) (zie XI.132).

XI.122    DOMINICUS CORNELIS (Bob) DE ZEEUW, geboren op 10-02-1923 te ROTTERDAM (ZH), overleden voor 2005, zoon van CORNELIS GERARDUS (Kees) DE ZEEUW (zie X.106) en HERMINA MARIA (Mien) VAN TOUW, huisvrouw.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diel.
   2.  Deon.
   3.  Mariëtte.

XI.132    THEODORUS WILHELMUS (Theo) DE ZEEUW, adj dir. technische school K.T.S. Voorhout, geboren op 20-11-1931 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 20-11-1931 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Piet Buitendijk Meter: Thea v. Touw), opl: bouwkunde leraar LRO
mil.dienst: apr.1950-okt.1951
hobbies: badminton, volleybal, zoon van CORNELIS GERARDUS (Kees) DE ZEEUW (zie X.106) en HERMINA MARIA (Mien) VAN TOUW, huisvrouw.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-04-1957 te SASSENHEIM (getuige(n): Ria v. oosten en Dirk v.d. Meij), gehuwd voor de kerk op 23-04-1957 te SASSENHEIM (RK) met ANNA MARIA (Annie) v.d. MEIJ, 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op 04-08-1933 te SASSENHEIM, gedoopt (RK) op 04-08-1933 te SASSENHEIM (getuige(n): Peter: Theo Bakker Meter: Marie v.d. meij), hobbies: exclusief koken.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA MAGDALENA (Marianne), geboren op 22-06-1958 te SASSENHEIM, gedoopt (Geref.) op 23-06-1958 te SASSENHEIM (getuige(n): Peter: Wout v. Oosten Meter: Ria de Zeeuw), opl: verpleging.
Gehuwd met V. RIJSSEL.
   2.  CHRISTINA GERARDA (Ineke), geboren op 07-08-1960 te SASSENHEIM, gedoopt (RK) op 08-08-1960 te SASSENHEIM (getuige(n): Peter: Bert v. Tol Meter: Gerarda v.d. Meij), opl: zwakzinnigenzorg.
Gehuwd met DE BOER.
   3.  JOHANNES GERARDUS (Johan) (zie XII.89).
   4.  ALBERTUS LEONARDUS CORNELIS (Robert), geboren op 20-04-1964 te SASSENHEIM, gedoopt (RK) op 20-04-1964 te SASSENHEIM (getuige(n): Peter: Cees v.d. Meij Meter: Truus v. Haasteren), opl: TU Delft (werktuigbouw).

XII.89    JOHANNES GERARDUS (Johan) DE ZEEUW, geboren op 07-02-1963 te SASSENHEIM, gedoopt (RK) op 08-02-1963 te SASSENHEIM (getuige(n): Peter: Gerard de Zwart Meter: Annie de Zeeuw), opl: bloementeelt, zoon van THEODORUS WILHELMUS (Theo) DE ZEEUW (zie XI.132) en ANNA MARIA (Annie) v.d. MEIJ, huisvrouw.
Gehuwd met .
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 

X.108    ANDREAS HENDRIKUS (Dries) DE ZEEUW, CHAUFFEUR, geboren op 30-11-1896 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 07-06-1976 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd, zoon van DOMINICUS CORNELIS DE ZEEUW (zie IX.79) en ANNA PHILIPPINA HOPPENBROUWER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-12-1926 met ADRIANA H. BAKVIS, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1905 te Haarlemmermeer, overleden op 19-06-1981 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, dochter van JAN JACOBUS BAKVIS en CATHARINA ANTOINETTE PLEIJSIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANDREAS HENDRICUS (Dries) (zie XI.134).

XI.134    ANDREAS HENDRICUS (Dries) DE ZEEUW, vut (1990), geboren op 02-05-1930 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (NH) te ROTTERDAM (ZH), opl: LO, Mulo
hobbies: vissen, zoon van ANDREAS HENDRIKUS (Dries) DE ZEEUW (zie X.108) en ADRIANA H. BAKVIS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-07-1952 te ROTTERDAM (ZH) met JOHANNA (Ans) VEREZEN, 19 jaar oud, geboren op 26-10-1932 te ROTTERDAM (ZH), opl: LO, Nijverheidsschool
hobbies: reizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  ADRIANA MARIA (Ada), geboren op 09-04-1955 te ROTTERDAM (ZH), opl: LO, Nijverheidsschool.
Gehuwd met SIMONS.
   2.  MARINUS GABRIEL (Marcel), geboren op 01-05-1961 te ROTTERDAM (ZH), opl: LO, LTS, MTS.

X.110    GERARDUS DOMINICUS DE ZEEUW, spoorwegen, geboren op 24-01-1899 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 11-08-1974 te Utrecht op 75-jarige leeftijd, zoon van DOMINICUS CORNELIS DE ZEEUW (zie IX.79) en ANNA PHILIPPINA HOPPENBROUWER.
hebben gewoond:
H.J. Schimmelstraat 12, Utrecht
, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-01-1923 te Rotterdam met CATHARINA MARIA SMITS, 20 jaar oud, geboren op 15-07-1902 te Utrecht ? Overleden op 08-09-1988 te Utrecht op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-09-1988 te UTRECHT.
Uit dit huwelijk:
   1.  DOMINICA CORNELIA (Miny) (zie XI.137).
   2.  MARIA CATHARINA (Ria) (zie XI.138).
   3.  ALBERTUS GERARDUS (Albert) (zie XI.139).
   4.  HERMINA MARIA (Erna) (zie XI.142).
   5.  GERARDUS DOMINICUS (Gerard) (zie XI.143).
   6.  LEONARDUS CORNELIS (Leo) (zie XI.145).
   7.  HENRICUS MARIA (Henny) (zie XI.147).
   8.  ANTONIUS WILLIBRORDUS (Ton) (zie XI.149).
   9.  ELISABETH MARIA (Elly), geboren op 30-05-1941 te UTRECHT (UT), gedoopt (RK) te UTRECHT (UT).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1963 met HUBERTUS (Hubert) BRINKS.

XI.137    DOMINICA CORNELIA (Miny) DE ZEEUW, geboren op 13-09-1923 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Meter: Hermina Maria Touw), overleden op 29-06-1992 te HEEL (LB) op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 02-07-1992 te UTRECHT, opl: mode vakschool
hobbies: tuinieren, foto's

, dochter van GERARDUS DOMINICUS DE ZEEUW (zie X.110) en CATHARINA MARIA SMITS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-06-1951 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 21-07-1951 met CORNELIS JOHANNES (Kees) ATTEVELT, 26 jaar oud, geboren op 05-04-1925.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES MARIA (Jos) (zie XII.95).
   2.  FRANSINA MARIA (Marja) (zie XII.98).
   3.  PETRUS MARIA (Peter) (zie XII.99).

XII.95    JOHANNES MARIA (Jos) ATTEVELT, geboren op 08-09-1952, zoon van CORNELIS JOHANNES (Kees) ATTEVELT en DOMINICA CORNELIA (Miny) DE ZEEUW (zie XI.137).
Gehuwd met IRENE.
Uit dit huwelijk:
   1.  TOM.

XII.98    FRANSINA MARIA (Marja) ATTEVELT, geboren op 15-03-1954, dochter van CORNELIS JOHANNES (Kees) ATTEVELT en DOMINICA CORNELIA (Miny) DE ZEEUW (zie XI.137).
Gehuwd met JANAKA.
Uit dit huwelijk:
   1.  MANJULA.
   2.  AVANTHI.

XII.99    PETRUS MARIA (Peter) ATTEVELT, geboren op 20-02-1958, zoon van CORNELIS JOHANNES (Kees) ATTEVELT en DOMINICA CORNELIA (Miny) DE ZEEUW (zie XI.137).
Gehuwd met BEATRICE.
Uit dit huwelijk:
   1.  SABRINA.
   2.  JANINA.
   3.  FABIAN.

XI.138    MARIA CATHARINA (Ria) DE ZEEUW, secretaresse bedrijfsleider Douwe Egberts, geboren op 02-03-1925 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 02-03-1925 te ROTTERDAM (ZH), opl: MULO m/einddiploma steno type
hobbies: muziek, zang, dans, fietsen
, dochter van GERARDUS DOMINICUS DE ZEEUW (zie X.110) en CATHARINA MARIA SMITS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-05-1952 te UTRECHT, gehuwd voor de kerk op 28-11-1952 met JOHANNES ANTHONIUS (Joop) MIGO, 29 jaar oud (zie XI.108).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder XI.108).
 
XI.139    ALBERTUS GERARDUS (Albert) DE ZEEUW, chef afd.planning, geboren op 04-05-1928 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Meter: Hermina Maria Touw), opl: Mulo-A, Mulo-B, zoon van GERARDUS DOMINICUS DE ZEEUW (zie X.110) en CATHARINA MARIA SMITS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1953, gehuwd voor de kerk op 21-11-1953 met JOHANNA CATHARINA THERESIA (Joke) van der MEYS, 23 jaar oud, geboren op 08-02-1930, overleden op 21-05-2003 te Utrecht op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  ALBERTUS DOMINICUS, geboren op 26-04-1955, overleden op 26-04-1955, 0 dagen oud.
   2.  Jeanette Elisabeth Maria (Jeannette) (zie XII.103).
   3.  Jacqueline Maria Louise, geboren op 25-07-1961.
Gehuwd met Frank VEENENDAAL.

XII.103    Jeanette Elisabeth Maria (Jeannette) DE ZEEUW, geboren op 04-03-1958, dochter van ALBERTUS GERARDUS (Albert) DE ZEEUW (zie XI.139) en JOHANNA CATHARINA THERESIA (Joke) van der MEYS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-04-1985 met Frans VLEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tim Fransiscus, geboren op 20-01-1994.
   2.  Marije Johanna, geboren op 20-01-1994.
   3.  Eline Stefhanie, geboren op 18-12-1996.

XI.142    HERMINA MARIA (Erna) DE ZEEUW, accountants assistente, geboren op 16-04-1930 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Meter: Hermina Maria Touw), opl: Mulo A
hobbies: tuinieren, kleding maken
, dochter van GERARDUS DOMINICUS DE ZEEUW (zie X.110) en CATHARINA MARIA SMITS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-02-1956 te UTRECHT (UT), gehuwd voor de kerk op 05-05-1956 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Albertus Gerardus de Zeeuw en Antonius Wouters) met LEONARDUS (Leo) WOUTERS, 27 jaar oud, NKV St.Eloy, FNV Industriebond, vakbondsbestuurder, geboren op 14-02-1929 te UTRECHT (UT), gedoopt (RK) te UTRECHT (UT), opl: avond vakschool, soc.gewestelijke school, A.C.de Boyer instituut.
hobbies: lezen, bestuursfuncties scholen
in 1989 gepensioneerd
.
Uit dit huwelijk:
   1.  LEONARDUS MARIA (Leon), geboren op 24-02-1958 te UTRECHT (UT), gedoopt (RK) op 25-02-1958 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Peter: Henricus Maria de Zeeuw Meter: Cobij Hardewijk). MAVO-HTS procestechniek.
   2.  INGRID MARIA (Inge), O.K. assistente, geboren op 29-07-1959 te UTRECHT (UT), gedoopt (RK) op 30-07-1959 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Peter: Franciscus Wouters Meter: Toos Groenvelt). HAVO.
   3.  HERMINA MARIA (Herma), O.K. assistente / fysiotherapeute, geboren op 07-07-1962 te UTRECHT (UT), gedoopt (RK) op 17-07-1962 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Peter: Leonardus de Zeeuw Meter: Elisabeth Litjens). VWO.
   4.  VINCENTIUS MARIA (Vincent), geboren op 11-01-1964 te UTRECHT (UT), gedoopt (RK) op 26-01-1964 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Peter: Cornelis Johannes Attevelt Meter: Dominica Cornelia de Zeeuw). MAVO-MTS-HTS Bouwkunde-V.U. Amsterdam PLANNING RUIMTELIJKE ORDENING.
   5.  GABRIELLE MARIA (Gabriel), geboren op 22-04-1966 te UTRECHT (UT), gedoopt (RK) op 08-05-1966 te UTRECHT (UT) (getuige(n): Peter: Johannes Migo Meter: Catharina Maria de Zeeuw). HAVO-PABO-studente pedagogiek.

XI.143    GERARDUS DOMINICUS (Gerard) DE ZEEUW, geboren op 20-01-1934 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), overleden op 05-07-1998 te Utrecht op 64-jarige leeftijd, opl: Mulo-B, Hts weg-waterbouw
hobbies: sport, zoon van GERARDUS DOMINICUS DE ZEEUW (zie X.110) en CATHARINA MARIA SMITS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-11-1958, gehuwd voor de kerk op 07-02-1959 met WILHELMINA (Wil) VAN DEN DIJSEL, 22 jaar oud, geboren op 24-10-1936.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIE JOSE, geboren op 29-08-1960.
   2.  BRIGITTA MARIA, geboren op 16-12-1963.
   3.  WILHELMINA MARIA, geboren op 01-12-1965.
   4.  SILVIA MARIA, geboren op 11-04-1967.
   5.  GERARDA DOMINICA MARIA (Nicole), geboren op 19-11-1974.

XI.145    LEONARDUS CORNELIS (Leo) DE ZEEUW, project ontwikkelaar, marketing manager (Heidemij uitvoering B.V.), geboren op 25-11-1935 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 25-11-1935 te ROTTERDAM (ZH), opl: Mulo, middelbare landbouwschool, cultuurtechn.school
hobbies: sporten, tuinieren, lezen, zoon van GERARDUS DOMINICUS DE ZEEUW (zie X.110) en CATHARINA MARIA SMITS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-02-1961 te CREIL (FL), gehuwd voor de kerk op 10-02-1961 te CREIL (FL) (getuige(n): A. de Zeeuw en Th. Litjens) met ELISABETH AGNES MARIA (Lies) LITJENS, 21 jaar oud, huisvrouw, geboren op 28-07-1939 te SIEBENGEWALD (LB), gedoopt (RK) op 28-07-1939 te SIEBENGEWALD (LB), hobbies: tuinieren, lezen.
Uit dit huwelijk:
   1.  GERARDUS THEODORUS (Gerard) (zie XII.116).
   2.  PETRONELLA CATHARINA DOMINICA (Petra) (zie XII.119).
   3.  LEONARDUS CORNELIS (Leo), geboren op 19-04-1967 te IJSSELSTEIN (UT), gedoopt (RK) op 22-04-1967 te IJSSELSTEIN (UT) (getuige(n): Peter: J. Migo Meter: M. de Zeeuw), opl: MAVO, Internationale Hogere Agrarische school
hobbies: sporten, reizen.
   4.  ELISABETH MARIA (Ellen), geboren op 30-10-1968 te IJSSELSTEIN (UT), gedoopt (RK) op 02-11-1968 te IJSSELSTEIN (UT) (getuige(n): Peter: G.F.A. Litjens Meter: L.H.C. Naus), opl: Mavo, Euro academie
hobbies: squah.
Gehuwd met ALTENA.

XII.116    GERARDUS THEODORUS (Gerard) DE ZEEUW, geboren op 04-01-1962 te MANOKWARI (Nieuw Guinea), gedoopt (RK) op 14-01-1962 te MANOKWARI (Nieuw Guinea) (getuige(n): Peter: T. Malitjens Meter: P. IJtenhaaf), opl: MAVO, Cultuurtechnische school
hobbies: paardrijden, zoon van LEONARDUS CORNELIS (Leo) DE ZEEUW (zie XI.145) en ELISABETH AGNES MARIA (Lies) LITJENS, huisvrouw.
Gehuwd met M. VAN BENSCHOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  GEOFFREY LEONARDUS ADRIANUS, geboren op 03-01-1992, gedoopt (RK) op 29-03-1992 (getuige(n): peter: G.F.M. Marlet meter: P.C.D. Marlet-de Zeeuw).
   2.  MATTHEW GERARDUS THEODORUS, geboren op 27-04-1994, gedoopt (RK) op 29-03-1994 (getuige(n): peter: B.J.A. v. Westing meter: L. v. Westing-Freidig).

XII.119    PETRONELLA CATHARINA DOMINICA (Petra) DE ZEEUW, geboren op 15-07-1964 te IJSSELSTEIN (UT), gedoopt (RK) op 16-07-1964 te IJSSELSTEIN (UT) (getuige(n): Peter: Cornelis J. Atteveld Meter: D.C. Atteveld-de Zeeuw), opl: Havo, Pabo
hobbies: zang, squash, dochter van LEONARDUS CORNELIS (Leo) DE ZEEUW (zie XI.145) en ELISABETH AGNES MARIA (Lies) LITJENS, huisvrouw.
Gehuwd met MARLET.
Uit dit huwelijk:
   1.  DAVID GEORGE LEONARDUS, geboren op 29-03-1995, gedoopt (RK) op 11-06-1995 (getuige(n): peter: R.W.F. v.d. Sluis meter: J. v.d. Sluis - Marlet).

XI.147    HENRICUS MARIA (Henny) DE ZEEUW, restaurant-houder, geboren op 12-09-1937 te ARNHEM, gedoopt (RK) te ARNHEM, eigenaar van het petit restaurant "De Reiger" in de Burg.Reigerstraat 56, Utrecht
, zoon van GERARDUS DOMINICUS DE ZEEUW (zie X.110) en CATHARINA MARIA SMITS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-08-1959 met COBY (Coby) HARDEWIJK, 21 jaar oud, geboren op 15-04-1938.
Uit dit huwelijk:
   1.  RONALDUS, geboren op 02-03-1960.
   2.  JACK, geboren op 31-10-1961.
   3.  RENE, geboren op 07-02-1963.
   4.  ANGELIQUE, geboren op 21-06-1964.
   5.  JOHN, geboren 05-1968.
   6.  KARIN.

XI.149    ANTONIUS WILLIBRORDUS (Ton) DE ZEEUW, arbeidsdeskundige (GMD), geboren op 29-11-1939 te UTRECHT (UT), gedoopt op 30-11-1939 te UTRECHT (UT), overleden op 01-05-1987 te WASPIK (NB) op 47-jarige leeftijd, t.g.v. een ongeval, begraven te Alg. begr.pl. WASPIK, opl: MULO / Middelb.cult.techniek / studies arbeidskunde
hobbies: postduiven, muziek(drums)hobbies: postduiven, muziek(drums), zoon van GERARDUS DOMINICUS DE ZEEUW (zie X.110) en CATHARINA MARIA SMITS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-03-1966 met MARIA ELISABETH (Mariet) TER VEEN, 22 jaar oud, geboren op 15-08-1943. {Zij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 03-03-1995 met JOHANNES (Han) KAAIJ, 62 jaar oud, vlieger, geboren op 15-12-1932.}
Uit dit huwelijk:
   1.  ANTONIUS WILLIBRORDUS (Ton) (zie XII.129).
   2.  LINDA ELISABETH (Linda), ass. manager EuroDisney, geboren op 01-03-1968 te DEN BOSCH, hobbies: herdershonden, paardrijden.
   3.  CATHARINA MARIA (Myrna), labelmanager (kindermode), geboren op 18-01-1969 te DEN BOSCH, hobbies: dans/ballet/paardrijden.

XII.129    ANTONIUS WILLIBRORDUS (Ton) DE ZEEUW, verkeersvlieger, geboren op 14-09-1966 te ARNHEM, hobbies: zweefvliegen, sportvliegen, zoon van ANTONIUS WILLIBRORDUS (Ton) DE ZEEUW (zie XI.149) en MARIA ELISABETH (Mariet) TER VEEN.
Samenwonend 2012 te Yerres (Frankrijk), gehuwd op 37-jarige leeftijd op 12-03-2004 te Veldhoven met Dr. Elske van DALFSEN, 26 jaar oud, geologie (Vulkanologe), geboren op 01-09-1977.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tim Antonius, geboren op 04-09-2004.
   2.  Anna Josephine, geboren op 27-02-2006.
   3.  Sofie Elisabeth, geboren op 10-02-2008.

X.113    DOMINICUS CORNELIS (Minus) DE ZEEUW, bakker / verzekeringsagent (v.d.Meer en Schoep - Vesta) / vertegenwoordiger, geboren op 17-03-1903 om 11.00 uur te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 17-03-1903 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 25-03-1985 te APELDOORN op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-03-1985 te ROTTERDAM, begraven op 29-03-1985 te ROTTERDAM (ZH), opl: LS
, zoon van DOMINICUS CORNELIS DE ZEEUW (zie IX.79) en ANNA PHILIPPINA HOPPENBROUWER.
hebben gewoond:
Wilgenplaslaan 214, Rotterdam
, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1927 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 25-05-1927 te ROTTERDAM (ZH) (RK) met LAMBERTHA PETRONELLA (Bertha) WAAYERS, 20 jaar oud, geboren op 14-04-1907 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 14-04-1907 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 16-02-1991 te ROTTERDAM (ZH) op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-02-1991 te ROTTERDAM - OVERSCHIE, opl: LS
.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANNA MARIA (Ans), hoofd kleuterschool, geboren op 20-01-1928 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 20-01-1928 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Hr. Waayers Meter: Mevr. Waayers), ongehuwd
opl: LS, Mulo, P.A.

   2.  WILHELMINA HENDRIKA (Miep), inspectie v.h. onderwijs, geboren op 26-08-1930 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 26-08-1930 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Hr. de Witt Meter: Mevr. de Witt), opl: LS, Mulo
.
   3.  LAMBERTHA PETRONELLA (Bep), geboren op 19-05-1934 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), opl: LS
.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-01-1960 te Rotterdam met T. BOTTERHUIS.
   4.  DOMINICUS CORNELIS JOHANNES (Tom) (zie XI.157).
   5.  HENDRICUS JOHANNES (Henk) (zie XI.159).
   6.  ELISABETH MARIA (Els), empl. reisbureau, geboren op 14-08-1948 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 14-08-1948 te ROTTERDAM (ZH), opl: LS, Mulo
.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-06-1980 te Schiedam, gescheiden te Schiedam van A. SPEKSNIJDER, empl. reisbureau, geboren op 21-02-1941 (gezindte: RK).

XI.157    DOMINICUS CORNELIS JOHANNES (Tom) DE ZEEUW, grafisch opleidingscoordinator (Ned.Dagblad Unie Boekhoven-Bosch Utrecht), geboren op 29-12-1935 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 29-12-1935 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Johannes Waayers Meter: Maria Waayers), opl: Ulo, 4 grafische diploma's, middenstandsdiploma
mil.dienst: 21 maanden korporaal artillerie
hobbies: vissen, knutselen, vogels, schilderen, zoon van DOMINICUS CORNELIS (Minus) DE ZEEUW (zie X.113) en LAMBERTHA PETRONELLA (Bertha) WAAYERS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-01-1958 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Anna Maria de Zeeuw en Wilhelmina Hendrika de Zeeuw), gehuwd voor de kerk op 15-01-1958 te ROTTERDAM (ZH) met JOHANNA MARIA MARGARETHA (Annie) DE HOOG, 22 jaar oud, bejaardenverzorgster (Sociale dienst Utrecht), geboren op 15-08-1935 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (NH) te ROTTERDAM (ZH), opl: huishoudschool
hobbies: breien, kleine kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES CORNELIS (Hans) (zie XII.133).
   2.  JOHANNA MARIA (Anja), geboren op 10-05-1963 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 23-05-1963 te ROTTERDAM (ZH), opl: KvJV, huishoudschool
hobbies: creatief bezig zijn.

XII.133    JOHANNES CORNELIS (Hans) DE ZEEUW, geboren op 28-10-1958 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 29-10-1958 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Meter: Lambertha Petronella de Zeeuw), opl: grafisch Lts, Mts
hobbies: vissen, voetballen, zoon van DOMINICUS CORNELIS JOHANNES (Tom) DE ZEEUW (zie XI.157) en JOHANNA MARIA MARGARETHA (Annie) DE HOOG, bejaardenverzorgster (Sociale dienst Utrecht).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-04-1979 te UTRECHT (UT) (NH) met MAGDALENA LEONARDA (Leny) WEVELS, 23 jaar oud, geen, geboren op 11-05-1955 te DOETINCHEM, gedoopt (NH) te DOETINCHEM.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES MARTINUS, geboren op 02-09-1981 (gezindte: NH).
   2.  BAREND DOMINICUS, geboren op 20-06-1984 (gezindte: NH).
   3.  REGINA MAGDALENA, geboren op 29-06-1989 (gezindte: NH).

XI.159    HENDRICUS JOHANNES (Henk) DE ZEEUW, directeur LBO, geboren op 24-03-1944 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 24-03-1944 te ROTTERDAM (ZH), opl: LS, Gymnasium, pedagogische academie, zoon van DOMINICUS CORNELIS (Minus) DE ZEEUW (zie X.113) en LAMBERTHA PETRONELLA (Bertha) WAAYERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-02-1971 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 24-04-1971 te ROTTERDAM (ZH) (RK) met MARIA THERESIA (Maria) IVO, 19 jaar oud, huisvrouw, geboren op 17-05-1951 te ROTTERDAM (ZH) (gezindte: RK), opl: LBO.
Uit dit huwelijk:
   1.  SUSANNE MARIA (Susanne), leerkracht, geboren op 22-08-1972 te SCHIEDAM (ZH), gedoopt (RK) op 05-11-1972 te SCHIEDAM (ZH) (getuige(n): Peter: A.M. de Zeeuw Meter: H. Ivo), opl: Mavo, MBO
.
   2.  MARIEKE LOUISE (Marieke), geboren op 05-06-1975 te SCHIEDAM (ZH), gedoopt (RK) op 21-09-1975 te SCHIEDAM (ZH) (getuige(n): Peter: W.H. de Zeeuw Meter: A. Ivo), opl: Mavo.
   3.  LISETTE ELISE (Lisette), geboren op 29-06-1978 te SCHIEDAM (ZH), gedoopt (RK) te SCHIEDAM (ZH) (getuige(n): Peter: A. v. Schooten Meter: E.M. de Zeeuw).

X.115    ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW, brandstofhandelaar / waterstokerij, geboren op 07-03-1905 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 04-07-1975 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd. Tot onze grote droefheid na een langdurig dapper gedragen lijden, voorzien van het H. sacrament der zieken mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot en overgrootvader, broer, zwager en oom ANTONIUS ADRIANUS DE ZEEUW op de leeftijd van 70 jaar.
Rotterdam, van Noordwijckstraat 233 a. Zoon van DOMINICUS CORNELIS DE ZEEUW (zie IX.79) en ANNA PHILIPPINA HOPPENBROUWER.
Gehuwd met GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN, geboren op 01-07-1904 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 26-05-1994 te ROTTERDAM (ZH) op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-05-1994 te CAPELLE a/d IJSSEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  DOMINICUS CORNELIS (Rien) (zie XI.163).
   2.  GEERTRUI ELIZABETH (Truus) (zie XI.167).
   3.  ARIE LEENDERT (Aad) (zie XI.168).
   4.  Annie P. Geboren op 30-04-1931 te ROTTERDAM.
   5.  GEERTJE ADRIANA (Greet) (zie XI.172).
   6.  ANTONIUS ADRIANUS (Toon) (zie XI.173).
   7.  Cornelia M. (Cor) (zie XI.176).
   8.  HENDRIKUS MARIE (Henk) (zie XI.177).
   9.  Cornelis G. (Kees), geboren op 12-02-1941 te Rotterdam.
   10.  MARIA HENDRIKA (Riet) (zie XI.181).
   11.  STOFFELINA MARIA (Lineke) (zie XI.183).

XI.163    DOMINICUS CORNELIS (Rien) DE ZEEUW, Bedrijfs-archivaris bij Kempensche Zinkmij te Budel, yoga-leraar, geboren op 29-05-1926 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 29-05-1926 te ROTTERDAM (ZH), opl: Mulo, middenstandsdiploma, archivistiek, tandtechniek
mil.dienst vervuld als tandtechnieker
hobbies: schilderen, schrijven over bewustzijnnivo's, zoon van ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW (zie X.115) en GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 16-05-1951 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 11-07-1951 te ROTTERDAM (ZH) (RK) (getuige(n): Pier Smolenaers en Truus de Zeeuw) met CATHARINA GEERTRUDA PETRONELLA (Toos) SMOLENAERS, 22 jaar oud, fabriek-arbeidster bij Vullings te Heeze, geboren op 10-04-1929 te WEERT (gezindte: RK), overleden op 21-12-1971 te WEERT op 42-jarige leeftijd, begraven op 27-12-1971 te WEERT, opl: lagere school
hobbies: handwerken.
Gehuwd (2) met MARIA HELENA ADRIANA (Marleen) VAN DEN HEUVEL, Administratief medewerkster bij Organon te Oss, geboren op 10-04-1956 te OSS (getuige(n): Peter: Rienus v.d. Snepscheut Meter: Lenie v. Hout), opl: Mavo-B
hobbies: handwerken, fietsen, wandelen, geen kinderen uit dit huwelijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ANTONIUS ADRIANUS THOMAS (Ton) (zie XII.139).
   2.  CATHARINA MARIA GEERTRUDA PETRONELLA (Riny), geboren op 25-03-1953 te BUDEL-DORPLEIN, gedoopt (RK) op 26-03-1953 te BUDEL-DORPLEIN, opl: huishoudschool
hobbies: handwerken.
Gehuwd met TERMONEN.

XII.139    ANTONIUS ADRIANUS THOMAS (Ton) DE ZEEUW, techn.adm.medewerker (Robert Bosch verpakkingsmachines B.V.), geboren op 12-04-1952 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 13-04-1952 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Antonius Adrianus de Zeeuw Meter: Truus Smolenaers), opl: Lts, Bemetel metaalbewerking
mil.dienst: 13-09-1971 t/m 15-12-1972
hobbies: tafeltennis, zoon van DOMINICUS CORNELIS (Rien) DE ZEEUW (zie XI.163) en CATHARINA GEERTRUDA PETRONELLA (Toos) SMOLENAERS, fabriek-arbeidster bij Vullings te Heeze.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-12-1978 te STRAMPROY, gehuwd voor de kerk op 08-12-1979 te WEERT (getuige(n): Geert Termonen en Rinie Termonen-de Zeeuw) met MARIA AGATHA WILHELMINA (Marian) THOOLEN, 26 jaar oud, adm.medewerkster, geboren op 05-07-1952 te NEER, gedoopt (RK) op 19-07-1952 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Hr. Lensen Meter: Mevr. Lensen-Smit).
Uit dit huwelijk:
   1.  HELGA CATHARINA LEONARDUS (Helga), geboren op 01-02-1982 te WEERT, gedoopt (RK) op 14-03-1982 te WEERT (getuige(n): Peter: Leo Ubink Meter: Rinie Termonen-de Zeeuw).
   2.  DANNY GERARDUS CATHARINA (Danny), geboren op 09-02-1986 te WEERT, gedoopt (RK) op 30-03-1986 te WEERT (getuige(n): Peter: Geert Termonen Meter: Toos Gaidzik-Thoolen).

XI.167    GEERTRUI ELIZABETH (Truus) DE ZEEUW, HUISVROUW, geboren op 08-11-1927 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 09-11-1927 te ROTTERDAM (ZH), opl: LO, middenstandsdiploma, vakopleiding tabakswaren
hobbies: lezen, borduren, breien, cryptogramman
, dochter van ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW (zie X.115) en GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-09-1952 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 21-09-1952 te ROTTERDAM (ZH) met JACOBUS TEUNIS (Jaap) VAN 'T HOFF, 28 jaar oud, Chefmonteur voorspantechniek bij ingenieursburo I.B.I.S. Geboren op 27-03-1924 te ROTTERDAM (ZH), hobbies: volkstuinen
.
Uit dit huwelijk:
   1.  JACOBUS TEUNIS (Jaap), geboren op 26-01-1955 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 05-02-1955 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Meter: Lien van 't Hoff), opl: Lts, Mts, Hts
.
   2.  ROBERT ANTONIUS (Rob), geboren op 13-01-1960 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 23-01-1960 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Toon de Zeeuw Meter: Fiet de Zeeuw - van Hooff), opl: LO, Lts, 1 jaar Mts, Rijkspolitie
.
   3.  PIETER ADRIANUS (Peter), geboren op 18-08-1963 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 28-08-1963 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: John Wansink Meter: Riet de Zeeuw), opl: LO, Lts, Mts (niet afgemaakt)
.

XI.168    ARIE LEENDERT (Aad) DE ZEEUW, monteur, geboren op 06-02-1930 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), opl: Mulo, Dagblad-opmaker bij Sijthoff (krant)
hobbies: schilderen, muziek, knutselen, ontwerpen, zoon van ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW (zie X.115) en GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-02-1958 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 18-10-1958 te ROTTERDAM (ZH) met JOSEPHINA CATARINA (Fiet) VAN HOOFF, 27 jaar oud, huisvrouw, geboren op 07-10-1930 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), opl: modevakschool.
Uit dit huwelijk:
   1.  LUCIENNE JOSEPHINA (Lucien), geboren op 12-10-1960 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 13-10-1960 te ROTTERDAM (ZH), opl: Mavo, Havo, verpleegkundige AVKA, management
hobbies: muziek, volksdansen.
   2.  ADRIANUS ANTONIUS (Aad) (zie XII.147).
   3.  PAULUS JOHANNES (Paul) (zie XII.149).

XII.147    ADRIANUS ANTONIUS (Aad) DE ZEEUW, geboren op 23-07-1962 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 24-07-1962 te ROTTERDAM (ZH), opl: MAVO, HAVO, RIZO
hobbies: knutselen, muziek, zoon van ARIE LEENDERT (Aad) DE ZEEUW (zie XI.168) en JOSEPHINA CATARINA (Fiet) VAN HOOFF, huisvrouw.
Gehuwd met CORRIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  ESMERALDA JOSEPHINA CATHARINA (ESRA), geboren op 23-06-1997 om 08.53 uur, geboortegewicht; 3200 gr
lengte ; 49 cm.

XII.149    PAULUS JOHANNES (Paul) DE ZEEUW, geboren op 29-02-1964 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 02-03-1964 te ROTTERDAM (ZH), opl: LEAO, MEAO, studeren SPD
hobbies: turnen, muziek, stappen, zoon van ARIE LEENDERT (Aad) DE ZEEUW (zie XI.168) en JOSEPHINA CATARINA (Fiet) VAN HOOFF, huisvrouw.
Gehuwd met ADRIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  GUIDO, geboren op 13-03-1997 om 11.15 uur, geboortegewicht; 6 pond.

XI.172    GEERTJE ADRIANA (Greet) DE ZEEUW, Coupeuse, huisvrouw, geboren op 14-12-1933 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 15-12-1933 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Cornelus de Zeeuw Meter: Wilhelmina Touw), hobbies: handwerken, tuinieren, geschiedenis
, dochter van ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW (zie X.115) en GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-09-1960 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 04-10-1960 te ROTTERDAM (ZH) (RK) (getuige(n): Antonius Adrianus de Zeeuw en Hendrikus Adrianus Gennissen) met THOMAS MATHEUS (Tom) GENNISSEN, 24 jaar oud, MEUBELMAKER, geboren op 18-06-1936 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 18-06-1936 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Theo Tempels Meter: Nolda Doremalen), hobbies: voetbal, sport, knutselen
.
Uit dit huwelijk:
   1.  THOMAS MATHEUS (Tom), geboren op 15-08-1963 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt op 16-08-1963 te ROTTERDAM (getuige(n): Peter: Jozef Kulakowski Meter: Anna de Zeeuw), opl: HTS bouwkunde
.
   2.  PETRUS ADRIANUS MARIA (Pim) (zie XII.152).

XII.152    PETRUS ADRIANUS MARIA (Pim) GENNISSEN, geboren op 10-07-1967 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt op 23-07-1967 te ROTTERDAM (getuige(n): Peter: Clemens Nicklinghoff Meter: Helena Gennissen), opl: Heao
, zoon van THOMAS MATHEUS (Tom) GENNISSEN, MEUBELMAKER, en GEERTJE ADRIANA (Greet) DE ZEEUW (zie XI.172).
Gehuwd met GISELA.
Uit dit huwelijk:
   1.  JANINE GEERTJE PIETERNELLA, geboren op 25-02-1997.

XI.173    ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW, graficus, geboren op 29-03-1935 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), opl: Mulo, zoon van ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW (zie X.115) en GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-10-1964 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 02-03-1965 te ROTTERDAM (ZH) met HELENA GERARDA MARIA (Len) OP DEN KELDER, 21 jaar oud, geboren op 19-02-1943 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  HELEN CORNELIA MARIA (Helen), geboren op 10-02-1966 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 11-02-1966 te ROTTERDAM (ZH).
   2.  ROBERT JOHANNES ANTONIUS (Bob), geboren op 19-06-1969 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH).

XI.176    Cornelia M. (Cor) DE ZEEUW, geboren op 29-12-1936 te ROTTERDAM, dochter van ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW (zie X.115) en GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-03-1958 te ROTTERDAM met H.A. GENNISSEN, 23 jaar oud, geboren op 16-04-1934 te ROTTERDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  EDUARDUS LEONARDUS, geboren op 21-03-1961 te ROTTERDAM.

XI.177    HENDRIKUS MARIE (Henk) DE ZEEUW, geboren op 14-10-1939 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), opl: lager onderwijs
in militaire dienst geweest
hobbies: muziek, zoon van ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW (zie X.115) en GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-03-1966 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 20-04-1966 te ROTTERDAM (ZH) (RK) met A.C.H.M. (Ankie) BERBERS, 19 jaar oud, geboren op 02-04-1946 te BREDA (NB), gedoopt (RK) te BREDA (NB), opl: huishoudschool, coupeuse
hobbies: creatief.
Uit dit huwelijk:
   1.  R.M.A.H. (Ronald), geboren op 14-10-1967 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 29-10-1967 te ROTTERDAM (ZH), opl: LO, MAVO, KMBO
hobbies: muziek.
   2.  D.H.A.H. (Danny), geboren op 11-03-1970 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 12-04-1970 te ROTTERDAM (ZH), opl: LO, LTS, KMBO
hobbies: muziek.

XI.181    MARIA HENDRIKA (Riet) DE ZEEUW, Verkoopster damesmode, geboren op 12-10-1943 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Maria van Someren Meter: v. Willigen), opl: VGLO, Mavo
hobbies: muziek, handwerken, lezen
, dochter van ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW (zie X.115) en GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-01-1967 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 03-05-1967 te ROTTERDAM (ZH) (RK) (getuige(n): D.C. de Zeeuw en H.M. de Zeeuw) met JOHANNES CORNELIS COENRADUS (John) WANSINK, 23 jaar oud, Verkoopleider AKZO-coatings, geboren op 06-05-1943 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), opl: Mulo
hobbies: sport
.
Uit dit huwelijk:
   1.  RICHARD ALFONSUS FRANCISCUS (Rick) (zie XII.159).

XII.159    RICHARD ALFONSUS FRANCISCUS (Rick) WANSINK, geboren op 08-01-1969 te SPIJKENISSE, gedoopt op 19-01-1969 te SPIJKENISSE (getuige(n): Peter: A.F. v.d. Leeuw Meter: S.M. de Zeeuw), opl: Vwo, HNO
hobbies: sport, muziek
, zoon van JOHANNES CORNELIS COENRADUS (John) WANSINK, Verkoopleider AKZO-coatings, en MARIA HENDRIKA (Riet) DE ZEEUW (zie XI.181).
Gehuwd met PETRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  NICK, geboren op 08-11-1997 om 21.56 uur te DORDRECHT, geboren in het Merwede-ziekenhuis te Dordrecht
geboortegewicht; 2395 gr.

XI.183    STOFFELINA MARIA (Lineke) DE ZEEUW, huisvrouw, geboren op 28-05-1948 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 28-05-1948 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Meter: mevr. v. Someren- v.t. Hoff), opl: Lagere school, VGLO
hobbies: tekenen, schilderen, lezen
, dochter van ANTONIUS ADRIANUS (Toon) DE ZEEUW (zie X.115) en GEERTJE ADRIANA (Greet) VAN SOMEREN.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 19-10-1968 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 12-04-1969 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Frans v.d. Leeuw en Kees de Zeeuw), gescheiden na 20 jaar op 01-06-1989 te ROTTERDAM van A.F. VAN DER LEEUW.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 30-03-1990 te ROTTERDAM met CORNELUS THEODORUS (Kees) VAN GAMEREN, 52 jaar oud, Hovenier in dienst bij de gemeente, geboren op 22-11-1937 te BEESD, gedoopt (RK) op 23-11-1937 te BEESD (getuige(n): Peter: Cornelus Havekus), opl: tuinbouwschool/hovenier
hobbies: tuinieren
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  HENDRIKA MARIA (Linda), geboren op 04-02-1970 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) 04-1970 te ROTTERDAM-ZUID (getuige(n): Peter: John Wansink Meter: Riet de Zeeuw), opl: Basis ond., muziekmavo, conservatorium
hobbies: muziek, lezen, zwemmen
.
   2.  CAROLINA GEERTJE ADRIANA (Carla) (zie XII.163).
   3.  ANTHONIUS HENDRIKUS ALFONSUS (Marcel), geboren op 28-02-1975 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) 04-1975 te SPIJKENISSE (getuige(n): Peter: Henk de Zeeuw Meter: Ankie berbers), opl: basis ond., technische school
hobbies: muziek, zeilen, tekenen, elektro
.
   4.  ANNA STOFFELINA MARIA (Jenny), geboren op 28-02-1975 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) 04-1975 te SPIJKENISSE (getuige(n): Peter: Henk de Zeeuw Meter: Ankie Berbers), opl: basis ond., LHNO (verpleegster opl.)
hobbies: zeilen, zwemmen, lezen, paardrijden
.

XII.163    CAROLINA GEERTJE ADRIANA (Carla) VAN DER LEEUW, geboren op 10-06-1971 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) 08-1971 (getuige(n): Peter: Tom Gennissen Meter: Greet de Zeeuw), opl: basis ond., muziekmavo, LHNO, MDGO
hobbies: autorijden, haakwerk, verplegen
, dochter van A.F. VAN DER LEEUW en STOFFELINA MARIA (Lineke) DE ZEEUW (zie XI.183).
Gehuwd met HANS BIENEFELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  KEVIN, geboren op 04-01-1998 om 00.07 uur te DIRKSLAND, geboren in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis te Dirksland
geboortegewicht; 8 pond.

X.117    HENDRICUS MARINUS (Henk) DE ZEEUW, VERZEKERINGEN, geboren op 09-03-1911 te ROTTERDAM (ZH) (gezindte: RK), overleden op 05-05-1973 te ROTTERDAM op 62-jarige leeftijd, begraven te ROTTERDAM (ZH), zoon van DOMINICUS CORNELIS DE ZEEUW (zie IX.79) en ANNA PHILIPPINA HOPPENBROUWER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-09-1940 te ROTTERDAM (getuige(n): Petrus Marie van der Goor (broer van echtgenote)) met JOHANNA PAULINA (Annie) VAN DER GOOR, 27 jaar oud, geboren op 02-12-1912 te ROTTERDAM (ZH) (gezindte: RK), overleden op 21-01-2005 te Rotterdam op 92-jarige leeftijd, dochter van PETRUS MARIE VAN DER GOOR en CHRISTINA STEINBACH.
Uit dit huwelijk:
   1.  HENDRICUS DOMINICUS (Henk) (zie XI.185).
   2.  JOANNES CHRISTIANUS (Jos) (zie XI.187).
   3.  PAULUS MARIA (Paul), dr. wiskunde, geboren op 13-08-1952 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), http://homepages.cwi.nl/~pauldz/
hobbies: wiskunde, Egyptologie.

XI.185    HENDRICUS DOMINICUS (Henk) DE ZEEUW, geboren op 07-11-1941 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt te ROTTERDAM (ZH), opl: bedrijfsopleiding chemie
hobbies: zeezeilen, zoon van HENDRICUS MARINUS (Henk) DE ZEEUW (zie X.117) en JOHANNA PAULINA (Annie) VAN DER GOOR.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-04-1964 te Rotterdam, gescheiden na 6 jaar op 08-07-1970 van Verony van LAAR, geboren op 05-07-1944 te Apeldoorn, dochter van Cornelis van LAAR en Henriëtte Jeanne AALDERING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcellius Cornelis Hendrikus (Mius), bejaardenhelper, geboren op 08-09-1964 te Rotterdam, hobby: beeldhouwen
.

XI.187    JOANNES CHRISTIANUS (Jos) DE ZEEUW, expediteur/acquisiteur (Pakhoed, Christian Salvesen, Spronsen Transport), geboren op 22-03-1947 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te ROTTERDAM (ZH), opl: LO, Ulo, logistiek
mil.dienst: luchtmacht
hobbies: voetballen (jeugdcoach), zoon van HENDRICUS MARINUS (Henk) DE ZEEUW (zie X.117) en JOHANNA PAULINA (Annie) VAN DER GOOR.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-11-1971 te HELLEVOETSLUIS (getuige(n): Gert Klop en Henk de Zeeuw) met JANNEKE (Janneke) KLOP, 24 jaar oud, geboren op 17-10-1947 te HELLEVOETSLUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  MAXIM - DIMITRI (Maxim), geboren op 15-05-1975 te ROTTERDAM (ZH) (gezindte: NH).

IX.85    Gerardus Cornelis de ZEEUW, Beddemaker / behanger, geboren op 21-08-1873 te Oudenbosch, overleden op 01-12-1941 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, begraven op 04-12-1941 te Rotterdam, ging in januari 1892 bij de nationale militie, arrondisement Breda
Hij was beddemaker bij Termeulen. Volgens de oudste zoon liepen de ratten vrij rond in de werkplaats en is in zijn herinnering de brandstoffenhandel een snoepwinkel.
Was op 13 februari 1909 gehuwd en werd op die datum lid van de St. Joseph`s Gezellen Vereniging. Woonde toen op het adres: Schietbaanstraat 9a te Rotterdam.
Zoon van Cornelis Gerardus de ZEEUW (zie VIII.86) en Maria Petronella van GILS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-07-1906 te Rotterdam met Maria Anna de LANGE, 27 jaar oud, Winkelierster in brandstoffen, geboren op 09-11-1878 te Rotterdam, overleden op 14-05-1934 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd, begraven op 17-05-1934 te Rotterdam, dochter van JAN PAULUS DE LANGE, kuiper, en FRANCINA BALVERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Gerardus (Cor) (zie X.119).
   2.  FRANCINA MARIA ELIZABETH (Sientje) (zie X.122).
   3.  DOMINICUS CORNELIS (Mienus) (zie X.123).
   4.  MARINUS PETRUS (Rinus) (zie X.125).
   5.  JOHANNES HENDRIKUS (Jan) (zie X.127).
   6.  MARIA PETRONELLA (Ria) (zie X.131).
   7.  N.N. Overleden op 10-01-1921 te Rotterdam.

X.119    Cornelis Gerardus (Cor) de ZEEUW, Electro bankwerker, geboren op 22-02-1907 te Rotterdam (gezindte: RK), overleden op 05-04-1988 om 02.00 uur te Zaandam op 81-jarige leeftijd, ziekenhuis "DE HEEL" te ZAANDAM, begraven op 08-04-1988 te Assendelft, zoon van Gerardus Cornelis de ZEEUW (zie IX.85) en Maria Anna de LANGE, Winkelierster in brandstoffen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-03-1935 te Ede, hij had eerst verkering met de oudere zuster Lies, gehuwd voor de kerk op 02-03-1935 te Ede met Wilhelmina Johanna (Mien) NEIJS, 24 jaar oud, geboren op 25-11-1910 te Druten, overleden op 23-03-1989 te Assendelft op 78-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1989 te Assendelft, dochter van Johannes NEIJS, schilder/arbeider kunstzijde fabriek / tramconducteur / koopman (1914), en Cornelia BRANDLIGT, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ANNA (Ria) (zie XI.191).
   2.  CORNELIA WILHELMINA (Corrie) (zie XI.193).
   3.  N.N. Geboren 1939, overleden op 03-06-1939 te Rotterdam.
   4.  GERARDUS CORNELIS JOSEPH (Gerard) (zie XI.195).
   5.  JOHANNES DOMINICUS (Hans), geboren op 22-04-1944 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 22-04-1944 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Hendricus Jacobus Greve Meter: Maria Petronella de Zeeuw), overleden op 09-01-1946 te ROTTERDAM (ZH) op 1-jarige leeftijd, begraven te ROTTERDAM (ZH).
   6.  WILHELMUS ANTONIUS (Wim) (zie XI.198).
   7.  Elisabeth Francina (Els) (zie XI.202).

XI.191    MARIA ANNA (Ria) DE ZEEUW, geboren op 31-08-1936 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 31-08-1936 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Lambertus de Mulder Meter: Francina Maria Elisabeth de Zeeuw), dochter van Cornelis Gerardus (Cor) de ZEEUW (zie X.119) en Wilhelmina Johanna (Mien) NEIJS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-11-1959, gehuwd voor de kerk op 04-10-1960 te ZANDVOORT (NH) (RK) met PETRUS ANTONIUS FRANCISCUS (Ton) VAN DEN BERG, 25 jaar oud, geboren op 16-04-1934 te ZANDVOORT (NH), overleden op 03-03-1995 om 22:00 uur te ASSENDELFT op 60-jarige leeftijd, begraven op 07-03-1995 te ASSENDELFT, zoon van VAN DEN BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  ENGELINA WILHELMINA THERESIA (Angela) V.D.BERG (zie XII.168).
   2.  Drs. MARIA ELISABETH (Mariska) (zie XII.170).
   3.  P.C. (Piet), geboren op 17-10-1969 te KROMMENIE.

XII.168    ENGELINA WILHELMINA THERESIA (Angela) V.D.BERG, geboren op 15-02-1962 te KROMMENIE, dochter van PETRUS ANTONIUS FRANCISCUS (Ton) VAN DEN BERG en MARIA ANNA (Ria) DE ZEEUW (zie XI.191).
Samenwonend 1995.
Uit deze relatie:
   1.  JELLE ANTON VAN DEN BERG, geboren op 21-04-1995 om 22.48 uur te AMSTERDAM, overleden op 31-12-2013 te Zell am See (Oostenrijk) op 18-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-01-2014 te Uden.

XII.170    Drs. MARIA ELISABETH (Mariska) van den BERG, geboren op 10-04-1964 te KROMMENIE, gedoopt (RK) op 26-04-1964 te KROMMENIE (getuige(n): Peter: W. A. de Zeeuw Meter: E. F. de Zeeuw). Afgestudeerd op donderdag 27 juni. de uitreiking van de bul vond plaats in het Academiegebouw Broerstraat 5 te Groningen.

is medio februari 1999 voor zichzelf begonnen.
adres kantoor: WG-plein 384 1054 SG Amsterdam

heeft als curator o.a. een kunsttentoonstelling georganiseerd (25-09-1999 tot 28-11-1999) in Museum Kurhaus te Kleef.
Dochter van PETRUS ANTONIUS FRANCISCUS (Ton) VAN DEN BERG en MARIA ANNA (Ria) DE ZEEUW (zie XI.191).
Gehuwd met Elger BLITZ, adres: D. Stalpertstraat 85hs, Amsterdam
.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isa.
   2.  Fiena.

XI.193    CORNELIA WILHELMINA (Corrie) DE ZEEUW, geboren op 25-08-1937 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 25-08-1937 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Dominicus Cornelis de Zeeuw Meter: Maria Sophia Berghout), dochter van Cornelis Gerardus (Cor) de ZEEUW (zie X.119) en Wilhelmina Johanna (Mien) NEIJS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1960 met J.M. (Hans) KERSTEN, 22 jaar oud, geboren op 10-09-1937, overleden op 03-05-2013 te Tilburg op 75-jarige leeftijd, zoon van KERSTEN en Cornelia Maria BRUGMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  SANDER (Sander) (zie XII.172).
   2.  M. T. (Irma) (zie XII.175).
   3.  RENE (Rene) (zie XII.177).

XII.172    SANDER (Sander) KERSTEN, geboren op 26-04-1962 te AMSTERDAM, zoon van J.M. (Hans) KERSTEN en CORNELIA WILHELMINA (Corrie) DE ZEEUW (zie XI.193).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-08-1988 te UDENHOUT, gehuwd voor de kerk te UDENHOUT met ANS (Ans) VAN BERKEL, kapster, geboren te GOIRLE.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES CORNELIS MARIA (Paul), geboren op 10-04-1990 te TILBURG, en Bregje?

Gehuwd met Bregje.
   2.  ANDREAS ADRIANUS (Guido), geboren op 29-02-1992 te TILBURG (getuige(n): Peter: Jos van Korven Meter: Irma van Korven - Kersten), en Ilona?

Gehuwd met Irene.
   3.  JOHANNES PETRUS (Leon), geboren op 09-12-1994 te TILBURG (getuige(n): Peter: Rene Kersten Meter: Monique Kersten - Donkers).
Gehuwd met Julia.

XII.175    M. T. (Irma) KERSTEN, geboren op 08-01-1965 te ROTTERDAM, dochter van J.M. (Hans) KERSTEN en CORNELIA WILHELMINA (Corrie) DE ZEEUW (zie XI.193).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 12-09-1985 te TILBURG met A. A. M. (Jos) VAN KORVEN, 22 jaar oud, geboren op 10-07-1963 te TILBURG.
Gehuwd (2) met Erwin MANDERS, wonen samen per 1 september 2015
adres: Boskriek 21, 5131 HJ Alphen
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  MIKE (Mike), geboren op 23-06-1988 te TILBURG (getuige(n): Peter: Rene Kersten), en Lotte ?

Gehuwd met Lotte.
   2.  RICK (Rick), geboren op 11-09-1991 te TILBURG (getuige(n): Peter: Sander Kersten Meter: Ans Kersten - van Berkel), en Alette ?

Gehuwd met Alette.

XII.177    RENE (Rene) KERSTEN, restauranthouder, geboren op 29-11-1966 te DEN BOSCH, zoon van J.M. (Hans) KERSTEN en CORNELIA WILHELMINA (Corrie) DE ZEEUW (zie XI.193).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-09-1992 te TILBURG, gehuwd voor de kerk op 25-09-1992 te TILBURG (Hasseltse Kapel) met MONIQUE DONKERS.
Gehuwd (2) met Susan. {Zij was ook ooit gehuwd.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tessa, geboren op 11-10-1998 te Stramproy.
   2.  Joris, geboren op 03-11-1999, peter en meter: Jos en Irma van Korven.

XI.195    GERARDUS CORNELIS JOSEPH (Gerard) DE ZEEUW, geboren op 05-02-1941 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 05-02-1941 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Hendrikus Jansen Meter: Elisabeth Jansen), zoon van Cornelis Gerardus (Cor) de ZEEUW (zie X.119) en Wilhelmina Johanna (Mien) NEIJS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-01-1964 te EINDHOVEN (NB), gehuwd voor de kerk op 23-01-1964 te EINDHOVEN (NB) (RK) met MARIA W.C. (Mia) ZIMMERMAN, 22 jaar oud, geboren op 13-12-1941 te EINDHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  ROMY CORNELIA MARIA (zie XII.181).
   2.  ROBERTUS WILHELMUS GERARDUS (Rob) (zie XII.183).

XII.181    ROMY CORNELIA MARIA DE ZEEUW, geboren op 28-07-1964 te AMSTERDAM (NH), dochter van GERARDUS CORNELIS JOSEPH (Gerard) DE ZEEUW (zie XI.195) en MARIA W.C. (Mia) ZIMMERMAN.
Samenwonend (1) sinds 01-01-1997 te TILBURG, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-07-1985 te HILVARENBEEK (NB), gescheiden 1996 van COR (Cor) DE BRUIJN, geboren op 03-07-1963 te DELFT (ZH).
Gehuwd (2) met TON HAMERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ROWEN (Rowen), geboren op 10-08-1990 te TERHEIJDEN.
   2.  JULIE (Julie), geboren op 07-11-1993 te TILBURG.

XII.183    ROBERTUS WILHELMUS GERARDUS (Rob) DE ZEEUW, calculator, geboren op 13-07-1965 te LIEROP (NB), adres:
- 2015 De Nobelstraat 62, Tilburg
2015 - Vermeulenstraat 50, Tilburg
, zoon van GERARDUS CORNELIS JOSEPH (Gerard) DE ZEEUW (zie XI.195) en MARIA W.C. (Mia) ZIMMERMAN.
Samenwonend 1990, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-04-1995 te UDENHOUT met CAROL SMITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  MAIRI (Mairi), geboren op 16-01-1997 om 22.52 uur te TILBURG, geboren in het " Tweesteden ziekenhuis".
   2.  STIJN, geboren op 15-01-1999 om 10.10 uur te TILBURG.

XI.198    WILHELMUS ANTONIUS (Wim) DE ZEEUW, ex-militair (Adjudant Wapen-Electronica Koninklijke Marine), geboren op 29-12-1946 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 29-12-1946 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Marinus Petrus de Zeeuw Meter: Anna Wilhelmina Fial), 04-07-1959 plechtige doopbelofte afgelegd in de Chasse parochie te Amsterdam
, www.genealogiedezeeuw.nl
opl:
1953-1959 St.Leo lagere school Amsterdam
1959-1964 Pius X lyceum Amsterdam
31-08-1964 in dienst bij de K.M.
01-01-1997 ontslag met wachtgeld, zoon van Cornelis Gerardus (Cor) de ZEEUW (zie X.119) en Wilhelmina Johanna (Mien) NEIJS.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 04-05-1968 te AMSTERDAM (NH), gehuwd voor de kerk op 19-05-1969 te AMSTERDAM (NH) (RK) met LUCIA ANNA GERARDA MARIA (Loes) LASES, 20 jaar oud, directie-secretaresse / lerares machineschrijven / schoonheidsspecialiste / wethouder, geboren op 06-09-1947 om 03.50 uur te AMSTERDAM (NH) (gezindte: RK), overleden op 26-09-2010 om 03.40 uur te Chiang Mai (Thailand) op 63-jarige leeftijd, opl.: HBS-A

1982-1990 raadslid VVD te Anna Paulowna
1990-2000 wethouder en loco burgemeester te Anna Paulowna
30-03-1998 tot 01-08-1998: waarnemend burgemeester te Anna Paulowna
29-05-2000 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau
08-06-2000 tot 01-01-2005: Burgemeester gemeente Ruurlo
15-12-2005 tot 01-06-2006 waarnemend burgemeester gemeente Wieringermeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Wieringermeer
01-06-2006 Burgemeester gemeente Neerijnen

, dochter van HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES, coupeur, zelfstandig kleermaker, en CORNELIA (Cor) SELDERS, zonder, hebben gewoond op adres:
1969 Grevelingenstraat 113 Den Helder
..-12-1972 Dirk Lubbertstraat 22 Breezand
..-12-1995 Nijverveld 1 Anna Paulowna
12-08-2000 Wolbarg 5 Ruurlo
01-09-2000 Haarweg 5 Ruurlo
01-09-2001 Podzollaan 37 Ruurlo
Podzollaan 29 (vernummering)
(van 15-12-2005 tot 01-06-2006 De Haam 2, Wieringerwerf)
16-10-2006 Bisschop van Zoesstraat 31 Tilburg (inwonend)
01-11-2006 Rijksstraatweg 13a Geldermalsen
01-04-2008
.
Gehuwd (2) met Anna Maria Benitia (Annet) LUCASSEN, geboren op 18-09-1956 te Didam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  CLAUDIA (Claudia) (zie XII.186).
   2.  Ing. ERWIN (Erwin) (zie XII.187).

XII.186    CLAUDIA (Claudia) DE ZEEUW, Styliste/presentatie/winkelvormgeving, geboren op 17-12-1974 om 08:02 uur te DEN HELDER (NH), gedoopt (RK) op 19-04-1975 te BREEZAND (NH) (getuige(n): Peter: Gerard Lases Meter: Lya Lases - v.d. Berg), www.azzurrodesign.nl / www.azzurroshop.nl
, dochter van WILHELMUS ANTONIUS (Wim) DE ZEEUW (zie XI.198) en LUCIA ANNA GERARDA MARIA (Loes) LASES, directie-secretaresse / lerares machineschrijven / schoonheidsspecialiste / wethouder.
Samenwonend sinds 01-04-1998 te TILBURG, ondertrouwd op 03-10-2002 te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-07-2003 te Oisterwijk, gehuwd voor de kerk op 04-07-2003 te Tilburg (Hasseltse kapel) met Pim Wouter John (PIM) de LAAT, 29 jaar oud, account manager, geboren op 03-10-1973 te Tilburg, www.delaatstenieuwtjes.nl
heeft officiëel m.i.v. 06-10-2001 naamsverandering gekregen, en heet dus vanaf die datum geen Melis meer, maar de Laat.
heeft gewerkt bij:
fa. Borstlap (bevestigingsmaterialen) Tilburg (verkoper)
1999 fa. Illy (koffie en espresso-apparaten) Zwolle (vertegenwoordiger)
2002 fa. Muraspec (wandbekleding) Parijs (account manager)
2005 Makro (vertegenwoordiger afd. Horeca)
2006 Pernod-Ricard (vertegenwoordiger)
2012 Cake5
2013 Leut, Tilburg
, zoon van Tonnie MELIS en Leonie Nicolasina Gerarda Maria de LAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nick, geboren op 01-04-2006 om 06:18 uur te Tilburg, gedoopt (RK) op 06-08-2006 te Moergestel (getuige(n): Erwin de Zeeuw en Marieke Veenstra), www.nickdelaat.nl.
   2.  Iris, geboren op 07-08-2007 om 23.55 uur te Tilburg, gedoopt (RK) op 18-11-2007 te Moergestel (getuige(n): Patrick en Pascal), www.iris-delaat.nl
ikben@iris-delaat.nl.

XII.187    Ing. ERWIN (Erwin) DE ZEEUW, geboren op 20-10-1978 om 05.15 uur te DEN HELDER (NH), gedoopt (RK) op 28-01-1979 te AMSTERDAM (NH) (getuige(n): Peter: Bernardus Johannes Maria Sibum Meter: Elisabeth Francina de Zeeuw), 1991-1998 VWO op het JOCO (Etty Hillesum College) te Den Helder
1998-2002 HES (Amsterdam) opleiding Bedrijfskundige Informatica
2003 werkzaam bij de ABN-Amro te Amsterdam
01-07-2003 Erwin en Marieke zijn samen begonnen aan een wereldreis van 20 maanden
2005 werkzaam bij ICT-bedrijf ORDINA (Nieuwegein)
2008 Duik-instructeur
01-11-2008 werkzaam bij de KLM als 'Business Analyst'
04-03-2011 afgestudeerd Nyenrode Business university
2011 eigenaar/directeur E-bon (kantoor te Zekeringstr.43 Amsterdam)
2015 werkzaam bij Digital Power
2017-09-01 directeur giftcard VVV

heeft gewoond:
postjesweg, amsterdam
cornelis trooststr. , Amsterdam
, Vinkeveen
Erik de Roodestraat 27, Amsterdam
hogendriesstraat 3, Tilburg, zoon van WILHELMUS ANTONIUS (Wim) DE ZEEUW (zie XI.198) en LUCIA ANNA GERARDA MARIA (Loes) LASES, directie-secretaresse / lerares machineschrijven / schoonheidsspecialiste / wethouder.
Samenwonend 2014 te Tilburg met Janneke van MEURS, dochter van Heinz van MEURS en Marije.
Uit deze relatie:
   1.  Olivier Julius Lucius, geboren op 23-09-2015 om 22.27 uur te Tilburg, lengte 51 cm, 2955 gram
.
   2.  Plume Coco Celeste, geboren op 04-07-2017 om 05.17 uur te Tilburg, 2805 gram, lengte 47 cm
.

XI.202    Elisabeth Francina (Els) de ZEEUW, pedicure / mag.bed./ inkoopster, geboren op 18-02-1952 te Amsterdam, gedoopt (RK) op 19-02-1952 te AMSTERDAM (NH) (getuige(n): Peter: Hendricus Jacobus Greve Meter: Maria Petronella de Zeeuw), dochter van Cornelis Gerardus (Cor) de ZEEUW (zie X.119) en Wilhelmina Johanna (Mien) NEIJS.
Ondertrouwd te Amsterdam (NH), gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-12-1971 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 24-04-1972 te Amsterdam met Bernardus Johannes Maria (Ben) SIBUM, 20 jaar oud, Medewerker Amsterdam Airport Schiphol, geboren op 26-01-1951 te Emmen, gedoopt (RK) te Emmen (Dr), zoon van Herman Martinus (Tinus) SIBUM, Kleermaker, en Maria Engelina (Marietje) BORGMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laura (zie XII.190).
   2.  Wouter (zie XII.192).

XII.190    Laura SIBUM, geboren op 09-07-1976 te Amsterdam, gewicht 2970 gram, gedoopt (RK) op 26-09-1976 te Amsterdam (NH), dochter van Bernardus Johannes Maria (Ben) SIBUM, Medewerker Amsterdam Airport Schiphol, en Elisabeth Francina (Els) de ZEEUW (zie XI.202).
Samenwonend (1) sinds 01-08-1998 met Patrick KOMMERS.
Samenwonend (2) sinds 08-10-2001 te Almere, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-07-2004 te de Woude (getuige(n): Claudia de Zeeuw, Lisette, Jeroen en Roy) met Arno DOESWIJK, 27 jaar oud, geboren op 10-01-1977 te Amsterdam, www.doeswijk.eu
, zoon van Peter DOESWIJK en Marijke DEHNE.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Kars, geboren op 09-12-2004 te Almere, geb.gew. 3500 gram, www.karsdoeswijk.nl
.
   2.  Levi, geboren op 15-03-2008 om 06.52 uur te Almere, 3240 gram, lengte 51 cm
.

XII.192    Wouter SIBUM, geboren op 25-06-1980 te Amsterdam, lengte 51cm; gewicht 3120 gram, gedoopt (RK) op 07-12-1980 te Amsterdam (NH) (getuige(n): Peter: W.A. de Zeeuw Meter: L.A.G.M. de Zeeuw - Lases), www.woutersibum.com
www.uni-weimar.de/mfa/
opleiding:
1996-2000 MBO Grafisch- en Multimediavormgeving, St. Lucas te Boxtel
2000-2001 Oriëntatie Cursus Beeldende Kunst, G.R.A.C. te Amsterdam
2001-2005 HBO Autonoom Beeldende kunst, kunstacademie Minerva te Groningen
2007- master opleiding aan de Bauhaus universiteit in Weimar (Dld)
, zoon van Bernardus Johannes Maria (Ben) SIBUM, Medewerker Amsterdam Airport Schiphol, en Elisabeth Francina (Els) de ZEEUW (zie XI.202).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-07-2011 te Spanbroek (getuige(n): Erwin de Zeeuw, Bas Sibum, Stefan Siderius, Marieke Siderius) met josine SIDERIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tije, geboren op 26-07-2012 om 07:28 uur, weegt 4135 gram en is 54 centimeter
.
   2.  Jules, geboren op 11-07-2015 om 13.40 uur te Rotterdam, roepnaam: Sjuul
.

X.122    FRANCINA MARIA ELIZABETH (Sientje) DE ZEEUW, geboren op 19-04-1908 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 11-04-1975 te ROTTERDAM (ZH) op 66-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Cornelis de ZEEUW (zie IX.85) en Maria Anna de LANGE, Winkelierster in brandstoffen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-09-1929 te ROTTERDAM (ZH) met LAMBERTUS BERNARDUS DE MULDER, 27 jaar oud, geboren op 24-07-1902 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 21-11-1964 te ROTTERDAM (ZH) op 62-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Cornelis DE MULDER en Willemina Hendrika SPIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  GER (zie XI.203).
   2.  LAMBERTUS FRANCISCUS MARIA (Bert) (zie XI.205).

XI.203    GER DE MULDER, geboren op 21-10-1934, overleden 04-1987 te NEW ZEALAND, geemigreerd naar Nieuw-Zeeland, zoon van LAMBERTUS BERNARDUS DE MULDER en FRANCINA MARIA ELIZABETH (Sientje) DE ZEEUW (zie X.122).
Gehuwd met Jenny, verkoopster (interieurwinkel).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul, geboren 1961.
   2.  Wayne, geboren 01-1967, opl: Technische Hogeschool.
   3.  Yasmin (zie XII.196).

XII.196    Yasmin DE MULDER, dochter van GER DE MULDER (zie XI.203) en Jenny, verkoopster (interieurwinkel).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geboren 1981.
   2.  Geboren 1984.

XI.205    LAMBERTUS FRANCISCUS MARIA (Bert) DE MULDER, geboren op 22-02-1948 te UTRECHT, zoon van LAMBERTUS BERNARDUS DE MULDER en FRANCINA MARIA ELIZABETH (Sientje) DE ZEEUW (zie X.122).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-08-1969 met R.C.A. (Mona) HOOGESTEGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  PETRA.
   2.  JOYCE.

X.123    DOMINICUS CORNELIS (Mienus) DE ZEEUW, AUTO BEKLEEDER, geboren op 09-04-1910 te ROTTERDAM (ZH) (gezindte: RK), overleden op 16-02-1982 te ROTTERDAM (ZH) op 71-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1982 te begraafplaats Hofwijk, heeft een auto-beklederij gehad in de Josephstraat te Rotterdam, zoon van Gerardus Cornelis de ZEEUW (zie IX.85) en Maria Anna de LANGE, Winkelierster in brandstoffen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-04-1935 te ROTTERDAM (ZH) met MARIA SOPHIA (Marie) BERGHOUT, 22 jaar oud, geboren op 16-11-1912 te ROTTERDAM, overleden op 21-11-1999 om 12.00 uur te BARENDRECHT op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-11-1999 te ROTTERDAM, dochter van COENRADUS HENDRICUS (Coen) BERGHOUT, pakhuisknecht, en MARIA SOPHIA (Marie) BOS, zonder.
Uit dit huwelijk:
   1.  GERARDUS CORNELIS (Ger), mededirecteur van jeugdhonk "Don Bosco" te Rotterdam, ex-directeur onderwijsinstelling te Rotterdam, geboren op 25-01-1936 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 18-02-1989 te GIESSENBURG op 53-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1989 te GIESSENBURG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-12-1964 te SCHIEDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 20-11-1965 (RK) met ANTONIA MARIA (Toos) PREIN, 29 jaar oud, MAATSCHAPPELIJK WERKSTER (-1988), geboren op 26-12-1934 te SCHIEDAM (ZH).
   2.  MARIA SOPHIA (Riet) (zie XI.210).
   3.  WILHELMINA MARIA (Wil) (zie XI.212).
   4.  MARIA ANNA (Marianne), ADM. MEDEWERKSTER, geboren op 23-03-1947 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): peter: Marinus petrus de Zeeuw meter: Anna Wilhelmina Fial).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-02-1967 te ROTTERDAM (ZH) met ABRAHAM (Bram) BREGET, 20 jaar oud, AUTO MONTEUR, geboren op 16-10-1946 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 22-01-2016 op 69-jarige leeftijd, begraven op 27-01-2016 te Maeterlinckweg 101, crematie, adres:
2016 Middeldijkerplein 17, 2993 DL Barendrecht
.

XI.210    MARIA SOPHIA (Riet) DE ZEEUW, geboren op 02-06-1937 te ROTTERDAM (ZH), dochter van DOMINICUS CORNELIS (Mienus) DE ZEEUW (zie X.123) en MARIA SOPHIA (Marie) BERGHOUT.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-02-1957 te ROTTERDAM (ZH), gehuwd voor de kerk op 20-06-1957 te ROTTERDAM met JOHANNES (Joop) DE VOGEL, 20 jaar oud, geboren op 25-10-1936 te ROTTERDAM (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  YVONNE (zie XII.200).
   2.  JOHANNES AART DOMINICUS (Hans) (zie XII.201).
   3.  MARIA SOPHIA CORNELIA (Mirjam) (zie XII.204).

XII.200    YVONNE DE VOGEL, geboren op 12-03-1958 te ROTTERDAM, dochter van JOHANNES (Joop) DE VOGEL en MARIA SOPHIA (Riet) DE ZEEUW (zie XI.210).
Gehuwd met E.J.C. DE WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  DOMINIQUE, geboren op 07-07-1987 te HARDERWIJK.

XII.201    JOHANNES AART DOMINICUS (Hans) DE VOGEL, vertegenwoordiger in Belgie (verpakkingsmaterialen), geboren op 19-04-1961 te ROTTERDAM, zoon van JOHANNES (Joop) DE VOGEL en MARIA SOPHIA (Riet) DE ZEEUW (zie XI.210).
Gehuwd met M.C. LAKWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  DAPHNE, geboren op 04-11-1985 te ROTTERDAM.
   2.  DANIELLE, geboren op 28-09-1989 te ROTTERDAM.

XII.204    MARIA SOPHIA CORNELIA (Mirjam) DE VOGEL, geboren op 26-06-1962 te ROTTERDAM, dochter van JOHANNES (Joop) DE VOGEL en MARIA SOPHIA (Riet) DE ZEEUW (zie XI.210).
Gehuwd met RODENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  JEFFREY, geboren op 23-03-1986 te HARDERWIJK.
   2.  MAXIME, geboren op 06-05-1989 te HARDERWIJK.

XI.212    WILHELMINA MARIA (Wil) DE ZEEUW, geboren op 04-10-1940 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Cornelis Gerardus de Zeeuw Meter: Wilhelmina Johanna Neijs), overleden 05-2003, geemigreerd naar de USA op 04-08-1964, dochter van DOMINICUS CORNELIS (Mienus) DE ZEEUW (zie X.123) en MARIA SOPHIA (Marie) BERGHOUT.
adres in:
1966-1970: 1673 Ardenwood-drive, SAN JOSE, Californie U.S.A.
1986: 25110-222 Eshelman Ave., LOMITA, Californie 90717-1838 U.S.A.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 05-01-1961 te ROTTERDAM (ZH) met Leonardus Johanus Cornielus (Leo) BURGERMAN, overleden op 19-05-1993.
adres in
1990-2001: 3373 Armada drive #26, VENTURA CA, 93003 U.S.A.
7-03-2001: 4499 Copland drive #55, VENTURA, CA 93003, U.S.A.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 07-05-1987 te TORRANCE met DAVID GLENN BEAM, 43 jaar oud, beroepsmilitair US-army, geboren op 08-06-1943 te ROANOKE RAPIDS, zowat42@cs.com.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  BIANKA LEONARDA (zie XII.206).
   2.  Elvira Maria (Vira), licenced and registered Mermaid, licenced cosmetologist, geboren op 27-10-1965, viraneverends@yahoo.com
www.thecaliforniamermaid.com
www.bodeganet.com

.
Gehuwd met Mike FAUSS.
   3.  LEONARD WILSON (Leon), geboren op 29-01-1967.

XII.206    BIANKA LEONARDA BURGERMAN, geboren op 01-10-1961, dochter van Leonardus Johanus Cornielus (Leo) BURGERMAN en WILHELMINA MARIA (Wil) DE ZEEUW (zie XI.212).
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N.
   2.  N.N.

X.125    MARINUS PETRUS (Rinus) DE ZEEUW, Chauffeur / Bedrijfsleider/ vrachtrijder, geboren op 22-11-1911 om 14.00 uur te ROTTERDAM (ZH), overleden op 07-12-1978 te ROTTERDAM (ZH) op 67-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-12-1978 te ROTTERDAM-ZUID, zoon van Gerardus Cornelis de ZEEUW (zie IX.85) en Maria Anna de LANGE, Winkelierster in brandstoffen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-06-1936 te ROTTERDAM (ZH) met ANNA WILHELMINA FIAL, 22 jaar oud, geboren op 18-09-1913 te ROTTERDAM (ZH), overleden 06-1984 te ROTTERDAM (ZH), dochter van Antonie FIAL en Maria Christina LODZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ANNA (Ria) (zie XI.217).
   2.  WILHELMINA ANNA WILLIBRORDI (Wil) (zie XI.219).

XI.217    MARIA ANNA (Ria) DE ZEEUW, HUISVROUW / KAPSTER, geboren op 26-05-1937 te ROTTERDAM (ZH), dochter van MARINUS PETRUS (Rinus) DE ZEEUW (zie X.125) en ANNA WILHELMINA FIAL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-10-1960 te ROTTERDAM (ZH) met ANTONIUS PETRUS (Toon) HOEK, 22 jaar oud, DIRECTIE CHAUFFEUR, geboren op 06-01-1938 te ROTTERDAM (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIA ANNA (Conny) (zie XII.211).
   2.  PERRY MARINUS (Perry), geboren op 12-03-1964 te CHRISTCHURCH / NEW ZEALAND, 1 kind.

XII.211    CORNELIA ANNA (Conny) HOEK, ICT ontwikkelaar, geboren op 30-11-1961 te CHRISTCHURCH / NEW ZEALAND, dochter van ANTONIUS PETRUS (Toon) HOEK, DIRECTIE CHAUFFEUR, en MARIA ANNA (Ria) DE ZEEUW (zie XI.217).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-11-1986 te Rotterdam met Enric Ricardo Edzard GUNNING, 31 jaar oud, zelfstandig ondernemer, geboren op 14-03-1955 te Nieuw Nickerie (Suriname).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jessica, tandarts-assistente, geboren op 18-07-1988 te Rotterdam.
   2.  Chelsea, geboren op 24-09-1992 te Capelle a/d IJssel.

XI.219    WILHELMINA ANNA WILLIBRORDI (Wil) DE ZEEUW, Planning en orderbegeleiding drukkerij / nagelstudio, schoonheidssalon, geboren op 07-11-1946 te ROTTERDAM (ZH), dochter van MARINUS PETRUS (Rinus) DE ZEEUW (zie X.125) en ANNA WILHELMINA FIAL.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 04-07-1968 te ROTTERDAM (ZH) met LEO MELIESTE.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 23-12-1976 te SCHIEDAM (ZH) met PETER (Peter) STIERMAN, 30 jaar oud, ZELFSTANDIG PLAFONDBEDRIJF, geboren op 23-01-1946 te ROTTERDAM (ZH).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  MAROESJA, geboren op 18-02-1971.
   2.  MENNO, geboren op 24-03-1973.

X.127    JOHANNES HENDRIKUS (Jan) DE ZEEUW, VERWARMINGSMONTEUR, geboren op 18-02-1914 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 18-08-1992 te ROTTERDAM op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-08-1992 te ROTTERDAM-ZUID, zoon van Gerardus Cornelis de ZEEUW (zie IX.85) en Maria Anna de LANGE, Winkelierster in brandstoffen.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 25-09-1946 te ROTTERDAM (ZH) met ANTHONIA (Tonnie) DIRKS, 33 jaar oud, geboren op 19-06-1913 te ROTTERDAM (ZH). {Zij was ook ooit gehuwd met Wim van VLIET.}
Gehuwd (2) met Leny.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JOKE A. Geboren op 31-12-1946 te ROTTERDAM.
   2.  RONALD ANTONIUS (Ron) (zie XI.222).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Henny.

XI.222    RONALD ANTONIUS (Ron) DE ZEEUW, GEMEENTE POLITIE ROTTERDAM, geboren op 06-04-1950 te ROTTERDAM (ZH), zoon van JOHANNES HENDRIKUS (Jan) DE ZEEUW (zie X.127) en ANTHONIA (Tonnie) DIRKS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-06-1973 te ROTTERDAM (ZH) met ADRIANA CHRISTINA (Janet) TAALMAN, 21 jaar oud, geboren op 17-01-1952 te ROTTERDAM (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  RILANA NATHALIE, geboren op 30-08-1976 te ROTTERDAM (ZH).
   2.  FERDY CHRISTIAN, geboren op 12-09-1979 te ROTTERDAM (ZH).

X.131    MARIA PETRONELLA (Ria) DE ZEEUW, geboren op 23-12-1916 te ROTTERDAM (ZH), dochter van Gerardus Cornelis de ZEEUW (zie IX.85) en Maria Anna de LANGE, Winkelierster in brandstoffen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-07-1943 te ROTTERDAM (ZH) met HENDRIKUS JACOBUS (Harry) GREVE, 27 jaar oud, Winkelier electrische artikelen, geboren op 16-04-1916 te ASTEN (NB), overleden op 03-08-1986 te MAASSLUIS (ZH) op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-08-1986 te SCHIEDAM. Beukenhof, zoon van THEODORUS JOZEF GREVE en ELISABETH JOSEPHINA STEVENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  GERARDUS THEODORUS (Ruud) (zie XI.225).

XI.225    GERARDUS THEODORUS (Ruud) GREVE, geboren op 25-10-1945 te ROTTERDAM, zoon van HENDRIKUS JACOBUS (Harry) GREVE, Winkelier electrische artikelen, en MARIA PETRONELLA (Ria) DE ZEEUW (zie X.131).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-06-1972 te Leiden met E.J.A. BRUSSEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  SANDRA.
   2.  PATRICK.

IX.88    WILHELMINA ELISABETH DE ZEEUW, geboren op 30-08-1874 om 16.00 uur te RAAMSDONK (NB), dochter van Cornelis Gerardus de ZEEUW (zie VIII.86) en Maria Petronella van GILS.
woonachtig te Rotterdam in de Robert Teuenstraat, gehuwd met HENDRIKUS JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  ALBERT, (hoofd)onderwijzer.
   2.  JOKE, non, is later uitgetreden en onderwijzeres geworden.
   3.  MARIA, non.

IX.92    Elisabeth Wilhelmina Maria de ZEEUW, geboren op 06-02-1882 te Rotterdam, overleden op 22-06-1954 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Gerardus de ZEEUW (zie VIII.86) en Maria Petronella van GILS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-11-1907 te Rotterdam met Hendrikus Marie JANSEN, bankwerker, zoon van Albertus JANSEN en Johanna GARNIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Anthonius, geboren op 27-07-1909 om 16.00 uur te Rotterdam.

VIII.90    JOSEPHUS JOHANNES DE ZEEUW, sjouwer schipper, geboren op 28-07-1838 te UTRECHT (UT), overleden op 12-08-1875 te Rotterdam op 37-jarige leeftijd, heeft verplichting t.a.v. de Nationale Militie vervuld in de provincie Utrecht blijkens een certificaat d.d. 28 april 1868
, zoon van Cornelis Mattheus de ZEEUW (zie VII.113) en Elisabeth SWART.
in 1866/1868/1872/1873 wonend te Waspik
, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-07-1868 te WASPIK (NB) met WILHELMINA ELISABETH STRIJP, 28 jaar oud (zie VIII.218).
Uit dit huwelijk:
   1.  ELISABETH JOHANNA (zie IX.95).
   2.  ADRIANA JOHANNA, geboren op 29-07-1870 om 23:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 05-05-1891 te Delft op 20-jarige leeftijd.
   3.  CORNELIS ADRIANUS, geboren op 24-11-1871 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 27-08-1872 te ROTTERDAM (ZH), 277 dagen oud. Bron: archief Rotterdam, toegangsnr.999-09, inv.nr.1872D, folionr.d145, aktenr.1872.2838
.
   4.  ADRIANUS MATHEUS JOSEPHUS, geboren op 15-12-1872 te ROTTERDAM (ZH), overleden op 20-01-1873 te ROTTERDAM (ZH), 36 dagen oud. Op 13-03-1873 te Waspik een extract ontvangen uit de burgerlijkenstand te Rotterdam.

IX.95    ELISABETH JOHANNA DE ZEEUW, geboren op 09-07-1869 om 17:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 12-05-1937 te Delft op 67-jarige leeftijd, dochter van JOSEPHUS JOHANNES DE ZEEUW (zie VIII.90) en WILHELMINA ELISABETH STRIJP (zie VIII.218).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-05-1889 te Delft met Johannes Lambertus KRUISWIJK, geboren 1866 te Delft, zoon van Lambertus KRUISWIJK en Margaretha BUIJTENDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha, geboren op 08-06-1890 te Delft.
   2.  Josephus Johannes Cornelis, geboren 1892 te Delft.
Gehuwd op 24-04-1918 te Delft met Elisabeth Cornelia van DUIJN, geboren 1888 te Schiedam, dochter van Adranus van DUIJN en Maria VREDENBREGT.
   3.  Lambertus, geboren op 17-11-1893 te Delft.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-02-1921 te Delft met Adriana Elisabeth Maria van MEURS, geboren 1897 te Delft, dochter van Adrianus van MEURS en Petronella van der STAP.
   4.  Wilhelmina Elisabeth Maria, geboren op 15-04-1896 te Delft.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-01-1920 te Delft met Cornelis Leonardus van KRUINING, geboren 1892 te Vrijenban, zoon van Cornelis van KRUINING en Maria WERMERHOVEN.
   5.  Johanna Elisabeth, geboren op 17-09-1898 te Delft.
   6.  Adrianus Arnoldus Joseph, geboren 03-1902 te Delft, overleden op 23-01-1903 te Delft.
   7.  Martinus Wilhelmus, geboren op 27-12-1906 te Delft, overleden op 30-12-1906 te Delft, 3 dagen oud.

VIII.92    PETRONELLA JOHANNA DE ZEEUW, geboren op 04-07-1844 te UTRECHT (UT), overleden op 28-08-1911 om 02:00 uur te UTRECHT (UT) op 67-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Mattheus de ZEEUW (zie VII.113) en Elisabeth SWART.
Gehuwd met CORNELIS JOHANNES SANDKUIJL, overleden op 29-08-1911.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth, geboren ca 1869 te Zeist, overleden op 01-06-1954 om 12.00 uur te Utrecht.
Gehuwd op 18-11-1909 te Utrecht (getuige(n): Cornelis Johannes Sandkuijl, winkelchef, oud 39; Frederik Cornelis Aloysius Sandkuijl, kantoorbediende, oud 35; Theodorus Jozef Sandkuijl, onderwijzer, oud 29; Petrus franciscus van der Meijden, concierge, oud 53.) met Hendrikus Jacobus Laurentius SANDERS, bakker, geboren ca 1869 te Arnhem, zoon van Johannes SANDERS en Johanna Maria GERRITSEN. {Hij was ook ooit gehuwd met Petronella Elisa Maria STAPPER, overleden < 1909, voor 18-11-1909.}
   2.  Cornelis Johannes, winkelchef, geboren ca 1870 te Zeist, overleden op 12-05-1919 te Utrecht.
Gehuwd op 02-08-1910 te Utrecht met Maria Gertrud Louise MÜLLER, geboren ca 1879, dochter van Georg MÜLLER en Maria Louise ESFELD.
   3.  Frederik Cornelis Aloysius, kantoorbediende, geboren ca 1874.
Gehuwd op 06-11-1907 te Utrecht (getuige(n): Cornelis Johannes Sandkuijl, handelsbediende, oud 37; Theodorus Jozef Sandkuijl, onderwijzer, oud 27; beide broers van de bruidegom; Hendrikus Sandkuijl, winkelier, oud 61; Frederik Cornelis Sandkuijl, spoorwegambtenaar, oud 57; beiden ooms van de bruidegom.) met Jacoba Johanna VERNOOY, geboren ca 1880 te Loosdrecht, dochter van Johannes VERNOOY en Alijda Wilhelmina Geertruida OOSTVEEN.
   4.  Helena Catharina, geboren ca 1877 te Tiel, overleden op 16-05-1937 om 17.00 uur te Utrecht.
   5.  Theodorus Jozef, onderwijzer, geboren ca 1880.
   6.  Hendrika Maria, geboren te Tiel, overleden op 13-11-1900 te Utrecht.

VII.118    ANTHONIA DE ZEEUW, gedoopt op 08-11-1804 te Waspik (getuige(n): Helena Lijnsvelt ipv Dimpna de Zeeuw), overleden op 15-01-1893 te DORDRECHT op 88-jarige leeftijd, dochter van Mattheus de ZEEUW (zie VI.87) en Johanna van DONGEN.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 23-08-1833 te Waspik met ANTHONIE VAN DER KAA, 29 jaar oud, gedoopt op 16-11-1803 te Waspik (getuige(n): Maria Catharina van Steenove ipv Cornelia Wagemakers), overleden op 16-05-1842 te Waspik op 38-jarige leeftijd, zoon van Joannes VAN DER KAA en Anna NOUWENS.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 09-06-1845 te Waspik met MATHIJS DE BONT, 49 jaar oud, gedoopt op 09-06-1796 te Waspik (getuige(n): Maria van Hassel), overleden voor 1893, zoon van Franciscus DE BONT en Dimpna SCHOENMAKERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna, geboren te Waspik.
Gehuwd op 23-12-1858 te Waspik met Sebastiaan van HOIJDONK, geboren te Waspik, zoon van Johannes van HOIJDONK en Henrica van den HEUVEL. {Hij is later gehuwd op 19-02-1862 te Rotterdam met Petronella Johanna DOLK, dochter van Adrianus DOLK en Cornelia MAAS.}
   2.  Matheus Jacobus, geboren te Waspik, overleden op 10-01-1917 te Waspik.
Gehuwd op 25-05-1893 te Waspik met Maria Johanna OOMENS, geboren te Waspik, dochter van Gijsbertus OOMENS en Anna Huberta BAKKERS.

VI.90    LEONARDUS DE ZEEUW, Botelier (schipper en herbergier), gedoopt op 04-10-1767 te WASPIK (NB) (getuige(n): Petronella de Zeeuw loco Joannus van der Pluijm en Elisabetha Schateleijn), overleden op 10-10-1849 te Middelburg op 82-jarige leeftijd. Op 28 januari 1800 laten LEENDERT CORNELISSE DE ZEEUW en ANNA
CATHARINA DE JONGE een TESTAMENT opmaken op de langstlevende.
Hierin verklaren zij . . .benede de twee duisent gulden gegoed te
zijn. Als voogden worden genoemd: van de Korput
en Jan de Zeeuw
mochten deze ook overleden zijn, dan worden als voogd aangesteld:
Marcelis de Jong
en Joseph van Dongen wonende te ROTTERDAM.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.54 GROOT WASPIK)


, zoon van CORNELIUS DE SEUW (zie V.25) en ANTHONIA VAN DER PLUYM.
Ondertrouwd (1) op 20-09-1798 te WASPIK (NB), gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-10-1798 te WASPIK (NB) met ANNA CATHARINA DE JONG, geboren te WASPIK (NB), overleden op 15-03-1800 te WASPIK (NB).
Gehuwd (2) met Elisabetha Rosalia DE LANDSHEER (LANDTSHIER), geboren te Baerstroij.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  CORNELIUS, gedoopt op 04-03-1800 te Waspik (getuige(n): Petrus van Dongen en Petronilla de Zeeuw), overleden op 06-03-1800 te WASPIK (NB), 2 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  ANTHONIA, particuliere, gedoopt op 28-07-1805 te Waspik (getuige(n): Petronilla van Donge), overleden op 25-04-1869 om 21:00 uur te Zelzaete op 63-jarige leeftijd, getuigen:
Jeannes Baptiste de Zeeuw, 62 jaar, winkelier, broer vd overledene.
Henri Fache, 28 jaar, schrijver, Zelzaete
.
Gehuwd (1) op 43-jarige leeftijd op 29-11-1848 te Middelburg met Josephus Pieter CROIN, aannemer, geboren te Hoofdplaat, zoon van Josephus CROIEN en Judoca van BOERENDONCK. {Hij was ook ooit gehuwd met Maria Theresia PERDAAN.}
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 26-04-1854 te Hoofdplaat met Augustinus Bernardus THOMAES, grondeigenaar, geboren te Waterland Oudeman, zoon van Constantinus Bernardus THOMAES en Susanna Victoria DOSSCHE.
   3.  CORNELIUS, gedoopt op 30-08-1809 te Waspik (getuige(n): Helena Leijnsvelt), overleden op 06-12-1846 te Waspik op 37-jarige leeftijd.
   4.  Peter, geboren op 30-04-1811 te Waspik, overleden op 05-04-1888 te Middelburg op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-09-1836 te Middelburg met Maria Elisabeth KREKEL, 24 jaar oud, geboren op 03-04-1812 te Middelburg, dochter van Johanna KREKEL.
   5.  HENRI, geboren op 27-05-1813 om 04:00 uur te WASPIK (NB) (getuige(n): Jan de Zeeuw, van beroep timmerman), overleden op 05-12-1813 te Waspik, 192 dagen oud.
   6.  Thérésia Rosalia, geboren te Baesrode (België).
Gehuwd op 02-08-1855 te Bergen op Zoom met Johannes Baptist van GENNIP, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Adrianus van GENNIP en Maria Catharina HOOBROECKX.

V.29    MARIA DE ZEUW, gedoopt (RK) op 11-03-1713 te WASPIK (NB) (getuige(n): Dimpna Snijders), begraven op 09-07-1742 te Waspik op 29-jarige leeftijd. Folio 9lre

Staat en inventaris
gedaan maken en aan schout en geregten van Groot Waspik overgegeven bij Comelis van den Berg
weduwenaar van zaliger Maria Peeters de Zeeuw woonende alhier. En dat soodanige goederen en
eftecten als mette foornoemde de sijne huijsvrou heeft beseten gehadt ende nog besittende is soo
ende in manieren als volgt.

Vaste goederen sijn tot den boeder behoorende niet gevonden dus memorie.

Maar alleen nog eenige inboel bestaande in een veren en een koffen bedt met sijn deeckens en
toebehooren, een kast, eenige stoelen, tafels, potten, pannen en verdere toebehoorten. En is het
selve bij hem naar calculatie weerdig bevonden circa omtrent 150 guldens.

Nog een winckeltje, daar in eenige cleijnigheden weerdig omtrent 25 a 30 guldens waartegens aan de
coopluijden nog staat te betalen eene somme van 25 guldens.

Aan contant gelt en 'tgeene in te beuren is omtrent soo veel als hij aan verscheijden luijden moet
betalen.

Aldus gedaan en opgegeven bij den voorneoemden Cornelis van Berg verklaren de 't selve alsoo naar
waarheijt te sijn en 't selve ten allen tijde des noots en versegt sijnde met solemnelen eeden te sullen
bevestigen. Actum ter presentie en overstaan van Adriaan Zeijlmans, schout, Huibert Coninx en Dirk
van Dusseldorp, schepenen in Waspik desen 8e november 1743

In kennisse van mij J. Zeijimans secretaris.

(Bron: RA 48 GootWaspik Streekarchief Waalwijk)


, dochter van PEETER KORNELISSEN ZEUW (Petrus de Seeuw) (zie IV.11) en LEIJSBETH WOUTERSEN SNIJDERS (Elisabeth Wouters).
Ondertrouwd op 30-01-1733 te WASPIK (NB), gehuwd te WASPIK (NB) met CORNELIUS VAN DEN BERGH, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 25-07-1710 te Waspik (getuige(n): Adriana Petri Seijlmans), overleden op 09-12-1748 te WASPIK op 38-jarige leeftijd, zoon van JOHANNES CORNELISSEN VAN DEN BERGH en GERTRUDIS PETERSEN DE BONT. {Hij is later ondertrouwd op 08-11-1743 te Waspik, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-11-1743 te Waspik met ANNA VAN BROECKHOVEN, geboren te Dongen?}
Uit dit huwelijk:
   1.  GERTRUDIS VAN DEN BERG, geboren op 19-12-1733 te WASPIK (getuige(n): Emburtus van den Berg en Gertrudis de Bont).
Ondertrouwd op 27-04-1759 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 13-05-1759 te Waspik (geref.) met Joannes RIBBERS. {Hij is later ondertrouwd op 28-05-1762 te Raamsdonk met Anna Margarita LEEMANS, dochter van Arnoldus LEEMANS en Cornelia Zeland.}
   2.  PETRUS VAN DEN BERG, geboren op 14-11-1735 te WASPIK (getuige(n): Petronella de Zeuw).
   3.  ELISABETH, gedoopt op 21-12-1737 te WASPIK (getuige(n): Petronella de Zeeuw).
Ondertrouwd op 07-08-1767 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 23-08-1767 te Waspik (geref.) met ADRIAEN VAN DER REIJKEN, 24 jaar oud, gedoopt op 01-10-1742 te Waspik (getuige(n): Adriana van Dongen), zoon van Cornelius VAN DER RIJKEN en Maria Andreas LEIJTEN.
   4.  JOANNES (zie VI.98).
   5.  ALDEGUNDIS, gedoopt op 13-06-1742 te WASPIK (getuige(n): Joanna van den Bergh), overleden op 18-10-1753 te WASPIK op 11-jarige leeftijd.

VI.98    JOANNES VAN DEN BERGH, gedoopt op 10-11-1739 te WASPIK (getuige(n): Gertrudis de Bont), overleden op 25-06-1800 te Breda op 60-jarige leeftijd, zoon van CORNELIUS VAN DEN BERGH en MARIA DE ZEUW (zie V.29).
Ondertrouwd op 03-04-1766, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-04-1766 te Breda met Johanna Cornelia EELTJE(N)S, 19 jaar oud, gedoopt op 29-08-1746, dochter van Matthias EELTJE(N)S en Adriana Maria LIEFMANS. Jan Cornelius van den Bergh woont in 1766 te Geertruidenberg en trouwt met attestatie naar Geertruidenberg.

Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth, gedoopt (RK) op 12-02-1767 te Breda (getuige(n): peter: Mathias Eeltjens, meter: Elisabeth van den Bergh).
   2.  Mathias (zie VII.134).
   3.  Adriana Maria, gedoopt (RK) op 23-10-1770 te Breda (getuige(n): peter: Adrianus Rijken, meter: Adriana Maria Eeltjens).
   4.  Cornelius, gedoopt (RK) op 12-07-1772 te Breda (getuige(n): peter: Antonius Eeltjens, meter: Maria van den Berg).
   5.  Antonius, gedoopt (RK) op 10-06-1774 te Breda (getuige(n): peter:Albertus van den Berg, meter: Dimpna Naalden).
   6.  Joannes, gedoopt (RK) op 20-10-1776 te Breda (getuige(n): peter: Joannes Baptist Eeltjens, meter: Lucia de Zeeuw).
   7.  Nicolaas Antonius, gedoopt (RK) op 01-04-1779 te Breda (getuige(n): peter: Antonius Eeltjens, meter: Catharina Naalde).
   8.  Petrus Cornelis, gedoopt (RK) op 26-01-1781 te Breda (getuige(n): peter: Petrus de Seeuw, meter: Cornelia van Wezel).
   9.  Maria Joanna, gedoopt (RK) op 14-10-1784 te Breda (getuige(n): peter: Dionisius Joannes van den Goorbergh, meter: Maria).
   10.  Petronella, gedoopt (RK) op 02-11-1788 te Breda (getuige(n): peter: Matthias Eeltjens, meter: Petronella Eeltjens).
   11.  Cornelia Antonia, gedoopt (RK) op 16-05-1790 te Breda (getuige(n): peter: Cornelius Ribbens, meter: Cornelia van Loon).

VII.134    Mathias VAN DEN BERGH, schatter van slachtvee, spekslachter, metselaar, gedoopt (RK) op 05-04-1768 te Breda (getuige(n): peter: Gualtherus (Willem) de Seeuw, meter: Adriana Maria Liefmans), overleden op 22-11-1826 te Roosendaal op 58-jarige leeftijd, zoon van JOANNES VAN DEN BERGH (zie VI.98) en Johanna Cornelia EELTJE(N)S.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 17-01-1796 te Princenhage met Margaretha Pieter (Margo, Mergo) LODDERS, geboren te Princenhage, overleden op 03-04-1809 te Breda, begraven op 06-04-1809 te Breda.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 30-01-1819 te Roosendaal met Adriana van LISDONK, 42 jaar oud, kantwerkster, geboren op 07-11-1776 te Roosendaal, dochter van Bartholomeus van LISDONK en Johanna van AARSSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannis Baptista, gedoopt op 14-12-1796 te Breda (getuige(n): peter: Joannes van den Bergh, meter: Elisabeth Lodders).
   2.  Dijmphna (Dingena), dienstmeid, gedoopt (RK) op 19-06-1798 te Breda, overleden op 09-12-1867 te Terheijden op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1827 te Terheijden met Adrianus van DONGEN, bouwman, geboren te Terheijden, overleden op 29-10-1866, zoon van Pieter van DONGEN en Johanna ANEMAAT.
   3.  Matthijs (zie VIII.100).
   4.  Cornelia, gedoopt op 17-02-1803 te Breda.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 02-08-1847 te Breda met Rudolphus van den NAS.
   5.  Petronella, dienstmeid, gedoopt op 10-03-1805 te Breda.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-10-1833 te Made en Drimmelen met Leonardus OERLEMANS, 32 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-02-1801 te Made, is schutter bij de tweede compagnie, het tweede bataillon derde afdeling mobiele NoordBrabantse Schutterij in quarantaine te Vlissingen.
Zoon van Adriaan OERLEMANS en Dijmphna SCHEERMAKERS.
   6.  Adrianus Matheus, gedoopt op 05-06-1808 te Breda.

VIII.100    Matthijs VAN DEN BERGH, tuinman, gedoopt (RK) op 18-02-1801 te Breda, zoon van Mathias VAN DEN BERGH (zie VII.134) en Margaretha Pieter (Margo, Mergo) LODDERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-08-1825 te Zwolle met Geertjen BRINK, 30 jaar oud, dienstmaagd, geboren op 01-03-1795 te IJsselmuiden, dochter van Jacob BRINK en Geesjen FOX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Joannes (zie IX.108).

IX.108    Pieter Joannes VAN DEN BERGH, bouwman, geboren te Zwolle, overleden op 09-03-1905 te Breda, zoon van Matthijs VAN DEN BERGH (zie VIII.100) en Geertjen BRINK, dienstmaagd.
Gehuwd op 28-04-1856 te Breda met Joanna Maria van SON, 30 jaar oud, geboren op 13-01-1826 te Gilze en Rijen, overleden op 15-05-1913 op 87-jarige leeftijd, dochter van Antonij van SON, bouwman, en Theresia van den BLEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathijs Johannes (zie X.147).
   2.  doodgeboren kind, geboren op 14-12-1858.
   3.  Antonie, geboren op 09-01-1860.
   4.  Franciscus, slager te Breda, geboren op 16-12-1861.
   5.  Martinus Petrus, geboren op 05-08-1864, overleden op 16-08-1864, 11 dagen oud.
   6.  Johannes Jacobus, geboren op 05-08-1864, overleden op 16-08-1864, 11 dagen oud.
   7.  Johannes, geboren op 05-11-1865.

X.147    Mathijs Johannes VAN DEN BERGH, hoofdonderwijzer te Etten-Leur, geboren op 11-04-1857, overleden op 09-10-1911 op 54-jarige leeftijd, zoon van Pieter Joannes VAN DEN BERGH (zie IX.108) en Joanna Maria van SON.
Gehuwd met Joanna Anna TIJS, geboren op 27-02-1859 te Etten-Leur, overleden op 22-06-1934 te Princenhage op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan TIJS, molenaar te Etten-Leur, en Joana Maria FRANCOIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna VAN DEN BERG, geboren op 30-05-1888.
Gehuwd op 56-jarige leeftijd op 19-05-1945 te Breda met Carel MONDRIAAN, jongste broer van Pieter Mondriaan, beroemd kunstschilder.


V.31    PETRONELLA DE SEEUW, gedoopt (RK) op 06-02-1717 te WASPIK (NB) (getuige(n): Maria de Smedt), overleden op 08-01-1773 te WASPIK (NB) op 55-jarige leeftijd, pro deo, wordt op 19-10-1737 te Waspik als doopheffer genoemd bij: Joanna, dochter van Petrus van Dongen en Dympna de Jonge, dochter van PEETER KORNELISSEN ZEUW (Petrus de Seeuw) (zie IV.11) en LEIJSBETH WOUTERSEN SNIJDERS (Elisabeth Wouters).
Ondertrouwd op 06-05-1740 te WASPIK (NB), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1740 te WASPIK (NB) met BARTHOLOMEUS GERRITS VAN VUGHT, geboren te WASPIK (NB) (gezindte: RK), overleden voor 1773.
Uit dit huwelijk:
   1.  GERARDUS, geboren op 18-07-1741 te WASPIK (getuige(n): Joanna Oerlemans).
Ondertrouwd op 12-05-1775 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 28-05-1775 te Waspik (geref.) met Anna Maria ZEIJLMANS, 27 jaar oud, gedoopt op 05-08-1747 (getuige(n): Huberta van den Heuvel), overleden op 15-07-1789 op 41-jarige leeftijd, dochter van Joannes Baptista Peters ZEIJLMANS en Cornelia ZEIJLMANS.
   2.  PETRUS, geboren op 14-01-1743 te WASPIK (getuige(n): Elizabeth Snijders).
   3.  ANNA, geboren op 08-10-1744 te WASPIK (getuige(n): Clasina van Vught).
   4.  JOANNA, geboren op 20-12-1745 te WASPIK (getuige(n): Dympna de Jonge).
   5.  ELISABETS, geboren op 28-12-1747 te WASPIK (getuige(n): Dympna de Jonge).
   6.  DYMPNA, gedoopt op 22-03-1750 te Waspik (getuige(n): Lusia de Zeuw).
Ondertrouwd op 22-04-1785 te Waspik, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-05-1785 te Waspik met Florentius SOMERS, geboren te Terheijden.
   7.  Joanna, gedoopt op 16-08-1752 te Waspik (getuige(n): Clasina van Vught ipv Barbara van Vught).
   8.  PETRUS, geboren op 18-01-1754 te WASPIK (getuige(n): Maria van Gennikke).
   9.  JOANNA, geboren op 29-05-1757 te WASPIK (getuige(n): Barbara van Vught).
   10.  ELISABETHA, geboren op 04-01-1761 te WASPIK (getuige(n): Joanna Cok).

V.32    QUIHELMUS DE ZEUW, gedoopt (RK) op 17-10-1718 te WASPIK (NB) (getuige(n): Quihelmus Bauwmans en Dympna Snijders loco Cornelia Bauwmans), overleden op 08-10-1781 te Waspik op 62-jarige leeftijd, 29 dec.1746
Extract uyt het register van scheidinge
Deijlinge des dorps grootwaspik waar inne onder
anderen staat als volgt
...... ende peeter de Jong en Willem de Zeeu in
huwelijck hebbende Dingena de Jong kinderen van
Gijsbert de Jong en adriaantje huijberden Cuijl
Mede voor een vierde part en sulx alle .....
Ten vierden en ten laetsten soo sijn peeter de
Jong en Willem de Zeeu bij blinde lootinge geloot
gecavelt ende beerfdeelt eerstelijk op eenen
acker zaijlant gelegen alhier boven in S grevel=
duijn Waspik groot ontrent twee hont belent ten
Zuijden thomas Zeylmans cumsuis en ten noorde de
kinderen van Jacob bommelaar Streckende uijt den
Westen vande halve vroukensvaartse grippel aff
oostwaart in tot den dwaersacker vande weduwe drik
wouterse Zeijlmans toe.
En ten laetsten nog op een gedeelte moervelt
gelegen op het stapel eijnt tot Capel binnendijcx
ten Zuijden den ouden molenwerff gemeen met frans
matijs de Jong cumsuis zijnde meest putten Cuijl
.........
(Bron: Boedel- en Executierekeningen nr.35)


, zoon van PEETER KORNELISSEN ZEUW (Petrus de Seeuw) (zie IV.11) en LEIJSBETH WOUTERSEN SNIJDERS (Elisabeth Wouters).
Ondertrouwd op 30-09-1745 te WASPIK (NB), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-10-1745 te WASPIK (NB) met Dimpna Gijsberts de JONGH, 39 jaar oud, geboren te Waspik, gedoopt (RK) op 04-10-1706 te Waspik, overleden op 28-02-1780 te Waspik op 73-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert Peeters de JONG en Adriaentje Huijberden CUIJL. Uijtgemaakt op een segel van 30 st.

THESTAMENT van WILLEM DE SEEUW en DINGENA DE JONGH,

egte man ende vrouw, 1763

Op huyden den 24 july 1763 compareerden . . .

, woonende alhier te GROOTWASPIK den comparant siek te bedde leggende, dog de comparante gesond

, dat den thestateurs dogtertje met naame Elisabet de Seeuw, voor uijt sal genieten voor de andere kinderen een somma van tweehondert guldens tot egalisatie van het geene sijn kinderen van sijn vrouw, verweckt bij Peeter van Dongen, sullen genieten en dan so vervolgens de voor en naar kinderen egaal stellen als ofse eigene susters en broeders waaren, stellende sij tot voogden,

Wouter de Seeuw, administraterende voogd
Jan Vasse de Hoogh, toesiende voogd
Aldus gedaan ende gepasseert voor het siekbedde van den thestateur des avonts de klocken ontrent elf uuren ten overstaan van Jan Buys, en . . Pieter Liesvelt Schepenen


. {Zij was eerder ondertrouwd op 03-02-1729 te Waspik met Petrus Laurens Wilmse van DONGEN, 28 jaar oud, gedoopt op 13-11-1700 te Waspik (getuige(n): Cornelia Seeuwen), zoon van Laurentius Wilms van DONGEN (de SMITH) en ADRIAENTJE ADRIAENSEN ZEUW (zie IV.20).}
Uit dit huwelijk:
   1.  ELIZABETH (zie VI.114).

VI.114    ELIZABETH DE ZEUW, gedoopt (RK) op 23-09-1746 te WASPIK (NB) (getuige(n): Cornelia de Bont loco Elizabeth Snijders), overleden op 07-04-1820 om 10:00 uur te WASPIK (NB) op 73-jarige leeftijd, dochter van QUIHELMUS DE ZEUW (zie V.32) en Dimpna Gijsberts de JONGH.
Ondertrouwd op 14-01-1774 te WASPIK (NB), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-01-1774 te WASPIK (NB) met LAMBERT WOUTERSE POLS, 26 jaar oud, geboren te 'S GREVELDUIN CAPELLE (NB), gedoopt (RK) op 03-09-1747 te Waspik, zoon van Wauterus POLS en Maria ZEIJLMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  WALTERUS, gedoopt op 27-09-1775 te Waspik (getuige(n): Joanna Pols).
   2.  WALTERUS (zie VII.147).
   3.  Dimpna, gedoopt op 24-12-1780 te Waspik (getuige(n): Gijsbertus van Dongen en Wilhelma Camp).

VII.147    WALTERUS POLS, bouwman, gedoopt op 07-10-1777 te Waspik (getuige(n): Maria Pols (Joost Wouterse Pols)), zoon van LAMBERT WOUTERSE POLS en ELIZABETH DE ZEUW (zie VI.114).
in 1817 wonend in de wijk Waspik Kerk, ondertrouwd op 22-11-1799 te WASPIK, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-12-1799 te WASPIK, met dispensatie wegens derde en vierde graad bloedverwant gemengd met ANNA HUBERTA DE ZEEUW, 25 jaar oud (zie VI.54). TESTAMENT van ADRIAEN ADRIAENSE DE SEEUW en ANNA RECKERS
23 MEIJ 1783
beijde verclaerden benede de 4000 gulden gegoedt te sijn...
woonende GrootWaspik boven aan vrouwkensvaart
beijde gesond van leghaame
als voogd worden aangesteld: Adriaen Cornelisse de Seeuw
en Jan Huyberde Reckers
bij overlijden: Adriaen Janse Zeijlmans
en Laurens Reckers als toesiende voogd.
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.52 GrootWaspik)


.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VI.54).
 
V.36    WOUTERUS DE ZEUW, gedoopt op 05-04-1724 te WASPIK (NB) (getuige(n): Wouterus Elizabeth Smits Adrianum Dympna de Zeuw), overleden op 16-12-1785 te Made op 61-jarige leeftijd. MvS Breda m32, i4.
Anthony Peeter Weeterings kocht 17-3-1780 Eene Huisinge
en verdere Timmeragie met de Saij en Weijlanden daar aan gehoorende groot te samen 14,5 Buijnder, Staande en gelegen op de Noort in de Grooten Sonseelschen Polder onder Terheijden, belendende zuijden den 1e Zonseelsen wegh ....... en noorden den 2e Zonseelse wegh"
(GA Terh Manuaal en Rent Register folio 31v R125f280r.).
Dit is Moerdijkseweg 17.

In 1785: 1 huis, 1 schuur, 1 bakoven, 3 paarden, 5 hoornvee, 1 wagen, 1 kar.

De wed Anthony Weterings
1810 wijk B134 2 deuren, 6 vensters.
1811 bezit wat als grondslag diende voor gemeentelijke belastingheffing: 5 paarden, 6 melkkoeien, 1 slagtbeest, 2 verkens, 1 vat azijn, 15 vaten bier, 20 liters genever, 6 karren brandhout, 6 karren turf en 1000 mustert.
Oorspr kadas C462


, zoon van PEETER KORNELISSEN ZEUW (Petrus de Seeuw) (zie IV.11) en LEIJSBETH WOUTERSEN SNIJDERS (Elisabeth Wouters).
Ondertrouwd op 15-05-1751 te Waspik, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-05-1751 te Made met Catharina SMITS, 29 jaar oud, geboren op 09-12-1721 te Geertruidenberg, overleden op 28-12-1785 te Made op 64-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Petrus SMIDTS en Maria Jacoba van RAAMSDONCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (zie VI.116).
   2.  Maria (zie VI.118).

VI.116    Elisabeth DE ZEUW, gedoopt op 13-05-1752 te Geertruidenberg, overleden op 14-05-1822 te Terheijden op 70-jarige leeftijd, dochter van WOUTERUS DE ZEUW (zie V.36) en Catharina SMITS.
Het paar woonde van 1775-1779 te Spui onder Drimmelen-Standhazen.
en sinds 1780 op de Noord-Crauwengorsch onder Terheyden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-10-1775 te Geertruidenberg met Anthonie Peter WETERINGS, 24 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 09-04-1751 te Terheijden (getuige(n): Antonius Weterings en Anna Elisabeth Schattelijn), overleden op 22-02-1797 te Terheijden op 45-jarige leeftijd, begraven op 22-02-1797 te Terheijden. MvS Breda m32, i4. Anthony Peeter Weeterings kocht 17-3-1780 Eene Huisinge
en verdere Timmeragie met de Saij en Weijlanden daar aan gehoorende groot te samen 14,5 Buijnder, Staande en gelegen op de Noort in de Grooten Sonseelschen Polder onder Terheijden, belendende zuijden den 1e Zonseelsen wegh ....... en noorden den 2e Zonseelse wegh"
(GA Terh Manuaal en Rent Register folio 31v R125f280r.).
Dit is Moerdijkseweg 17.
In 1785: 1 huis, 1 schuur, 1 bakoven, 3 paarden, 5 hoornvee, 1 wagen, 1 kar.
De wed Anthony Weterings 1810 wijk B134 2 deuren, 6 vensters.
1811 bezit wat als grondslag diende voor gemeentelijke belastingheffing: 5 paarden, 6 melkkoeien, 1 slagtbeest, 2 verkens, 1 vat azijn, 15 vaten bier, 20 liters genever, 6 karren brandhout, 6 karren turf en 1000 mustert.
Oorspr kadas C462


, zoon van Pieter WETERINGS en Johanna DANIëLS, bron: de Brabantse Leeuw 1990 (39), blz.147
.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 19-07-1776 te Made.
   2.  Catharina, geboren op 12-01-1778 te Made-Drimmelen.
   3.  Petronella, geboren op 11-08-1779 te Made.
   4.  Wouter, geboren op 14-02-1780 te Terheyden.
   5.  Govert, gedoopt op 10-03-1782 te Terheijden, overleden op 10-10-1809 te Geertruidenberg op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-08-1808 te Geertruidenberg met Catharina Henrika KOENEN, 24 jaar oud, gedoopt op 24-09-1783 te Geertruidenberg, overleden op 10-04-1873 te Dongen op 89-jarige leeftijd, dochter van Adrianus KOENEN en Catharina Barbara ZEIJLMANS. {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-04-1815 te Geertruidenberg met Hubertus VISSERS, zoon van Cornelis VISSERS en Gertrudis SCHOUTEN, winkelierster.}
   6.  Pieter, geboren op 14-12-1784 te Terheyden.
   7.  Antonie, geboren op 23-11-1785 te Terheyden.
   8.  Maria, geboren op 13-10-1787 te Terheyden.
   9.  Adriaan, geboren op 29-10-1791 te Terheyden.

VI.118    Maria DE ZEUW, gedoopt op 24-05-1752 te Geertruidenberg, overleden op 03-10-1807 te Geertruidenberg op 55-jarige leeftijd, dochter van WOUTERUS DE ZEUW (zie V.36) en Catharina SMITS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-02-1781 te Geertruidenberg met Johannes Peter WETERINGS, 23 jaar oud, bouwman, gedoopt op 17-12-1757 te Geertruidenberg, overleden op 20-08-1820 te Geertruidenberg op 62-jarige leeftijd. Zij maakten twee jaar na hun huwelijk een testament
(streekarchief Oosterhout, Geertruidenberg R.48 ongef. 21 juli 1783)

bron: de Brabantse Leeuw 1990 (39), blz.149
.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op 03-11-1785 te Geertruidenberg, overleden op 15-11-1785 te Geertruidenberg, 12 dagen oud.
   2.  Johanna, geboren op 17-10-1786 te Geertruidenberg.
   3.  Walterus, geboren op 05-11-1787 te Geertruidenberg.
   4.  Catharina, geboren op 18-03-1789 te Geertruidenberg.
   5.  Petrus, geboren op 03-11-1790 te Geertruidenberg.
   6.  Catharina, geboren op 29-05-1795 te Geertruidenberg.

V.38    ADRIANUS DE ZEUW, TIMMERMAN, gedoopt (RK) op 05-04-1724 te WASPIK (NB) (getuige(n): Wouterus Elizabeth Smits Adrianum Dympna de Zeuw), overleden voor 1802, zoon van PEETER KORNELISSEN ZEUW (Petrus de Seeuw) (zie IV.11) en LEIJSBETH WOUTERSEN SNIJDERS (Elisabeth Wouters).
Ondertrouwd op 04-11-1757 te WASPIK (NB), gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-11-1757 te WASPIK (NB) met JOHANNA DE COCK, 25 jaar oud, geboren te WASPIK (NB), gedoopt (RK) op 29-07-1732 te WASPIK (getuige(n): Sebastiana van Tuernaut), wordt gedoopt als Joanna Kox, dochter van HEIJLIGER JANS DE KOCK en CORNELIA SEGERS SWALP. TESTAMENT voor ADRIAEN Pn DE SEEUW en JOHANNA H.DE KOCK
egte man ende vrouw
Op huyden 6 maart 1787 compareerden voor de ondergeschreven
Schout en Schepenen van 's Grevelduin Grootwaspik en 11 1/2 hoeve
ADRIAEN Pn DE SEEUW en JOHANNA H.DE KOCK egte man ende vrouw
woonende alhier onder Grootwaspik de Comparant gesond naar de
leghamen maar den comparante siekelijk te bedde leggende, dog
hebbende beijde alle de requisitien omme te komen testeeren.
Verklaarde niet geerne uijt deese wereld te scheijden sonder van
en over haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeert. Soals
sij nu doen bij deese. So verklaaren sij comparanten malkanderen receprocelijk dat is wel en weder over te noemen. Stellen en
institueeren tot zijn ofte haare eenige geheele en universeele
erfgenaamen en dat in alle haare naartelaaten Boedel en Goederen
So roerende als onroerende actien en crediten Geld Goud Silver
gemunt en ongemunt obligatien Willequiren hoegenaamt en waar
gevonden omme . . .
. . . oudste zoon Peeter Adn de seeuw sal alle het timmermansgereetschap ?t welke na overlijden van de testateur
gevonden sal worden . . .
. . . als voogden bij eventueel overlijden over de kinderen
worden genoemd Helger de Kock en Adriaen Janse Zijlmans en bij vooroverlijden: Jan Cornelisse de Seeuw en Lambert pols
. . . Aldus gedaan ende gepasseert voor het siekbedde van de
testateur des avonds ontrent ses uuren ten overstaan bij weesen
van Govert van Opstall, Schout, Corn.van der Schans en Joh.van
Dusseldorp, Schepenen.
(bron: Rechterlijke Archieven nr.53 Streekarchief OOSTERHOUT)


.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peeter Adriaense (Petrus) DE ZEEUW (zie VI.119).
   2.  CORNELIA DE ZEEUW (zie VI.124).
   3.  DIGNA DE ZEEUW, gedoopt op 28-01-1762 te WASPIK (NB) (getuige(n): Digna de Jong), overleden voor 1802.
   4.  HENRICUS DE ZEEUW, gedoopt op 29-09-1764 te WASPIK (NB) (getuige(n): Maria de Kock), overleden voor 1802.
   5.  MARIA DE ZEEUW (zie VI.128).
   6.  HENRICUS DE ZEEUW (zie VI.129).
   7.  ELISABETHA DE ZEEUW (zie VI.132).
   8.  PETRONILLA DE ZEEUW (zie VI.135).

VI.119    Peeter Adriaense (Petrus) DE ZEEUW, TIMMERMAN, gedoopt (RK) op 25-07-1758 te WASPIK (NB) (getuige(n): Lucia de Zeeuw), overleden op 05-06-1830 te WASPIK (NB) op 71-jarige leeftijd, zoon van ADRIANUS DE ZEUW (zie V.38) en JOHANNA DE COCK.
Ondertrouwd (1) op 09-11-1792 te Waspik, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-11-1792 te Waspik met Cornelia van DONGEN, geboren te Waspik (gezindte: RK).
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 25-01-1815 te Waspik met Adriana van TURNHOUT, 55 jaar oud, geboren op 29-04-1759, overleden op 30-11-1816 te Waspik op 57-jarige leeftijd. Extract overlijden der gemeente Waspik
, dochter van Cornelis van TURNHOUT en Elisabeth BRIOOL.
Gehuwd (3) met DIMPNA LIJSVELT.
Uit het derde huwelijk:
   1.  ANNA MARIA, gedoopt op 14-07-1779 te Waspik (getuige(n): Adriana van Son).

VI.124    CORNELIA DE ZEEUW, gedoopt (RK) op 14-08-1760 te WASPIK (NB) (getuige(n): Maria de Cok), overleden op 18-01-1836 te WASPIK (NB) op 75-jarige leeftijd, dochter van ADRIANUS DE ZEUW (zie V.38) en JOHANNA DE COCK.
Ondertrouwd op 04-05-1787 te WASPIK (NB), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1787 te WASPIK (NB) met GUIHELMUS (WILLEM) CLERX, 27 jaar oud, koopman / smid (www.clerx-genealogie.nl/surfmap/bergfr3.htm), geboren te OOSTERWIJK (NB), gedoopt (RK) op 15-02-1760 te OISTERWIJK (getuige(n): Govert Clerx en Cornelia van Cuijk), overleden op 15-06-1853 te WASPIK op 93-jarige leeftijd, zoon van DANIEL CORSTAENSE CLERX en MARIA ANNA VAN CUIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ANNA (zie VII.167).
   2.  ADRIENNE KLERKS, gedoopt op 09-02-1790 te Tilburg (getuige(n): Adriana de Zeuw ipv Petrus de Zeuw en Joanna de Kok), overleden op 13-11-1841 te Bergen op Zoom op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-06-1811 te Waspik met Johannes (Jean) (Jean) BASTIAANS, 25 jaar oud, hoefsmid, geboren op 05-05-1786 te DEURNE, overleden op 26-09-1866 te Bergen op Zoom op 80-jarige leeftijd, zoon van JEAN BASTIAANS en ANNA CORSTENS.
   3.  DANIEL KLERKS (zie VII.170).
   4.  JOHANNES KLERKS (zie VII.172).
   5.  ADRIANUS (zie VII.174).
   6.  WILHELMUS, gedoopt op 27-11-1796 te WASPIK (getuige(n): Petronilla de Zeeuw), begraven op 24-08-1798 te WASPIK op 1-jarige leeftijd.
   7.  WILHELMUS (zie VII.177).
   8.  LUCIA, gedoopt op 23-09-1800 te WASPIK (getuige(n): Lucia de Zeeuw), begraven op 08-05-1801 te WASPIK, 227 dagen oud.
   9.  LUCIA, gedoopt op 17-07-1802 te WASPIK (getuige(n): Marianna Clerx), begraven op 28-05-1806 te WASPIK op 3-jarige leeftijd.
   10.  PETRUS, smid/winkelier, gedoopt op 20-05-1805 te WASPIK (getuige(n): Adriana Clerx), overleden op 25-06-1875 te WASPIK op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-07-1832 te WASPIK met PETRONILLA BOOM, 25 jaar oud, gedoopt op 28-02-1807 te Waspik (getuige(n): Petronella Brox), dochter van ADRIANUS CORNELIS BOOM, bakker / winkelier, en JOANNA BROKX.

VII.167    MARIA ANNA CLERX, winkelierster, gedoopt op 08-02-1789 te TILBURG (getuige(n): Adriana de Backer ipv Henricus de Zeuw en Maria de Zeuw), overleden op 18-02-1867 te WASPIK op 78-jarige leeftijd, dochter van GUIHELMUS (WILLEM) CLERX, koopman / smid (www.clerx-genealogie.nl/surfmap/bergfr3.htm), en CORNELIA DE ZEEUW (zie VI.124).
Ondertrouwd op 27-04-1810 te Waspik, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1810 te Waspik met GERRIT LIGTVOET, koopman, gedoopt te LOON OP ZAND, overleden op 27-11-1860 te WASPIK, zoon van HENDRIK LIGTVOET en JOHANNA VAN DAALEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  HENDRIKA, geboren op 20-01-1819 te WASPIK.
Gehuwd met PIETER DE JONG, geboren op 13-01-1816 te RAAMSDONK, zoon van JOACHIM DE JONG en MARIA VAN SON.

VII.170    DANIEL KLERKS, gedoopt op 10-09-1791 te TILBURG (getuige(n): Cornelia Klerks ipv Govarda Klerks), overleden op 13-05-1876 te WASPIK op 84-jarige leeftijd, werd 30-10-1819 opgeroepen voor de Nationale Militie, zoon van GUIHELMUS (WILLEM) CLERX, koopman / smid (www.clerx-genealogie.nl/surfmap/bergfr3.htm), en CORNELIA DE ZEEUW (zie VI.124).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-11-1819 te WASPIK met DINGENA (Gijsberdina) BOOM, 20 jaar oud, geboren op 21-01-1799 te LOON OP ZAND, dochter van MATHIJAS BOOM en HENRICA DE WE(R)T.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIA, geboren op 17-09-1820 te WASPIK, overleden op 07-05-1888 te WASPIK op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd met PETRUS VERHAGEN, geboren op 07-04-1815 te DUSSEN, zoon van PETER VERHAGEN en HELENA VERHULST.
   2.  HENDRIKA, geboren op 15-09-1822 te WASPIK, overleden op 22-03-1824 te WASPIK op 1-jarige leeftijd.
   3.  ADRIANA, geboren op 10-06-1831 te WASPIK, overleden op 12-07-1903 te WASPIK op 72-jarige leeftijd.
   4.  WILLEM (zie VIII.113).
   5.  doodgeboren, geboren op 21-06-1836 te WASPIK, overleden op 21-06-1836 te WASPIK, 0 dagen oud.
   6.  Gerrit, geboren op 05-09-1837 te Waspik.
   7.  DINGENA, geboren op 27-12-1839 te WASPIK, overleden op 19-08-1853 te WASPIK op 13-jarige leeftijd.
   8.  WILHELMUS, overleden op 09-06-1826 te WASPIK.
   9.  HENDRIKA (zie VIII.121).
   10.  WILLEMINA (zie VIII.123).
   11.  MATHIAS, overleden op 23-11-1912 te WASPIK.

VIII.113    WILLEM KLERKS, smid, geboren op 02-02-1833 te WASPIK, overleden op 08-10-1910 te WASPIK op 77-jarige leeftijd, zoon van DANIEL KLERKS (zie VII.170) en DINGENA (Gijsberdina) BOOM.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 11-10-1866 te OOSTERHOUT met AGATHA VAN DER PLUIJM, geboren te OOSTERHOUT, overleden op 03-10-1886 te WASPIK, dochter van PETER VAN DER PLUIJM en ADRIANA DE KORT.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 09-10-1888 te WASPIK met ELISABETH VAN OSCH, 47 jaar oud, geboren op 29-11-1840 te GOUDA, dochter van CORNELIS VAN OSCH en ANNA CATHARINA VOSSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  PETRUS GIJSBERTUS, geboren op 10-08-1867 te WASPIK.
   2.  GIJSBERDINA PIETERNELLA, geboren op 18-08-1868 te WASPIK.
   3.  GIJSBERTUS, geboren op 10-04-1870 te WASPIK.
   4.  PETRUS, geboren op 11-03-1871 te WASPIK.
   5.  ADRIANA MARIA, geboren op 27-02-1872 te WASPIK, overleden op 30-10-1886 te WASPIK op 14-jarige leeftijd.
   6.  GERRIT DANIEL, geboren op 04-08-1873 te WASPIK.
   7.  GIJSBERDINA MARIA, geboren op 07-08-1874 te WASPIK, overleden op 28-10-1886 te WASPIK op 12-jarige leeftijd.
   8.  PETRONELLA MARIA, geboren op 17-05-1876 te WASPIK, overleden op 01-08-1876 te WASPIK, 76 dagen oud.
   9.  HENDRIKA MARIA, geboren op 10-02-1879 te WASPIK, overleden op 12-07-1943 te WASPIK op 64-jarige leeftijd.

VIII.121    HENDRIKA KLERKS, geboren te WASPIK, overleden op 03-10-1890 te WASPIK, dochter van DANIEL KLERKS (zie VII.170) en DINGENA (Gijsberdina) BOOM.
Gehuwd met CORNELIS DE LEPPER, geboren te TILBURG, zoon van MICHIEL DE LEPPER en PETRONELLA VAN DEN HOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA PETRONELLA, geboren op 11-03-1848 te WASPIK.
Gehuwd met FRANCISCUS ROOVERS, geboren op 21-04-1841 te WASPIK, zoon van ADRIAAN ROOVERS en CHRISTINA DE CORT.
   2.  WILHELMUS DANIEL, geboren op 12-05-1853 te WASPIK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1881 te WASPIK met ADRIANA VAN ENGELEN, dochter van ANTONIE VAN ENGELEN en ELISABETH DE GROOT.
   3.  GIJSBERDINA DIMPHENA, geboren op 25-07-1855 te WASPIK.
Gehuwd met MELCHOR STRAVERS, geboren op 25-10-1839 te RAAMSDONK, zoon van LAMBERTUS STRAVERS en JOHANNA VERSCHUURE.
   4.  CATHARINA, geboren te WASPIK.
Gehuwd met PETRUS KOOLS, geboren te WASPIK, zoon van JACOBUS KOOLS en JOHANNA DE GARST.

VIII.123    WILLEMINA KLERKS, geboren te WASPIK, overleden op 04-10-1878 te WASPIK, dochter van DANIEL KLERKS (zie VII.170) en DINGENA (Gijsberdina) BOOM.
Gehuwd met CORNELIS ZWAANS, geboren te WASPIK, zoon van PIETER ZWAANS en JOHANNA BURMANJE.
Uit dit huwelijk:
   1.  PETRUS, geboren op 30-03-1855 te WASPIK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-06-1881 te WASPIK met CECILIA DE VOS, 24 jaar oud, geboren op 06-04-1857 te WASPIK, dochter van ANTONIE DE VOS en LUCIA JOHANNA VAN DONGEN.
   2.  GIJSBERDINA, geboren 1866 te WASPIK.
Gehuwd met JOHANNES VERDUIJN, geboren te WASPIK, zoon van JOHANNES VERDUIJN en ELISABETH VERSCHUREN.
   3.  JOHANNA ELISABETH, geboren te WASPIK.
Gehuwd met ANTONIUS ADRIANUS VAN DEN BERG, geboren te WASPIK, zoon van THOMAS VAN DEN BERG en CORNELIA ANSEMS.

VII.172    JOHANNES KLERKS, koopman/schipper, gedoopt op 18-03-1793 te Tilburg (getuige(n): Henrica van Liemdt ipv Elisabetha de Seeuw), zoon van GUIHELMUS (WILLEM) CLERX, koopman / smid (www.clerx-genealogie.nl/surfmap/bergfr3.htm), en CORNELIA DE ZEEUW (zie VI.124).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-02-1819 te Boom met Maria Petronella VERMEIJLEN, 22 jaar oud, gedoopt op 13-09-1796 te Boom (België), dochter van Petrus VERMIJLEN en Maria Elisabeth van REETH.
Uit dit huwelijk:
   1.  GIELE WILHELMUS, geboren op 22-07-1822 te WASPIK.
   2.  ROSALINA, geboren op 18-02-1824 te WASPIK, overleden op 26-09-1863 te WASPIK op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met FRANCISCUS STOELDRAIJER, geboren te WASPIK, zoon van FALENTIJN STOELDRAIJER, schipper, en JOHANNA VERSCHUREN.
Gehuwd (2) met CORNELIS KOKX, geboren op 05-06-1826 te OOSTERHOUT, zoon van MARTINUS KOKX en ADRIANA HOUTEPEN.
   3.  JOANNES BAPTISTA (zie VIII.129).
   4.  FRANCISCUS, schippersgast, geboren op 08-09-1830 te WASPIK, overleden op 17-06-1853 te WASPIK op 22-jarige leeftijd.
   5.  PETRUS, geboren op 07-09-1832 te WASPIK, overleden op 10-01-1836 te WASPIK op 3-jarige leeftijd.
   6.  JOHANNA, geboren op 08-08-1834 te WASPIK, overleden op 27-05-1835 te WASPIK, 292 dagen oud.
   7.  doodgeboren, geboren op 20-01-1836 te WASPIK, overleden op 20-01-1836 te WASPIK, 0 dagen oud.
   8.  PETRUS, geboren op 20-01-1836 te WASPIK, overleden op 14-10-1837 te WASPIK op 1-jarige leeftijd.
   9.  WILLEMINA JOHANNA (zie VIII.136).
   10.  MARIA REGINA (zie VIII.138).
   11.  JOHANNA, geboren te WASPIK, overleden op 31-10-1829 te GENT (Belgie).

VIII.129    JOANNES BAPTISTA KLERKS, geboren op 22-08-1825 te BOOM (Belgie), zoon van JOHANNES KLERKS (zie VII.172) en Maria Petronella VERMEIJLEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-02-1851 te WASPIK met HENDRIKA ALLEGONDA DE ZEEUW, 21 jaar oud (zie VIII.194). {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25-07-1866 te Rotterdam met Petrus van der SANDE, 32 jaar oud, geboren op 25-09-1833 om 21.30 uur te Dordrecht, overleden op 22-05-1901 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Joannes Baptista van der SANDE en Antoinette BAKKERS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNA PIETERNELLA, geboren op 12-09-1851 te WASPIK.
   2.  HUBERTUS, geboren op 22-10-1852 te WASPIK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-02-1881 te Dordrecht met Magdalena van AALST, geboren 1851 te Dordrecht, dochter van Jan van AALST en Neeltje Maria KEGGE.
   3.  DEMPINA JOHANNA, geboren op 07-03-1854 te WASPIK, overleden op 18-04-1857 te KRUININGEN op 3-jarige leeftijd.
   4.  JOHANNES, geboren op 23-03-1856 te WASPIK, overleden op 06-05-1858 te ANTWERPEN op 2-jarige leeftijd.
   5.  doodgeboren, geboren op 03-09-1857 te WASPIK, overleden op 03-09-1857 te WASPIK, 0 dagen oud.
   6.  REINERA MARIA (zie IX.140).
   7.  Johanna Resina, geboren op 18-03-1862 te Fort Barth.

IX.140    REINERA MARIA KLERKS, geboren op 08-10-1860 te WASPIK, overleden op 07-11-1938 te WASPIK op 78-jarige leeftijd, dochter van JOANNES BAPTISTA KLERKS (zie VIII.129) en HENDRIKA ALLEGONDA DE ZEEUW (zie VIII.194).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-04-1885 te Dordrecht met PIETER CORNELIS BOOM, geboren 1860 te Waspik, zoon van Peter BOOM, broodbakker, en Elisabeth POPPELIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  HENDRIKA ALEGONDA, geboren 1887 te KRUININGEN.
Gehuwd op 16-10-1912 te WASPIK met ANTONIE BERNARDUS VAN DINTEREN, geboren 1886 te WASPIK, zoon van ADRIAAN VAN DINTEREN en HENDRIKA VAN DER PLUIJM.
   2.  JOANNES BAPTISTA, geboren 1889 te DUISBURG (Duitsland).
Gehuwd op 22-07-1914 te WASPIK met MARIA JOHANNA VERMEEREN, geboren 1890 te TERHEIJDEN, dochter van JOHANNES VERMEEREN en JOHANNA MARIA VAN UNNIK.
   3.  ELISABETH MARIA, geboren 1891 te DUSSELDORF (Duitsland).
Gehuwd op 22-07-1914 te WASPIK met HIERONIJMUS WILHELMUS JANSEN, geboren 1887 te MADE en DRIMMELEN, zoon van JOHANNES JANSEN en ADRIANA VAN DER VEN.

VIII.136    WILLEMINA JOHANNA KLERKS, geboren op 18-01-1839 te WASPIK, overleden op 19-11-1918 te WASPIK op 79-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES KLERKS (zie VII.172) en Maria Petronella VERMEIJLEN.
Gehuwd met WILHELMUS VISSERS, geboren op 03-08-1838 te WASPIK, zoon van ADRIANUS VISSERS en HUIBERDINA SMITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES PETRUS, geboren op 26-06-1868 te WASPIK, overleden op 15-07-1890 te ANTWERPEN op 22-jarige leeftijd.
   2.  ADRIANUS HUBERTUS.
   3.  HUIBERDINA ADRIANA, geboren te WASPIK.
Gehuwd op 24-04-1894 te WASPIK met MARINUS JOHANNES VERMEEREN, geboren te RAAMSDONK, zoon van JOSEPHUS VERMEEREN en ANNA VERDUIN.
   4.  PETRUS JOHANNES, geboren te WASPIK.
Gehuwd op 13-09-1899 te WASPIK met ELISABETH MARIA JOHANNA POPPELIER, geboren te WASPIK, dochter van ADRIANUS POPPELIER en JOHANNA ADRIANA VERSCHURE.

VIII.138    MARIA REGINA KLERKS, geboren te BOOM (Belgie), overleden op 08-02-1878 te WASPIK, dochter van JOHANNES KLERKS (zie VII.172) en Maria Petronella VERMEIJLEN.
Gehuwd met RICHARDUS VAN DISSELDORP, zoon van DINGEMAN VAN DISSELDORP en ANNA LENSVELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNA, geboren op 26-05-1851 te WASPIK.
Gehuwd met FRANS DE BONT, geboren op 13-04-1848 te WASPIK, zoon van PETRUS DE BONT en MARIA VAN ERP.
   2.  JOANNES, geboren op 10-09-1852 te WASPIK.
   3.  JOHANNA PETRONELLA, geboren op 26-10-1858 te WASPIK.
Gehuwd met JOSEPHUS ANTONIUS SIMONIS, geboren op 20-12-1854 te RAAMSDONK, zoon van WILLEM FRANCISCUS SIMONIS en ELISABETH PETRONELLA WETERINGS.

VII.174    ADRIANUS CLERX, smid, gedoopt op 14-05-1795 te WASPIK (getuige(n): Cornelia van Dongen), overleden op 30-08-1867 te WASPIK op 72-jarige leeftijd, zoon van GUIHELMUS (WILLEM) CLERX, koopman / smid (www.clerx-genealogie.nl/surfmap/bergfr3.htm), en CORNELIA DE ZEEUW (zie VI.124).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-05-1823 te Dussen met WILLEMIJNA LENSVELD, 28 jaar oud, geboren op 04-03-1795 te DUSSEN, overleden op 04-01-1874 te WASPIK op 78-jarige leeftijd, dochter van ADRIAAN LENSVELD en THEODORA KIEVIETS.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIA KLERKS, geboren op 27-10-1832 te WASPIK, overleden op 16-12-1892 te WASPIK op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met JOHANNES DENIJS, geboren op 21-11-1827 te WASPIK, zoon van PETER DENIJS en ADRIANA VENROIJ.
   2.  ADRIANUS THEODORUS KLERKS, smid, geboren op 29-08-1835 te WASPIK, overleden op 20-06-1881 te WASPIK op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 02-07-1877 te WASPIK met MARIA VAN LIMPT, 39 jaar oud, geboren op 12-01-1838 te WASPIK, dochter van JOHANNES VAN LIMPT en ADRIANA DE RUIJTER.
   3.  THEODORA KLERKS, geboren op 08-12-1836 te WASPIK, overleden op 10-05-1875 te WASPIK op 38-jarige leeftijd.
   4.  WILHELMUS KLERKS, smid, geboren op 30-06-1840 te WASPIK, overleden op 04-11-1874 te WASPIK op 34-jarige leeftijd.
   5.  ADRIAAN KLERKS, geboren te WASPIK, overleden op 16-08-1833 te WASPIK.
   6.  WILHELMUS KLERKS, overleden op 09-08-1833 te WASPIK.
   7.  GERARDUS KLERKS, overleden op 14-08-1833 te WASPIK.

VII.177    WILHELMUS CLERX, schipper/winkelier, gedoopt op 27-09-1798 te WASPIK (getuige(n): Maria Anna Rekkers), overleden op 09-12-1880 te WASPIK op 82-jarige leeftijd, zoon van GUIHELMUS (WILLEM) CLERX, koopman / smid (www.clerx-genealogie.nl/surfmap/bergfr3.htm), en CORNELIA DE ZEEUW (zie VI.124).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 07-05-1825 te Waspik met MARIA ELISABETH BOOM, 21 jaar oud, gedoopt op 08-06-1803 te Waspik (getuige(n): Petronella Pols), overleden op 30-06-1840 te WASPIK op 37-jarige leeftijd, dochter van ADRIANUS CORNELIS BOOM, bakker / winkelier, en JOANNA BROKX.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 28-01-1841 te Dussen met ANNA CATHARINA VAN DIJK, 29 jaar oud, geboren op 18-04-1811 te DUSSEN, overleden op 14-12-1880 te WASPIK op 69-jarige leeftijd, dochter van ANTONIE VAN DIJK, bakker, en MARIA JOSEPHA VAN HORSIGH.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ADRIANUS KLERKS, geboren op 23-10-1830 te WASPIK, overleden op 18-04-1831 te WASPIK, 177 dagen oud.
   2.  JOHANNA KLERKS, geboren op 22-01-1832 te WASPIK.
Gehuwd met GOVERT VAN HOIJDONK, geboren te WASPIK, zoon van JOHANNES VAN HOIJDONK en HENRICA VAN DEN HEUVEL.
   3.  ADRIANUS KLERKS (zie VIII.152).
   4.  CORNELIS KLERKS, geboren op 21-05-1835 te WASPIK, overleden op 22-09-1838 te WASPIK op 3-jarige leeftijd.
   5.  GIJSBERTUS KLERKS, geboren op 14-12-1836 te WASPIK, overleden op 19-12-1836 te WASPIK, 5 dagen oud.
   6.  GIJSBERTUS KLERKS, geboren op 14-11-1837 te WASPIK, overleden op 06-10-1838 te WASPIK, 326 dagen oud.
   7.  JOHANNA CORNELIA KLERKS, geboren op 27-03-1839 te WASPIK, overleden op 04-08-1839 te WASPIK, 130 dagen oud.
   8.  doodgeboren KLERKS, geboren op 27-05-1840 te WASPIK, overleden op 27-05-1840 te WASPIK, 0 dagen oud.
   9.  WILLEM KLERKS, geboren te WASPIK, overleden op 31-12-1826 te WASPIK.
   10.  JOHANNA KLERKS, geboren te WASPIK, overleden op 19-05-1829 te WASPIK.
Uit het tweede huwelijk:
   11.  MARIA ELISABETH KLERKS, geboren op 16-12-1841 te WASPIK, overleden op 05-03-1867 te WASPIK op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd met CORNELIS HUIBERTUS POLS, geboren op 11-11-1839 te WASPIK, zoon van JOSEPHUS POLS en CORNELIA VAN ERP.
   12.  Antonie Arnoldus, geboren op 22-05-1843 te Waspik.
   13.  BERNARDUS ANTONIUS KLERKS (zie VIII.164).
   14.  BERNARDUS JOSEPHUS KLERKS, geboren op 15-09-1848 te WASPIK, overleden op 06-04-1849 te WASPIK, 203 dagen oud.
   15.  CORNELIS KLERKS, geboren op 31-12-1849 te WASPIK, overleden op 29-03-1851 te WASPIK op 1-jarige leeftijd.
   16.  CORNELIE KLERKS, geboren te WASPIK, overleden op 05-03-1846 te WASPIK.
   17.  CORNELIA KLERKS, geboren te WASPIK, overleden op 14-09-1848 te WASPIK.
   18.  JOHANNA MARIA KLERKS, geboren te WASPIK, overleden op 05-07-1851 te WASPIK.

VIII.152    ADRIANUS KLERKS, schipper, geboren op 26-12-1833 te WASPIK, zoon van WILHELMUS CLERX (zie VII.177) en MARIA ELISABETH BOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-1858 te WASPIK met ADRIANA VAN HOIJDONK, geboren te WASPIK, dochter van JOHANNES VAN HOIJDONK en HENRICA VAN DEN HEUVEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ELISABETH, geboren op 04-09-1859 te WASPIK.
Gehuwd met CORNELIS VRINTEN, geboren op 04-05-1851 te RAAMSDONK, zoon van JOHANNES VRINTEN en ADRIANA BUIJS.
   2.  JOHANNA HENDRIKA, geboren op 01-10-1860 te WASPIK.
   3.  doodgeboren, geboren op 28-07-1862 te WASPIK, overleden op 28-07-1862 te WASPIK, 0 dagen oud.
   4.  JOHANNA HENDRIKA, geboren op 15-01-1864 te WASPIK, overleden op 27-12-1861 te ANTWERPEN.
   5.  ANNA CATHARINA, geboren op 18-06-1865 te WASPIK.
   6.  JOHANNES HENDRIKUS, geboren op 27-12-1866 te WASPIK.
   7.  WILHELMUS, geboren op 12-12-1868 te WASPIK.
   8.  HENDRIKA JOHANNA, geboren op 06-02-1870 te WASPIK.
   9.  ANTONIUS WILHELMUS, geboren op 01-09-1871 te WASPIK.
   10.  JOHANNA HENDRIKA, geboren op 04-10-1872 te WASPIK.
   11.  WILHELMUS HENDRIKUS, geboren op 06-02-1874 te WASPIK.

VIII.164    BERNARDUS ANTONIUS KLERKS, schipper/koopman, geboren op 28-08-1844 te WASPIK, overleden op 21-04-1905 te WASPIK op 60-jarige leeftijd, zoon van WILHELMUS CLERX (zie VII.177) en ANNA CATHARINA VAN DIJK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-07-1873 te WASPIK met HELENA ADRIANA MARTENS, 23 jaar oud, geboren op 17-10-1849 te WASPIK, overleden op 12-04-1924 te WASPIK op 74-jarige leeftijd, dochter van JAN BAPTIST MARTENS en CATHARINA VAN DER WESTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ELISABETH, geboren op 11-05-1874 te WASPIK.
Gehuwd met JOHANNES JACOBUS OTTEN, zoon van MARTINUS OTTEN en JOANNA REGINA STORIJ.
   2.  CATHARINA CLASINA ANNA, geboren op 28-12-1875 te WASPIK.
Gehuwd met LAURENTIUS JOHANNES SNELS, geboren te WASPIK, zoon van ADRIANUS SNELS en MARIANNA POPPELIER.
   3.  WILHELMUS JAN BAPTIST (zie IX.169).
   4.  JAN BAPTIST (zie IX.171).
   5.  ADRIANUS WILHELMUS, geboren op 03-05-1883 te WASPIK, overleden op 18-07-1890 te WASPIK op 7-jarige leeftijd.
   6.  ANNA CATHARINA, geboren op 03-04-1885 te WASPIK, overleden op 28-11-1886 te WASPIK op 1-jarige leeftijd.
   7.  ANNA CATHARINA, geboren op 14-07-1890 te WASPIK.
Gehuwd met ANTONIUS GERARDUS KEMMEREN, geboren te CAPELLE, zoon van MARINUS KEMMEREN en CORNELIA DE NIJS.

IX.169    WILHELMUS JAN BAPTIST KLERKS, depothouder, geboren op 24-10-1879 te WASPIK, overleden op 25-04-1931 te WASPIK op 51-jarige leeftijd, zoon van BERNARDUS ANTONIUS KLERKS (zie VIII.164) en HELENA ADRIANA MARTENS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-08-1910 te WASPIK met CATHARINA JANNA ADRIANA CORNELIS HOGERHEIDE, geboren te s'HERTOGENBOSCH, dochter van ADRIAAN HOGERHEIDE en ADRIANA VAN DER WERF.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANTONIA BERNARDINA CATHARINA, geboren op 26-05-1911 te WASPIK, overleden op 05-09-1911 te WASPIK, 102 dagen oud.
   2.  ADRIANA HELENA CATHARINA, geboren op 28-10-1912 te WASPIK, overleden op 02-06-1913 te WASPIK, 217 dagen oud.
   3.  ADRIAAN ANTOON WILLEM, geboren op 24-05-1916 te WASPIK, overleden op 12-08-1924 te WASPIK op 8-jarige leeftijd.
   4.  HELENA ADRIANA CATHARINA, geboren op 22-04-1919 te WASPIK.
   5.  ADRIANA HELENA ANNA, geboren op 13-06-1921 te WASPIK, overleden op 22-10-1921 te WASPIK, 131 dagen oud.
   6.  CATHARINA ADRIANA, geboren op 27-01-1928 te WASPIK.

IX.171    JAN BAPTIST KLERKS, schipper, geboren op 10-10-1881 te WASPIK, overleden op 01-11-1971 te WASPIK op 90-jarige leeftijd, zoon van BERNARDUS ANTONIUS KLERKS (zie VIII.164) en HELENA ADRIANA MARTENS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-02-1907 te WASPIK met ELISABETH MARIA VERMEULEN, 29 jaar oud, geboren op 10-10-1877 te NEUSS (Duitsland), overleden op 23-03-1963 te WASPIK op 85-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES VERMEULEN, schipper, en ANTONIA JOHANNA OOMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  HELENA ADRIANA ANTONIA, geboren op 20-11-1908 te WASPIK, overleden op 10-11-1918 te WAALWIJK op 9-jarige leeftijd.
   2.  JOHANNES BERNARDUS ANTONIUS, zetschipper/sleepbootkapitein, geboren op 27-10-1909 te WASPIK, overleden op 12-11-1982 te ROTTERDAM op 73-jarige leeftijd.
Gescheiden (1) op 18-03-1971 van CORNELIA KLAZINA EUSER, geboren op 02-04-1914.
Gehuwd (2) met A. EEFTENS.
   3.  BERNARDUS ANTONIUS, geboren op 29-01-1911 te TERNEUZEN, overleden 06-1913 te ANTWERPEN.
   4.  ADRIANUS LEONARDUS, geboren op 12-08-1912 te ROTTERDAM, overleden op 26-08-1913 te NEERWETEREN op 1-jarige leeftijd.
   5.  ANTONIA JOHANNA (zie X.174).
   6.  MARIA DIMPHINA (zie X.176).
   7.  ANTONIUS (zie X.177).
   8.  HELENA ADRIANA (zie X.180).
   9.  ADRIANUS LEONARDUS (zie X.181).
   10.  WILHELMUS ANTONIUS (zie X.183).

X.174    ANTONIA JOHANNA KLERKS, geboren op 10-11-1913 te ROTTERDAM, dochter van JAN BAPTIST KLERKS (zie IX.171) en ELISABETH MARIA VERMEULEN.
Gehuwd met JO VAN DUIJNE, geboren op 30-12-1912, overleden op 01-03-1991 op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  DILLES, geboren op 31-10-1940.
   2.  LIES (zie XI.231).
   3.  DINIE VAN DUYNEN (zie XI.233).

XI.231    LIES VAN DUIJNE, geboren op 31-08-1942, dochter van JO VAN DUIJNE en ANTONIA JOHANNA KLERKS (zie X.174).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-11-1961 met DRE VAN DER VELDEN, 20 jaar oud, geboren op 19-10-1941.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANDRE (zie XII.219).
   2.  ELS, geboren op 14-12-1963.
Gehuwd met ADRIAAN DUDOK, geboren op 10-08-1963.
   3.  LEO, geboren op 19-05-1965.
   4.  ANJA, geboren op 11-01-1967.
Samenwonend sinds 01-01-1993 met EDWIN VAN DER VELDEN, 22 jaar oud, geboren op 20-11-1970.

XII.219    ANDRE VAN DER VELDEN, geboren op 14-04-1962, zoon van DRE VAN DER VELDEN en LIES VAN DUIJNE (zie XI.231).
Gehuwd met LIESBETH WORDRAGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  GIJS, geboren op 12-02-1994.

XI.233    DINIE VAN DUYNEN, geboren op 04-09-1946, dochter van JO VAN DUIJNE en ANTONIA JOHANNA KLERKS (zie X.174).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-01-1966 met NICO DRIESSEN, 20 jaar oud, geboren op 27-03-1945.
Uit dit huwelijk:
   1.  ROBERT (zie XII.226).

XII.226    ROBERT DRIESSEN, geboren op 13-02-1967, zoon van NICO DRIESSEN en DINIE VAN DUYNEN (zie XI.233).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-12-1990 met ANNA MANDERS, 20 jaar oud, geboren op 24-11-1970.
Uit dit huwelijk:
   1.  KIMBERLY, geboren op 22-08-1994.
   2.  JORDY, geboren op 16-11-1995.

X.176    MARIA DIMPHINA KLERKS, geboren op 17-12-1914 te SAS VAN GENT, overleden op 25-07-1995 te APELDOORN op 80-jarige leeftijd, dochter van JAN BAPTIST KLERKS (zie IX.171) en ELISABETH MARIA VERMEULEN.
Gehuwd met JAN GALENKAMP, geboren op 29-04-1910, overleden op 25-05-1973 op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  RENEE (zie XI.235).
   2.  JOHN (zie XI.236).

XI.235    RENEE GALENKAMP, geboren op 27-07-1943, dochter van JAN GALENKAMP en MARIA DIMPHINA KLERKS (zie X.176).
Gehuwd met DIETER BAUMANN, geboren op 26-07-1938, overleden op 17-11-1998 op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  JENS, geboren op 23-07-1971.
   2.  KERSTIN, geboren op 12-04-1974.

XI.236    JOHN GALENKAMP, geboren op 30-06-1948, zoon van JAN GALENKAMP en MARIA DIMPHINA KLERKS (zie X.176).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-05-1981 met DORIEN VAN MAZIJK, 23 jaar oud, geboren op 16-08-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  MAIK, geboren op 29-05-1984.
   2.  FEMIA, geboren op 10-04-1986.

X.177    ANTONIUS KLERKS, schipper, geboren op 27-03-1916 te ROTTERDAM, overleden op 05-05-1997 te MAASBRACHT op 81-jarige leeftijd, zoon van JAN BAPTIST KLERKS (zie IX.171) en ELISABETH MARIA VERMEULEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-02-1947 te WASPIK met MARIA AKKERMAN, 23 jaar oud, geboren op 27-03-1923.
Uit dit huwelijk:
   1.  JAN (zie XI.238).
   2.  MARIANKA, geboren op 18-04-1949.
   3.  HANS (zie XI.241).
   4.  ELLY (zie XI.244).
   5.  RUUD, geboren op 24-02-1962.

XI.238    JAN KLERKS, geboren op 21-08-1947, zoon van ANTONIUS KLERKS (zie X.177) en MARIA AKKERMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-12-1972 met MARLIES WILMS, 20 jaar oud, geboren op 02-05-1952.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOB, geboren op 28-11-1976.
   2.  TIJMEN, geboren op 27-03-1981.
   3.  JORICK, geboren op 20-07-1985.

XI.241    HANS KLERKS, geboren op 15-11-1950, zoon van ANTONIUS KLERKS (zie X.177) en MARIA AKKERMAN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-10-1971 met MARIAN OOSTVOGELS, 20 jaar oud, geboren op 12-02-1951.
Uit dit huwelijk:
   1.  LINDA, geboren op 13-12-1984.

XI.244    ELLY KLERKS, geboren op 30-05-1954, dochter van ANTONIUS KLERKS (zie X.177) en MARIA AKKERMAN.
Gehuwd met HERMAN POLS, geboren op 25-07-1950.
Uit dit huwelijk:
   1.  DANNY (zie XII.236).
   2.  MAURICE, geboren op 11-07-1977.
Gehuwd met RILANA VAN GILS, geboren op 30-10-1978.

XII.236    DANNY POLS, geboren op 19-11-1972, zoon van HERMAN POLS en ELLY KLERKS (zie XI.244).
Gehuwd met ANITA LEYTEN, geboren op 10-07-1974.
Uit dit huwelijk:
   1.  TIMO, geboren op 22-02-1998.

X.180    HELENA ADRIANA KLERKS, kapster, geboren op 07-04-1919 te s'HERTOGENBOSCH, dochter van JAN BAPTIST KLERKS (zie IX.171) en ELISABETH MARIA VERMEULEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-04-1948 te Waspik met PETER GABRIEL VAN DEN BERGH, 31 jaar oud, kapper, geboren op 08-05-1916 te WASPIK, overleden op 04-12-1981 te RAAMSDONK op 65-jarige leeftijd, zoon van CORNELIS VAN DEN BERGH, kapper, en HUIBERDINA ANTONIA VAN STRIEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS, geboren op 30-08-1949 te RAAMSDONK.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-05-1970 te VLISSINGEN met WILHELMINA MARIA GERARDA DE BRUIN, 19 jaar oud, geboren op 27-10-1950 te ZEVENBERGEN.
   2.  JAN BAPTIST, leraar, geboren op 13-11-1951 te WASPIK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-06-1976 te WAALWIJK, gescheiden na 18 jaar op 20-12-1994 van MARIA ADRIANA PETRONELLA PULLENS, geboren op 18-04-1952 te WAALWIJK.

X.181    ADRIANUS LEONARDUS KLERKS, schipper, geboren op 26-11-1920 te MAASSLUIS, zoon van JAN BAPTIST KLERKS (zie IX.171) en ELISABETH MARIA VERMEULEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-12-1945 te ROTTERDAM met TRUUS VAN DUYNEN, 18 jaar oud, geboren op 05-07-1927.
Uit dit huwelijk:
   1.  JAN (zie XI.250).
   2.  JOEP, geboren op 17-06-1948.
   3.  TONNY, geboren op 17-09-1949.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-03-1975 met HENRIETTE ROMEINDERS, 24 jaar oud, geboren op 28-01-1951.
   4.  RIA, geboren op 13-11-1950.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-12-1973 met CLEM PEETERS, 22 jaar oud, geboren op 13-02-1951.
   5.  AD (zie XI.257).
   6.  WILLY (zie XI.259).

XI.250    JAN KLERKS, geboren op 20-12-1946, zoon van ADRIANUS LEONARDUS KLERKS (zie X.181) en TRUUS VAN DUYNEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1969 met DINY GOEDHART, 20 jaar oud, geboren op 03-01-1949.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOLANDA (zie XII.241).

XII.241    JOLANDA KLERKS, geboren op 04-03-1970, dochter van JAN KLERKS (zie XI.250) en DINY GOEDHART.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-09-1993 met RICHARD WINTERS, 25 jaar oud, geboren op 25-09-1967.
Uit dit huwelijk:
   1.  SAMMY JO, geboren op 08-02-1995.
   2.  DIMARA, geboren op 09-07-1997.

XI.257    AD KLERKS, geboren op 06-02-1952, zoon van ADRIANUS LEONARDUS KLERKS (zie X.181) en TRUUS VAN DUYNEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-02-1974, gescheiden 1992 van EMMY DE HAAS, geboren op 01-06-1956.
Uit dit huwelijk:
   1.  NICOLETTE, geboren op 16-09-1983.

XI.259    WILLY KLERKS, geboren op 11-11-1960, zoon van ADRIANUS LEONARDUS KLERKS (zie X.181) en TRUUS VAN DUYNEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-01-1984 met JOKE KOERTS, 20 jaar oud, geboren op 20-08-1963.
Uit dit huwelijk:
   1.  SIMONE, geboren op 07-12-1989.

X.183    WILHELMUS ANTONIUS KLERKS, schipper, geboren op 25-01-1922 te ERTVELDE (Belgie), overleden op 10-07-1987 op 65-jarige leeftijd, zoon van JAN BAPTIST KLERKS (zie IX.171) en ELISABETH MARIA VERMEULEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-08-1948 met DORA BOSMAN, 20 jaar oud, geboren op 11-09-1927.
Uit dit huwelijk:
   1.  ELLY (zie XI.262).
   2.  EVERT, geboren op 22-05-1952.
Gehuwd met HERMAN JANSINK, geboren op 22-11-1964.
   3.  MARIAN, geboren op 30-03-1953.
Gehuwd met JOOP VAN DONDEREN, geboren op 02-04-1953.
   4.  TONNY, geboren op 21-11-1955.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-02-1978 met PAULA WIJNACKER, 19 jaar oud, geboren op 20-08-1958.

XI.262    ELLY KLERKS, geboren op 17-05-1950, dochter van WILHELMUS ANTONIUS KLERKS (zie X.183) en DORA BOSMAN.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 17-05-1968 met PAUL MAAS, 25 jaar oud, geboren op 05-04-1943.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANGELIQUE, geboren op 30-10-1968.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-07-1989, gescheiden na 6 jaar op 18-12-1995 van RONNIE VAN REMOORTERE, geboren op 10-10-1966.
   2.  ILSE, geboren op 16-03-1971.
Samenwonend sinds 11-11-1970 met AD VAN ALPHEN, geboren op 20-01-1970.

VI.128    MARIA DE ZEEUW, gedoopt (RK) op 25-09-1765 te WASPIK (NB) (getuige(n): Elisabetha van den Berg), dochter van ADRIANUS DE ZEUW (zie V.38) en JOHANNA DE COCK.
Ondertrouwd op 04-02-1791 te WASPIK (NB), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-02-1791 te WASPIK (NB) met MATTHIJS BOOM, geboren te WASPIK (NB) (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Digna, geboren op 15-02-1792 te Loon op Zand, overleden op 17-03-1816 te Raamsdonk op 24-jarige leeftijd. Overledene: Dingena Boom, d.d. 17-03-1816, Loon op Zand
geslacht: vrouw, echtgenote van Hendrik Boelaers
vader : Matijs Boom
Moeder: Maria de Zeeuw

bron: overlijdensregister Loon op Zand 1816, toegangsnr.50, inv.nr.4914, aktenr.62
Extract overlijden der gemeente Raamsdonk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-02-1815 te Waspik met Henricus BOELAARS, 21 jaar oud, arbeider, particuliere, schipper, hoepemaker, winkelier, gedoopt op 20-03-1793 te Raamsdonk (getuige(n): Antonius Boelaars), overleden op 13-05-1877 te Raamsdonk op 84-jarige leeftijd, zoon van Hubertus BOELAERTS en Elisabetha de JONGH. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-04-1822 te Waspik met Maria Anna OOMENS, dochter van Gisbertus OOMENS en Adriana RECKERS. Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 31-01-1839 te Raamsdonk met Francisca van AALST, dochter van Gerardus van AALST, kleermaker, en Anna POPULIER.}

VI.129    HENRICUS DE ZEEUW, SCHIPPER, gedoopt op 02-01-1767 te WASPIK (NB) (getuige(n): Maria de Kock), overleden op 11-02-1844 te WASPIK (NB) op 77-jarige leeftijd. Een buitendel meede alhier gelegen, groot ontrent zeeve hont
ingezet bij Jan Rekkens op Fl 900.=
BORGE Peeter van Dongen
en Hendrik de Zeeuw
tweede koopdag 28 septemb 1804
gelooft op een verhooging van 250.= boven het nu staat
en gedaald op Fl 100.= en niet gemeynt.
gelooft op den slag van Fl 400.= boven het nu staat en
afgeloopen en niet gemeynt zodat de voornoemde Jan
Rekkens kooper is geworden om en voor de voornoemde
somme van Fl 900.=
(Bron: Rechterlijke Archieven nr.94 GrootWaspik)


, zoon van ADRIANUS DE ZEUW (zie V.38) en JOHANNA DE COCK.
Beide in (huwelijksjaar) 1797, alsmede in 1806 en 1816-1844 wonend te Waspik, ondertrouwd op 26-01-1797 te WASPIK (NB), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-02-1797 te WASPIK (NB) met MARIA ANNA RECKERS, geboren circa 1774 te WASPIK (NB), overleden voor 1844.
Uit dit huwelijk:
   1.  ADRIANUS, gedoopt op 02-04-1798 te Waspik (getuige(n): Joanna de Cok), overleden op 12-04-1855 om 07:00 uur te WASPIK (NB) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd met ANGELINA CATHARINA HERMALSTEEN.
   2.  JOHANNES (zie VII.188).
   3.  PETRUS (zie VII.190).
   4.  Hubertus, gedoopt op 08-09-1803 te Raamsdonk (getuige(n): Adriana Reckkers).
   5.  HUIBERT (zie VII.193).
   6.  Cornelius de SEEUW, gedoopt op 19-08-1807 te Raamsdonk (getuige(n): Pitronella de Seeuw).
   7.  MARIA (zie VII.197).
   8.  HENRI, geboren op 18-05-1811 te RAAMSDONK (NB).
   9.  MARINUS (zie VII.199).
   10.  JOANNES BAPTIST, geboren op 07-05-1816 om 19:00 uur te RAAMSDONK (NB) (getuige(n): Jan van Noort, oud 37 en Huibert Schoenmaekers), overleden op 05-05-1822 te Raamsdonk op 5-jarige leeftijd. Extract overlijden der gemeente Molenbeek BEL.


VII.188    JOHANNES DE ZEEUW, BOUWMAN, gedoopt op 21-07-1799 te Waspik (getuige(n): Maria Rekkers), overleden op 25-10-1848 te Waspik op 49-jarige leeftijd, grijze ogen, donkerbruin haar, zoon van HENRICUS DE ZEEUW (zie VI.129) en MARIA ANNA RECKERS.
in 1822, 1824, 1826, 1865, 1866 wonend te Raamsdonk, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-05-1822 te WASPIK (NB) met HENDRICA LANGERWERF, 22 jaar oud, landbouweres, gedoopt op 05-06-1799 te Waspik (getuige(n): Huberta Camp), overleden op 19-07-1869 te Raamsdonk op 70-jarige leeftijd, dochter van PETER BARTHOLOMEUS LANGERWERF, bouwman, en CORNELIA KAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ANNA (zie VIII.172).
   2.  ADRIANA (zie VIII.174).
   3.  JOANNES BAPTIST, geboren op 21-04-1826 om 09:00 uur te RAAMSDONK (NB), getuigen: Antony Kuyten, oud 26, arbeider
Joannes van de Wiel, oud 38, arbeider, overleden op 24-11-1832 te WASPIK (NB) op 6-jarige leeftijd. Extract overlijden der gemeente Waspik
.
   4.  PETER, in 1866/1883 lanbouwer, wonend te Raamsdonk, geboren op 14-02-1828 om 22:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 15-04-1906 te Raamsdonk op 78-jarige leeftijd, bruine ogen, donkerbruin haar
.
   5.  MARIA HENDRIKA (zie VIII.178).
   6.  CORNELIS (zie VIII.179).
   7.  Huberdina Joanna, geboren op 18-02-1835 te Raamsdonkveer, overleden op 05-12-1922 te Raamsdonkveer op 87-jarige leeftijd.
   8.  Johannes Baptiste, geboren op 24-03-1837 te Raamsdonkveer, overleden op 06-02-1912 te Raamsdonkveer op 74-jarige leeftijd.
   9.  Hendrik, landbouwer, geboren op 21-01-1839 te Raamsdonkveer, overleden op 14-05-1906 te Raamsdonkveer op 67-jarige leeftijd.
   10.  Bartholomeus, geboren op 23-09-1841 te Beek en Donk.
   11.  HUBERTUS, LEERLOOIER, geboren op 22-03-1844 te RAAMSDONK (NB), overleden op 10-05-1883 om 17:00 uur te RAAMSDONK (NB) op 39-jarige leeftijd, bruine ogen, zwart haar.

VIII.172    MARIA ANNA DE ZEEUW, geboren op 13-02-1823 om 03:00 uur te RAAMSDONK (NB), dochter van JOHANNES DE ZEEUW (zie VII.188) en HENDRICA LANGERWERF, landbouweres.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-04-1849 te Raamsdonk met Thomas Johannes de BONT, 28 jaar oud, geboren op 07-08-1820 te Waspik, overleden op 01-06-1885 te Waspik op 64-jarige leeftijd, zoon van Petrus de BONT en Adriana Maria van DONGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna, geboren op 22-06-1850 te Waspik.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-05-1883 te Waspik met Bartholomeus ZIJLMANS, 28 jaar oud, geboren op 30-12-1854 te 's Grevelduin Capelle, overleden op 16-06-1917 te Waspik op 62-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus ZIJLMANS, landbouwer, en Huibertie de BONT.
   2.  Pietronella Maria, geboren op 14-12-1855 te Waspik, overleden op 12-02-1942 om 16.30 uur te Utrecht op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-01-1882 te Waspik met Petrus Johannes de BONT, 32 jaar oud, geboren op 22-01-1850 te Waspik, voor 12-02-1942
, zoon van Wilhelmus Arnoldus de BONT en Adriana LIPS.
   3.  Jan Baptist, landbouwer, geboren te Waspik.
Gehuwd op 23-02-1897 te Raamsdonk met Petronella Maria van DONGEN, 31 jaar oud, geboren op 11-05-1865 te Raamsdonk, dochter van Cornelis Petrus van DONGEN, landbouwer, en Huberdina HOEVENAAR.

VIII.174    ADRIANA DE ZEEUW, geboren op 08-02-1824 om 23:00 uur te RAAMSDONK (NB), overleden op 24-05-1865 om 01:00 uur te RAAMSDONK (NB) op 41-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES DE ZEEUW (zie VII.188) en HENDRICA LANGERWERF, landbouweres.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29-04-1857 te Raamsdonk met ARNOLDUS DE BONT, 40 jaar oud, LANDBOUWER, geboren op 10-05-1816 te Raamsdonk, overleden op 19-03-1895 te Raamsdonk op 78-jarige leeftijd, zoon van Bartholomeus DE BONT, bouwman, en Joanna van DISSELDORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartholomeus, geboren op 06-07-1858 te Raamsdonk, overleden op 21-02-1922 te Dongen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria Anna van STEENOVEN, voor 21-02-1922
.
   2.  Johannes Baptist, geboren op 21-09-1859 te Raamsdonk, overleden op 23-03-1937 te Raamsdonk op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-05-1895 te Raamsdonk met Adriana Maria PRINCÉE, 39 jaar oud, geboren op 02-12-1855 te Raamsdonk, overleden op 28-01-1929 te Raamsdonk op 73-jarige leeftijd, dochter van Nicolaus PRINCEE, landbouwer, en Jacoba BINK.
   3.  Johanna Maria, geboren op 13-02-1862 te Raamsdonk, overleden op 13-03-1938 te Raamsdonk op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1888 te Raamsdonk met Petrus Adrianus van STEENOVEN, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 21-08-1861 te Raamsdonk, overleden op 12-07-1939 te Raamsdonk op 77-jarige leeftijd, zoon van Henricus van STEENOVEN en Hendrica de BONT.
   4.  Hendrica Johanna, geboren op 27-10-1864 te Raamsdonk, overleden op 31-01-1947 te Raamsdonk op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-05-1896 te Raamsdonk met Antonius Marinus ZIJLMANS, 28 jaar oud, geboren op 07-01-1868 te Raamsdonk, overleden op 18-11-1930 te Raamsdonk op 62-jarige leeftijd, zoon van Anselmus Joachim ZIJLMANS, landbouwer, en Cecilia van GILS.

VIII.178    MARIA HENDRIKA DE ZEEUW, geboren op 02-02-1830 om 06:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 27-05-1918 te Raamsdonkveer op 88-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES DE ZEEUW (zie VII.188) en HENDRICA LANGERWERF, landbouweres.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 23-02-1865 te Raamsdonk met Petrus Adrianus van STEENOVEN, geboren 1836 te Raamsdonk, overleden op 14-11-1910 te Raamsdonkveer, zoon van Cornelis van STEENOVEN, landbouwer, verver, en Joanna SWEEP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria, geboren op 09-12-1865 te Raamsdonk, overleden op 12-05-1948 te Raamsdonk op 82-jarige leeftijd.
   2.  Hendrica Adriana, geboren op 08-11-1867 te Raamsdonk, overleden op 15-12-1936 te Raamsdonk op 69-jarige leeftijd.
   3.  Cornelia Maria, geboren op 31-01-1869 te Raamsdonk, overleden op 13-02-1869 te Raamsdonk, 13 dagen oud.
   4.  Johannes Cornelis, geboren op 30-09-1871 te Raamsdonk, overleden op 26-03-1943 te Raamsdonk op 71-jarige leeftijd.

VIII.179    CORNELIS DE ZEEUW, LANDBOUWER, geboren op 21-02-1832 om 23:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 19-10-1900 om 15:00 uur te WASPIK (NB) op 68-jarige leeftijd, bruine ogen, donkerbruin haar
heeft verplichtingen t.a.v. de Nationale Militie voldaan.
Zoon van JOHANNES DE ZEEUW (zie VII.188) en HENDRICA LANGERWERF, landbouweres.
in 1867/1868/1870/1871 bouwman, wonend te Waspik
in 1876/1899/1900 landbouwer, wonend te Waspik
, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-10-1866 te RAAMSDONK (NB) (getuige(n): Pieter de Zeeuw / Jan de Zeeuw, oud 29, landbouwer / Johannes van Boxtel, oud 45, schoenmaker / Jan Broekmans, oud 63, schoenmaker) met ANNA DE WIT, 29 jaar oud, geboren op 29-12-1836 te RAAMSDONK (NB), 29-12-1837 ? Overleden op 26-02-1901 te Raamsdonkveer op 64-jarige leeftijd, dochter van MARTINUS DE WIT, landbouwer, en ADRIANA WEETERINGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  ADRIANA HENDRIKA, ZONDER BEROEP, geboren op 27-09-1867 om 19:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 07-09-1899 om 11:00 uur te WASPIK (NB) op 31-jarige leeftijd.
   2.  HENDRIKA JOHANNA, geboren op 26-12-1868 om 14:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Johannes Cornelis de Bont, oud 36, bouwman
Martinus Schenkels, oud 29, winkelier, overleden op 25-08-1914 te Waspik op 45-jarige leeftijd.
   3.  JOHANNA MARIA, geboren op 26-03-1870 om 01:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Theodorus Smits, oud 66, winkelier
Martinus Schenkels, oud 30, schoenmaker, overleden op 21-09-1870 te WASPIK (NB), 179 dagen oud.
   4.  MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) (zie IX.198).
   5.  JOHANNES PETRUS (Jan) (zie IX.200).
   6.  HUBERDINA MARIA (zie IX.203).

IX.198    MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) DE ZEEUW, LANDBOUWER, geboren op 16-06-1871 om 22:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 18-08-1946 te WASPIK (NB) op 75-jarige leeftijd, blond haar, blauwe ogen, zoon van CORNELIS DE ZEEUW (zie VIII.179) en ANNA DE WIT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-11-1903 te WASPIK (NB) met ANNA CATHARINA POLS, 22 jaar oud, geboren op 17-08-1881 te Raamsdonk, overleden op 20-12-1960 op 79-jarige leeftijd, dochter van Wouter POLS, veerman, en Huiberdina KAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS ADRIANUS (Kees) (zie X.185).
   2.  WALTHERUS HUBERTUS (zie X.187).
   3.  ANNA Huberdina, NON, geboren op 26-04-1909 te Waspik, Enige en algemene kennisgeving

Indien het God behaagt zal op 2 januari 1958
mijn dierbare dochter en onze geliefde zuster
de Eerw. Zuster Marie Calita
in de wereld
Anna Huberdina de Zeeuw
in het gesticht van het gezelschap J.M.J.
St.Franciscus Xaverius te Vlijmen de dag
herdenken dat zij voor 25 jaar de eeuwige
gelofte aflegde.
Haar dankbare familie,
Mevr. de Wed. M. de Zeeuw - Pols
en kinderen
WASPIK, benedenkerk 50

Bron: advertenties C.B.G.



   4.  HUIBERDINA ADRIANA (zie X.191).
   5.  JOHANNA (zie X.193).
   6.  Johannes Hendrikus, geboren op 24-03-1917 te Waspik, overleden op 27-01-1921 te Waspik op 3-jarige leeftijd.
   7.  HUBERTA FRANCISCA (zie X.196).
   8.  JOHANNES HENDRIKUS (Jan) (zie X.197).
   9.  MARTINUS CORNELIS (zie X.199).
   10.  CATHARINA ANNA (Toos) (zie X.202).
   11.  Adrianus, overleden op 08-03-1932 te Waspik.

X.185    CORNELIS ADRIANUS (Kees) DE ZEEUW, TUINDER, geboren op 17-09-1904 te WASPIK (NB), overleden te WASPIK (NB), zoon van MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) DE ZEEUW (zie IX.198) en ANNA CATHARINA POLS.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 11-06-1946 met LUCIA M. (Luce) LANGERWERF, 33 jaar oud, HUISVROUW, geboren op 22-07-1912 te WASPIK (NB), overleden op 07-03-1982 op 69-jarige leeftijd, dochter van BARTH LANGERWERF.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA MARTINA JOHANNA JOSEPHA (Marijke) (zie XI.270).
   2.  MARTINUS BARTHOLOMEUS ADRIANUS (Martien) (zie XI.271).
   3.  CATHARINA ANNA MARIA (Toos) (zie XI.274).
   4.  JOHANNA MARIA ADRIANA CALITA (Anny) (zie XI.276).
   5.  JOSEPHA CORNELIA CATHARINA LUCIA (Jose), geboren op 26-01-1952 te WASPIK (NB).
Samenwonend 1978 met ROLF VAN RIJSWIJK.

XI.270    MARIA MARTINA JOHANNA JOSEPHA (Marijke) DE ZEEUW, geboren op 19-03-1947 te WASPIK (NB), dochter van CORNELIS ADRIANUS (Kees) DE ZEEUW (zie X.185) en LUCIA M. (Luce) LANGERWERF, HUISVROUW.
Gescheiden 1982 van HENDRIK PAARDEKOOPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  GUIDO, geboren op 22-07-1978.
   2.  BARBARA, geboren op 05-03-1980.

XI.271    MARTINUS BARTHOLOMEUS ADRIANUS (Martien) DE ZEEUW, werkzaam in een sociale werkplaats, geboren op 02-02-1948 te WASPIK (NB), zoon van CORNELIS ADRIANUS (Kees) DE ZEEUW (zie X.185) en LUCIA M. (Luce) LANGERWERF, HUISVROUW.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-12-1976 met ANNETTE J. M. BAKKER, 27 jaar oud, geboren op 16-10-1949.
Uit dit huwelijk:
   1.  KATHELIJNE, geboren op 19-10-1978.
   2.  SEBASTIAAN, geboren op 04-08-1981.

XI.274    CATHARINA ANNA MARIA (Toos) DE ZEEUW, geboren op 21-03-1949 te WASPIK, overleden op 23-03-1982 op 33-jarige leeftijd, dochter van CORNELIS ADRIANUS (Kees) DE ZEEUW (zie X.185) en LUCIA M. (Luce) LANGERWERF, HUISVROUW.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1973 met PETER V. AMELSFOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  LOES, geboren op 02-03-1976.
   2.  JORIS, geboren op 10-10-1978.
   3.  SUZANNE, geboren op 24-06-1981.

XI.276    JOHANNA MARIA ADRIANA CALITA (Anny) DE ZEEUW, geboren op 29-07-1950 te WASPIK (NB), dochter van CORNELIS ADRIANUS (Kees) DE ZEEUW (zie X.185) en LUCIA M. (Luce) LANGERWERF, HUISVROUW.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 23-02-1988 met KEES JAGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  DAPHNE, geboren op 04-03-1987.
   2.  GABRIELLE, geboren op 23-07-1988.

X.187    WALTHERUS HUBERTUS DE ZEEUW, TUINDER, geboren op 29-06-1907 te WASPIK (NB), overleden op 06-12-1979 te TILBURG (NB) op 72-jarige leeftijd, zoon van MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) DE ZEEUW (zie IX.198) en ANNA CATHARINA POLS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-05-1939 te WASPIK (NB), bron: Huwelijksregister Waspik 1939, toegangsnr.405, inv.nr.632, aktenr.6
met CORNELIA JOHANNA KEMMEREN, 26 jaar oud, geboren op 11-12-1912 te SPRANG-CAPELLE, dochter van Antonie KEMMEREN en Antonetta van HOOREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANTOINETTA CATHARINA THERESIA (Antoinette) (zie XI.280).
   2.  CATHARINA ANTONETTA MARIA (Toos) (zie XI.282).
   3.  ANTONIA MARTINA JOSEPHA (Tonny) (zie XI.284).
   4.  MARTINUS JOHANNES PIUS (Mart) (zie XI.285).
   5.  HENRICUS ADRIANUS FRANCISCUS, geboren op 20-11-1953 te LOON OP ZAND, overleden op 16-07-1966 te WAALWIJK (NB) op 12-jarige leeftijd.

XI.280    ANTOINETTA CATHARINA THERESIA (Antoinette) DE ZEEUW, geboren op 24-08-1941 te WASPIK (NB), dochter van WALTHERUS HUBERTUS DE ZEEUW (zie X.187) en CORNELIA JOHANNA KEMMEREN.
Ondertrouwd op 18-06-1968 te Middelburg, bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 19/06/1968, p. 5/36
, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-08-1968 te Middelburg, bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 06/08/1968, p. 5/12
met ADRIE VERSPOOR, 26 jaar oud, geboren op 19-07-1942, op 19-10-1964 geemigreerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  KARIN, geboren op 17-12-1971.
   2.  MARIEKE, geboren op 15-05-1973.
   3.  RENEE, geboren op 12-05-1975.

XI.282    CATHARINA ANTONETTA MARIA (Toos) DE ZEEUW, geboren op 18-08-1943 te WASPIK (NB), dochter van WALTHERUS HUBERTUS DE ZEEUW (zie X.187) en CORNELIA JOHANNA KEMMEREN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1966 met G.P. v. SOELEN, 25 jaar oud, geboren op 19-08-1941.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORINA, geboren op 10-04-1969.
   2.  HUBERT, geboren op 29-03-1972.

XI.284    ANTONIA MARTINA JOSEPHA (Tonny) DE ZEEUW, geboren op 05-06-1946 te WASPIK (NB), dochter van WALTHERUS HUBERTUS DE ZEEUW (zie X.187) en CORNELIA JOHANNA KEMMEREN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-07-1968 met JACK GRABOWSKI, 26 jaar oud, geboren op 01-04-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  YVETTE, geboren op 13-03-1977.

XI.285    MARTINUS JOHANNES PIUS (Mart) DE ZEEUW, verkoopleider Borgh-bevestigingstechnieken Almere, geboren op 21-08-1949 te WASPIK (NB), gedoopt (RK) te WASPIK (NB), opl: 3 jr HBS-B, Mts, Nima-A, Nima verkoopleider
mil.dienst: 69-2
hobbies: historische literatuur
, zoon van WALTHERUS HUBERTUS DE ZEEUW (zie X.187) en CORNELIA JOHANNA KEMMEREN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-11-1970 te Rotterdam (getuige(n): J. Gordijn) met FRANCINA (Francien) NEIJENDORFF, 20 jaar oud, adm.medewerkster, geboren op 22-02-1950 te SOERABAJA (Indonesië), gedoopt (RK) te SOERABAJA, opl: Mulo
hobbies: handwerken, tennissen
.
Uit dit huwelijk:
   1.  WOUT (Wout), geboren op 15-01-1973 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) te WAALWIJK (NB) (getuige(n): Peter: John Deckert Meter: Erna Deckert), opl: 5e klas gymnasium
hobbies: tennis.
   2.  MARTINE, geboren op 04-11-1975 te EINDHOVEN (NB), gedoopt (RK) te EINDHOVEN (NB) (getuige(n): Peter: Ton Grabowski Meter: Jack Grabowski), opl: 3e klas atheneum
hobbies: fotografie
.

X.191    HUIBERDINA ADRIANA DE ZEEUW, geboren op 22-05-1913 te WASPIK (NB), dochter van MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) DE ZEEUW (zie IX.198) en ANNA CATHARINA POLS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-05-1945 te Waspik met CORNELIS G. LANGERWERF, 39 jaar oud, geboren op 04-08-1905, zoon van BARTH LANGERWERF.
Uit dit huwelijk:
   1.  PIET, geboren 06-1949, 3 kinderen.
   2.  BERT.
   3.  TINY, 3 kinderen (meisjes).
   4.  RIA.
   5.  TOOS, 2 kinderen.
Gehuwd met Jan.
   6.  JOS.
   7.  ANNE MARIE, 3 kinderen.
Gehuwd met BEZEMS.

X.193    JOHANNA DE ZEEUW, geboren op 10-11-1915 te WASPIK (NB), dochter van MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) DE ZEEUW (zie IX.198) en ANNA CATHARINA POLS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-06-1946 met M.C. DE JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARTINE, gehuwd, 2 kinderen.
   2.  RIA, 2 kinderen.
Gehuwd met Ton.
   3.  WIM, gehuwd met Ank.
Gehuwd met Ank.

X.196    HUBERTA FRANCISCA DE ZEEUW, geboren op 01-09-1919 te WASPIK (NB), overleden op 08-07-1980 op 60-jarige leeftijd, dochter van MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) DE ZEEUW (zie IX.198) en ANNA CATHARINA POLS.
Gehuwd met THOMAS LANGERWERF, geboren op 12-03-1918, overleden op 15-10-1980 op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  THORN, geboren op 17-06-1952.
   2.  MARTINE, geboren op 17-06-1952.

X.197    JOHANNES HENDRIKUS (Jan) DE ZEEUW, Landbouwer (1982-centrale post ziekenvervoer), geboren op 11-10-1921 te WASPIK (NB), zoon van MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) DE ZEEUW (zie IX.198) en ANNA CATHARINA POLS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1949 met ANNA CATHARINA STAAL, 22 jaar oud, geboren op 06-06-1926.
Uit dit huwelijk:
   1.  CATHARINA ANNA MARTINA (Ine) (zie XI.305).
   2.  ANNA CATHARINA MARIA (Toos) (zie XI.307).
   3.  JOHANNA ADRIANA EMERENTIA (Janny) (zie XI.309).

XI.305    CATHARINA ANNA MARTINA (Ine) DE ZEEUW, geboren op 17-05-1950, dochter van JOHANNES HENDRIKUS (Jan) DE ZEEUW (zie X.197) en ANNA CATHARINA STAAL.
Gehuwd met M. v. DONGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  MATHIEU, geboren op 17-12-1975.
   2.  MARIE LOUS, geboren op 12-05-1977.
   3.  ROLF, geboren op 21-03-1978.

XI.307    ANNA CATHARINA MARIA (Toos) DE ZEEUW, geboren op 22-04-1951, dochter van JOHANNES HENDRIKUS (Jan) DE ZEEUW (zie X.197) en ANNA CATHARINA STAAL.
Gehuwd met DIETER SCHMIDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  DIRK, geboren op 21-12-1977.
   2.  VOLKER, geboren op 05-09-1980.

XI.309    JOHANNA ADRIANA EMERENTIA (Janny) DE ZEEUW, geboren op 26-11-1952, dochter van JOHANNES HENDRIKUS (Jan) DE ZEEUW (zie X.197) en ANNA CATHARINA STAAL.
Gehuwd met WIM v. PELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOOST, geboren op 30-03-1982.
   2.  REMY, geboren op 30-06-1983.

X.199    MARTINUS CORNELIS DE ZEEUW, landbouwer, geboren op 25-01-1924 te WASPIK (NB), overleden op 17-09-1987 te TILBURG (NB) op 63-jarige leeftijd, zoon van MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) DE ZEEUW (zie IX.198) en ANNA CATHARINA POLS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-09-1953 te WASPIK (NB) met PIETERNELLA IDA MARIA FLIPSEN, 27 jaar oud, geboren op 02-05-1926 te WAGENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARTINUS HENDRIKUS ADRIANUS JOHANNES (Martin) (zie XI.310).
   2.  HENRIKUS MARTINUS CORNELIS MARIA (Henk) (zie XI.312).
   3.  ANNA CATHARINA CALITA MARIA (Kitty), geboren op 04-04-1963 te WASPIK (NB).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-07-1986 met STEVEN ADRIANUS MARINUS (Stef) VAN PEER, 24 jaar oud, geboren op 07-12-1961 te SPRANG CAPELLE.

XI.310    MARTINUS HENDRIKUS ADRIANUS JOHANNES (Martin) DE ZEEUW, geboren op 16-10-1955 te WASPIK (NB), zoon van MARTINUS CORNELIS DE ZEEUW (zie X.199) en PIETERNELLA IDA MARIA FLIPSEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-05-1977 te TILBURG (NB) met MARIA LAURENTIA VAN DER BIJL, 23 jaar oud, geboren op 06-05-1954 te TILBURG (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  ELS, geboren op 27-01-1981 te TILBURG (NB).
   2.  DAAN, geboren op 18-07-1983 te TILBURG (NB).

XI.312    HENRIKUS MARTINUS CORNELIS MARIA (Henk) DE ZEEUW, rijksambtenaar, geboren op 12-05-1959 te WASPIK (NB), zoon van MARTINUS CORNELIS DE ZEEUW (zie X.199) en PIETERNELLA IDA MARIA FLIPSEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-02-1988 te ZWIJNDRECHT met GERTRUIDA (Gertrude) HINKE, 22 jaar oud, ZIEKENVERZORGSTER, geboren op 22-04-1965 te ARKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  SUZE, geboren op 07-01-1989 te ZWIJNDRECHT.

X.202    CATHARINA ANNA (Toos) DE ZEEUW, geboren op 01-09-1927 te WASPIK (NB), dochter van MARTINUS JOHANNES PIUS (Tinus) DE ZEEUW (zie IX.198) en ANNA CATHARINA POLS.
Gehuwd met AD LOONEN, geboren op 08-06-1928.
Uit dit huwelijk:
   1.  TINE (zie XI.317).
   2.  TONY (jongen of meisje ????) (zie XI.318).
   3.  PIET, geboren op 01-01-1958.
Gehuwd met YVONNE VERBUNT.
   4.  JOS, geboren op 07-11-1959.
Gehuwd met KARIN VERBRUGGEN.
   5.  KARIN, geboren op 30-05-1962.
   6.  ANS, geboren op 30-10-1963.

XI.317    TINE LOONEN, geboren op 18-04-1956, dochter van AD LOONEN en CATHARINA ANNA (Toos) DE ZEEUW (zie X.202).
Gehuwd met DONKERS ?
Uit dit huwelijk:
   1.  MONIQUE, geboren op 02-01-1982.
   2.  ERIK, geboren op 16-02-1984.

XI.318    TONY (jongen of meisje ????) LOONEN, geboren op 30-04-1957, zoon van AD LOONEN en CATHARINA ANNA (Toos) DE ZEEUW (zie X.202).
Gehuwd met RIJCKEVORSEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  LYDIA, geboren op 27-05-1983.
   2.  MAARTJE, geboren op 29-05-1985.

IX.200    JOHANNES PETRUS (Jan) DE ZEEUW, LANDBOUWER, geboren op 24-10-1873 te WASPIK (NB), overleden op 14-06-1957 te WASPIK (NB) op 83-jarige leeftijd, bruin haar, bruine ogen, zoon van CORNELIS DE ZEEUW (zie VIII.179) en ANNA DE WIT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-10-1903 te WASPIK (NB) met PETRONELLA DE JONG, 21 jaar oud, geboren op 14-09-1882 te WASPIK (NB), overleden op 31-12-1953 te WASPIK (NB) op 71-jarige leeftijd, dochter van Johannes Franciscus DE JONG en Johanna BROUWERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS FRANCISCUS (zie X.204).
   2.  FRANCISCUS CORNELIS, geboren op 07-02-1907 te WASPIK (NB), overleden op 17-01-1908, 344 dagen oud.
   3.  FRANCISCA ANNA, geboren op 04-07-1908 te WASPIK (NB), overleden op 05-11-1908 te WASPIK (NB), 124 dagen oud.
   4.  ANNA JOHANNA (An) (zie X.209).
   5.  FRANCISCUS JOHANNES, geboren op 09-10-1911 te WASPIK (NB), overleden op 28-11-1911 te WASPIK (NB), 50 dagen oud.
   6.  JOHANNES FRANCISCUS, geboren op 12-04-1914 te WASPIK (NB), overleden op 31-05-1914 te WASPIK (NB), 49 dagen oud.
   7.  JOHANNES FRANCISCUS (Johan) (zie X.212).
   8.  ADRIANUS HUBERTUS (Jos) (zie X.215).
   9.  FRANCISCUS (HUBERTUS/Hendrikus), geboren op 26-02-1920 te WASPIK (NB), overleden op 19-05-1921 te WASPIK (NB) op 1-jarige leeftijd.
   10.  PETRONELLA FRANCISCA (Nel) (zie X.219).

X.204    CORNELIS FRANCISCUS DE ZEEUW, GROENTEN (EN FRUIT) HANDELAAR, geboren op 07-04-1906 te WASPIK (NB), overleden op 19-05-1970 te WASPIK (NB) op 64-jarige leeftijd, begraven op 22-05-1970 te WASPIK (NB), zoon van JOHANNES PETRUS (Jan) DE ZEEUW (zie IX.200) en PETRONELLA DE JONG.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-11-1937 te WASPIK (NB) met HELENA JOHANNA CORNELIA ROKSNOER, 33 jaar oud, geboren op 03-09-1904 te WASPIK (NB), overleden op 13-12-1990 te GEERTRUIDENBERG op 86-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1990 te WASPIK (NB), dochter van Gerardus ROKSNOER en Antonia Catharina HOOIJMAIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES GERARDUS ANTONIUS (Jan) (zie XI.326).
   2.  GERARDUS ANTONIUS CHRISTIANUS JOHANNES (Gérard) (zie XI.328).
   3.  ANTONIUS PETRUS JOSEF (Ton), MAATSCHAPPELIJK WERKER, geboren op 19-03-1942 te WASPIK (NB).
Samenwonend 1974 met M. (Rien) LINDHOUT, geboren op 01-01-1945 te WADDINXVEEN, samenwoningsverband tussen 2 mannen.
   4.  PETRONELLA ANTONIA MARIA (Nel) (zie XI.333).

XI.326    JOHANNES GERARDUS ANTONIUS (Jan) DE ZEEUW, groentehandelaar (-1986) / productie medewerker (1986-), geboren op 09-11-1938 te WASPIK (NB), zoon van CORNELIS FRANCISCUS DE ZEEUW (zie X.204) en HELENA JOHANNA CORNELIA ROKSNOER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1964 te GEERTRUIDENBERG met CATARINA ELIZABETH THERISA (Toos) HEESTERS, 23 jaar oud, geen, geboren op 20-06-1940 te GEERTRUIDENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS GERARDUS ANTONIUS JOHANNES (Ewald), geboren op 23-10-1979 te WASPIK (NB).

XI.328    GERARDUS ANTONIUS CHRISTIANUS JOHANNES (Gérard) DE ZEEUW, bakker (-1987) / verkoper textiel (1987-), geboren op 18-02-1940 te WASPIK (NB), zoon van CORNELIS FRANCISCUS DE ZEEUW (zie X.204) en HELENA JOHANNA CORNELIA ROKSNOER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-11-1960 te RAAMSDONKSVEER met ARNOLDA MARIA JACOBA (Nolly) BUS, 19 jaar oud, BEJAARDEN VERZORGSTER, geboren op 21-07-1941 te GINNEKEN EN BAVEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNA HELENA ARNOLDA MARIA, geboren op 23-04-1962 te RAAMSDONKSVEER.
   2.  HELENA PETRONELLA ARNALDA MARIA, geboren op 09-05-1964 te RAAMSDONKSVEER.
   3.  CORNELIS FRANCISCUS GERARDUS (Corné), geboren op 23-11-1968 te RAAMSDONKSVEER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-08-1992 te OOSTERHOUT met PATRICIA DE RIDDER, 22 jaar oud, geboren op 22-12-1969.

XI.333    PETRONELLA ANTONIA MARIA (Nel) DE ZEEUW, geboren op 24-05-1943 te WASPIK (NB), dochter van CORNELIS FRANCISCUS DE ZEEUW (zie X.204) en HELENA JOHANNA CORNELIA ROKSNOER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-09-1966 te WASPIK (NB) met JOHANNES HENRICUS PETRUS (Jan) BROUWERS, 28 jaar oud, afdelingschef, geboren op 15-12-1937 te TILBURG (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA JOHANNA HELENA, geboren op 23-07-1967 te WASPIK.
   2.  HENRICUS JOHANNES GERARDUS, geboren op 22-08-1969 te WASPIK.

X.209    ANNA JOHANNA (An) DE ZEEUW, huisvrouw, geboren op 03-10-1909 te WASPIK (NB), dochter van JOHANNES PETRUS (Jan) DE ZEEUW (zie IX.200) en PETRONELLA DE JONG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1935 te WASPIK (NB) met CORNELIS WILHELMUS HUBERTUS (Kees) ROOVERS, 24 jaar oud, HUISSCHILDER, geboren op 13-03-1911 te WASPIK (NB), overleden 01-1990.
Uit dit huwelijk:
   1.  ADRIANUS JOHANNES HUBERTUS, huisschilder, geboren op 18-06-1936 te DONGEN.
Gehuwd met HENDRIKA VAN DIJK, geboren te DONGEN.
   2.  JOHANNES ADRIANUS FRANCISCUS, isolatie-bedrijf, geboren op 06-12-1938 te DONGEN.
Gehuwd met FINI VAN HEDEL, geboren te MAASTRICHT.
   3.  LUCIA PETRONELLA MARIA, geboren op 01-05-1940 te DONGEN.
Gehuwd met KAREL VAN UDEN, geboren te AMSTERDAM.
   4.  PIETER CORNELIS, elec. bedrijf, geboren op 12-04-1942 te DONGEN.
Gehuwd met JEAN VAN HOPPE, geboren te ALPHEN (N.Br.).
   5.  DIONIJSIUS ANTONIUS MARIA, chef kok, geboren op 09-06-1943 te DONGEN.
Gehuwd met NIES V. DEN BORG, geboren te GOORLE.
   6.  FRANCISCA PETRONELLA HELENA, geboren op 25-02-1946 te DONGEN.
Gehuwd met ED JANSSEN, geboren te BREDA.

X.212    JOHANNES FRANCISCUS (Johan) DE ZEEUW, LEDER BEWERKER, geboren op 02-08-1915 te WASPIK (NB), overleden op 12-04-1965 te RAAMSDONK (NB) op 49-jarige leeftijd, begraven te WASPIK (NB), zoon van JOHANNES PETRUS (Jan) DE ZEEUW (zie IX.200) en PETRONELLA DE JONG.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 08-09-1951 te GEERTRUIDENBERG met JOHANNA AANRAAD, 30 jaar oud, geboren op 22-10-1920 te GEERTRUIDENBERG, overleden op 06-01-1959 te WASPIK (NB) op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 10-11-1959 te UTRECHT (UT) met JOHANNA MARIA THERESIA (Annie) KRAAIKAMP, 33 jaar oud, geboren op 05-07-1926 te UTRECHT (UT).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  FRANCISCUS JOHANNES ADRIANUS (Frans) (zie XI.346).
   2.  MARIANNA PETRONELLA ANTONIA (Marianne) (zie XI.349).
   3.  JOHANNES FRANCISCUS PETRUS (Jan) (zie XI.350).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  REGINA MARIA JOHANNA, geboren op 10-02-1965 te WAALWIJK (NB).

XI.346    FRANCISCUS JOHANNES ADRIANUS (Frans) DE ZEEUW, ONDERHOUDSSCHILDER, geboren op 02-01-1953 te RAAMSDONK (NB), heeft, evenals zijn jongste zuster, een aangeboren aangezicht afwijking (syndroom van Threacher-Collins), zoon van JOHANNES FRANCISCUS (Johan) DE ZEEUW (zie X.212) en JOHANNA AANRAAD.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05-09-1986 te WASPIK (NB) met ANNA CATHARINA (Anke) MEULENBERG, 33 jaar oud, VERPLEEGKUNDIGE, geboren op 24-09-1952 te HAARLEM (NH).
Uit dit huwelijk:
   1.  MYRTHE JOANNA, geboren op 04-03-1988, overleden op 14-03-1988, 10 dagen oud.
   2.  LIANNE FRANCISCA, geboren op 25-05-1989 te TILBURG (NB).

XI.349    MARIANNA PETRONELLA ANTONIA (Marianne) DE ZEEUW, VERPLEEGKUNDIGE, geboren op 23-07-1954 te WASPIK (NB), dochter van JOHANNES FRANCISCUS (Johan) DE ZEEUW (zie X.212) en JOHANNA AANRAAD.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-05-1975 te WASPIK (NB) met THEODORUS HENDRIKUS MARIA (Theo) DE GRAAFF, 23 jaar oud, SCHEEPSBOUW TIMMERMAN, geboren op 13-10-1951 te WAALWIJK (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  PEPIJN, geboren op 06-06-1978 te WAALWIJK.
   2.  MAARTEN, geboren op 18-10-1982 te DEN BOSCH.

XI.350    JOHANNES FRANCISCUS PETRUS (Jan) DE ZEEUW, AIR CONDITION MONTEUR, geboren op 27-09-1958 te RAAMSDONK (NB), overleden op 02-08-2007 te Eindhoven op 48-jarige leeftijd, zoon van JOHANNES FRANCISCUS (Johan) DE ZEEUW (zie X.212) en JOHANNA AANRAAD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-10-1982 te WAALWIJK (NB) met JOHANNA HENDRIKA CORNELIA THEODORA (Jolande) MAAS, 21 jaar oud, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER, geboren op 13-06-1961 te WAALWIJK (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  YVETTE JOHANNA MARIA, geboren op 21-08-1989 te Waalwijk (getuige(n): Peter: Jan Verschuren Meter: Marianne de Graaff).

X.215    ADRIANUS HUBERTUS (Jos) DE ZEEUW, Confectie fabrikant (directeur Optima), geboren op 13-10-1918 te WASPIK (NB). Wethouder geweest in MADE met een eigen lijst 'de Zeeuw'
in 1988 gepensioneerd, zoon van JOHANNES PETRUS (Jan) DE ZEEUW (zie IX.200) en PETRONELLA DE JONG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-08-1941 te MADE en Drimmelen met JACOBA DINGENA (Koosje) V.D.RIJKEN, 26 jaar oud, zonder, geboren op 19-10-1914 te MADE en Drimmelen, overleden op 13-12-1993 te BREDA op 79-jarige leeftijd, begraven op 17-12-1993 te MADE, dochter van Theodorus V.D.RIJKEN en Cornelia de BOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  PETRONELLA CORNELIA MARIA JACOBA (Nell) (zie XI.354).
   2.  Theodorus Johannes Adrianus (zie XI.355).
   3.  Johannes Theodorus Adrianus, geboren op 13-11-1946 te MADE.
Gehuwd met J.L. ROHDER.
   4.  CORNELUS JOSEPHUS ADRIANUS (Cor) (zie XI.359).
   5.  CORNELIS FRANCISCUS MARIA JOZEF (Frans) (zie XI.361).

XI.354    PETRONELLA CORNELIA MARIA JACOBA (Nell) DE ZEEUW, TEXTIEL TECHNICA, geboren op 05-05-1942 te MADE, dochter van ADRIANUS HUBERTUS (Jos) DE ZEEUW (zie X.215) en JACOBA DINGENA (Koosje) V.D.RIJKEN, zonder.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1964 te MADE/DRIMMELEN met JACOBUS CLEMENS JOZEF (Jacques) HENDRIKS, 25 jaar oud, COM. DIR. CONFECTIE BEDRIJF, geboren op 15-03-1939 te GILZE RIJEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  JACQUELINE FRANCISCA PETRONELLA, geboren op 12-03-1965 te MADE / DRIMMELEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-09-1988 met ROB KAMPS.
   2.  HELLEN JACOBA REGNERA, geboren op 15-07-1967 te MADE / DRIMMELEN.

XI.355    Theodorus Johannes Adrianus DE ZEEUW, geboren op 22-09-1944 te MADE, zoon van ADRIANUS HUBERTUS (Jos) DE ZEEUW (zie X.215) en JACOBA DINGENA (Koosje) V.D.RIJKEN, zonder.
Gehuwd met R. V.D. NOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Hiëronymus (Jeroen) (zie XII.294).
   2.  Elizabet Regnera (Lieke), geboren op 24-12-1970 te Drimmelen.

XII.294    Adrianus Hiëronymus (Jeroen) DE ZEEUW, geboren op 20-07-1968 te Drimmelen (gezindte: RK), zoon van Theodorus Johannes Adrianus DE ZEEUW (zie XI.355) en R. V.D. NOORT.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 25-04-2008 te Drimmelen met Katie Tineke Jane van der RIJK, 24 jaar oud, geboren op 27-12-1983 te Oosterhout (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Johanna Regnera (Hanna), geboren op 17-03-2009 te Breda.
   2.  Theodorus Justinus Antonius (Guus), geboren op 09-04-2011 te Breda.

XI.359    CORNELUS JOSEPHUS ADRIANUS (Cor) DE ZEEUW, COUPEUR, geboren op 05-11-1948 te MADE, overleden op 01-10-1994 te MADE op 45-jarige leeftijd, begraven op 05-10-1994 te MADE, zoon van ADRIANUS HUBERTUS (Jos) DE ZEEUW (zie X.215) en JACOBA DINGENA (Koosje) V.D.RIJKEN, zonder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-12-1971 te MADE met CATHARINA PETRONELLA MARIA (Toos) HERMUS, 22 jaar oud, geboren op 02-03-1949 te BREDA (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  EMILIUS CHRISTOFFEL CORNELIS (Emiel), geboren op 23-12-1972 te MADE.
   2.  ESTHER JACOBA WILHELMINA (Esther), geboren op 19-10-1974 te MADE.

XI.361    CORNELIS FRANCISCUS MARIA JOZEF (Frans) DE ZEEUW, (CONFECTIE) ONDERNEMER, geboren op 11-12-1952 te MADE, zoon van ADRIANUS HUBERTUS (Jos) DE ZEEUW (zie X.215) en JACOBA DINGENA (Koosje) V.D.RIJKEN, zonder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-12-1975 te HOOGE EN LAGE ZWALUWE (getuige(n): N. Hendriks-de Zeeuw en J.A.M. Hagens-van Riel) met MARIA ELISABETH JOHANNA (Marlies) VAN RIEL, 21 jaar oud, APOTHEKERS ASSISTENTE, geboren op 26-08-1954 te LAGE ZWALUWE.
Uit dit huwelijk:
   1.  JUDITH ELISABETH MARIA (Judith), geboren op 17-09-1979 te MADE, gedoopt op 02-12-1979.
   2.  ADRIANUS JOSEPHUS CORNELIS (Joost), geboren op 17-09-1981 te MADE, gedoopt op 01-11-1981.

X.219    PETRONELLA FRANCISCA (Nel) DE ZEEUW, geboren op 20-11-1921 te WASPIK (NB), dochter van JOHANNES PETRUS (Jan) DE ZEEUW (zie IX.200) en PETRONELLA DE JONG.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-07-1956 te Waspik met HUBERT BAAYENS. {Hij was ook ooit gehuwd met Wilhelmina BURGHOUTS, overleden voor 1956.}
Uit dit huwelijk:
   1.  RICHARD.

IX.203    HUBERDINA MARIA DE ZEEUW, geboren op 25-09-1876 om 13:00 uur te WASPIK (NB), getuige: Adrianus de Vos, oud 70, nachtwaker, overleden op 11-02-1943 te Oosterhout op 66-jarige leeftijd, dochter van CORNELIS DE ZEEUW (zie VIII.179) en ANNA DE WIT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-07-1903 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 29-07-1903 te Waspik (RK) (getuige(n): Mar(t)inus de Zeeuw en Catharina Pols) met Wilhelmus Adrianus (Helmus) POPPELIER, 32 jaar oud, broodbakker, geboren op 06-09-1870 te Waspik, gedoopt (RK) op 06-09-1870 te Waspik (getuige(n): Wilhelmus en Antonia Disseldorp), zoon van Nicolaas POPPELIER, schipper, winkelier, en Maria van DISSELDORP, winkelierster. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-05-1899 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 03-05-1899 te Waspik (RK) (getuige(n): Joannes de Bont en Elisabeth Poppelier) met Petronella Maria Josefina de BONT, 23 jaar oud, geboren op 06-02-1876 te Waspik, overleden op 03-02-1903 te Waspik op 26-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Petrus de BONT en Maria Huiberdina ZIJLMANS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna, geboren op 18-07-1904 te Waspik.
   2.  Anna Adriana, geboren op 19-11-1905 te Waspik.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-04-1935 te Oosterhout met Gijsbertus Alphonsus Quirinus KEULEMANS, geboren 1903 te Oosterhout, zoon van Adriaan KEULEMANS en Johanna van DONGEN.
   3.  Elisabeth (Betsie), geboren op 08-12-1912 te Waspik.
   4.  n.n. Geboren op 31-05-1919 te Waspik, overleden op 31-05-1919 te Waspik, 0 dagen oud, doodgeboren
.

VII.190    PETRUS DE ZEEUW, Koopman tot 1837 en daarna schipper, gedoopt op 04-09-1801 te Waspik (getuige(n): Cornelia van Donge), overleden op 14-02-1852 om 07:30 uur te UTRECHT (UT) op 50-jarige leeftijd. Op 03-04-1851 wordt te WASPIK aangifte gedaan door een ambtenaar van de burgerlijkenstand der Stad UTRECHT, van het overlijden aldaar.


Zoon van HENRICUS DE ZEEUW (zie VI.129) en MARIA ANNA RECKERS.
Gehuwd met JOHANNA CATARINA DE SMIDT, geboren circa 1800.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES BAPTISTUS SIFRIDES, geboren op 28-01-1836 te WASPIK (NB), bruine ogen, donkerbruin haar.
   2.  SELLESTINA MARIA, geboren op 13-11-1837 om 02:00 uur te WASPIK (NB).
   3.  (H)IPOLITUS PETRUS HENDRIKUS, geboren op 16-12-1839 om 11:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 03-05-1840 te WASPIK (NB), 139 dagen oud, bruine ogen, donkerbruin haar.
   4.  SEPHRINA MARIA CATHARINA, geboren op 25-09-1841 te WASPIK (NB).
   5.  EDUARDUS ROMANUS, geboren op 01-02-1844 te WASPIK (NB), getuigen: Petrus Kamp, oud 35, schipper
Cornelis de Bont, oud 29, bouwman.

VII.193    HUIBERT DE ZEEUW, (brood)bakker / tapper (herbergier), gedoopt op 07-11-1805 te Raamsdonk (getuige(n): Adriana Reckkers), overleden op 29-06-1864 om 06.00 uur te WASPIK op 58-jarige leeftijd, zoon van HENRICUS DE ZEEUW (zie VI.129) en MARIA ANNA RECKERS.
in 1836/1838/1840/1844/1852/1855/1864 wonend te Waspik, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-04-1826 te WASPIK (NB) met DINGENA (Dimphena) BOOM, 20 jaar oud, gedoopt op 30-11-1805 te Waspik (getuige(n): Petronilla Boom), overleden op 01-05-1866 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd, dochter van RENIER BOOM en ALLEGONDE VERSCHURE.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA RENIRA, geboren op 13-02-1827 te WASPIK (NB), overleden op 11-11-1855 om 08:00 uur te WASPIK (NB) op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-05-1853 te Waspik, bron: Huwelijksregister Waspik 1853, toegangsnr.50, inv.nr.8773, aktenr.8
met CORNELIS HOOIJMAIJERS, geboren te Waspik, zoon van Johannes HOOMAIJERS en Johanna SCHALKEN. {Hij is later gehuwd op 16-05-1857 te Waspik met Cornelia PIJNENBORGH, dochter van Lambertus PIJNENBORGH en Petronella SWAANS.}
   2.  ALLEGONDA HENDRIKA, geboren op 19-11-1828 om 01:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 07-01-1829 te WASPIK (NB), 49 dagen oud.
   3.  HENDRIKA ALLEGONDA (zie VIII.194).
   4.  ALEGONDA MARIA (zie VIII.197).
   5.  MARIA ANNA THEODORA, zonder beroep, geboren op 03-06-1834 om 17:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 26-09-1858 om 18:00 uur te WASPIK (NB) op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6.  ADRIANA CORNELIA, geboren op 02-12-1836 te WASPIK (NB), overleden op 18-08-1837 te WASPIK (NB), 259 dagen oud.
   7.  JOHANNES BAPTISTUS WALTERUS (zie VIII.200).
   8.  ADRIANUS WOUTERUS (zie VIII.202).
   9.  HENDRIKUS MARINUS, geboren op 14-12-1842 om 11:30 uur te WASPIK (NB), getuigen: Johannes Cornelisse Kamp, oud 68, partikulier, gebuur
Johannes de Jong, oud 48, voerman, overleden op 15-07-1843 om 15:00 uur te WASPIK (NB), 213 dagen oud.
   10.  ADRIANA CORNELIA DIMPHENA (zie VIII.207).
   11.  ANNA MARIA, geboren op 21-06-1847 te RAAMSDONK (NB), overleden op 10-11-1852 om 24.00 uur te WASPIK (NB) op 5-jarige leeftijd.

VIII.194    HENDRIKA ALLEGONDA DE ZEEUW, geboren op 14-11-1829 om 16:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 06-05-1882 te Dordrecht op 52-jarige leeftijd, dochter van HUIBERT DE ZEEUW (zie VII.193) en DINGENA (Dimphena) BOOM.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27-02-1851 te WASPIK met JOANNES BAPTISTA KLERKS, 25 jaar oud (zie VIII.129).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 25-07-1866 te Rotterdam met Petrus van der SANDE, 32 jaar oud, geboren op 25-09-1833 om 21.30 uur te Dordrecht, overleden op 22-05-1901 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Joannes Baptista van der SANDE en Antoinette BAKKERS.
Uit het eerste huwelijk: 7 kinderen (zie onder VIII.129).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Johannes Christiaan, geboren op 07-05-1867 te Dordrecht.
   9.  Johanna Petronella Dimpina (zie IX.206).
   10.  Josephus Hendrikus, geboren op 12-01-1873 te Dordrecht.
   11.  Petrus Hendrikus, geboren op 17-11-1897 te Dordrecht, 17-11-1879 ?

IX.206    Johanna Petronella Dimpina van der SANDE, geboren op 06-02-1869 om 12.00 uur te Dordrecht, overleden na 1923, na 17-05-1923, dochter van Petrus van der SANDE en HENDRIKA ALLEGONDA DE ZEEUW (zie VIII.194).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-08-1892 te Dordrecht met Gerardus Hendrikus VERHEUL, 25 jaar oud, geboren op 10-08-1867 te Dordrecht, overleden op 19-10-1931 om 13.00 uur te Rotterdam op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josina Wilhelmina Geertruida (Jo) (zie X.226).

X.226    Josina Wilhelmina Geertruida (Jo) VERHEUL, geboren op 04-12-1900 om 21.00 uur te Dordrcht, overleden op 01-09-1980 te Leiden op 79-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Hendrikus VERHEUL en Johanna Petronella Dimpina van der SANDE (zie IX.206).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1923 te Rotterdam met Hendrik (sr) GEERLOFS, 30 jaar oud, geboren op 11-05-1893 te Rotterdam, overleden op 04-08-1977 te Leiderdorp op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (jr) (zie XI.364).
   2.  Johanna, geboren te Rotterdam.

XI.364    Hendrik (jr) GEERLOFS, geboren op 21-03-1924 om 15.00 uur te Rotterdam, overleden 10-1988 te Sri Lanka, begraven 10-1988 te Rotterdam, zoon van Hendrik (sr) GEERLOFS en Josina Wilhelmina Geertruida (Jo) VERHEUL (zie X.226).
Samenwonend 1963 te Rotterdam, gescheiden te Schiedam van Bertha Cornelia (Brigitte, Bep) MEIJER, geboren op 01-12-1943 om 14.30 uur te Rotterdam, overleden op 23-09-1994 om 00.30 uur te Rotterdam op 50-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1994 te Ridderkerk, dochter van Elizabertus (Bertus) MEIJER en Cornelia (Cor) den BREEIJEN.
Uit deze relatie:
   1.  Jolanda (Yolanda) MEIJER, zie kwartierstaat Yolanda Meijer
www.yolandameijer.nl/home.html
.
   2.  Peter, geboren te Schiedam.
   3.  Brigitte, geboren te Schiedam.

VIII.197    ALEGONDA MARIA DE ZEEUW, geboren op 17-04-1832 om 03:00 uur te WASPIK (NB) (getuige(n): Peter Kievits, oud 61, tappert), dochter van HUIBERT DE ZEEUW (zie VII.193) en DINGENA (Dimphena) BOOM.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-04-1861 te Waspik met Joannes LIJTEN, 31 jaar oud, geboren op 06-12-1829 te Raamsdonk, zoon van Josephus LIJTEN, metselaar, en Dijmphna de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dimphna Maria, geboren 1863 te Waspik.
Gehuwd op 31-10-1888 te Rotterdam met Otto MEIJER, geboren te Rees (Duitsland), zoon van Otto MEIJER en Theodora WILLEMSEN.

VIII.200    JOHANNES BAPTISTUS WALTERUS DE ZEEUW, KUIPER, geboren op 04-06-1838 om 08:00 uur te WASPIK (NB), overleden 04-1907 te Nijmegen, zoon van HUIBERT DE ZEEUW (zie VII.193) en DINGENA (Dimphena) BOOM.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-11-1866 te Nijmegen met Johanna Gerarda Hendrika DROHM, 20 jaar oud, dienstmeid, geboren op 16-03-1846 te Grave (N.Br.), dochter van Johannes Jacobus Hendrikus DROHM en Hendrika Gertruida van BEERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Dimphina (Driek) (zie IX.212).
   2.  Petrus Johannes Hubertus, geboren op 15-04-1873 te Nijmegen, overleden op 25-11-1897 te Nijmegen op 24-jarige leeftijd.
   3.  Adrianus Cornelis, timmerman, geboren op 01-02-1876 te Nijmegen.
Gehuwd 1904 met Petronella Jacoba Hendrina Sophia van HERWAARDEN, geboren 1877.

IX.212    Hendrika Dimphina (Driek) DE ZEEUW, geboren op 12-12-1869 te Nijmegen, overleden op 02-09-1955 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, dochter van JOHANNES BAPTISTUS WALTERUS DE ZEEUW (zie VIII.200) en Johanna Gerarda Hendrika DROHM, dienstmeid.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-05-1890 te Nijmegen met Derk AALDERS, 18 jaar oud, winkelknecht, letterzetter/drukker, geboren op 28-03-1872 te Nijmegen (gezindte: rk), overleden op 05-02-1948 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Johannes (Bernhard), geboren op 12-06-1890 te Nijmegen, overleden op 16-09-1987 op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna Maria HOOGSTRATEN, geboren 1892, overleden 1971.
   2.  Johannes Jacobus (Jan), geboren op 19-03-1893 te Nijmegen, overleden 1975.
Gehuwd met Cornelia COOIJMANS.
   3.  Derk (Dirk), geboren op 19-10-1894 te Nijmegen, overleden op 16-10-1913 te Nijmegen op 18-jarige leeftijd.
   4.  Anna Petronella, geboren op 13-11-1896 te Nijmegen, begraven op 01-02-1979 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd met Henk de BRUIJN.
   5.  Adrianus Wilhelmus (Arie) (zie X.234).
   6.  Matthius Christianus (Thijs), geboren op 21-04-1901 te Nijmegen, overleden op 26-08-1964 op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wilhelmina Ariaantje (Mientje) den BAKKER, geboren 1905, overleden 1986.
   7.  Hendrika Petronella Adriana (Riek), geboren op 15-12-1903 te Nijmegen, overleden op 29-04-1956 te Nijmegen op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd met Bernhard TOMAS, geboren 1894, overleden 1945.
   8.  Petrus Gerardus (Piet), geboren op 10-02-1909 te Nijmegen, overleden op 26-01-2001 te Den Bosch op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Maria Cornelia HENSKENS, geboren 1905, overleden 1945.
Gehuwd (2) met Theodora Johanna HENSKENS, geboren 1921.
   9.  Catharina Berdina (Toos), geboren te Nijmegen.
Gehuwd met Hubertus Henricus Gijsbertus van der STAAK.

X.234    Adrianus Wilhelmus (Arie) AALDERS, geboren op 14-03-1899 te Nijmegen, overleden op 30-06-1975 te Beverwijk op 76-jarige leeftijd, zoon van Derk AALDERS, winkelknecht, letterzetter/drukker, en Hendrika Dimphina (Driek) DE ZEEUW (zie IX.212).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-11-1920 te Nijmegen met Mathilda Louisa Maria (Til) HOEBOER, 23 jaar oud, geboren op 02-02-1897 te Nijmegen, overleden op 25-01-1999 te Emmeloord op 101-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Dimphna (Riek), geboren op 12-03-1921 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 10-04-1941 met Cornelis Wilhelmus WELGEMOED.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 25-07-1943 met André NUNNIKHOVEN, 18 jaar oud, geboren op 16-06-1925 te Amsterdam, overleden 31-06-1980 te Giethoorn.
   2.  Joanna Catharina (Jo), geboren op 02-04-1925 te Nieuwer Amstel.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 14-05-1947 met Hendrik ARTMANNI, 27 jaar oud, schilder, geboren op 01-07-1919 te Amsterdam, overleden op 04-01-2002 te Beverwijk op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Albert (Ab) ROEMERSMA.
   3.  Adrianus Wilhelmus (Piet) (zie XI.373).

XI.373    Adrianus Wilhelmus (Piet) AALDERS, geboren op 30-07-1930 te Amsterdam, gedoopt op 30-07-1930 te Amsterdam, zoon van Adrianus Wilhelmus (Arie) AALDERS (zie X.234) en Mathilda Louisa Maria (Til) HOEBOER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-07-1955 te Amsterdam, gescheiden 1965 te Amsterdam van Marie (Rietje) van der KNOOP, geboren op 16-09-1928 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Dirk (Dick) (zie XII.304).
   2.  Maria Petronella Louise (Mieke), geboren op 23-05-1962 te Amsterdam.

XII.304    Adriaan Dirk (Dick) AALDERS, geboren op 06-06-1957 te Amsterdam, zoon van Adrianus Wilhelmus (Piet) AALDERS (zie XI.373) en Marie (Rietje) van der KNOOP.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-09-1978 te Den Bosch met Hendrika Jeannette (Hennie) OFFENBERG, 19 jaar oud, geboren op 11-09-1958 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dick Sebastiaan, geboren op 21-04-1983 te Den Bosch.
   2.  Dennis Wilhelm, geboren op 21-04-1983 te Den Bosch.
   3.  Jeroen Daniël, geboren op 29-07-1984 te Den Bosch.

VIII.202    ADRIANUS WOUTERUS DE ZEEUW, Schippersknecht (1864) / schipper (1869), geboren op 13-06-1840 om 13:30 uur te WASPIK (NB), overleden op 30-06-1883 te Dordrecht op 43-jarige leeftijd, heeft zijn verplichting t.a.v. de Nationale Militie voldaan in de provincie Noord-Brabant, blijkens certificaat d.d. 10-08-1868.

Zoon van HUIBERT DE ZEEUW (zie VII.193) en DINGENA (Dimphena) BOOM.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 07-09-1868 te WASPIK (NB) met WILHELMINA ANTONIA DE JONG, 24 jaar oud, geboren op 09-11-1843 te Raamsdonk, overleden op 09-02-1872 op 28-jarige leeftijd, dochter van BARTHOLOMEUS DE JONG, bouwman, tapper, winkelier, vleeshouwer, en ANNA VERSCHURE, tapster.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 04-07-1872 te Dordrecht met Johanna Cornelia van DIJK, geboren 1845 te Dussen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  HUBERTUS BARTHOLOMEUS, geboren op 30-06-1869 om 22:00 uur te WASPIK (NB).
   2.  Bartelomeus Hubertus, geboren op 19-12-1870 te Dordrecht, overleden te Rotterdam.
   3.  Dyana Anna, geboren op 05-02-1872 te Dordrecht, overleden op 12-02-1872 te Dordrecht, 7 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Franciscus Johannes, geboren op 25-02-1873 te Dordrecht, overleden op 19-03-1873 te Dordrecht, 22 dagen oud.
   5.  Martinus Adrianus, schipper, geboren op 29-05-1874 te Dordrecht.
Gehuwd met Koosje SCHOT, geboren 1876.
   6.  Johanna Dimiranda, geboren op 10-07-1875 te Dordrecht, overleden op 20-09-1875 te Dordrecht, 72 dagen oud.
   7.  Johannes Anthonius, geboren op 10-07-1875 te Dordrecht, overleden op 09-02-1877 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.
   8.  Josephus Hendrikus, geboren op 31-05-1878 te Dordrecht, overleden op 09-09-1878 te Dordrecht, 101 dagen oud.
   9.  Johannes Franciscus, geboren op 14-08-1879 te Dordrecht.
   10.  Dimerena Maria, geboren op 05-06-1881 te Dordrecht, overleden op 03-09-1881 te Dordrecht, 90 dagen oud.
   11.  Josephus Franciscus, geboren op 27-01-1883 te Dordrecht.

VIII.207    ADRIANA CORNELIA DIMPHENA DE ZEEUW, geboren op 28-05-1844 om 20:00 uur te WASPIK (NB) (gezindte: RK), voor 19-02-1926
, dochter van HUIBERT DE ZEEUW (zie VII.193) en DINGENA (Dimphena) BOOM.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-06-1867 te Waspik met JOHANNES BROEKMANS, 23 jaar oud, schoenmaker (1869), geboren op 04-05-1844 te RAAMSDONK (NB). Doopreg.Raamsdonk, overleden op 19-02-1926 te WASPIK (NB) op 81-jarige leeftijd, zoon van PETER BROEKMANS, schoenmaker, en ELISABETH SNELHAAR (SNELLEN), herbergierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Hubertus, geboren 1868 te Waspik, overleden op 31-12-1872 te Raamsdonk.
   2.  HUBERTUS, geboren op 10-07-1869 om 01:00 uur te WASPIK, overleden op 17-02-1870 te Raamsdonk, 222 dagen oud.
   3.  HUBERTUS (zie IX.230).
   4.  Dijmphna Elisabeth, geboren op 27-09-1872 te Raamsdonk.
   5.  Elisabeth, geboren op 24-07-1874 te Raamsdonk.
   6.  Petrus Johannes, geboren op 30-04-1877 te Raamsdonk, overleden op 12-09-1877 te Raamsdonk, 135 dagen oud.
   7.  Regina Maria, geboren op 02-03-1879 te Raamsdonk, overleden op 06-11-1934 te Waspik op 55-jarige leeftijd.
   8.  Petrus Martinus, geboren op 04-09-1881 te Raamsdonk.
   9.  Johannes Adrianus, geboren op 08-09-1885 te Raamsdonk.

IX.230    HUBERTUS BROEKMANS, schoenmaker, geboren op 22-07-1870 om 05.00 uur te RAAMSDONK (NB), 05.00 uur, overleden op 26-05-1952 te ROTTERDAM (ZH) op 81-jarige leeftijd, begraven op 30-05-1952 te Rotterdam. R.K.Kerkhof-Crooswijk, eigen bedrijf: persoonsstraat 26 Rotterdam, zoon van JOHANNES BROEKMANS, schoenmaker (1869), en ADRIANA CORNELIA DIMPHENA DE ZEEUW (zie VIII.207).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 08-02-1900 te WASPIK (NB) met MARIA ADRIANA BAATEN, 32 jaar oud, geboren op 06-06-1867 te 'S GRAVENMOER, overleden op 14-07-1928 te ROTTERDAM (ZH) op 61-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1928 te Rotterdam, dochter van WILHELMUS BAATEN, leerlooier, en GERARDA SCHROOT.
Gehuwd (2) met ALLEGONDA MARIA KOOYMANS, geboren op 28-05-1869 te Millingen, overleden op 18-04-1958 te Stratum op 88-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  GERARDA DYMPHNA MARIA (Gar) (zie X.246).
   2.  WILHELMUS ADRIANUS, schoenmaker, geboren op 12-08-1907 te Rotterdam, overleden op 13-01-1931 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd, begraven op 16-01-1931 te Rotterdam. R.K. Begraafplaats Crooswijk.
   3.  DYMPHNA ADRIANA (zie X.249).

X.246    GERARDA DYMPHNA MARIA (Gar) BROEKMANS, winkeljuffrouw bij de Unie, huisvrouw, geboren op 01-12-1904 te ROTTERDAM (ZH) (gezindte: RK), overleden op 06-08-1993 te ROTTERDAM op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-08-1993 te ROTTERDAM - OVERSCHIE, begraven op 11-08-1993 te Rotterdam, dochter van HUBERTUS BROEKMANS (zie IX.230) en MARIA ADRIANA BAATEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-02-1930 te ROTTERDAM (ZH) met NICOLAAS (Niek) SELDERS, 27 jaar oud, kleermaker, geboren op 20-01-1903 te WASPIK (NB) (gezindte: RK), overleden op 30-11-1990 te ROTTERDAM op 87-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1990 te ROTTERDAM, zoon van JOHANNES (Jan) SELDERS, kleermaker, en LUCIA VERMEULEN, zonder.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNES JOSEPH (Jan) (zie XI.375).
   2.  MARIA THERESIA (Riet) (zie XI.379).
   3.  LUCIA MARIA (Luce), lerares, pastor parochie St.Dominicus (Het Steiger), geboren op 19-07-1936 om 14.30 uur te ROTTERDAM. Franciscus ziekenhuis (gezindte: RK), overleden op 05-06-1999 te ROTTERDAM op 62-jarige leeftijd, begraven op 10-06-1999 te ROTTERDAM.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 29-06-1982 te ROTTERDAM met PIERRE DENTENER, 58 jaar oud, boekhouder, referendaris Ec. Hogeschool, geboren op 31-01-1924 te BLERICK (gezindte: RK), overleden op 02-10-1983 te ROTTERDAM op 59-jarige leeftijd. H. Caecilia-kerk, Rotterdam, begraven op 06-10-1983 te ROTTERDAM.
   4.  HUBERDINA ALLEGONDA MARIA (Dina) (zie XI.383).
   5.  WILHELMUS HUBERTUS JOZEF (Wim) (zie XI.384).

XI.375    JOHANNES JOSEPH (Jan) SELDERS, Federatie-belastingconsulent, economisch directeur, geboren op 16-12-1932 om 15.30 uur te ROTTERDAM (ZH) (gezindte: RK), zoon van NICOLAAS (Niek) SELDERS, kleermaker, en GERARDA DYMPHNA MARIA (Gar) BROEKMANS (zie X.246).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 06-08-1958 te ROTTERDAM, gescheiden na 19 jaar op 01-06-1978 te ROTTERDAM van THEODORA JOHANNA (Thea) VIDELER, huisvrouw, geboren op 09-09-1933 te ROTTERDAM (gezindte: RK), dochter van SIMONUS CHARLES VIDELER en GEERTRUIDA HELENA JOHANNA BRAAMS.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 16-05-1980 te VENRAY met FRANCISCA MARIA GERARDA (Cis) HELSPER, 43 jaar oud, lerares wiskunde, geboren op 11-07-1936 te HELMOND (gezindte: RK).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  BRIGITTA DOROTHEA MARIA (Brigitte) (zie XII.308).
   2.  NICOLAAS JOHANNES JOSEPH (Nick) (zie XII.309).
   3.  MAURICE JOSEPH MARIE (Maurice) (zie XII.311).
   4.  DOROTHEE SIMONE (Dorothee) (zie XII.314).
   5.  SJOERD JAN (Sjoerd) (zie XII.315).

XII.308    BRIGITTA DOROTHEA MARIA (Brigitte) SELDERS, administratief medewerkster, huisvrouw, geboren op 27-09-1959 te VENRAY (gezindte: RK), dochter van JOHANNES JOSEPH (Jan) SELDERS (zie XI.375) en THEODORA JOHANNA (Thea) VIDELER, huisvrouw.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-12-1980 te VENRAY (getuige(n): Maurice Selders en Elly de Mulder) met MARTINUS HENRIKUS GERARDUS (Martien) de MULDER, 22 jaar oud, timmerman, geboren op 12-10-1958 te MERSELO (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  YVONNE LIESBETH DOROTHEE, geboren op 28-05-1984 te MERSELO (gezindte: RK).
   2.  MARTIJN GERARDUS JOHANNES, geboren op 07-02-1986 te MERSELO (gezindte: RK).
   3.  ROBBERT FRANCISCUS MARIA, geboren op 29-12-1987 te MERSELO (gezindte: RK).

XII.309    NICOLAAS JOHANNES JOSEPH (Nick) SELDERS, geboren op 19-06-1961 te VENRAY, zoon van JOHANNES JOSEPH (Jan) SELDERS (zie XI.375) en THEODORA JOHANNA (Thea) VIDELER, huisvrouw.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-06-1982 te Venray met ANTONIA JOHANNA HERMINA (Ank) COPPES, 19 jaar oud, administratief medewerkster, huisvrouw, geboren op 31-10-1962 te Venray.
Uit dit huwelijk:
   1.  SHARON RACHEL, geboren op 03-04-1987 om 20.17 uur te Tegelen.
   2.  JISKA ZIPPORA, geboren op 05-08-1988 om 08.43 uur te Venlo, ziekenhuis Venlo-Tegelen.
   3.  MICHA ELISA, geboren op 01-03-1990 te Tegelen.
   4.  TIRZA EVI, geboren op 13-11-1997 om 02.15 uur te Gennep.

XII.311    MAURICE JOSEPH MARIE (Maurice) SELDERS, geboren op 18-04-1963 te VENRAY (getuige(n): echtpaar Cunnen), zoon van JOHANNES JOSEPH (Jan) SELDERS (zie XI.375) en THEODORA JOHANNA (Thea) VIDELER, huisvrouw.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1989 te Aarle-Rixtel met PETRONELLA FRANCISCA ADRIANA van der STAAK, 23 jaar oud, geboren op 13-11-1965 te Waddinxveen, gedoopt op 15-11-1965.
Uit dit huwelijk:
   1.  TIMOTHY RUBEN JONATHAN, geboren op 08-12-1992 om 07.30 uur te Helmond.
   2.  ANNE SIMONE JOY, geboren op 18-06-1995 te Veghel.

XII.314    DOROTHEE SIMONE (Dorothee) SELDERS, geboren op 26-09-1968 te VENRAY, dochter van JOHANNES JOSEPH (Jan) SELDERS (zie XI.375) en THEODORA JOHANNA (Thea) VIDELER, huisvrouw.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-12-1994 te George met PETER DAVID (Peter) ACKHURST, 31 jaar oud, technician Nashua (Ricoh), geboren op 03-04-1963 te Salisbury (thans) Harare, gedoopt (New Convenant) te Harare, zoon van DUNCAN ACKHURST, Eiendoms Agent, en ELSIE ETHEL KRIEL, shopmanageress, bestuurder gastehuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  JESSE, geboren op 06-10-1996 om 10.15 uur te George.
   2.  SEAN JOSHUA, geboren op 10-10-1998 te George.
   3.  KIM HANNAH, geboren op 05-08-2001 om 18.33 uur te Kampen.

XII.315    SJOERD JAN (Sjoerd) SELDERS, leraar gevangenisschool "Brandvlei Jeugontwikkeling Sentrum, Korrektiewe Dienste" Worcester sinds 1994, geboren op 06-02-1971 te VENRAY, zoon van JOHANNES JOSEPH (Jan) SELDERS (zie XI.375) en THEODORA JOHANNA (Thea) VIDELER, huisvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-09-1995 te Groblershoop (getuige(n): A.P. Hanekom, Th.J. Videler), gehuwd voor de kerk op 30-09-1995 te Groblershoop (NG), 16.30 uur huwelijks-"onthaal" Skoolsaal Groblershoop met IZ MYRA HANEKOM, 24 jaar oud, Medi-Clinic Worcester (voorheen Eben Donges Hosp.Kindersaal), geboren op 10-08-1971 te Upington, dochter van ALBERTUS PETRUS HANEKOM en ISABELLA MYRA (Iz) HAMMAN, Opwag Kleurlingskool.
Uit dit huwelijk:
   1.  ALBERT, geboren op 10-07-1996 om 15.53 uur te Worcester.
   2.  ZANLI SALOM, geboren op 10-12-1998 te Worcester.

XI.379    MARIA THERESIA (Riet) SELDERS, huisvrouw, geboren op 16-01-1935 te ROTTERDAM. Franciscus ziekenhuis (gezindte: RK), dochter van NICOLAAS (Niek) SELDERS, kleermaker, en GERARDA DYMPHNA MARIA (Gar) BROEKMANS (zie X.246).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-12-1958 te Rotterdam (getuige(n): Luce Selders en Theo van Groesen) met PETRUS ANTONIUS MARIA (Piet) DE LANGE, 28 jaar oud, timmerman, geboren op 03-07-1930 te Rotterdam, overleden op 06-07-1997 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, begraven op 09-07-1997 te Rotterdam, zoon van GERARDUS CHRISTOFFEL DE LANGE en DOROTHEA ANTONIA VAN GILS.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA THEODORA (Marion) (zie XII.318).
   2.  IRMGARD ROZALINA MARIA (Irma), administratief assistente, geboren op 14-05-1963 te Rotterdam.
   3.  GERARDUS NICOLAAS (Gerard) (zie XII.320).

XII.318    MARIA THEODORA (Marion) DE LANGE, directie-secretaresse, geboren op 27-07-1961 te ROTTERDAM (gezindte: RK), dochter van PETRUS ANTONIUS MARIA (Piet) DE LANGE, timmerman, en MARIA THERESIA (Riet) SELDERS (zie XI.379).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14-02-1997 te Rotterdam met HENRI BEL, maatschappelijk werker.
Uit dit huwelijk:
   1.  KATHARINA MELISSA, geboren op 14-08-1996 om 08.31 uur te Rotterdam, gewicht 3600 gram, lengte 50 cm.

XII.320    GERARDUS NICOLAAS (Gerard) DE LANGE, ingangscontroleur Asea, geboren op 31-12-1967 te Rotterdam, zoon van PETRUS ANTONIUS MARIA (Piet) DE LANGE, timmerman, en MARIA THERESIA (Riet) SELDERS (zie XI.379).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-10-1995 te Rotterdam met ESMERALDA DETIGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  DENISE, geboren op 27-10-1996 te Rotterdam, 3940gram gewicht, 52cm lang, moeilijke bevalling.

XI.383    HUBERDINA ALLEGONDA MARIA (Dina) SELDERS, administratief-assistente in eigen bedrijf, huisvrouw, geboren op 19-08-1938 te ROTTERDAM. Franciscus ziekenhuis, overleden 11-2005 te (Canada), dochter van NICOLAAS (Niek) SELDERS, kleermaker, en GERARDA DYMPHNA MARIA (Gar) BROEKMANS (zie X.246).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-12-1959 te Rotterdam met JOHANNES ADRIANUS MARIA (Jan) VOLLEBREGT, 24 jaar oud, President-verkoper, tekenaar, baas, enz, geboren op 01-05-1935 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  RICHARD LEONARD (Richard) (zie XII.322).
   2.  PETER NICHOLAS, geboren op 14-04-1963 te Woodstock, 6 pond, overleden op 02-02-1964, 294 dagen oud.
   3.  PAUL NICHOLAS (Paul) (zie XII.325).
   4.  CAROLINE MARIA (Caroline), geboren op 17-02-1970 te Brantford, gewicht 7 pond en 9 ons.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-10-1995 te Brantford (RK) met DARRYL LUDGER CASEY.

XII.322    RICHARD LEONARD (Richard) VOLLEBREGT, verkoper in bedrijf ouders, geboren op 22-02-1962 te Woodstock, volgens geboortekaartje: boy; blonde; blue eyes; looks like mother quiet; just right. Net weight 7 lbs 15 oz. Zoon van JOHANNES ADRIANUS MARIA (Jan) VOLLEBREGT, President-verkoper, tekenaar, baas, enz, en HUBERDINA ALLEGONDA MARIA (Dina) SELDERS (zie XI.383).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-07-1986 (getuige(n): Ed Wilson, Karen Bakker) met BERNICE DIANE (Bernice) BAKKER, 25 jaar oud, lerares Frans, geboren op 12-03-1961 te Cambridge, dochter van ROBERT BAKKER en GERALDINE WIJNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  ELLEN GERALDINE, geboren op 09-03-1994, 8 lbs, 2 ozs.
   2.  DEREK.

XII.325    PAUL NICHOLAS (Paul) VOLLEBREGT, geboren op 15-10-1965 te Woodstock, gewicht 4500 gram, zoon van JOHANNES ADRIANUS MARIA (Jan) VOLLEBREGT, President-verkoper, tekenaar, baas, enz, en HUBERDINA ALLEGONDA MARIA (Dina) SELDERS (zie XI.383).
Gehuwd met LISA ? Dochter van Adje ? en Bianca MUÉS.
Uit dit huwelijk:
   1.  TESSA JULIE MARIE, geboren op 06-11-1996.
   2.  MEGHAN.

XI.384    WILHELMUS HUBERTUS JOZEF (Wim) SELDERS, Chief executive officer bij een fiberoptics company in California, geboren op 30-03-1940 te ROTTERDAM. Franciscus ziekenhuis (gezindte: RK), in 2000 met pensioen gegaan, zoon van NICOLAAS (Niek) SELDERS, kleermaker, en GERARDA DYMPHNA MARIA (Gar) BROEKMANS (zie X.246).
Gehuwd met PETRONELLA H.M. (Ella) VAN DER KLEY, real estate agent, geboren op 05-11-1939 te Den Helder (gezindte: RK), dochter van JOHANNES WILHELMUS CORNELIS VAN DER KLEY en CORNELIA WILHELMINA GOTTENBOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  CORINE G. (zie XII.330).
   2.  WILLEM SEBASTIAAN (Bas), werkt in de zaak van zijn vader, geboren op 30-07-1969 te Nijmegen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-06-2001 te Santa Barbara met MICHELLE ROLLIE.
   3.  PETRA ALEXANDRA, geboren op 30-05-1974 te Livermore.

XII.330    CORINE G. SELDERS, geboren op 23-04-1966 te Venray, dochter van WILHELMUS HUBERTUS JOZEF (Wim) SELDERS (zie XI.384) en PETRONELLA H.M. (Ella) VAN DER KLEY, real estate agent.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-10-1991 te Montrose met TODD ARTHUR BARROW.
Uit dit huwelijk:
   1.  ALEXANDRA CHRISTINE, geboren op 20-04-2000 om 11.58 uur, gewicht 7 pounds, 6 ounces
lengte 19o inches.

X.249    DYMPHNA ADRIANA BROEKMANS, geboren op 01-11-1908 te Rotterdam, overleden op 23-02-1992 te Blaricum op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-02-1992 te Utrecht, begraven op 26-02-1992 te Utrecht, crematie "Daelwijck" Utrecht, dochter van HUBERTUS BROEKMANS (zie IX.230) en MARIA ADRIANA BAATEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-09-1933 te Rotterdam met LOUIS GEENEN, 25 jaar oud, hoofdinspecteur verz.mij. Victoria-Vesta, geboren op 20-09-1908 te Rotterdam, gedoopt te Rotterdam, overleden op 06-04-1984 te Bussum op 75-jarige leeftijd, begraven op 10-04-1984 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ADRIANA (Ria), geboren op 28-07-1934 te Rotterdam, gedoopt op 29-07-1934 te Rotterdam.
   2.  PETRONELLA (Nel) (zie XI.388).
   3.  DYMPHNA ADRIANA (Dymphna) (zie XI.390).
   4.  GERARDUS LOUIS (Gerard) (zie XI.391).
   5.  ALDEGONDA (Alda) (zie XI.394).

XI.388    PETRONELLA (Nel) GEENEN, geboren op 20-12-1938 te Amsterdam, gedoopt op 20-12-1938 te Amsterdam, dochter van LOUIS GEENEN, hoofdinspecteur verz.mij. Victoria-Vesta, en DYMPHNA ADRIANA BROEKMANS (zie X.249).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-12-1961 te Bussum met WILLEM ADRIAAN de RAAY, 26 jaar oud, administrateur, geboren op 10-10-1935 te Schiedam.
Uit dit huwelijk:
   1.  FRANCISCUS ADRIAAN, geboren op 03-02-1964 te Tiel.
   2.  INGRID ALDEGONDA LIDUINA, geboren op 18-05-1965 te Tiel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-04-1995 te Vught met ROBERTUS WOUTERUS MARIA STIEGER.
   3.  MARIA GABRIELLE DYMPHNA, geboren op 12-07-1967 te Tiel.
   4.  YVONNE CORNELIA RAYMONDE, geboren op 17-02-1969 te Tiel.

XI.390    DYMPHNA ADRIANA (Dymphna) GEENEN, geboren op 25-12-1942 te Vught, gedoopt op 25-12-1942 te Vught, dochter van LOUIS GEENEN, hoofdinspecteur verz.mij. Victoria-Vesta, en DYMPHNA ADRIANA BROEKMANS (zie X.249).
Gehuwd met ANTONIUS J.B. van LOOSBROEK, verpleegkundige, relatie.
Uit dit huwelijk:
   1.  CATHARINA ALEIDA, geboren op 13-08-1967 te Den Haag.
   2.  LISETTE MARIA, geboren op 11-07-1969 te Den Haag.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-07-1994 te Den Haag met JORGOS APOSTAKALIS.

XI.391    GERARDUS LOUIS (Gerard) GEENEN, geboren op 21-07-1945 te Vught, zoon van LOUIS GEENEN, hoofdinspecteur verz.mij. Victoria-Vesta, en DYMPHNA ADRIANA BROEKMANS (zie X.249).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-07-1968 te Blaricum met CATHARINA MARGARETHA MARIA van BIJLEVELD, 21 jaar oud, geboren op 14-07-1947 te Blaricum.
Uit dit huwelijk:
   1.  ALEXANDER, geboren op 01-04-1969 te Amsterdam.
   2.  RUBEN, geboren op 13-12-1971 te Odijk.

XI.394    ALDEGONDA (Alda) GEENEN, geboren op 23-03-1948 te Vught, dochter van LOUIS GEENEN, hoofdinspecteur verz.mij. Victoria-Vesta, en DYMPHNA ADRIANA BROEKMANS (zie X.249).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-05-1969 te Bussum met THOMAS DEKKER, 24 jaar oud, chef kok, geboren op 03-09-1944 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  BAS, geboren op 26-04-1971 te Enschede.
   2.  TIM, geboren op 29-04-1974 te Enschede.

VII.197    MARIA DE ZEEUW, gedoopt op 31-01-1809 te Raamsdonk (getuige(n): Maria Reckkers), overleden op 08-05-1866 om 09:00 uur te WASPIK (NB) op 57-jarige leeftijd, dochter van HENRICUS DE ZEEUW (zie VI.129) en MARIA ANNA RECKERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-02-1835 te Waspik met Petrus KAMP, 28 jaar oud, schipper, gedoopt op 25-02-1806 te Raamsdonk (getuige(n): petronella Camp), overleden op 07-12-1878 te Waspik op 72-jarige leeftijd, zoon van Joannes KAMP, bouwman, en Cornelia SCHOENMAEKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Johanna, geboren op 14-05-1839 te Waspik.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1861 te Waspik met Gerardus Johannis van den NOORT, 33 jaar oud, geboren op 23-02-1828 te Oosterhout, zoon van Antonie van den NOORT en Arnoldina WAGEMAKERS.
   2.  Anna Maria, geboren op 09-10-1842 te Waspik, overleden op 20-11-1927 te Waspik op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-11-1868 te Waspik met Adriaan van VELTHOVEN, 29 jaar oud, geboren op 31-05-1839 te Waspik, voor 20-11-1927
, zoon van Johannes van VELTHOVEN en Wilhelma de BRUIJN.
   3.  Hendrika Huiberdina, geboren op 19-02-1845 te Waspik.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1870 te Waspik met Hubertus Johannes de BRUIJN, zoon van Adrianus de BRUIJN en Maria Johanna LIPS.

VII.199    MARINUS DE ZEEUW, schipper, geboren op 05-04-1813 om 19:00 uur te RAAMSDONK (NB), overleden op 25-04-1866 te AMSTERDAM (NH) op 53-jarige leeftijd, extract van overlijden van de Gemeente Amsterdam in Raamsdonk d.d. 01-06-1866, heeft aan zijn verplichting t.a.v. de Nationale Militie voldaan. Zoon van HENRICUS DE ZEEUW (zie VI.129) en MARIA ANNA RECKERS.
Ondertrouwd op 12-01-1849 te RAAMSDONK (NB), gehuwd op 35-jarige leeftijd op 25-01-1849 te RAAMSDONK (NB) met CORNELIA VAN STEENOVEN, 29 jaar oud, geboren op 12-10-1819 te RAAMSDONK (NB), overleden op 13-01-1907 te Raamsdonk op 87-jarige leeftijd, dochter van JOANNES VAN STEENOVEN, tapper, bouwman, en DINGENA VAN DER KA.
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ANNA, zonder beroep, geboren op 25-11-1849 om 08:00 uur te WASPIK (NB), overleden op 12-07-1871 om 11:00 uur te RAAMSDONK (NB) op 21-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  JOHANNES HENDRIKUS, geboren op 22-09-1851 om 09:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Nicolaas Poppelaar, oud 64, schipper
Pieter de Jong, oud 31, schoenmaker, overleden op 22-02-1861 om 10:00 uur te RAAMSDONK (NB) op 9-jarige leeftijd.
   3.  MARIANUS HENDRIKUS, geboren op 10-12-1860 om 23:00 uur te WASPIK (NB), getuigen: Huibert de Zeeuw
Adrianus de Zeeuw, overleden op 25-06-1861 te ROTTERDAM (ZH), 197 dagen oud, op 2 juli 1861 werd te Waspik aangifte gedaan door een ambtenaar van den burgerlijkenstand van Rotterdam.

VI.132    ELISABETHA DE ZEEUW, gedoopt op 16-05-1771 te WASPIK (NB) (getuige(n): Petronilla de Zeeuw), overleden op 03-11-1838 te WASPIK (NB) op 67-jarige leeftijd, dochter van ADRIANUS DE ZEUW (zie V.38) en JOHANNA DE COCK.
Hij woont in Capelle en zij in Waspik, ondertrouwd op 03-11-1796 te WASPIK (NB), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-11-1796 te WASPIK (NB) met PETRUS CORNELIS (PIETER) KIEVITS, TAPPER(T), geboren 1770 te CAPELLE (NB), gedoopt op 26-10-1770 te WASPIK, overleden op 19-10-1840 te WASPIK. KOOPDAG 28 Aug.1805

een opslag van een huisje staande alhier op de
sijdijk naast de vaart belent ten suyden
Nicolaas van Hassel
is ingezet door Peter Kievits op Fl 200.=
borge Corn. de Bruin en Peter Pn de Zeeuw
opdato voorschr. is het voorschr. huisje op een
verhoging gelooft boven het nu staat van Fl 200.=
en gedaeld op Fl 100.= en opgehouden.
geloofd op den slag van Fl 200.= boven het nu staat
en gedaeld op Fl 10.= en gemeijnt bij den
inzetter zodat denselves is koper geworden
om en voor de somma van Fl 210.=
Op 29 Aug.1805 heeft Peter Kievits deze aankoop op
naam gezet van Floor Somers!
(bron: Rechterlijke Archieven nr.94 GrootWaspik)


, zoon van PETRUS ADRIAENS KIEVITS en WILHELMINA CAMP, op huwelijksdatum zijn beiden meerderjarig.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelma, gedoopt op 03-08-1797 te Waspik (getuige(n): Maria Kievits), overleden op 08-05-1871 te Raamsdonk op 73-jarige leeftijd, woont bij overlijden te Raamsdonk
.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-05-1825 te Waspik met Dominicus Andries van GILS, 33 jaar oud, (hoef)smit, geboren op 07-02-1792 te Oosterhout, overleden op 08-03-1869 te Raamsdonk op 77-jarige leeftijd, zoon van Antonie van GILS en Helena KOP. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-12-1821 te Waspik met Anthonia van DONGE, dochter van Adrianus van DONGEN en Maria Anna VERSCHEUREN.}
   2.  Maria, gedoopt op 24-12-1798 te Waspik (getuige(n): Joanna de Cok), overleden op 31-12-1851 te Oosterhout op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-06-1820 te Waspik met Johannes VERSCHUREN, 21 jaar oud, vrachtvaart-kapitein te Oosterhout, herbergier, gedoopt op 17-09-1798 te Waspik (getuige(n): Margarita Versteege), zoon van Martinus VERSCHUEREN en Anna BOELAERS. {Hij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 07-11-1860 te Breda met Pietronella de HOOGH, dochter van Adriaan de HOOGH en Adriana de JONG.}
   3.  Petrus, gedoopt op 26-07-1805 te Waspik (getuige(n): Helena van den heuvel).
   4.  Adrianus, gedoopt op 06-12-1806 te Waspik (getuige(n): Cornelia de Zeeuw).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 31-05-1834 te Waspik met Eva van ROIJ, 24 jaar oud, gedoopt op 24-08-1809 te Waspik, dochter van Adrianus van ROIJ en Joanna SMITS.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 15-05-1845 te Waspik met Anna BROUWERS, geboren te Oosterhout, dochter van Johannes Cornelus BROUWERS en Elisabeth den BLINDEN.
   5.  Elisabetha Christina, gedoopt op 25-12-1808 te Waspik (getuige(n): Cornelia Camp).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-07-1840 te Waspik met Cornelis GIJSMAN, 25 jaar oud, geboren op 12-04-1815 te Alkemade, zoon van Dirk GIJSMAN en Jannetje GEUKE.
   6.  Cornelis, geboren op 11-04-1813 te Waspik.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-06-1842 te Oosterhout met Johanna BIESTRATEN, 33 jaar oud, geboren op 30-05-1809 te Oosterhout, dochter van Adriaan BIESTRATEN en Cornelia OLISLAGERS.
Kinderen:
   7.  JOHANNA (zie VII.215).

VII.215    JOHANNA KIEVITS, geboren op 11-07-1803 te Waspik, gedoopt op 11-07-1803 te Waspik (getuige(n): Cornelia de Zeeuw), overleden op 20-03-1882 te Oosterhout op 78-jarige leeftijd, dochter van Adriaan KIEVITS en ELISABETHA DE ZEEUW (zie VI.132).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-05-1831 te Waspik met ADRIAAN STRIJP, 29 jaar oud, schipper, geboren op 12-02-1802 te Dussen, voor 20-03-1882
, zoon van Adriaan STRIJP en Cornelia van der PLUIJM.
Uit dit huwelijk:
   1.  WILHELMINA ELISABETH (zie VIII.218).

VIII.218    WILHELMINA ELISABETH STRIJP, geboren op 15-11-1839 te Waspik, dochter van ADRIAAN STRIJP, schipper, en JOHANNA KIEVITS (zie VII.215).
in 1866/1868/1872/1873 wonend te Waspik
, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-07-1868 te WASPIK (NB) met JOSEPHUS JOHANNES DE ZEEUW, 29 jaar oud (zie VIII.90).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIII.90).
 
VI.135    PETRONILLA DE ZEEUW, gedoopt op 20-06-1773 te WASPIK (NB) (getuige(n): Digna van Vught), overleden op 19-11-1852 om 10:00 uur te WASPIK (NB) op 79-jarige leeftijd, dochter van ADRIANUS DE ZEUW (zie V.38) en JOHANNA DE COCK.
Ondertrouwd (1) op 15-09-1797 te WASPIK (NB), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-10-1797 te WASPIK (NB), met dispensatie wegens derde en vierde graad bloedverwant gemengd. Echtgenoot is CORNELIUS LUDOVICUS DE BRUIJN, 21 jaar oud, gedoopt op 10-05-1776 te Waspik (getuige(n): Joanna Smits ipv Cornelius Smits), begraven op 03-10-1808 op 32-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus DE BRUIJN en Dimpna SMITS.
Ondertrouwd (2) op 10-11-1809 te WASPIK (NB), gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-11-1809 te WASPIK (NB) met GOVERT TEUNEN, geboren te 's Grevelduijn-Capelle.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dimpna DE BRUIN, gedoopt op 21-09-1799 te Waspik (getuige(n): Elizabetha de Bruijn).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-04-1825 te Waspik met Arnoldus SNEEUW, 34 jaar oud, bakker, geboren op 28-07-1790 te Waspik, gedoopt op 28-07-1790 te Waspik (getuige(n): Lucia de Zeeuw), zoon van Daniel SNEEUW, schipper, en Adriana Maria van der KA.
   2.  Joanna, gedoopt op 24-03-1803 te Waspik (getuige(n): Cornelia de Zeeuw).
   3.  Wilhelma DE BRUIN (zie VII.220).
   4.  Adrianus DE BRUIN (zie VII.221).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Wilhelmus, gedoopt op 08-09-1810 te Waspik, overleden op 18-07-1887 op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22-05-1844 te 's Grevelduijn-Capelle met Adriana SIJLMANS, 31 jaar oud, geboren op 16-05-1813 te Waspik, overleden op 23-11-1887 te Waspik op 74-jarige leeftijd, dochter van Marcelis SIJLMANS en Adriana BUIJNENBAERT.

VII.220    Wilhelma DE BRUIN, gedoopt op 13-06-1805 te Waspik (getuige(n): Joanna de Bruijn), dochter van CORNELIUS LUDOVICUS DE BRUIJN en PETRONILLA DE ZEEUW (zie VI.135).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-06-1837 te Waspik met JOHANNES VAN VELTHOVEN, 27 jaar oud, verver, geboren op 15-08-1809 te Hooge & Lage Zwaluwe, zoon van Adrianus VAN VELTHOVEN, verver, en Elisabeth van der WESTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan, geboren op 31-05-1839 te Waspik.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-11-1868 te Waspik met Anna Maria KAMP, 26 jaar oud, geboren op 09-10-1842 te Waspik, dochter van Petrus KAMP en Maria de ZEEUW.

VII.221    Adrianus DE BRUIN, gedoopt op 29-07-1808 te Waspik (getuige(n): Maria Anna Rekkers), zoon van CORNELIUS LUDOVICUS DE BRUIJN en PETRONILLA DE ZEEUW (zie VI.135).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-11-1837 te Waspik met Maria Johanna LIPS, 25 jaar oud, geboren op 20-11-1811 te Waspik, dochter van Hubertus LIPS en Adriana REKKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus Johannes, geboren op 01-03-1844 te Waspik.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1870 te Waspik met Hendrika Huiberdina KAMP, 25 jaar oud, geboren op 19-02-1845 te Waspik, dochter van Petrus KAMP en Maria de ZEEUW.

III.4    ADRIAENTJE JANSSEN DE ZEEUW, dochter van JAN CORNELIS DE ZEEUW (zie II.1) en Adriaentke Aertss GHERITS (VAN GIJSEL).
Gehuwd met ADRIAEN CORNELISSEN ZEUW, zoon van CORNELIS ADRIAENSZ SEEUW, vervener en schipper op een pleytschip, en MAAYKE TONISdochter DE LEEU, zij worden 21-07-1671 als getuigen genoemd bij de geboorte van Cornelia, dochter van Petrus Gerarts en Aleijde Jans. {Hij was ook ooit gehuwd met Quirijnken ROELEN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  MARIA ADRIAENSEN (zie IV.14).
   2.  Adriana Adriaens, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 23-11-1663 te DONGEN (getuige(n): Antonius Janssen en Aleida Melsen).
   3.  LEYSBET ADRIAENSEN (zie IV.17).
   4.  ADRIAENTJE ADRIAENSEN (zie IV.20).
   5.  PEETER ADRIAENSEN DE ZEUW, geboren te WASPIK, begraven op 02-01-1711 te Waspik.
Gehuwd op 08-04-1701 te WASPIK met ADRIAENTJEN THEUNISSEN, geboren te CAPELLE, voor 3 mei 1703
.
   6.  JOHANNA ADRIAENSEN (zie IV.24).
   7.  CORNELIA ADRIAENSEN (zie IV.26).

IV.14    MARIA ADRIAENSEN ZEUW, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 23-01-1660 te DONGEN (getuige(n): Joannes Cornelius de ... en Maria Petrus), overleden op 25-03-1744 te WASPIK op 84-jarige leeftijd, dochter van ADRIAEN CORNELISSEN ZEUW en ADRIAENTJE JANSSEN DE ZEEUW (zie III.4).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-02-1681 te WASPIK met JAN WOUTERS VERSCHUREN, 26 jaar oud, geboren te Waspik, gedoopt (RK) op 21-11-1654 te GEERTRUIDENBERG, overleden op 07-03-1738 te WASPIK op 83-jarige leeftijd, zoon van Wouter Adriaens VERSCHURE en Aletta PEETERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Walterus Jansen, gedoopt op 03-12-1681 te Waspik.
Ondertrouwd op 03-01-1710 te Waspik met Anna Huijberden HOEVENAER, 27 jaar oud, gedoopt op 28-11-1682 te Waspik, dochter van Hubertus Andriessen HOVENAERS en Anna DIRCKEN.
   2.  Adrianus Jansen, gedoopt op 31-12-1684, begraven op 20-11-1754 te Waspik op 69-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 21-05-1718 te Waspik met Anna Maria Jans SMIT, 22 jaar oud, gedoopt op 24-09-1695 te Waspik, begraven op 11-09-1734 te Waspik op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan Laurijssen SMITS en Dingena Woute ANTONISSEN.
   3.  Adriana Jansen, gedoopt op 09-11-1687 te Waspik, voor 14 nov. 1767.
Ondertrouwd op 20-05-1729 te Waspik met Hubertus Mels OTJENS, 49 jaar oud, geboren te Raamsdonk, gedoopt op 23-09-1679 te Waspik (getuige(n): Dingeman Dircke en Geritie Peters), begraven op 23-06-1746 te Waspik op 66-jarige leeftijd.
   4.  Joanna Jansen, gedoopt op 01-09-1690 te Waspik, begraven op 16-09-1754 te Waspik op 64-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 23-01-1712 te Waspik met Lambertus Adriaens ZEIJLMANS, 31 jaar oud, gedoopt op 22-12-1680 te Waspik (getuige(n): Aerjaen Lamberde en Neeltie Jans).
   5.  Petrus Jansen, gedoopt op 31-01-1694 te Waspik.
Ondertrouwd op 02-05-1721 te Waspik met Lucia Jans SMIT, 23 jaar oud, gedoopt op 01-12-1697 te Waspik, dochter van Jan Laurijssen SMITS en Dingena Woute ANTONISSEN.
   6.  Joannes Jansen, gedoopt op 07-09-1697 te Waspik.
Ondertrouwd op 13-04-1731 te Waspik met Anna van STEENHOVEN, 24 jaar oud, gedoopt op 10-06-1706 te Waspik (getuige(n): Cornelius de Bondt en Anna Seijlmans), dochter van Stephanus Cormelis MEEUSEN en Elisabeth Thomas ZEIJLMANS. {Zij was eerder ondertrouwd op 12-01-1725 te Waspik met Franciscus Fransen CAMP, zoon van Franciscus Adriaen CORNELISSEN en Maria Hendrick SCHOENMAKERS.}

IV.17    LEYSBET ADRIAENSEN ZEUW, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 10-10-1666 te DONGEN (getuige(n): Cornelius Melchiors en Maria Cornelius), dochter van ADRIAEN CORNELISSEN ZEUW en ADRIAENTJE JANSSEN DE ZEEUW (zie III.4).
Ondertrouwd (1) op 20-04-1691 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-05-1691 te Waspik (geref.) met Nicolaus Jansen BOS, voor 17 aug.1711
.
Ondertrouwd (2) op 06-05-1705 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 04-10-1705 te Raamsdonk (geref.) met Adriaen Jan BOSSCHER, 42 jaar oud, geboren te Raamsdonk, gedoopt op 22-04-1663 te Geertruidenberg (getuige(n): Hubert Sebastiani Bosschers en Angela Sebastiani Bosscher), voor 24 jul.1720
, zoon van Johannes Bastiaen HUIJBRECHTS en Anna Cornelissen van GILS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25-05-1685 te Waspik met Maria Claessen KLAVERS.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana, gedoopt op 20-09-1692 te Waspik.
   2.  Adriana, gedoopt op 20-09-1693 te Waspik.
   3.  Joanna, gedoopt op 27-08-1695 te Waspik.
   4.  Maria CLIJSE, geboren te Raamsdonk, gedoopt op 17-02-1697 te Waspik, begraven op 21-09-1782 op 85-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07-05-1718 te Raamsdonk, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 22-05-1718 te Raamsdonk (geref.) met Anselmus Peter BOSSER, 29 jaar oud, geboren te Raamsdonk, gedoopt op 27-02-1689 te Waspik, begraven op 08-09-1742 op 53-jarige leeftijd.
   5.  Joannes, gedoopt op 16-06-1699 te Waspik.
   6.  Cornelia, gedoopt op 08-12-1701 te Waspik.

IV.20    ADRIAENTJE ADRIAENSEN ZEUW, geboren te WASPIK, gedoopt (RK) op 12-05-1669 te DONGEN (getuige(n): Lamberdus Willemen en Gerarda Mertens), dochter van ADRIAEN CORNELISSEN ZEUW en ADRIAENTJE JANSSEN DE ZEEUW (zie III.4).
Ondertrouwd op 30-08-1698 te Waspik, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-09-1698 te WASPIK met Laurentius Wilms van DONGEN (de SMITH), geboren te RAAMSDONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Laurens Wilmse van DONGEN, gedoopt op 13-11-1700 te Waspik (getuige(n): Cornelia Seeuwen).
Ondertrouwd op 03-02-1729 te Waspik met Dimpna Gijsberts de JONGH, 22 jaar oud, geboren te Waspik, gedoopt (RK) op 04-10-1706 te Waspik, overleden op 28-02-1780 te Waspik op 73-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert Peeters de JONG en Adriaentje Huijberden CUIJL. {Zij is later ondertrouwd op 30-09-1745 te WASPIK (NB), gehuwd op 39-jarige leeftijd op 12-10-1745 te WASPIK (NB) met QUIHELMUS DE ZEUW, 26 jaar oud (zie V.32). Uijtgemaakt op een segel van 30 st.

THESTAMENT van WILLEM DE SEEUW en DINGENA DE JONGH,

egte man ende vrouw, 1763

Op huyden den 24 july 1763 compareerden . . .

, woonende alhier te GROOTWASPIK den comparant siek te bedde leggende, dog de comparante gesond

, dat den thestateurs dogtertje met naame Elisabet de Seeuw, voor uijt sal genieten voor de andere kinderen een somma van tweehondert guldens tot egalisatie van het geene sijn kinderen van sijn vrouw, verweckt bij Peeter van Dongen, sullen genieten en dan so vervolgens de voor en naar kinderen egaal stellen als ofse eigene susters en broeders waaren, stellende sij tot voogden,

Wouter de Seeuw, administraterende voogd
Jan Vasse de Hoogh, toesiende voogd
Aldus gedaan ende gepasseert voor het siekbedde van den thestateur des avonts de klocken ontrent elf uuren ten overstaan van Jan Buys, en . . Pieter Liesvelt Schepenen


.}
   2.  Wilhelmus Laurens Wilmse van DONGEN, gedoopt op 08-02-1703 te Waspik (getuige(n): J. Willemse en ipv zijn vrouw Joanna Zeeuw).
   3.  Adrianus Laurens Wilmse van DONGEN, gedoopt op 08-02-1706 te Waspik (getuige(n): Joa Wilhelmi).
Ondertrouwd op 01-06-1731 te Waspik met Cornelia Mattheus de BONDT, 22 jaar oud, gedoopt op 18-02-1709 te Waspik (getuige(n): Corneli Schonmaekers), zij maakt samen met Adriaen een testament: Groot Waspik RA 47 folio 149v, 12-7-1745.


IV.24    JOHANNA ADRIAENSEN ZEUW, voor 3 jan. 1711
, dochter van ADRIAEN CORNELISSEN ZEUW en ADRIAENTJE JANSSEN DE ZEEUW (zie III.4).
Ondertrouwd op 30-01-1694 te WASPIK, gehuwd op 14-02-1694 te WASPIK, gehuwd voor de kerk op 14-02-1694 te Waspik (geref.) met JOANNIS (Jan) VAN DUEN, geboren te KAEM, begraven op 26-11-1709 te Waspik. {Hij is later ondertrouwd op 15-06-1708 te Waspik met Petronella Paulus van TURNHOUT, dochter van Paulus van TURNAUDT.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna VAN DUN, gedoopt op 23-11-1694 te Waspik (getuige(n): Adriana Jansen), voor 24 jul 1720
.
Gehuwd met Peeter de CUSTER.
   2.  Petrus VAN DUN, gedoopt op 16-12-1696 te Waspik (getuige(n): Nicolaus Boschs en Elizabeth Adrianus Seuwe).
   3.  Adrianus VAN DUN, gedoopt op 09-08-1699 te Waspik (getuige(n): Maria Arisen en Jan Wouters Verscueren).
   4.  Adriana VAN DUN, gedoopt op 23-06-1702 te Waspik (getuige(n): Adriana de Seeu).
   5.  Adrianus VAN DUN, gedoopt op 19-03-1706 te Waspik (getuige(n): Adriana de Seuw), begraven op 24-03-1706 te Waspik, 5 dagen oud.

IV.26    CORNELIA ADRIAENSEN ZEUW, geboren te WASPIK, overleden na 1727, na 22-12-1727, dochter van ADRIAEN CORNELISSEN ZEUW en ADRIAENTJE JANSSEN DE ZEEUW (zie III.4).
Ondertrouwd (1) op 31-03-1701 te Raamsdonk, gehuwd voor de kerk op 17-04-1701 te Raamsdonk (geref), religie: Gaarder
met ZEGER CORNELIS BUIJS, geboren te RAAMSDONK, voor 15 apr. 1705
.
Ondertrouwd (2) op 16-06-1708 te WASPIK met JOHANNES PIETERSE VAN ALPHEN, geboren te DONGEN, overleden voor 1728, voor 24 juli 1720
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelius ZEGERS, geboren te Raamsdonk, gedoopt op 24-05-1702 te Waspik (getuige(n): Maria Cornelii).
Ondertrouwd op 02-06-1730 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18-06-1730 te Waspik (geref.) met Elisabeth de JONGH, 24 jaar oud, gedoopt op 27-03-1706 te Waspik (getuige(n): Adriana de Bondt), dochter van Peter Peters de JONGH en Maria Peters de BONT.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Peter Jan Peters, geboren te Waspik, gedoopt op 24-02-1709 te Waspik (getuige(n): Adriana Seu ipv Catharina Petri).
Ondertrouwd op 10-01-1732 te Waspik, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-01-1732 te Waspik met Petronella Peeterse CAMP, 23 jaar oud, geboren te Hendrik Luijten Ambacht, gedoopt op 25-06-1708 te Waspik (getuige(n): Catharina Beckers ipv Agata Kamp), dochter van Peeter Cornelisse CAMP en Cornelia Jacops POTTERS.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software